Thisted Amts Tidende – Emneindex 1888

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Thisted Fra Thisted afholdsforening / bestyrelsen Thisted 30-01-1888 2-3
Afholdshjem. Thisted Det herværende a. (omdannelse til restauration) Thisted 06-10-1888 2
Agerbæk, Hans Præsten Hans Agerbæk i Thisted / Nygaard Thisted 11-12-1888 1
Arbejderforening. Thisted Thisted arbejderforenings sygekasse Thisted 13-10-1888 2
Beplantning Træplantningsforening for Thy (dannelse af) 26-01-1888 2
Beplantning Have- og plantningsforeningen for Thy 07-02-1888 2
Beplantning Have- og plantningsforeningen for Thy 16-02-1888 2
Beplantning Klitplantninger (Thisted amt) 16-10-1888 2
Beplantning Klitternes beplantning (Thisted amt) 20-10-1888 2
Børnehjem. Thisted Til børnevenner fra Thisted børnehjemskreds Thisted 19-12-1888 3
Christensen, Ellen Døde Vang 21-02-1888 3
Christensen, Karen Marie Døde Harring 12-03-1888 3
Damekomiteen for… Damekomiteen for selvbeskatning. i Thisted (ophør) Thisted 29-10-1888 2
Damekomiteen for… Damekomiteen for selvbeskatningen i Thisted Thisted 12-11-1888 3
Detailhandel. Thisted En reform (butiksåbningstider) Thisted 29-05-1888 2
Epidemier. Mæslinger Mæslingerne Thisted 03-02-1888 2
Epidemier. Mæslinger Mæslinge-epidemien i Thisted Thisted 09-02-1888 2
Epidemier. Mæslinger Mæslingerne Thisted 13-02-1888 2
Epidemier. Mæslinger Dødeligheden i Thisted Thisted 21-04-1888 2
Fattiggårde. Hannæs Fattiggårdsspørgsmålet på Hannæs 25-10-1888 2
Fattiggårde. Hannæs Mere om sognerådsv. og fattiggårdssp. på Hannæs 08-11-1888 2-3
Fattiggårde. Hannæs Mere om sognerådsv. og fattiggårdssp. på Hannæs 17-11-1888 3
Fiskerensningshus.Vorupør Fiskerensningshuset i Vorupør (opførelse af) Hundborg 22-10-1888 2
Forsvarsbrødre. De Danske En afdeling af Foreningen “De danske forsvarsb.” Thisted 23-01-1888 2
Frederiksen, Jens Døde V. Vandet 07-02-1888 3
Frøkjær, A.C.L. Stadfæstet legat Nors 07-08-1888 2
Håndværkerforening.Thisted Thisted håndværkerforening (ejendom i Vestergade) Thisted 30-10-1888 2
Håndværkerforening.Thisted Ejendomshandler (Vestergade) Thisted 06-11-1888 3
Harkjær, Johan Peter Guldbryllup i Thisted Thisted 09-11-1888 2
Hesteavl Hesteavlen i Thy 06-11-1888 2-3
Hesteavl Hesteavlen i Thy (I) 07-11-1888 2-3
Hesteavl Hesteavlen i Thy (II) 08-11-1888 3
Hesteavl Hesteavlen i Thy (III) 09-11-1888 2-3
Hvilsted (bogholder) Hædersgave (bryllup) Thisted 19-06-1888 2
Jagd, Chr. Et 40 års jubilæum (Ridderkorset) Sjørring 01-05-1888 2
Jensen, Christen Døde Vang 27-01-1888 3
Jensen, Inger Marie Døde Skjoldborg 12-03-1888 3
Jensen, Jens Kr. Døde Kallerup 16-10-1888 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i dec. (1887)) Thisted 23-01-1888 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 09-02-1888 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 05-03-1888 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 03-04-1888 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 03-05-1888 2
Kirker. Thisted Thisted kirke (ny altertavle) Thisted 25-05-1888 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 28-06-1888 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 12-07-1888 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 31-07-1888 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 04-09-1888 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 02-10-1888 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 05-11-1888 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 06-12-1888 3
Kloakering. Thisted Det påtænkte kloakanl.i Thisted (Vesterg.-Bækken) Thisted 01-11-1888 2
Kreiberg, Cecilie Marie Stadfæstede legater Thisted 21-08-1888 3
Kreiberg’s Stiftelse Stadfæstede legater (Kirkestræde/Korsgade) Thisted 21-08-1888 3
Krejberg (fru) Høj alder (94 år) Thisted 19-01-1888 3
Larsen, Niels Døde Hillerslev 21-02-1888 3
Legaard, Lars Jensen Døde Stagstrup 24-03-1888 3
Legater. Nors Stadfæstet legat (A.C.L. Frøkjær) Nors 07-08-1888 2
Legater. Thisted Stadfæstede legater (Cecilie M. Kreiberg) Thisted 21-08-1888 3
Mejerier. Sjørring Nyt andelsmejeri (oprettelse af) Sjørring 25-04-1888 2
Menighedspleje. Thisted Thisted menighedspleje Thisted 30-07-1888 2
Miehe Om familien Miehe fra Ydby 29-03-1888 2
Mikkelsen, Ane Døde Hunstrup 13-01-1888 3
Nielsen, Mikkel Christian Døde Stagstrup 06-03-1888 3
Pedersen, Gjertrud Døde Snedsted 01-03-1888 3
Pedersen, Karoline Døde Sennels 12-03-1888 3
Petersen (farver) På Snedsted kirkegaard (begravelse) Snedsted 09-04-1888 3
Poulsen, Jens Døde Kallerup 06-03-1888 3
Realskole. Thisted Thisted realskole Thisted 13-06-1888 2
Restaurationer. Thisted Det herværende afholdshjem Thisted 06-10-1888 2
Skibsbyggeri. Thisted Ny fiskekutter (“Elida” – C. Andersens værft) Thisted 19-04-1888 2
Skriver, Jens Christian Døde Kallerup 06-03-1888 3
Sørensen, Jakob Døde Skjoldborg 24-03-1888 3
Stavnsbåndets ophævelse Stavnsbåndsfesten i Thisted Thisted 21-06-1888 1
Stavnsbåndets ophævelse Stavnsbåndsfesten i Thisted Thisted 21-06-1888 2
Stavnsbåndets ophævelse Stavnsbåndsfesten i Thisted Thisted 22-06-1888 2
Strandinger.”Laura” Strandingen ved Vangså Vang 28-11-1888 2
Strejker. Thisted Murerstrejke i Thisted Thisted 30-04-1888 2
Strejker. Thisted Murerstrejken Thisted 01-05-1888 2
Strejker. Thisted Murerstrejken er endt Thisted 02-05-1888 2
Strejker. Thisted Arbejdsnedlæggelse (havnearbejderne) Thisted 14-05-1888 2
Strejker. Thisted Arbejdsnedlæggelse (havnearbejderne) Thisted 17-05-1888 2
Sundhedsvæsen Bekendtg…sundhedsvedtægt for…under Thisted amt 17-09-1888 3
Sygehuse. Thisted Sygehusets opvarmning og ventilation Thisted 15-08-1888 2
Sygekasser. Thisted Thisted arbejderforenings sygekasse Thisted 13-10-1888 2
Telefonvæsen Telefonselskab for Thisted og omegn (dannelse af) Thisted 19-09-1888 2-3
Thisted Byråd Byrådsvalget i Thisted Thisted 09-01-1888 2
Thisted Byråd Byrådsvalget i Thisted Thisted 12-01-1888 2
Thylands Indkøbsforening Thylands Indkøbsforening 09-01-1888 3
Våbenbrødre. De Danske En “upolitisk” forening Thisted 25-04-1888 2
Vildsund-overfarten Færgeforholdene ved Vildsund / Sørensen Stagstrup 18-12-1888 3
Wigh, Jens Dagbog gjennem ca. 60 år Ø. Vandet 06-02-1888 2
Wigh, Niels Dagbog gjennem ca. 60 år Ø. Vandet 06-02-1888 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.