Thisted Amts Tidende – Emneindex 1896

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Thisted Sammenslutningen mellem afh.foren. i Thisted Thisted 14-01-1896 2
Afholdshjem. Thisted Aktietegningen i det nye afholdshjem i Thisted Thisted 19-12-1896 2
Amtoft. Havne Øsløs eller Amtoft? / mange beboere Arup 03-12-1896 3
Andersen (kunstmaler) Ny altertavle (Thisted kirke) Thisted 14-09-1896 2
Andersen (Mygh), Sara M. Den kloge kone i Skjoldborg for Højesteret Skjoldborg 02-05-1896 1-2
Andersen (Mygh), Sara M. Den kloge kone i Skjoldborg for Højesteret Skjoldborg 13-05-1896 2
Andersen, Chr. Tre mennesker druknede Sjørring 29-06-1896 2
Andersen, Chr. Fundne lig Sjørring 09-07-1896 2
Aviser mm. Thisted Socialdemokratisk blad Thisted 20-10-1896 2
Baltsen, Chr. En ubehagelig Norgesrejse Hundborg 23-09-1896 3
Bryggeri. Thisted Et bajersk-ølbryggeri (oprettelse af) Thisted 29-08-1896 2
Bryggeri. Thisted Det påtænkte bajerskøl bryggeri i Thisted Thisted 05-10-1896 2
Bryggeri. Thisted Afholdsagitationsmødet (mod bryggeriet) Thisted 12-10-1896 2
Byggeri. Snedsted Ved Snedsted station Snedsted 14-08-1896 2
Christensen, J. Udnævnelse (Dannebrogsmand) Vang 04-12-1896 2
Cricket-klub. Thisted En af Thisted bys mange foreninger (opløsning af) Thisted 11-02-1896 2
Dam, Markus Andreas Dødsfald Thisted 18-05-1896 2
Dam, Markus Andreas Jordefærd Thisted 27-05-1896 2
Dam, Markus Andreas Pastor Dams jordefærd Thisted 28-05-1896 2
Dam, Markus Andreas En mindebog om pastor Dam Thisted 08-12-1896 2
Dam, Markus Andreas Pastor M.A. Dams mindebog / Søren Anker Møller Thisted 16-12-1896 1
Færger. Thisted-Gullerup En dampskibsforbindelse Thisted-Mors Thisted 01-10-1896 2
Færger. Thisted-Gullerup Dampskibsforbindelsen mellem Thisted og Mors Thisted 08-10-1896 2
Færger. Thisted-Gullerup Dampskibsforbindelsen med Mors Thisted 12-10-1896 2
Færger. Thisted-Gullerup Dampskibet “Femern” Thisted 19-10-1896 2
Færger. Thisted-Gullerup Morsøforbindelsen Thisted 21-10-1896 2
Færger. Thisted-Gullerup Morsø-ruten Thisted 22-10-1896 2
Færger. Thisted-Gullerup Morsø-ruten åbnes Thisted 26-10-1896 2
Færger. Thisted-Gullerup Dampskibsselskabet “Knud” Thisted 02-11-1896 2
Fagforeninger. Thisted En handels- og kontoristforening (oprettelse af) Thisted 27-01-1896 2
Fagforeninger. Thisted Thisted handels- og kontoristforening (1. genf.) Thisted 03-02-1896 2
Fagforeninger. Thisted Arbejdsmændene i Thisted (dannelse af forening) Thisted 12-06-1896 2
Fortidsminder Oldtidsminder i Thy 03-12-1896 1-2
Fortidsminder Oldtidsminder / G.B. (Thy) 14-12-1896 2-3
Grønlund, Lawrence Hovedlederen for socialisterne i Amerika Thisted 06-08-1896 2
Gymnastikforening.Thisted Thisted gymnastikforening (fodbold og cricket) Thisted 07-11-1896 2
Gymnastikforening.Thorsted En ny gymnastikforening (oprettelse af) Thorsted 17-03-1896 2
Havne. Amtoft Øsløs eller Amtoft / William Thomsen (anlægsbro) Arup 02-12-1896 2-3
Hekseri Djævlebesættelsen i Thisted (I) / S.D. Thisted 10-06-1896 1-2
Hekseri Djævlebesættelsen i Thisted (II) / S.D. Thisted 11-06-1896 1-2
Hekseri Djævlebesættelsen i Thisted (III) / S.D. Thisted 12-06-1896 1-2
Helles, Peter Hansen Lærer Helles (afsked) Thisted 05-12-1896 2
Husflidssagen Fra Hannæs / Lars Kr. Pedersen 16-10-1896 2
Jensen & Selmer Et sjældent jubilæum (25 år som skræddere) Thisted 30-04-1896 2
Jernbaner.Thybanen Thybanen (statistik 1895-96) 07-12-1896 2
Kalkværk. Tingstrup Kalkværksdriften ved Thisted… (Tingstrup) Th. Landsogn 12-12-1896 2
Kappel, Anders Guldbryllup Thisted 02-12-1896 2
Kirkegårde. Thisted Vestre Opførelsen af kapellet på den nye kirkegaard Thisted 21-04-1896 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i dec. (1895)) Thisted 02-01-1896 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 01-02-1896 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 02-03-1896 2-3
Kirker. Thisted Thisted kirke (reparation) Thisted 05-03-1896 2
Kirker. Thisted Thisted kirke (reparation) Thisted 28-03-1896 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 04-04-1896 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 02-05-1896 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 04-06-1896 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 02-07-1896 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 01-08-1896 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 02-09-1896 3
Kirker. Thisted Ny altertavle (kunstmaler Andersen) Thisted 14-09-1896 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 06-10-1896 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 03-11-1896 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 03-12-1896 3
Kold, Kr. Mikkelsen Frederik Nygaard: Kristen Kold – anden del Thisted 28-01-1896 1-2
Kystsikring. Vorupør Vestkystsagen / J. Munk-Poulsen (mole) Hundborg 14-02-1896 2
Lykke, Oluf Dødsfald Thisted 16-01-1896 2
Markeder. Vilsund På markedet i Vildsund Stagstrup 25-07-1896 2
Mejerier. Hannæs Nyt andelsmejeri (Tømmerby) 02-03-1896 2
Mejerier. Østerild Nyt andelsmejeri Østerild 07-03-1896 2
Mejerier. Østerild Det nye andelsmejeri i Østerild Østerild 12-11-1896 2
Mejerier. Snedsted Andelsmejeri i Snedsted Snedsted 07-07-1896 2
Mejerier. Snedsted Andelsmejeriet i Snedsted Snedsted 24-11-1896 2
Moldrup, Peder Nielsen En thylandsk herremand i forrige århundrede 04-08-1896 2-3
Møller. Thisted Thisted dampmølle Thisted 16-09-1896 2
Plantager. Thisted Thisted plantage (“Christiansgave”) Thisted 04-05-1896 2
Skibsbyggeri. Thisted Et nyt fartøj (“Bertine” – C. Petersens værft) Thisted 27-04-1896 2
Skjoldborg, Johan En stridsmand (boganm.) Øsløs 24-11-1896 1-2
Skytteforeninger Thisted skytteforening (dannelse af) Thisted 28-04-1896 2
Skytteforeninger Ny skytteforening Thisted 08-06-1896 2
Skyttekreds. Thisted Thisted skyttekreds / bestyrelsen Thisted 04-06-1896 3
Skyttekreds. Thisted Kapskydning Thisted 07-09-1896 2
Sloth, Nicoline 25 års jubilæum Thisted 01-09-1896 2
Sørensen, J.P. 25 års jubilæum Thisted 02-05-1896 2
Spareforeninger Tyende-spareforeningen for Thy (dannelse af) 19-09-1896 2
Sparekasser.Landbosparekasse Landbosparekassen for Thy (10 års jubilæum) 19-08-1896 2
Strandinger.”Gorm” Stranding (Vangså) Vang 22-12-1896 2
Strandinger.”Gorm” Strandingen ved Vangså Vang 24-12-1896 2
Styker, Chr. Tre mennesker druknede Hundborg 29-06-1896 2
Styker, Chr. Fundne lig Hundborg 09-07-1896 2
Thylands Folkehøjskole Folkehøjskolen i Thyland / Andreas Knudsen Hundborg 11-02-1896 2
Thylands Folkehøjskole Thylands højskole Hundborg 11-03-1896 2
Thylands Folkehøjskole Thylands folkehøjskoles elevforening / A. Knudsen Hundborg 24-03-1896 2
Vildsund-overfarten Pontonbro eller dampfærgeforbindelse ved Vildsund Stagstrup 23-11-1896 2
Weiss, C.F.F. Dødsfald Sønderhå 13-03-1896 2
Yde (lærer) 25 års jubilæum Hundborg 26-03-1896 2
Yde, F.V. Dødsfald Thisted 13-11-1896 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.