Thisted Amts Tidende – Emneindex 1935

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforeninger Centralafholdsforen. for Thy gennem 50 år (ill.) 07-02-1935 5
Afholdsforeninger Centralafholdsforeningens 50 års jubilæum 09-02-1935 2
Amtoft, Ane Johanne Pludseligt dødsfald Vesløs 21-05-1935 3
Amtoft, Ane Johanne Jordefærd Vesløs 27-05-1935 3
Amtoft, Niels Kapelmester Niels Amtoft Arup 06-04-1935 3
Andersen, A.C. Dødsfald Thisted 08-04-1935 3
Andersen, J. Chr. Pludseligt dødsfald Sjørring 25-04-1935 3
Andersen, J.P. Dødsfald Thisted 05-10-1935 3
Andersen, J.P. Jordefærd Thisted 12-10-1935 3
Andersen, Johanne Den unge kvinde (dødsfald) Hundborg 13-06-1935 3
Andersen, Kirsten Dødsfald Thisted 21-01-1935 3
Andersen, Kristine Dødsfald Hørsted 08-11-1935 3
Andersen, N.C. På kryds og tværs: 25 års jubilæum Nørhå 05-12-1935 3
Andersen, P. 80 år Thisted 12-08-1935 3
Andersen, Peder Dødsfald Tilsted 05-11-1935 3
Andersen, Peder Jordefærd Tilsted 11-11-1935 3
Andersen, Peter Guldbryllup Vang 14-10-1935 3
Andersen, Søren Kr. Dødsfald Thisted 28-05-1935 3
Andersen, Søren Kr. Jordefærd Thisted 03-06-1935 3
Bang Larsen, Chr. På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Snedsted 01-04-1935 3
Bangsgaard (mejeribestyrer) Mejeribestyrer Bangsgaard, Thisted,får sølvmedalje Thisted 22-01-1935 3
Bangsgaard, Jens Holm Jordefærd Hundborg 27-07-1935 3
Behr, G. 80 år Thisted 18-11-1935 3
Bendixen, Maren Dødsfald Thisted 23-03-1935 3
Bendixen, Maren Jordefærd Thisted 27-03-1935 3
Bertelsen, Jens Dødsfald Ø. Vandet 18-04-1936 2
Biblioteker. Thisted Grosserer Spangberg vil give biblioteket… Thisted 03-01-1935 1
Biblioteker. Thisted Biblioteksdirektøren om byggeplanerne Thisted 04-01-1935 3
Biblioteker. Thisted Biblioteksbestyrelsens møde med biblioteksdir. Thisted 05-01-1935 3
Biblioteker. Thisted Hvor skal det nye bibliotek i Thisted ligge? Thisted 09-01-1935 4
Biblioteker. Thisted Biblioteksbestyrelsen arbejder videre med Store… Thisted 16-01-1935 3
Biblioteker. Thisted Biblioteksplanerne til drøftelse i Thisted Byråd Thisted 13-02-1935 3
Biblioteker. Thisted Det nye bibliotek i Thisted Thisted 27-04-1935 1-2
Biblioteker. Thisted Biblioteksbestyrelsen vedtager at bygge på torvet Thisted 01-05-1935 1
Biblioteker. Thisted Biblioteket for Thisted By og Amt (årsberetn.) Thisted 21-05-1935 2
Biblioteker. Thisted Bibliotekssagen i Thisted Thisted 21-05-1935 3
Biblioteker. Thisted 170.000 kr til rådighed for det nye bibliotek… Thisted 30-11-1935 1-2
Biblioteker. Thisted Løsningen på biblioteksspørgsmålet Thisted 07-12-1935 5
Billeskov Jansen, F.J. Ung Thistedbo udgiver filosofisk bog på fransk Thisted 09-03-1935 3
Bisgaard, Anders Jensen 90 år (ill.) Snedsted 05-01-1935 3
Bisgaard, Jacob 70 år Øsløs 27-05-1935 3
Bjerregaard, Dorthe 80 år Thisted 30-11-1935 3
Bojer, P. 80 år (ill.) Th. Landsogn 27-12-1935 3
Bonde Pedersen, Peder Nr. Vorupørs ældste død Hundborg 30-03-1935 3
Borgervæbning. Thisted Thisted Borgervæbning på museum Thisted 22-03-1935 3
Bredahl, Ane Hundborgs ældste død Hundborg 21-02-1935 3
Bredahl, Maren 25 års jubilæum Snedsted 01-11-1935 3
Brinkmann, Johan Georg Johan Georg Brinkmann, Thisted Thisted 11-05-1935 3
Brix, E. Ordenstildeling (RD) Thisted 09-04-1935 3
Bro, Lars C. Dødsfald Thisted 15-01-1935 3
Bro, Peder Chr. 80 år Thisted 04-11-1935 3
Brodersen, Lorentz Et tilbageblik over et langt og begivenhedsrigt… Thisted 09-02-1935 3
Brogaard, Anne 70 år Sjørring 29-10-1935 3
Brugsforeninger. Snedsted Underslæbssigtelsen mod uddeler Boll… Snedsted 13-04-1935 2
Brugsforeninger. Snedsted Vekslerne i Snedsted brugsforening Snedsted 06-07-1935 3
Brugsforeninger. Snedsted Dobbeltvekslerne fra Snedsted brugsforening Snedsted 20-07-1935 3
Brugsforeninger. Snedsted Den sidste sigtelse mod uddeler Boll frafaldes … Snedsted 28-08-1935 3
Brun, Ane 80 år Nors 08-07-1935 3
Budtz Müller, Bertel “Da Kræn Hove solge sin gammelmoer” 03-06-1935 8
Bunck, Edvard C. En Thybo, der kom frem Nors 04-11-1935 4-5
Bundgaard, Anna Katrine 80 år Øsløs 14-12-1935 3
Bundgaard, N.P. Dødsfald Øsløs 25-03-1935 3
Bundgaard, N.P. Jordefærd Øsløs 02-04-1935 3
Buus, N.P.J. Inspektør N.P.J. Buus Sjørring 06-02-1935 5
Buus, N.P.J. Inspektør Buus Sjørring 07-02-1935 2
Buus, Valdemar Dødsfald Hundborg 23-11-1935 3
Carstensen, F. 70 år Thisted 30-12-1935 3
Christensen, Beathe Dødsfald Nørhå 13-02-1935 3
Christensen, Chr. Pløjet søen i 50 år Thisted 12-04-1935 3
Christensen, Chr. På kryds og tværs: 70 år Thisted 16-04-1935 3
Christensen, Chr. 25 års jubilæum Thisted 18-06-1935 3
Christensen, Chr. K. To mænd fra Thisted amt forulykket i Amerika Thisted 19-06-1935 3
Christensen, K.L. Ung officiant fra Thisted og kammerat dræbt … Thisted 17-06-1935 1
Christensen, L.K. Jordefærd Thisted 24-06-1935 3
Christensen, L.K. 80 år Thisted 28-10-1935 3
Christensen, Lav. “I brydningstiden” 03-08-1935 2
Christensen, Lukas Jordefærd Arup 03-05-1935 3
Christensen, Niels Chr. 70 år Hillerslev 09-01-1935 3
Christensen, Peder Dødsfald Hillerslev 29-06-1935 3
Christensen, Valdemar Jordefærd Hundborg 06-06-1935 3
Christiansen, Chr.Andreas Dødsfald Thisted 25-11-1935 3
Christiansen, Chr.Andreas Jordefærd Thisted 30-11-1935 3
Christiansen, Jeppe Dødsfald Th. Landsogn 15-01-1935 3
Christiansen, Jeppe Jordefærd Thisted 19-01-1935 3
Christiansen, P. På kryds og tværs: I 25 år Thisted 15-04-1935 3
Cirkus. Miehe Nu kommer den gamle Cirkus Miehe (ill.) Thisted 20-06-1935 3
Cirkus. Miehe-Glauert En rigtig cirkusaften Thisted 11-06-1935 3
Cirkus. Thisted Ikke mere cirkus på Frederikstorv Thisted 06-06-1935 3
D.A.G. Thisted D.A.G.s pakhus i Thisted opføres til foråret Thisted 11-09-1935 4
Dahlgaard Sørensen, Jens Dødsfald Østerild 01-07-1935 3
Dahlgaard Sørensen, Jens Jordefærd Østerild 05-07-1935 3
Dahlgaard, Chr. Dødsfald Østerild 11-05-1935 3
Dahlgaard, Chr. Jordefærd Østerild 18-05-1935 3
Dahlgaard, Lars Kr. Dødsfald Østerild 17-07-1935 3
Dahlgaard, Lars Kr. Jordefærd Østerild 22-07-1935 3
Dahlgaard, P. Chr. Dødsfald Hundborg 17-01-1935 3
Dam, Markus Andreas En hundredårsdag Thisted 15-05-1935 3
Damsgaard, Hanne På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Harring 01-04-1935 3
Dissing, Ane Marie 80 år (ill.) Stagstrup 13-03-1935 4
Dohn, P.A. Den nye postmester til Thisted udnævnt Thisted 24-07-1935 3
Dohn, P.A. Den nye postmester (ill.) Thisted 26-07-1935 3
Ejlertsen, Jens Guldbryllup (ill.) Nørhå 03-04-1935 5
Ejlertsen, Jens Guldbrylluppet i Nørhå Nørhå 20-04-1935 3
Ejlertsen, Jens 80 år (ill.) Nørhå 09-12-1935 3
Elektricitetsværk.Thisted Udvidelse af elektricitetsværket i Thisted… Thisted 06-11-1935 1-2
Enevoldsen, Maren Jordefærd Hundborg 04-10-1935 3
Epidemier. Tilsted “Da hvert tiende menneske i Tilsted sogn døde..” Tilsted 20-09-1935 12
Eriksen, Ejlert Guldbryllup Nørhå 29-04-1935 3
Eriksen, L.M. Lærer i Kallerup i 25 år Kallerup 28-08-1935 3
Eriksen, L.M. Lærer Eriksen og frue, Kallerup, hyldes Kallerup 06-09-1935 3
Eyber, Kirstine Dødsfald V. Vandet 13-02-1935 3
F.D.F. Snedsted F.D.F. stævne i Snedsted Snedsted 26-08-1935 6
Farsinsen, Kaj Død af meningitis Thisted 26-06-1935 3
Faurschou, J.G. Dødsfald (ill.) Thisted 24-06-1935 3
Faurschou, J.G. Postmester Faurschous båre Thisted 25-06-1935 3
Faurschou, J.G. Jordefærd Thisted 29-06-1935 3
Folketingsvalg Folketingsvalget i Thisted Amt (22.10.35) 23-10-1935 3
Fortidsminder Jernalderbopladsen i Hundborg Hundborg 15-05-1935 3
Fortidsminder Nye interessante fund i Hundborg jernalderboplads Hundborg 09-09-1935 1
Fortidsminder Bopladsen i Hundborg var jernudvindingssted Hundborg 19-11-1935 3
Fortidsminder Thisted amt i det nye nationalmuseum Nors 04-07-1935 4
Fortidsminder 1500 år gammel guldring fundet ved Dollerup Sjørring 26-01-1935 3
Fortidsminder Glemt langdysse ved Simons Bakke Thisted 20-11-1935 3
Fortidsminder Thisted amt i det nye nationalmuseum V. Vandet 04-07-1935 4
Frederiksen, Chr. Peter Gammel Thybo død i Amerika Tved 09-03-1935 3
Frederiksen, Christian P. Dødsfald (i Omaha) Tved 13-04-1935 3
Gade, Anders Villadsen Dødsfald Hundborg 03-10-1935 3
Gade, K. Stensgaard 25 år som lærer i Næsborg Hundborg 27-08-1935 3
Gade, Mads Dannebrogsmand Th. Landsogn 02-12-1935 3
Gade, Thomas Christensen Dødsfald Thisted 03-12-1935 3
Garnæs Hansen, Peter Dødsfald Thisted 16-02-1935 3
Gregersen, Anton Dødsfald Hillerslev 19-07-1935 3
Gregersen, Anton Jordefærd Hillerslev 24-07-1935 3
Gregersen, Lars Chr. 50 års smedejubilæum Tved 29-05-1935 3
Grønkjær, Niels 80 år Harring 05-03-1935 3
Grønkjær, Niels 50 år (ill.) Thisted 26-04-1935 3
Hagger, Chr. Nielsen Jordefærd Thisted 06-06-1935 3
Hamborg, Johanne Dødsfald V. Vandet 27-06-1935 3
Hamborg, Johanne Jordefærd V. Vandet 03-07-1935 3
Handelskole. Thisted Forstander H. Pedersens afsked med Th. Handelsk. Thisted 27-08-1935 3
Hangaard, Poul Pedersen Diamantbryllup (ill.) Snedsted 01-03-1935 3
Hangaard, Poul Pedersen Dødsfald Snedsted 15-06-1935 3
Hansen, Mette E. Bogholderske fra Thy dræbt ved bilulykke… Vang 27-12-1935 1
Harkjær, Marie Dødsfald Snedsted 08-01-1935 3
Harkjær, Marie Jordefærd Snedsted 15-01-1935 3
Havne. Thisted Nye havneplaner i Thisted Thisted 30-07-1935 3
Helper, Axel Den nye amtmand (ill.) Thisted 06-07-1935 2
Henriksen, V.K. Husflidens foregangsmand i Thisted Amt…(ill.) Ø. Vandet 24-04-1935 5
Hesseldahl, Otto Dødsfald Arup 04-09-1935 3
Hesseldahl, Otto Jordefærd Arup 11-09-1935 3
Hjortsvang (provst) 25 års præstejubilæum Sjørring 10-12-1935 3
Hjortsvang (provst) Præstens liv skal være et vidnesbyrd… (ill.) Sjørring 11-12-1935 1-2
Hjortsvang (provst) Provst Hjortsvang hyldes af sin menighed Sjørring 16-12-1935 3-4
Høbjerg, Karen Dødsfald Vesløs 01-06-1935 3
Holm, Jens Mathias Dødsfald Stagstrup 20-12-1935 3
Holm, Jens Mathias Jordefærd Stagstrup 27-12-1935 3
Hoteller. Thisted Thisted Missionshotel (oprettelse af) Thisted 01-02-1935 3
Hoteller. Thisted Thisted Afholdshotels 50 års jubilæum Thisted 08-04-1935 3
Hoteller. Vorupør Vorupør nye badehotel (ill.) Hundborg 22-06-1935 7
Hoteller. Vorupør Et badehotel der lukker Hundborg 20-07-1935 3
Hundahl, Ane 80 år Nors 11-02-1935 3
Husflidsskoler Husflidsskolen i Øsløs tages i brug Øsløs 21-11-1935 3
Husmandskreds. Nordthy Jubilæet i Nordthy Husmandskreds (25 år) 22-02-1935 3
Husmandskreds. Nordthy 25-års jubilæet i Nordthy Husmandskreds 27-02-1935 5-6
Husum, P.L.M. Pastor Husums skæbne Thisted 26-02-1935 3
Hyldgaard Pedersen, Jens Dødsfald Thisted 17-09-1935 3
Iversen, Jens 80 år Thisted 20-03-1935 3
Iversen, Niels Kristian Gamle thylandske kraftkarle Kåstrup 18-10-1935 10
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen / Niels Gyde Thisted 12-04-1935 3-4
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen udstilling i Thisted? Thisted 24-04-1935 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen udstillingen bliver i biblioteket Thisted 25-04-1935 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen / Han Henriksen Thisted 25-04-1935 4
Jacobsen, J.P. Roser på J.P. Jacobsens grav Thisted 30-04-1935 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens død Thisted 30-04-1935 3-4
Jacobsen, J.P. “En digters drømmeland” / Johs. V. Kirk Thisted 04-05-1935 6
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen Thisted 20-06-1935 4
Jagtforeninger. Vandet En jagtforening stiftet i Vandet V. Vandet 07-02-1935 3
Jans, J.R. 60 år i morgen (ill.) Thisted 19-12-1935 3
Jensen (Bisgaard), Anders Dødsfald (ill.) Snedsted 18-01-1935 3
Jensen (Bisgaard), Anders Jordefærd Snedsted 26-10-1935 3
Jensen (Jørgensen), P. 80 år (ill.) Thisted 01-10-1935 3
Jensen Petersen, Niels Thisteds sidste veteran død (ill.) Thisted 06-05-1935 3
Jensen Petersen, Niels Da Thisteds sidste veteran gik til Rys brigade Thisted 13-05-1935 3
Jensen, A.C. Dødsfald Snedsted 17-04-1935 3
Jensen, A.C. Jordefærd Snedsted 24-04-1935 3
Jensen, Aage Christian Jordefærd Snedsted 10-08-1935 3
Jensen, Astrid Elonora Unge hustruer døde fra mænd og småbørn Snedsted 16-07-1935 3
Jensen, Astrid Elonora Jordefærd Snedsted 20-07-1935 3
Jensen, Bertel Dødsfald Thisted 27-12-1935 3
Jensen, Bertel Jordefærd Thisted 30-12-1935 3
Jensen, Betty Lille årsag (dødsfald) Øsløs 22-08-1935 3
Jensen, Chr. På kryds og tværs: 25 års jubilæum Thisted 25-02-1935 3
Jensen, Erik Ordenstildelinger (Dannebrogsmand) Hundborg 25-05-1935 3
Jensen, Gustav Dødsfald Hillerslev 05-11-1935 3
Jensen, Gustav Båret til graven af 8 brødre Hillerslev 12-11-1935 3
Jensen, Hans Et sørgeligt 50-års minde fra Vestkysten (ill.) Hundborg 23-03-1935 3
Jensen, Hans Gamle thylandske kraftkarle Jannerup 18-10-1935 10
Jensen, Jens Chr. Dødsfald Snedsted 25-09-1935 3
Jensen, Jens Chr. Jordefærd Snedsted 30-09-1935 3
Jensen, Jens Nicolaj Guldbryllup (ill.) Snedsted 21-10-1935 4
Jensen, Kristen Guldbryllup (ill.) Snedsted 24-10-1935 3
Jensen, Lars Dødsfald Snedsted 30-01-1935 3
Jensen, Lars Jordefærd Snedsted 05-02-1935 3
Jensen, Lars Guldbryllup (ill.) Thorsted 17-10-1935 3
Jensen, Marie Kirstine Dødsfald (ill.) Vang 18-03-1935 3
Jensen, Nikolaj Dødsfald (i Vestervig) Stagstrup 05-08-1935 3
Jensen, Nikolaj Jordefærd Stagstrup 10-08-1935 3
Jensen, Poul Jordefærd Snedsted 30-11-1935 3
Jensen, Poul Dødsfald Snested 22-11-1935 3
Jensen, Severine Pludseligt dødsfald Arup 01-03-1935 3
Jepsen, Anders Chr. Dødsfald Snedsted 08-03-1935 3
Jernbaner. Thisted-Fjerritslev Fjerritslevbanens underskud 03-01-1935 3
Jernbaner. Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev jernbane 11-04-1935 3
Jernbaner. Thisted-Fjerritslev Lyssignaler på Fjerritslevbanen i nær fremtid 07-10-1935 1
Jernbaner. Thybanen Motortog på Thybanen fra maj, ingen skiften ved..? 06-03-1935 1
Jernbaner. Thybanen Ingen nærliggende sandsynlighed for Thybanens… 08-04-1935 3
Jernbaner. Thybanen Den nye køreplan betyder en revolution for … 03-05-1935 3
Jernbaner. Thybanen Med første motortog på Thybanen 15-05-1935 3
Jernbaner. Thybanen Med motortog gennem Thy (ill.) 16-05-1935 2
Jespersen, Anders Dødsfald Jannerup 05-09-1935 3
Jespersen, Anders Jordefærd Jannerup 11-09-1935 3
Johansen, Else Marie Tilfreds 90-årig (ill.) Thisted 17-09-1935 3
Jørgensen, Marius T.I.K. hylder Marius Jørgensen (ill.) Thisted 09-10-1935 3
Jørgensen, Nikolaj Landpost i 25 år Snedsted 31-05-1935 3
K.F.U.K. Thisted Thisted K.F.U.K. fejrer sin 40 års beståen Thisted 21-10-1935 2
K.F.U.M. Snedsted Stor gave til Snedsted K.F.U.M. (hus Hovedgaden) Snedsted 22-01-1935 3
K.F.U.M. Snedsted K.F.U.M. i Snedsted har fået eget hjem Snedsted 10-07-1935 3
K.F.U.M. Thisted K.F.U.M. skal stå som en fæstning midt i byen Thisted 20-05-1935 2
Kibsgaard, Kristine På kryds og tværs: 35 år ved rullen Thisted 02-12-1935 3
Kirk, Johs. V. “Nytaarsvise” 02-01-1935 2
Kirk, Johs. V. “Jens ska te Ywltre” 03-01-1935 4
Kirk, Johs. V. “Saa fik vi Wente'” 10-01-1935 4
Kirk, Johs. V. “Barndomsminder” 31-01-1935 2
Kirk, Johs. V. “Det grønne hus” 11-02-1935 4
Kirk, Johs. V. “Gammel Majanne” 06-03-1935 6
Kirk, Johs. V. “Hjarmol Kjærk” 22-03-1935 3
Kirk, Johs. V. “Naa’ æ fue fo lamm'” 17-04-1935 3
Kirk, Johs. V. “En buket påskeliljer” 20-04-1935 4
Kirk, Johs. V. “Sidste gang i det gamle hjem” 24-04-1935 4
Kirk, Johs. V. “Stines kywlinge” 29-04-1935 6
Kirk, Johs. V. “Tykh” 25-05-1935 2
Kirk, Johs. V. “En Thybo-histaari” 22-06-1935 4
Kirk, Johs. V. “Dyrskue” 01-07-1935 4
Kirk, Johs. V. “Ajs Kræn og Sessel helle alti po twat” 08-07-1935 4
Kirk, Johs. V. “Sieg ikk æ Jorbæ’ daw” 20-07-1935 4
Kirk, Johs. V. “Da Ann Kjestin fik smoe spejl” 24-07-1935 3
Kirk, Johs. V. “Æ bykh we æ fywe” 31-07-1935 3
Kirk, Johs. V. “Saa høste’ vi løs!” (ill.) 03-08-1935 3
Kirk, Johs. V. “Brøw te en bette pi’g der følle sejs” 17-08-1935 4
Kirk, Johs. V. “Da Mas Pe’sen wa po lammjagt” 05-09-1935 4
Kirk, Johs. V. “Æ gammel sme'” 19-09-1935 5
Kirk, Johs. V. Dødsfald 26-09-1935 3
Kirk, Johs. V. Johs. V. Kirk in memoriam 01-10-1935 6
Kirk, Johs. V. Under hjemrejsen fra Johs. V. Kirks begravelse 01-10-1935 2
Kirk, Johs. V. Jordefærd 01-10-1935 3
Kirker. Harring Skal Harring kirke restaureres? Harring 16-04-1935 3
Kirker. Hørsted Tårn til Hørsted kirke? Hørsted 15-08-1935 3
Kirker. Nørhå Restaureringen af Nørhå kirke Nørhå 16-04-1935 3
Kirker. Nørhå Nørhå kirke genåbnes i morgen Nørhå 16-05-1935 3
Kirker. Nørhå Nørhå kirkes festlige genåbning Nørhå 18-05-1935 2
Kirker. Østerild Planer om restaurering af Østerild kirke Østerild 22-06-1935 3
Kirker. Østerild Nyt orgel til Østerild kirke Østerild 16-11-1935 3
Kirker. Stagstrup Tårn på Stagstrup kirke Stagstrup 18-07-1935 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde december 1934) Thisted 24-01-1935 5
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbt og døde i januar) Thisted 08-02-1935 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i marts) Thisted 27-04-1935 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og dode i maj) Thisted 21-06-1935 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i juni) Thisted 31-07-1935 3
Kirker. Thisted Udvidelsen af Thisted Baptistkirke Thisted 21-08-1935 3
Kirker. Thisted Udvidelsen af Thisted Baptistkirke Thisted 21-08-1935 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i juli) Thisted 22-08-1935 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i august) Thisted 26-09-1935 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde september) Thisted 30-10-1935 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i oktober) Thisted 21-11-1935 3
Kjær, Carl C. Jordefærd Thisted 23-08-1935 3
Kjærgaard (enkefru) 80 år (ill.) Harring 23-03-1935 3
Kjærgaard, N. Chr. Thylandsk ingeniør gør epokegørende opfindelse Nørhå 28-10-1935 4
Klemmensen, Jens Dødsfald Snedsted 04-02-1935 3
Klemmensen, Jens Jordefærd Snedsted 11-02-1935 3
Knakkergaard (snedker) Passiar med halvfjerdsårig Thisted 02-11-1935 3
Kold, Kr. Kolds mindehus (Galtrup Højskole, ill.) Thisted 19-03-1935 5
Kold, Kr. Planer om mindesten for Kr. Kold i Thisted Thisted 01-05-1935 3
Kold, Kr. Friskolen og Kr. Kold Thisted 07-06-1935 10
Kold, Kr. Kolds hus på Mors Thisted 24-06-1935 3
Kold, Kr. Et skuespil om Kristen Kold Thisted 10-07-1935 3
Kold, Kr. Mindestenen for Kr. Kold (Mjolden) Thisted 16-07-1935 2
Korsgaard, Anders Dødsfald Vesløs 02-11-1935 3
Kortsen, Markus Dødsfald Vesløs 18-05-1935 3
Kortsen, Markus Jordefærd Vesløs 25-05-1935 3
Krabbe Christensen, Mads Pludseligt dødsfald Tilsted 03-07-1935 3
Krabbe Christensen, Mads Jordefærd Tilsted 08-07-1935 3
Kristensen, Kristine Dødsfald Thorsted 02-07-1935 3
Kristensen, Maren Dødsfald (i Hurup) Hundborg 09-12-1935 3
Kudsk, Jens 40 års jubilæum som tømrer Hundborg 04-05-1935 3
Kusk, Chr. Guldbryllup (ill.) Hundborg 26-04-1935 3
Kvægavlsforeninger Ny kvægavlsforening Hundborg 25-03-1935 3
Langgaard, Chr. På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Østerild 20-02-1935 3
Larsen, Jacob Dødsfald Tved 21-12-1935 3
Larsen, Jacob Jordefærd Tved 30-12-1935 3
Larsen, Jens Dødsfald Thisted 07-06-1935 3
Larsen, Jens Jordefærd Thisted 12-06-1935 3
Larsen, Peder 95 årig veteran død Sennels 07-02-1935 3
Larsen, Peder Jordefærd Sennels 12-02-1935 3
Laustsen, Ane Marie 80 år Hundborg 20-11-1935 3
Leegaard, Mads Tølbøll Dødsfald Thisted 15-01-1935 3
Leegaard, Mads Tølbøll Jordefærd Thisted 19-01-1935 3
Ludvigsen, Karen På kryds og tværs: 80 år Thisted 19-03-1935 3
Lynge, Lars Post Lars Lynge, Tømmerby / N. Sodborg Vesløs 17-01-1935 2
Lynge, Søren Landpostjubilæum Østerild 03-12-1935 3
Madsbøll, Jens Jordefærd Hillerslev 13-06-1935 3
Madsen, Karl Guldbryllup (ill.) Hundborg 09-02-1935 3
Madsen, Karl Guldbrylluppet i Hundborg Hundborg 20-02-1935 3
Madsen, Kr. Pludselig død Hillerslev 14-10-1935 3
Mejerier. Thisted Nu skal vi drikke “Cholac” (Th. Andelsmejeri) Thisted 24-08-1935 3
Mikkelsen, A. 50 års forretningsjubilæum i Thisted Thisted 30-04-1935 3
Mikkelsen, J. 25 års købmandsjubilæum Stagstrup 15-11-1935 3
Møller, Jane Wang Dødsfald Sønderhå 11-12-1935 3
Møller, Niels Dødsfald Sønderhå 28-09-1935 3
Møller, Niels Jordefærd Sønderhå 07-10-1935 3
Møller, Nikolaj Dødsfald Thisted 21-02-1935 3
Møller, Nikolaj Jordefærd Thisted 26-02-1935 3
Moser. Hundborg Vandstandssænkningen i Hundborg Mose Hundborg 21-02-1935 3
Moser. Hundborg Afvandingen i Hundborg og Gjærsbøl moser… Hundborg 15-04-1935 3
Moser. Hundborg Hovedafvandingen af Hundborg mose Hundborg 01-08-1935 2
Munk Poulsen, Maren Dødsfald Hundborg 28-12-1935 3
Munk-Poulsen, Maren 80 år Hundborg 08-01-1935 3
Musik. Thisted Musikdirektør i Thisted gennem 25 år (Ryming) Thisted 29-06-1935 4
Musik. Thisted “Thisted bys festmarch” / Chr. Ryming Thisted 03-07-1935 3
Myrup Pedersen, Martin (Dødsfald) Hillerslev 07-02-1935 3
Nielsen, Anders Chr. Dødsfald Stagstrup 12-10-1935 3
Nielsen, Andreas Dødsfald Sjørring 03-08-1935 3
Nielsen, Ane Dødsfald Hillerslev 03-12-1935 3
Nielsen, Ane Marie På kryds og tværs: 25 års jubilæum Thisted 01-03-1935 3
Nielsen, Kr. Dødsfald Harring 12-07-1935 3
Nielsen, Kr. Jordefærd Harring 15-07-1935 3
Nielsen, Niels P. (Tange) Dødsfald Sjørring 03-04-1935 3
Nielsen, Søren På kryds og tværs: 25 år som kusk Thisted 09-07-1935 3
Nordentoft Enevoldsen,Kr. Dødsfald Tilsted 31-12-1935 3
Nørgaard, Else Rask 89-årig i Stagstrup (ill.) Stagstrup 02-05-1935 3
Nystrup, Jens 80 år Vang 14-05-1935 3
Oddershede, Chr. Ny Dannebrogsmand Arup 06-02-1935 3
Opfindelser. Kraftfoder Thylandsk ingeniør gør epokegørende opfindelse Nørhå 28-10-1935 4
Paulsen, Paul Nørgaard Død i Amerika Thisted 29-07-1935 3
Pedersen, Chr. Dødsfald Vang 08-04-1935 3
Pedersen, Chr. Jordefærd Vang 13-04-1935 3
Pedersen, Chr.D. (Brixen) Guldbryllup i Nors Nors 20-04-1935 3
Pedersen, Else Marie Dødsfald Snedsted 14-01-1935 3
Pedersen, Else Marie Jordefærd Snedsted 18-01-1935 3
Pedersen, H. Forstander H. Pedersens afsked med Th. Handelssk. Thisted 27-08-1935 3
Pedersen, Kirsten 90 år (ill.) Kallerup 18-10-1935 3
Pedersen, Margrethe Jordefærd Sjørring 01-04-1935 3
Pedersen, Marie Unge hustruer døde fra mænd og småbørn Hillerslev 16-07-1935 3
Pedersen, Søren Dødsfald Thisted 25-10-1935 3
Pedersen, Søren Jordefærd Thisted 29-10-1935 3
Pedersen, Sørine Pludselig død Thisted 06-08-1935 3
Petersen, Christian M. Fra barbersvend i Thisted til bankier i Iowa Thisted 14-02-1935 3
Plantager. Eshøj Eshøj fejrer 40 års jubilæum Th. Landsogn 12-03-1935 3
Plantager. Østerild Staten køber Østerild klit Østerild 14-08-1935 3
Plantager. Østerild Klitplantningssagen i Østerild Østerild 16-08-1935 3
Plougmann, Maren Dødsfald Sønderhå 18-01-1935 3
Plougmann, Maren Jordefærd Sønderhå 23-01-1935 3
Postvæsen. Hannæs Post Lars Lynge, Tømmerby /N. Sodborg 17-01-1935 2
Poulsen, Andrea 80 år Th. Landsogn 31-08-1935 3
Poulsen, P.O. Dødsfald Thisted 06-07-1935 3
Poulsen, P.O. Købmand P.O. Poulsens jordefærd Thisted 10-07-1935 3
Poulsen, P.P. Jordefærd Thisted 02-08-1935 3
Poulsen, Poul Pedersen Dødsfald Thisted 29-07-1935 3
Præstegaard Nielsen, S. Dødsfald Hundborg 08-04-1935 3
Rask, Niels P. Landmandssønnen, der blev sømand og aldrig… Thisted 11-12-1935 2
Rein-Jensen Ordenstildeling (Dannebrogsmand) Thisted 20-05-1935 3
Rødbro, Chr. J. 70 år Thisted 27-02-1935 3
Rødbro, Kristen 80 år Vesløs 23-12-1935 3
Roklub. Thisted THisted Roklub bygger bådehus Thisted 05-01-1935 3
Roklub. Thisted Thisted Roklubs damer holder flyttedag Thisted 14-01-1935 3
Roklub. Thisted Skilsmisse i roklubben (damer til Strandstien) Thisted 22-02-1935 3
Roklub. Thisted Thisted Roklubs nye bådehus indvies Thisted 16-05-1935 3
Roklub. Thisted Thisted dameroklub (etablering af) Thisted 20-07-1935 3
Rosenberg, Niels 80 år (ill.) Thisted 20-11-1935 3
Rutebildrift Rutebillinie fra Thisted over Oddesund? Thisted 17-04-1935 3
Rutebildrift På kryds og tværs: Ny bil på Thisted-Aalborg ruten Thisted 10-07-1935 3
Rutebildrift Rutebilstation i Hotel “Thy”? Thisted 10-12-1935 3
Ryge, P. 70 år Thisted 06-04-1935 3
Ryming, Chr. Musikdirektør i Thisted gennem 25 år Thisted 29-06-1935 4
Ryming, Chr. Rymings 25 års jubilæum (ill.) Thisted 01-07-1935 5
Ryming, Chr. “Thisted bys festmarch” Thisted 03-07-1935 3
Ryming, Chr. Ryming aften i skoven Thisted 05-07-1935 3
Sand, Peder Kanstrup (Dødsfald) Øsløs 07-02-1935 3
Simonsen, Jens Dødsfald Stagstrup 08-08-1935 3
Skaarup, Else 80 år Thorsted 04-07-1935 3
Skadholm, Jens Død af frugtforgiftning Thisted 08-10-1935 3
Skinnerup, Karen 90 år Stagstrup 14-09-1935 3
Skinnerup, Karen 90-årsdagen i Stagstrup Stagstrup 18-09-1935 3
Skjoldborg, Johan Hvordan Johan Skjoldborg blev digter Øsløs 02-10-1935 3
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborgs erindringer Øsløs 03-10-1935 3
Skjoldborg, Johan En kulturhistorisk levnedsskildring (anm.) Øsløs 23-10-1935 5-6
Skoler. Nors Thylandske skolebørns besøg i København (ill.) Nors 26-08-1935 8
Skoler. Øsløs Ny skole i Øsløs Øsløs 24-01-1935 2
Skoler. Øsløs Nye skoler i Øsløs og Sperring Øsløs 20-05-1935 3
Skoler. Øsløs Den nye skole i Øsløs Øsløs 29-05-1935 3
Skoler. Øsløs Den nye skole i Øsløs Øsløs 31-05-1935 3
Skoler. Øsløs Den nye skole i Øsløs Øsløs 23-10-1935 3
Skoler. Øsløs Indvielsen af Øsløs Nordre sogns skole Øsløs 14-12-1935 5-6
Skoler. Sdr. Vorupør Sdr. Vorupør skole solgt Hundborg 20-02-1935 3
Skoler. Sperring Nye skoler i Øsløs og Sperring Sjørring 20-05-1935 3
Skoler. Sperring Skoleplanerne i Sperring Sjørring 03-06-1935 2
Skoler. Sperring Skolebyggeriet i Sperring (licitation) Sjørring 15-08-1935 3
Skoler. Thisted Gode resultater af forsøget med det 8. skoleår… Thisted 26-11-1935 3
Skov-Kirsten Skov-Kirsten Thisted 11-06-1935 2
Slagterier. Thisted Koopmanns nye kreaturslagteri nærmer sig sin … Thisted 26-03-1935 3
Slagterier. Thisted Thisted andelsslagteri undgår ikke at bygge… Thisted 07-05-1935 3
Slagterier. Thisted Koopmanns kreaturslagteri taget i brug Thisted 07-05-1935 3
Slagterier. Thisted Thisted andelsslagteri udvider Thisted 04-07-1935 3
Slagterier. Thisted Thisted andelsslagteris udvidelse Thisted 16-07-1935 3
Slagterier. Thisted Udvidelsen af Thisted Andelsslagteri Thisted 04-09-1935 3
Slagterier. Thisted Udvidelsen af Thisted andelsslagteri Thisted 21-12-1935 2
Slagterier. Thisted Thisted offentlige slagtehus jubilerer Thisted 30-12-1935 6
Sodborg, N. “Hvad bedstefar fortalte” 04-01-1935 4
Søer. Nors Vandet og Nors søer / August F. Schmidt Nors 14-01-1935 4-5
Søer. Vandet Vandet og Nors søer / August F. Schmidt V. Vandet 14-01-1935 4-5
Søgaard, Anders Knudsen Guldbryllup Sjørring 20-09-1935 3
Søndergaard, Jens A. 80 år (ill.) Sjørring 02-09-1935 3
Søndergaard, Karen Høj alder (82 år – ill.) Thisted 18-11-1935 3
Søndergaard, Kristoffer Dødsfald Th. Landsogn 08-08-1935 3
Sørensen, J.A. Dødsfald (i Roskilde) Thisted 19-10-1935 3
Sørensen, Kirsten Marie 95 år (ill.) Hillerslev 07-03-1935 3
Sørensen, Kirstine Dødsfald Sønderhå 28-10-1935 3
Sørensen, Villads Sønderhås ældste død Sønderhå 05-02-1935 3
Sørensen, Villads Jordefærd Sønderhå 13-02-1935 3
Sport. Øsløs/Vesløs På kryds og tværs: Ny boldklub (fodbold/håndbold) Øsløs 02-05-1935 3
Sport. Thisted En skøjtebane i Thisted efterlyses Thisted 09-01-1935 3
Sport. Thisted Indhegningen af Thisted stadion Thisted 21-03-1935 3
Sport. Thisted Stadionpassiar (m. M. Jørgensen) Thisted 18-09-1935 3
Sport. Thisted Får Thisted nu et svømmestadion? (T.I.K.) Thisted 14-11-1935 5
Strandinger. “Alku” Finsk damper strandet ved Vangså i morges Vang 16-02-1935 1,5
Strandinger. “Alku” Strandingen ved Vangså (ill.) Vang 18-02-1935 1,5
Strandinger. “Alku” Endnu et strandingsbillede fra Vangså (ill.) Vang 19-02-1935 5
Strandinger. “Alku” Strandingen ved Vangså Vang 21-02-1935 3
Strandinger. “Alku” “Alku” er forfulgt af uheld Vang 22-02-1935 3
Strandinger. “Alku” Mislykket forsøg på at pumpe “Alku” læns Vang 26-02-1935 3
Strandinger. “Alku” Bjergningen af “Alku” Vang 28-02-1935 3
Strandinger. “Alku” Strandingen ved Vangså Vang 02-03-1935 3
Strandinger. “Alku” “Alku” endnu ikke flot Vang 04-03-1935 3
Strandinger. “Alku” I morges blev “Alku” bragt flot Vang 06-03-1935 3
Sunesen, Peder Chr. Dødsfald Kåstrup 12-12-1935 3
Svalgaard, A.C. Jubilæet i Thisted Thisted 02-01-1935 3
Svendsen, Kristine 80 år Hørsted 06-08-1935 3
Sygdomme. “Frugtknopper” En sygdom, der er speciel for Thy 09-10-1935 3
Sygehuse. Hundborg Kommunalt sygehus i Hundborg? (Hundborg Klinik) Hundborg 20-12-1935 3
Sygeplejeforeninger En sygeplejeforening i Hundborg-Jannerup Hundborg 01-06-1935 3
Tanderup Jensen, Niels 87-årig høstmand død på marken Nørhå 03-09-1935 3
Tanderup Jensen, Niels Mindeord om Niels Tanderup Jensen, Nørhå Nørhå 07-09-1935 2
Teater. Thisted Stadig sløje udsigter for teatersæsonen i Thisted Thisted 07-09-1935 3
Thisted Thisted (om købstadsrettigheder) Thisted 14-09-1935 4
Thøgersen, Ane Kirstine Dødsfald Sennels 15-06-1935 3
Thomsen, N. Udnævnt til Dannebrogsmand Ø. Vandet 08-11-1935 3
Thomsen, Peder M. Dødsfald Hundborg 21-06-1935 3
Thomsen, Peder M. Jordefærd Hundborg 27-06-1935 3
Thousgaard, Mathilde Dødsfald Sennels 07-01-1935 3
Tolderlund, Ingeborg Dødsfald (ill.) Thisted 17-01-1935 2
Tolderlund, Ingeborg Jordefærd Thisted 23-01-1935 3
Tolderlund, Ingeborg Fru Tolderlunds minde / Gyrithe Lemche Thisted 31-01-1935 4
Toppenberg, Ole Med speciedalere i jernkister bag … (ill.) Thisted 13-07-1935 5
Torp, A.A.J. Dødsfald Thisted 24-01-1935 3
Torp, A.A.J. Jordefærd Thisted 29-01-1935 3
Tuberkulosestation.Thisted Tuberkuloseundersøgelserne blandt skolebørnene… Thisted 23-07-1935 2
Vækild, Jens Munk Dødsfald Hundborg 14-02-1935 3
Vækild, Jens Munk Jordefærd Hundborg 18-02-1935 3
Vandværker. Nr. Vorupør Vandværk i Nr. Vorupør Hundborg 02-02-1935 3
Vandværker. Sundby Vandværk i Sundby Stagstrup 04-04-1935 3
Veje. Hundborg Ombygningen af Røde Anes Bro (Snedsted-Hundborg) Hundborg 13-09-1935 3
Veje. Snedsted Forlægningen af Stenbjergvej ved Årup Snedsted 27-06-1935 3
Veje. Snedsted Vej- og vandomlægningerne i Årup Snedsted 30-07-1935 3
Veje. Thisted Nu kommer asfalteringen af Vestergade Thisted 30-01-1935 3
Veje. Thisted Nye gadenavne i Thisted Thisted 15-05-1935 3
Veje. Thisted Jernbanegade-Toldbodgade hjørnet reguleres Thisted 18-07-1935 3
Veje. Thisted Nyt forslag til nye gadenavne i Thisted Thisted 30-11-1935 5
Veje. Thy Kystvejsplanen Vestervig-Hanstholm 06-06-1935 3
Viehl, Johan Guldbryllup Thisted 04-01-1935 3
Vildsundbroen Broarbejderne kan begynde til sommer Stagstrup 27-02-1935 3
Vildsundbroen Broerne over Vildsund og Aggersund forberedes Stagstrup 12-07-1935 1
Vildsundbroen Forundersøgelserne til Vildsund-broen begyndes… Stagstrup 29-08-1935 3
Vildsundbroen Forhandlinger om den nye bro over Vildsund Stagstrup 26-11-1935 5
Vildsundbroen Amtsrådet vedtager den korte Vildsundbro Stagstrup 26-11-1935 2
Vilsbøll, D. Dødsfald Thisted 20-11-1935 3
Wigh, Peder Kusk Dødsfald Ø. Vandet 02-04-1935 3
Wigh, Peder Kusk Jordefærd Ø. Vandet 06-04-1935 3
Zoo. Thisted Zoologisk have i Thisted synes sikret Thisted 27-02-1935 3
Zoo. Thisted Isbjørnen mellem badende i Thisted Bredning Thisted 20-03-1935 3
Zoo. Thisted Sjældenheder til Thisted Zoo Thisted 28-05-1935 3
Zoo. Thisted 15000 gæster i Thisted zoologiske have Thisted 20-09-1935 3

Tilbage til oversigt