Konfirmationer – 1946

Klim Lokalhistoriske Sognegruppe


1946 – forår:

Konfirmation 1946Personer:
Bagerst f.v.: 1. John Røge Jespersen, 2. Teddy Nielsen, 3. Knud Mølbæk, 4. Villy Gaardal, 5. Andreas Pretzmann, 6. Aksel Pedersen, 7. Karlo Lindstrøm.

Midterst f.v.: 1. Roald Nielsen, 2. Hans Sækkelund, 3. Kristian Kristensen, 4. Jens Jørgen Sønderhaven, 5. Pastor Madsbøl Nielsen, 6. Svend Abildgaard Nielsen, 7. Kristian Bliksted Christensen, 8. Jens Johansen.

Forrest f.v.: 1. Ragna Rasmussen, 2. Else Holm, 3. Hilda Holm Jensen, 4. Lis Røge, 5. Jonna Madsbøl Madsen, 6. Maria Thomsen, 7. Birthe Pedersen, 8. Henny Vinther (Nørgaard).

1946 – efterår:

Konfirmation 1946Personer:
Bagerst f.v.: 1. Børge Kristensen (Post), 2. Kresten Sørensen, Holme, 3. Edith Bang Toft, 4. Lis Djærnis, 5. Pastor Madsbøl Nielsen, 6. Elmer Holm, Klim Mark.

Forrest f.v.: 1. Ester Nielsen, 2. Karen Lis Dige, 3. Gerda Christensen, 4. Helga Kristensen (Posts datter), 5. Else Nielsen, Vust, 6. Irene Jacobsen.


Sognegruppen vil meget gerne have oplysninger om personer mm., så skriv til os, hvis du har et bud:

Lis Jensen

Oprettet på dette site 8.12.2018.

Tilbage