Skøde- og pantevæsen – Realregister for Brovst Sogn

Det Gamle Bibliotek

Oversigt over registreringer i Brovst Sogn:


Printvenlige udgaver i PDF*):

*) PDF-filerne er oprindeligt lavet i 2007 til Lokalhistorisk portal for Han Herred, som er under nedlæggelse.


Registreringerne baserer sig på de originale realregistre, publiceret på CD af Landsarkivet for Nørrejylland.

Ved hjælp af oversigterne kan fremfindes oplysninger om matrikelnumre, med reference til den TIF/PDF-fil i realregistret, hvor et konkret matrikelnummer er beskrevet.

Som angivet ovenfor er det pt. kun Nr. Økse og Sdr. Økse, der er tilgængelige i PDF, mens resten refererer til de originale TIF-filer, der er tilgængelige på Det Gamle Bibliotek på CD.

Copyright © 2007/2020 – Ingrid Jensen, Birthe Jensen og Dorthe – og Niels Skall, Det gamle Bibliotek, Halvrimmen.

Redaktion og publicering ved Otto Jensen – siden er oprindelig oprettet 2007/03/17, opdateret 2013/06/23 og på dette site 2020/12/10.

Tilbage