Hans Hansens gård (“Alsbo”)

Placering: Gl. Landevej 3, matr. nr. 17.

Historie:

I begyndelsen af 1500-tallet har gården hørt under Ø Kloster, det nuværende Oxholm, men da klostrenes jordegods ved Reformationen blev konfiskeret af Kronen, blev gården henlagt under Sejlstrupgaards len.

Den største part af gården hørte gennem tiden under V. Thorup kirke, hvortil den betalte en landgilde på 4 tdr. byg om året.

Slægten der beboede gården i 1600-tallet og i begyndelsen af 1700-tallet deltog i skudehandlen på Norge og var derfor ret velstillede – især Niels Albertsen, som foruden en del af sin egen gård, ejede en hel del jordegods i Han Herred.

Gården blev udstykket i 1816 – godt halvdelen blev solgt i små parceller, mens hovedparcellen bevarede resten.

I 1827 blev gården så købt af Niels Christian Jensen Rødbro og hans slægt boede i gården de næste 100 år.

I 1940 købtes gården af Hans Hansen, der stammede fra Als og derfor kaldte gården “Alsbo”. Hans Hansen døde i 1978, efter at have drevet gården i 38 år og herefter solgtes jorden fra og gården blev nedlagt som landbrug.

Periode: Bruger: Ejer:
1604 Jens Laursen Sejlstrupgaard
1607-40 Svend Jensen Sejlstrupgaard
1640-50 Jens Svendsen, søn af foranstående Sejlstrupgaard
1650-70 Jens Svendsen Samuel Meyer til Sejlstrupgaard og V. Thorup kirke
1672 Margrethe Christensdatter, enke efter foranstående Samuel Meyers arvinger og V. Thorup kirke
1674-88 Christen Christensen Foged, gift med foranstående Anders Engberg til Sejlstrupgaard og V. Thorup kirke
1690-99 Svend Jensen, søn af Margrethe Christensdatter Peder Nielsen Reff og Anders Nielsen Kiib og V. Thorup kirke
1700-08 Anders Pedersen Kæmpe, gift med Svend Jensens enke Niels Albertsen, Klim og V. Thorup kirke
ca. 1710-27 Niels Albertsen Selveje og V. Thorup kirke
ca. 1730-53 Frands Christensen Selveje og V. Thorup kirke
1753-60 Christen Frandsen, søn af foranstående Selveje og V. Thorup kirke
ca. 1820 Peder Laursen Selveje
1770-73 Øde Herredsfoged Andreas Kraft
1773-76 Øde Anders Andersen Kæmpe, Klim
1776-78 Øde Anders Svendsen Lader, V. Thorup
1778-87 Christen Thomsen Smed Selveje og V. Thorup kirke
1787-89 Peder Hansen Selveje og V. Thorup kirke
1789-90 Laurs Svendsen, V. Thorup Strandgård
1790-99 Peder Hansen Selveje og V. Thorup kirke
1799-1802 Lars Sørensen Møller Selveje
1802-16 Peder Christensen Toft Selveje
1816-27 Niels C. Nielsen, V. Thorup Strandgård
1827-36 Niels Christian Jensen Rødbro Selveje
1836-73 Peder Nielsen Rødbro Selveje
1873-77 Jens Peter Pedersen Rødbro Selveje
1877-1903 Anders Jensen Røge Selveje
1903-13 Jens Peter Pedersen Rødbro Selveje
1913-27 Niels Peter Rødbro Selveje
1927-40 Gunnar Nielsen Selveje
1940-78 Hans Hansen Selveje
1978-88 Stinne Hansen Selveje
1988-9 Niels Hansen Selveje
199- Lone Kok og Poul Olsen Selveje

KLIM45Datering: ca. 1914.

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.

Oprettet på dette site 28.12.2018.

Tilbage