Thisted Amts Tidende – Emneindex 1897

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Nørhå Ny afholdsforening Nørhå 21-12-1897 2
Afholdshjem. Snedsted Det nye afholds- og gjæstehjem i Snedsted Snedsted 08-11-1897 2
Andersen (Mygh), Sara M. Marie Mygh for Højesteret Skjoldborg 01-11-1897 2
Arbejdsgiverforeninger Forening af arbejdsgivere (dannelse af) Thisted 13-10-1897 2
Beplantning Lidt om plantning af løvtræer / Søren Nielsen 04-03-1897 2
Beplantning Plantningssagens fremgang i Thy 28-06-1897 2
Bøjer (gdr.) Udnævnelse (Dannebrogsmand) Nørhå 13-02-1897 2
Bruun, G.S. Medalje for druknedes redning Thisted 01-04-1897 2
Christensen, A. 25 års jubilæum Thisted 02-06-1897 2
Christensen, J.C. Medalje for druknedes redning Thisted 01-04-1897 2
Dam, Markus Andreas Afsløret mindesten (Thisted sdr. kirkegaard) Thisted 26-04-1897 2
Dybdahl, Theodor Til borgmester i København Sennels 22-12-1897 2
Enevoldsen, Anders Jordefærd Tilsted 20-02-1897 2
Fagforeninger. Thisted Den første fagforeningsfane i Thisted (skomagerne) Thisted 04-08-1897 2
Fattiggårde. Hunstrup Nedbrændt fattiggaard Hunstrup 18-03-1897 2
Fattiggårde. Hunstrup Branden i Hunstrup fattigaard Hunstrup 19-03-1897 2
Fauna Rødspætten i Limfjorden 06-02-1897 1-2
Fortidsminder Udgravning af oldtidsgrave Nors 31-07-1897 2
Fortidsminder Udgravet kæmpehøj (Nr. Skjoldborg) Skjoldborg 14-10-1897 2
Fortidsminder Udgravning af oldtidsgrave (“Landlyst”) Thisted 30-07-1897 2
Fredsforeninger Arup fredskreds (dannelse af) Arup 08-04-1897 2
Håndværkerforening.Thisted Bespisningen af de fattige skolebørn Thisted 22-01-1897 2
Havne. Amtoft Angående brospørgsmålet på Hannæs (anløbsbro) Arup 08-03-1897 2
Havne. Amtoft Brospørgsmålet på Hannæs (anløbsbro) Arup 25-05-1897 2
Havne. Amtoft Brospørgsmålet på Hannæs (anløbsbro) Arup 26-05-1897 1-2
Havne. Amtoft Anlæg af en dampskibsbro ved Hannæs Arup 02-09-1897 2
Helles, Peter Hansen Fra Borgerskolen Thisted 24-05-1897 2
Helles, Peter Hansen Dødsfald Thisted 07-12-1897 2
Helles, Peter Hansen Jordefærd Thisted 11-12-1897 2
Hjerbek, P.A. 50 års jubilæum Thisted 01-05-1897 2
Hjerbek, P.A. Sange ved lærer Hjerbeks 50 års jub. den 1ste maj Thisted 03-05-1897 2
Højskolehjem. Thisted Påtænkt højskolehjem i Thisted Thisted 12-03-1897 2
Højskolehjem. Thisted Hilsen fra “Thisted Højskolehjem” / Loldrup Thisted 25-03-1897 2
I.O.G.T. Thisted Faneindvielse (“De tolv søskende”) Thisted 03-07-1897 2
Jacobsen, Chr. Dødsfald Thisted 03-07-1897 2
Jacobsen, Chr. Om afdøde grosserer Christen Jacobsen Thisted 07-07-1897 2
Jacobsen, Chr. Jordefærd Thisted 09-07-1897 2
Jernbaner.Thybanen Trafikken på Thybanen 08-04-1897 2
Jernbaner.Thybanen Thybanen (statistik for 1896-97) 11-12-1897 2
Jordskælv. Thy Jordskælv i Thy 09-01-1897 2
Kirkegårde. Thisted Søndre Afsløret mindesten (Markus Andreas Dam) Thisted 26-04-1897 2
Kirkegårde. Thisted Vestre Thisted vestre kirkegaard Thisted 23-01-1897 2
Kirker. Sennels Branden i Sennels præstegaard Sennels 14-07-1897 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i dec. (1896)) Thisted 04-01-1897 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 12-02-1897 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 01-03-1897 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 05-04-1897 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 03-05-1897 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 08-06-1897 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 05-07-1897 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 02-08-1897 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 02-09-1897 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 01-10-1897 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 02-11-1897 2-3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 03-12-1897 2
Krogh, Søren Guldbryllup Thisted 13-09-1897 2
Kudsk, Stine Dødsfald Nors 27-02-1897 2
Kudsk, Stine Stine Kudsk / Søren Overgaard Nors 05-03-1897 2
Kudsk, Stine Jordfæstelse Nors 08-03-1897 2
Lund, Chr. 50 års borgerjubilæum Thisted 17-05-1897 2
Lund, Chr. En kraftig slægt Thisted 19-05-1897 2
Madsdatter, Ane 104 1/2 år gammel (dødsfald) Th. Landsogn 25-02-1897 2
Mikkelsen (gdr.) Udnævnelse (Dannebrogsmand) Kåstrup 13-02-1897 2
Møller. Thisted Thisted Dampmølle (salg til aktieselskab) Thisted 14-06-1897 2
Musik Musiknyt (udg. af “Sange fra Thisted sommerrevue”) Thisted 20-08-1897 2
N.G.T.O. Thisted En ungdomsloge (“Redningsankeret”) Thisted 08-03-1897 2
Patenter. Piberøgrensning Nyt patent (maske til røgrens. – Thomsen) Thisted 21-04-1897 2
Petersen, P. (barber) Pludselig død Thisted 07-07-1897 2
Petersen, Valdemar Dødsfald Thisted 06-07-1897 2
Plantager. Eshøj Eshøj plantage Th. Landsogn 11-06-1897 2
Plantager. Østerild I Østerild plantage (beplantning) Østerild 05-05-1897 2
Realskole. Thisted Thisted realskole (forh. om overgang til kommunal) Thisted 25-02-1897 1
Redningsvæsen Vestkysten og hvor længe? (I) / J. Munk-Poulsen 04-02-1897 1-2
Redningsvæsen Vestkysten og hvor længe? (II) / J. Munk-Poulsen 05-02-1897 1
Ringsted, Christian Omkommen på isen Thisted 02-02-1897 2
Skjoldborg, Johan “Lyng-Jens” : skitse af Johan Skjoldborg Øsløs 24-12-1897 1
Skoler. Thisted Den offentlige skoleundervisning i Thisted Thisted 30-08-1897 1-2
Slagterier. Thisted Svineslagteri i Thisted (Koopmann) Thisted 06-02-1897 2
Slagterier. Thisted Svineslagteri i Thisted (Koopmann) Thisted 08-02-1897 2
Slagterier. Thisted Svineslagteriet i Thisted (Koopmann) Thisted 27-03-1897 2
Slagterier. Thisted Opførelsen af det koopmannske svineslagteri… Thisted 23-07-1897 2
Slagterier. Thisted Det koopmannske svineslagteri i Thisted Thisted 27-08-1897 2
Slagterier. Thisted Det nye svineslagteri ved Thisted (Koopmann) Thisted 26-11-1897 3
Steenstrup, Johannes J.S. Dødsfald Vang 22-06-1897 2
Strandinger.”Jane” Ilanddrevne skibe ved Fæggesund Arup 05-04-1897 2
Strandinger.”Jane” De to ilanddrevne skibe ved Fæggesund Arup 21-04-1897 2
Strandinger.”Marie” Ilanddrevne skibe ved Fæggesund Arup 05-04-1897 2
Strandinger.”Marie” De to ilanddrevne skibe ved Fæggesund Arup 21-04-1897 2
Strandinger.”Sela” Strandingerne ved Vorupør og Stenbjerg Hundborg 01-04-1897 2
Strandinger.”Tana” Stranding Nørhå 30-03-1897 2
Strandinger.”Tana” Dødt skib (Stenbjerg) Nørhå 31-03-1897 2
Strandinger.”Tana” Strandingerne ved Vorupør og Stenbjerg Nørhå 01-04-1897 2
Sygekasser. Snedsted Anerkendt sygekasse Snedsted 05-03-1897 2
Sygekasser. Thisted Landsogn Thisted landsogns sygekasse (anerkendelse) Th. Landsogn 05-04-1897 2
Thisted Byråd Byrådsvalget i Thisted Thisted 06-01-1897 2
Thomsen, Berthel Guldbryllup Østerild 27-11-1897 2
Thomsen, Severin Bognyt (“Læren om tuberkulosen”) Thisted 22-07-1897 2
Vigh, Niels Bertelsen Jordefærd Ø. Vandet 18-09-1897 2
Wagner, Johan Joachim Dødsfald Thisted 25-01-1897 2
Zangenberg, Augusta 25 års jubilæum som danselærerinde Thisted 09-04-1897 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.