Emneindex – Han Herred – 1882-1936, A-Å

Sideløbende med indexeringen af Thisted Amts Tidende for emner med relation til Thisted Kommune har jeg “opsamlet” spredte emner fra Han Herred for perioden 1882-1936.

EMNE OVERSKRIFT SOGN DATO SIDE
Afholdsforeninger. Klim Klim Afholdsforenings 50 års jubilæum Klim 06-01-36 3
Afholdsforeninger. Klim Klim Afholdsforenings 50 års fest Klim 16-01-36 3
Afholdsforeninger. Klim 40 års jubilæum i Klim Klim 16-01-26 3
Afholdsforeninger. Vust Vust afholdsforening fylder 50 Vust 24-11-36 5-6
Afholdssagen Afholdssagen (Thorup-Klim) Klim 15-12-86 2-3
Afholdssagen Han Herreds afholdskreds gennem 50 år (II) 23-09-35 4
Afholdssagen Han Herreds afholdskreds gennem 50 år (I) 21-09-35 4
Afvanding. Han Herred Store afvandingsplaner i Ø. Han Herred Brovst 19-08-33 2
Afvanding. Klim “Bøshaven” afvandes med “Ellehammer” vandløfter Klim 03-02-30 3
Afvanding. Thorup-Klim Afvandingsmøde i Thorup (syd for banelinien Thorup-Klim) Klim 05-03-25 3
Afvanding. Thorup-Klim En afvandingsplan (Bøshave) Klim 05-11-29 3
Aggerholm, Jens Møller Dødsfald Klim 23-04-34 3
Aggersundbroen Broprojektet for Aggersund godkendt Aggersborg 09-04-35 3
Alderdomshjem. Vust Et alderdomshjem i Vust (Jørgen Norres gård) Vust 16-07-17 3
Andersen, Dorthea Dødsfald Klim 11-04-36 3
Andersen, Dorthea Jordefærd Klim 17-04-36 3
Andersen, Hans Frederik Jordefærd Klim 19-02-36 3
Andersen, Hans Frederik Mindeord om friskolelærer Hans Frederik Andersen.. Klim 18-02-36 4
Andersen, Hans Frederik Dødsfald Klim 13-02-36 3
Andersen, Jens Larsen Den nye førstelærer i Klim Klim 01-09-36 3
Andersen, Marie 80 år Klim 23-01-36 3
Andersen, Niels Kr. 80 år Klim 04-07-30 3
Anker-Møller, Gustav Præsteindvielsen i Klim Frimenighed Klim 01-04-25 3
Anker-Møller, Gustav Klim Frimenighed Klim 01-09-24 3
Anker-Møller, Gustav Præsteindvielsen i Klim Frimenighed Klim 02-04-25 4
Anker-Møller, Gustav Præsteindvielsen i Klim Frimenighed Klim 03-04-25 4
Anker-Møller, Marie Fru Marie Anker Møller, Klim / Jens Rolighed Klim 04-05-36 6
Anker-Møller, Marie Dødsfald Klim 28-04-36 3
Anker-Møller, Marie Fru Marie Anker Møllers jordefærd Klim 05-05-36 3-4
Anker-Møller, Søren Pastor Søren Anker-Møller’s jordefærd Klim 10-05-29 1-2
Anker-Møller, Søren Mindestensafsløringen i Klim (ill.) Klim 05-08-30 2
Anker-Møller, Søren Mindefesten i Klim Klim 04-08-30 3
Anker-Møller, Søren Sølvbrylluppet i Klim (ill.) Klim 25-09-11 2
Anker-Møller, Søren Pastor S. Anker Møller Klim 01-08-24 3
Anker-Møller, Søren Pastor Søren Anker-Møller død (ill.) Klim 04-05-29 1-2
Anker-Møller, Søren Søren Anker-Møller (ill.) Klim 15-09-34 2
Anker-Møller, Søren Søren Anker-Møller /Richardt Gandrup Klim 13-05-29 5
Anker-Møller, Søren Søren Anker-Møller Klim 14-05-29 4
Avisforeninger I Klim (en avisforening) Klim 19-12-85 2
Avisforeninger Uddeling af aviser til småkårsfolk Klim 04-01-87 3
Badehoteller. Bulbjerg Bulbjerg badehotel Lild 22-07-13 2
Badehoteller. Bulbjerg Badehotel på Bulbjerg Lild 11-05-07 2
Badehoteller. Svinkløv Et badehotel i Svinkløv Hjortdal 17-12-24 3
Badehoteller. Svinkløv Det nye hotel i Svinkløv Hjortdal 11-02-25 3
Badehoteller. Thorup Strand Badepensionat ved Thorup Strand V. Thorup 14-11-36 3
Berg, Jens Justesen Bondedrengen fra Østerbjerre i Gøttrup, som.. Gøttrup 22-10-32 5
Bertelsen, Lars Chr. Høj alder (ill.) Lild 04-05-35 3
Biblioteker. Fjerritslev Fra læsekredsen : Fjerristlev folkebogsamling Kollerup 14-08-23 3
Biblioteker. Klim Bibliotekssagen / Jens Damsgaard (skolebibliotek) Klim 03-12-35 2
Biblioteker. Thorup-Klim-Vust Torup-Klim-Vust lånebogsamling (generalforsamling) 14-10-12 2
Biblioteker. Thorup Udlån af biblioteksbøger V. Thorup 27-07-28 3
Biografer. Fjerritslev Fjerritslev ny biograf Kollerup 29-05-34 3
Bjerre, Carl 80 år Klim 04-05-34 3
Brugsforeninger. Fjerritslev Fjerritslev Brugsforenings 40 års jubilæum Kollerup 11-08-33 3
Brugsforeninger. Fjerritslev Fjerritslev Brugsforening (40 års jubilæum) Kollerup 10-08-33 3
Brugsforeninger. Klim Klim Brugsforening (konst. generalforsamling) Klim 20-04-14 2
Brugsforeninger. Klim Brugsforening i Klim Klim 02-04-14 2
Brugsforeninger. V. Thorup V.Thorup brugsforening fylder 40 år V. Thorup 04-04-35 3
Bulbjerg Fra Bulbjerg egnen III/ Jens Rolighed Lild 20-10-34 2
Bulbjerg Vagten på Bulbjerg Lild 28-05-18 3
Bulbjerg På kryds og tværs: Dansk forfatterforenings… Lild 13-08-34 3
Bulbjerg Fra Bulbjerg egnen IV /Jens Rolighed Lild 22-10-34 4
Bulbjerg Fra Bulbjerg egnen V /Jens Rolighed Lild 27-10-34 5-6
Bulbjerg Bulbjerg Klitter fredes Lild 21-12-32 3
Bulbjerg Fra Bulbjerg egnen VI /Jens Rolighed Lild 02-11-34 7
Bulbjerg Fra Bulbjerg egnen I /Jens Rolighed Lild 19-10-34 9
Bulbjerg Med spade og hammer på geologisk ekskursion (ill.) Lild 18-05-36 4
Bulbjerg Sagn fra Thisted amt : Fra Bulbjerg (Troldeting) Lild 03-07-25 3
Bulbjerg Forfatterhuset ved Bulbjerg tages i brug Lild 16-05-35 3
Byggeri. Klim Byggeri i Klim Klim 30-01-06 2
Christensen, Mads Chr. Guldbryllup (ill.) Klim 08-02-28 3
Christensen, Mads Chr. Guldbrylluppet i Klim Klim 16-02-28 3
Christensen, Mads Chr. To gamle, veltjente postbude Klim 06-02-24 3
Christiansen (Smed), Jens 80 år Kettrup 06-04-35 3
Clausen, Jens Da gamle Jens Clausen var uenig med J.G./Damsgaard Klim 06-11-26 4
Clausen, Jens En mindesten for Jens Clausen i Klim Klim 20-02-34 5
Clausen, Jens Jens Clausen (dødsfald) Klim 11-12-16 2
Clausen, Jens Et 30-års jubilæum /Jens Damsgaard Klim 23-09-26 4
Clausen, Jens Jens Clausens jordefærd Klim 18-12-16 1-2
Clausen, Jens Mindestenen i Klim for Jens Clausen Klim 19-03-34 3
Clausen, Jens Husmand Jens Clausen og hans samtid Klim 04-06-18 3
Clausen, Jens Afsløringen af mindestenen for den første… Klim 25-06-34 4
Clausen, Jens Jens Clausens billede (til mindesten) Klim 01-06-34 3
Clausen, Jens Jens Clausens mindesten Klim 16-06-34 3
Damsgaard, Jens Jens Damsgaard Klim 25-04-36 4
Damsgaard, Jens Lærer Jens Damsgaard, Klim, død (ill.) Klim 24-04-36 1-2
Damsgaard, Jens 60 år Klim 26-06-34 5
Damsgaard, Jens Jens Damsgaards venstresind Klim 05-05-36 4
Damsgaard, Jens Lærer Jens Damsgaards jordefærd Klim 30-04-36 3-4
Damsgaard, Jens Lærerkaldelse Klim 13-03-02 2
Damsgaard, Jens Sølvbrylluppet i Klim Klim 31-05-24 3
Dige, M.K.G. 25 år ved DSB V. Thorup 31-01-35 3
Dige, Petrine Jordefærd V.Thorup 10-07-36 3
Dige, Petrine 80 år (ill.) V.Thorup 25-06-34 3
Dige, Petrine Dødsfald V.Thorup 04-07-36 3
Elforsyning. Klim Elektricitet til Klim? (møde med Nordthy Strømforsyning) Klim 05-03-24 3
Elforsyning. Klim Elektricitetsmøde i Klim Klim 29-08-24 3
Elforsyning. Thorup-Klim Elektrisk lys til Thorup og Klim Strand V. Thorup 04-02-32 3
Falcks Redningskorps Falcks nye redningsstation i Fjerritslev (ill.) Kollerup 14-09-33 6
Falcks Redningskorps Falcks Redningskorps får station i Fjerritslev Kollerup 13-09-33 2
Falcks Redningskorps Falck åbner en redningsstation i Fjerritslev Kollerup 21-03-33 3
Fattiggårde. Klim Auktionen over Klim Fattiggårds jorder Klim 19-01-05 2
Fattiggårde. Klim Klim fattiggårds jorder (bortsalg) Klim 05-01-05 2
Fiskeri. Jammerbugten Planen om en fiskerby ved Bulbjerg (ill.) Lild 27-09-24 3
Fiskeriforeninger Fiskeriforenings-jubilæum (Thorup-Klim Strand, 25 år) V. Thorup 25-03-33 2
Fjordbak, Morten Dødsfald Hjortdal 05-01-35 3
Folkefester En skytte- og folkefest (i Klim) Klim 11-07-84 2
Folkeminder Evald Tang Kristensens besøg i Han Herred 17-05-34 4-5
Forsamlingshuse. Klim Klim søndre forsamlingshus (ombygning) Klim 10-03-08 2
Forsamlingshuse. Klim Nyt forsamlingshus Klim 13-11-06 2
Fortidsminder Interessant stenalderfund i Vester Han Herred Kollerup 04-11-35 3
Fortidsminder Oldtidsfund ved Fjerritslev Kollerup 06-12-30 1
Fortidsminder Jernaldergrav i Gøttrup Gøttrup 23-05-35 3
Fortidsminder Vildhesten fra Fjerritslev Kollerup 24-09-35 7
Friskoler. Kettrup Ny friskole ( i Dronningholm) Kettrup 12-05-34 3
Friskoler. Klim Den ny friskole i Klim (indvielse af) Klim 05-11-02 2
Friskoler. Klim Fra Klim friskoles første tid / Jens Rolighed Klim 27-08-34 4
Friskoler. Tømmerby En fødselsdag (P. Mouritsen) / Jens Rolighed Tømmerby 17-10-34 4
Friskoler. Vust Fra Vust (flytning af friskolen) Vust 13-03-24 3
Friskoler. Vust Indvielsesfest i Vust friskole Vust 13-12-24 4
Gaardahl, Jens Kristoffer Jordefærd V. Thorup 04-11-24 3
Gaardahl, Jens Kristoffer Dødsfald V. Thorup 30-10-24 3
Geertsen, Ane Marie Jordefærd Klim 07-03-24 3
Geertsen, Niels Gode minder fra Niels Geertsens skole og hjem Klim 05-05-26 2
Geertsen, Niels Gamle Niels Geertsen er død Klim 19-04-26 3
Geertsen, Niels Niels Gertsens jordefærd Klim 16-04-26 4
Geertsen, Niels Guldbrylluppet i Klim (ill.) Klim 26-07-23 3
Goldschmidt, M.A. Digteren M.A. Goldschmidts besøg i Han Herred 23-08-34 4
Grishauge, Jørgen A. Dødsfald Klim 14-11-33 3
Græsbøll, Anders H. En gammel søulk Lild 10-07-30 3
Græsbøll, Otto Dødsfald Vust 02-06-30 3
Græsbøll, Otto Jordefærd Vust 07-06-30 3
Græsbøll, Povl På kryds og tværs: 50 års jubilæum (ill.) Lild 29-09-33 3
Græsbøll, Povl Guldbryllup Lild 07-12-35 3
Gymnastikforeninger På kryds og tværs: Gymnastikforening i Thorup V. Thorup 06-02-32 3
Gårde. “Slettegaard” Dødsfald (C.J. Brix Kjelgaard) Hjortdal 12-02-25 3
Gårde. “Tinglaugaard” Tinglaugaard udstykkes Gøttrup 04-01-34 3
Gårde. “Vestergaard” Klim Vestergaard (salg af) Klim 23-12-13 2
Gædeken (dommer) Dommer Gædeken, Fjerritslev,juridisk doktor (ill.) Kollerup 15-06-34 1-2
Gødningskalkfabrik. Klim Klim Gødningskalkfabrik Klim 03-09-10 1
Hansen, Jens Chr. Dødsfald Hjortdal 10-03-36 3
Hedegaard, P.P. 70 år: Hjardemåldrengen der blev storkøbmand Hjardemål 31-08-31 3
Hedegaard, P.P. P.P Hedegaards 70 års fødselsdag (ill.) Hjardemål 02-09-31 3
Henningsen, Emanuel Da forfatteren Emanuel Henningsen…/J. Rolighed Kettrup 18-07-34 5
Herrnhuterne Herrnhuterne i Vester Han Herred …/Sodborg Klim 31-08-34 2
Herskind, Joh. Pastor Herskind flytter til Mariager V. Thorup 29-05-26 3
Historie Med arkæologen i Vester Han Herred 24-01-36 4-5
Historie. Han Herred Historisk møde i Fjerritslev (“Nogle træk af…I) 01-10-30 4
Historie. Han Herred Det historiske møde..(“Nogle træk af Hanh…II) 02-10-30 4
Holm, Anton Jordefærd Kettrup 01-05-36 3
Holm, Anton 80 år Kettrup 17-03-36 3
Holm, Anton Dødsfald Kettrup 27-04-36 3
Holm, Niels 90 år Klim 18-03-35 3
Holme. Thorup/Klim Større hedeopdyrkning i V. Han Herred V. Thorup 25-04-33 3
Husflidsforening. Klim Husflidsforeningen (skole på forssamlingshusets loft) Klim 26-10-23 3
Husmandsforeninger Danmarks første husmandsforening holder 40 års… Klim 25-01-36 4
Husmandsforeninger Da Danmarks første husmandsforening blev stiftet Klim 26-09-36 5-6
Husmandsforeninger 40 års jubilæet i Danmarks første husmandsforening Klim 03-10-36 5
Husmoderforeninger Husmoderforening i Fjerritslev Kollerup 17-08-35 3
Imer, Mogens 80 år Klim 05-09-33 3
Imer, Mogens Dødsfald Klim 19-03-34 3
Jacobsen (Havn), Lars C. Dødsfald Klim 02-03-34 3
Jacobsen, Bolette Marie 90 år (ill.) Vust 20-08-36 3
Jacobsen, Lars Diamantbryllup i Vust (ill.) Vust 22-10-34 3
Jacobsen, Lars Da man skrev med gåsefjer i skolen Vust 23-10-34 3
Jacobsen, Lars Diamantbrylluppet i Vust Vust 31-10-34 3
Jakobsen, Lars Guldbryllup i Vust (ill.) Vust 28-10-24 1
Jalk, M. Dødsfald Kollerup 15-12-34 3
Jensen (Kiib), Trine 80 år Vust 12-12-35 3
Jensen, Axel Guldbryllup (ill.) Klim 03-09-32 3
Jensen, Gravers Guldbryllup i Klim (ill.) Klim 13-12-35 3
Jensen, Just Guldbryllup (ill.) Kettrup 05-07-30 3
Jensen, Jørgen Dødsfald Klim 25-06-30 3
Jensen, Jørgen Jordefærd Klim 30-06-30 3
Jensen, Jørgen Den gamle sognefoged i Klim Klim 24-09-27 3
Jensen, Jørgen Guldbrylluppet i Klim (ill.) Klim 16-05-29 3
Jensen, Oluf V. Borger- og bagerjubilæum (25 år) V. Thorup 10-02-34 3
Jensen, Otto Plantningen i Klim klit Klim 23-05-02 2
Jensen, Trine 80 år Klim 30-06-36 3
Jensen, Trine Jordefærd Klim 20-10-36 3
Jernbaner. Klim-Løgstør Nye baneplaner i Han Herred 24-09-18 3
Jespersen, Chr. Dødsfald Kollerup 17-12-35 3
Jespersen, Kristen 90 år Kollerup 10-07-35 3
Kaagaard, Kr. Dødsfald Klim 27-05-35 3
Kaagaard, Kr. 90 år Klim 01-05-35 3
Kalkværker. Gøttrup Kalkindustri i Gøttrup Gøttrup 10-05-29 3
Kalkværker. Klim Stor kalkudførsel Klim 14-03-13 2
Kalkværker. Klim Købt kalkværk (Svend Kiib og Hans Hansen (murer)) Klim 27-03-25 3
Kalkværker. Klim Stort kalkstensbrud Klim 10-01-08 2
Kalkværker. Klim Klim kalkfabrikation Klim 19-02-13 2
Kalkværker. Klim Klim kalk Klim 20-02-13 2
Kalkværker. Klim Kalkvirksomheden i Klim Klim 06-04-10 2
Kalkværker. Klim Kalkbrud i Klim Bjerg Klim 13-08-07 2
Kiib, Svend se: Kalkværker. Klim Klim
Kirch, K.N. Lærerjubilæum Klim 28-10-24 3
Kirch, K.N. Sølvbryllup i Klim Klim 22-10-29 3
Kirch, K.N. Lærerjubilæet i Klim Klim 03-11-24 3
Kirker. Fjerritslev Fjerritslev kirke (1907-1932) (ill.) Kollerup 13-12-32 2
Kirker. Klim På kryds og tværs: Et maleri af Klim sognekirke Klim 10-12-34 3
Kirker. Klim Klim sognekirke (bygning af kapel) Klim 07-06-28 3
Kirker. Klim Orglet i Klim sognekirke (nyt) Klim 03-09-28 3
Kirker. Tømmerby Tømmerby kirkes historie /Chr. A. Jensen Tømmerby 31-08-34 3-4
Kirker. V. Thorup V. Thorup kirkes skib V. Thorup 24-11-36 3
Kirker. V. Thorup Thorup kirke (selveje?) V. Thorup 03-10-31 3
Kjeldgaard, C.J. Brix Dødsfald (jvf. “Slettegaard”) Hjortdal 12-02-25 3
Kjeldgaard, K. Enkefru K. Kjeldgaard, Fjerritslev (60 år) Kollerup 01-10-23 3
Kjeldgaard, P. Brix Dødsfald Kettrup 24-05-34 3
Kjeldgaard, P. Brix Jordefærd Kettrup 30-05-34 3
Kjeldsen, Andreas Jordefærd Klim 05-09-31 3
Kjær, Jens Dødsfald Gøttrup 09-09-30 3
Kjær, Karen 80 år Klim 29-12-31 3
Kjær, Karen 85 år Klim 29-12-36 3
Kjær, Kirsten Kirsten Kjær / Grethe Mill. Tømmerby 21-10-30 2
Kjær, Lars 40 års jubilæum som bager Klim 31-10-35 3
Kjær, Niels En veteran der fylder 90 Gøttrup 22-12-30 3
Klit, P. 70 år Kollerup 14-08-34 3
Klitplantager Jammerbugtens perle : V. Thorup strand og klitplantage V. Thorup 02-05-27 4
Klitplantager Træplantning i klitterne 02-06-85 2
Knudsen, Jakob Erindringer (III) 28-04-14 1
Knudsen, Jakob Erindringer (II) 28-04-14 1
Knudsen, Jakob Erindringer (I) 24-04-14 1
Kommune. Fjerritslev Kollerup kommune får navneforandring Kollerup 23-06-34 3
Kommune. Kollerup se: Kommune. Fjerritslev Kollerup 23-06-34 3
Korsbæk, Bernt Dødsfald Klim 06-08-30 3
Korsbæk, Bernt Jordefærd Klim 12-08-30 3
Korsbæk, Martha En 85-årig i Klim Klim 11-02-35 3
Krige. 1807-09 Bataljen den 30. april 1809 ved Thorup Strand V. Thorup 19-05-26 2
Kristensen, Anders Da Danmarks første husmandsforening … (ill.) Klim 26-09-36 5-6
Kristensen, Chr. 50 års forretningsjubilæum (som skrædder) Klim 29-10-31 3
Kristensen, Niels Kr. Jordefærd V. Thorup 31-08-34 3
Kristensen, Niels Kr. Død på sin fødselsdag (ill.) V. Thorup 23-08-34 3
Kristensen, Niels Kr. Kendt Hanherredsmand fylder 80 år (ill.) Vust 20-08-31 3
Kroer. Aggersund Aggersund Kro brændt i nat Aggersborg 16-07-36 1-2
Krogh, Jens Nielsen Dødsfald Kollerup 04-12-34 3
Krogsgaard, Poul Jordefærd Tømmerby 28-08-34 3
Krogsgaard, Poul Ved Poul Krogsgaards død /Jens Rolighed Tømmerby 27-08-34 3
Krogsgaard, Poul Dødsfald Tømmerby 22-08-34 3
Krogstrup, Otto Herrnhuterne i Vester Han Herred…/Sodborg Klim 31-08-34 2
Krogstrup, Otto Åndeligt hærstævne i Klim-Torup-Vust../A. Fuglsang Klim 23-02-33 7-8
Kronborg, Chr. Brix Guldbryllup i Hjortdal Hjortdal 01-12-26 3
Kronborg, Mogens Brix Guldbryllupsfesten på Vester Kjelgaard Kettrup 24-10-25 3
Kronborg, Mogens Brix Guldbryllup (ill.) Kettrup 18-10-25 3
Kystsikring.Thorup Strand Molebygningen ved Thorup Strand V. Thorup 18-06-26 3
Langgaard, Anders Herrnhuterne i Vester Han Herred…/Sodborg Klim 31-08-34 2
Langgaard, Anders Åndeligt hærstævne i Klim-Torup-Vust../A. Fuglsang Klim 23-02-33 7-8
Larsen, Jens 80 år Kettrup 22-11-34 3
Larsen, Lars Dødsfald Gøttrup 07-01-35 3
Lassen, Lorents På kryds og tværs : En adelig husmand Lild 04-02-25 3
Lassen, Rudolf Dødsfald (ill.) Kollerup 08-09-34 3
Lassen, Rudolf Jordefærd Kollerup 12-09-34 3
Lasson, Carl Hansen de Guldbryllup i Lild sogn Lild 04-09-26 3
Lasson, Carl Hansen de En adelig husmand død Lild 21-10-29 3
Lildstrand Gråbakkemandens hus i Lildstrand/ Billeskov Jansen Lild 27-05-30 5
Lildstrand Lildstrand 1883-1933 Lild 12-07-33 4-5
Lystanlæg. Fjerritslev Indvielsen af Fjerritslev lystanlæg Kollerup 14-07-30 2
Madsen, Ane 70 år Klim 23-04-35 3
Madsen, Carl Carl Madsen, Klim (ill.) Klim 14-05-10 1
Madsen, Carl Carl Madsen (ill.) Klim 11-07-14 1
Madsen, Carl Carl Madsens død Klim 14-01-36 6
Madsen, Carl Carl Madsen / P. Pedersen Klim 14-01-36 2
Madsen, Carl Carl Madsen, Klim, indvalgt Landbrugsrådets.(ill.) Klim 18-06-32 1
Madsen, Carl Carl Madsen, Klim, formand for de samvirkende danske svine… Klim 21-03-32 3
Madsen, Carl Carl Madsens minde Klim 07-03-36 3
Madsen, Carl Carl Madsens navn vil indtage en hædersplads… Klim 18-01-36 5-6
Madsen, Carl Carl Madsens begravelse (ill.) Klim 18-01-36 3
Madsen, Carl Carl Madsen, Klim, pludselig død (ill.) Klim 13-01-36 1-2
Madsen, Carl Carl Madsen udnævnt til Ridder af Dannebrog Klim 11-11-33 3
Madsen, Carl Sølvbrylluppet i Klim Klim 28-11-28 2
Madsen, Carl Carl Madsens 60 års dag /J.D. Klim 24-08-33 4
Madsen, Carl Carl Madsens jordefærd i dag Klim 17-01-36 1-2
Madsen, Carl Carl Madsens minde Klim 14-12-36 3
Madsen, Niels Dødsfald Klim 30-11-31 3
Madsen, Niels Jordefærd Klim 05-12-31 3
Mann, Chr. Jensen Den kloge mand fra Bratbjerg i forhør (ill.) Tranum 23-03-27 5
Mejerier. V. Thorup Mejerijubilæet i Thorup (“Toftholm”) – 50 år V. Thorup 17-09-36 3
Mejerier. V. Thorup “Toftholm”-jubilæet V. Thorup 18-09-36 4
Mejlhede, Kristen Dødsfald Gøttrup 01-09-31 3
Mikkelsen, Karoline Jordefærd Klim 20-11-31 3
Missionshuse. Kettrup Et missionshus i Kettrup Kettrup 07-07-30 3
Mogensen, Jens Guldbryllup (ill.) Klim 07-11-33 3
Mogensen, Karen Marie 80 år Klim 12-11-34 3
Mogensen, Karen Marie Jordefærd Klim 19-12-36 3
Mogensen, Karen Marie Dødsfald Klim 14-12-36 3
Mouritsen, P. En fødselsdag / Jens Rolighed V. Thorup 17-10-34 4
Myrup, Kr. Kristensen Jordefærd Klim 26-09-24 3
Myrup, Kr. Kristensen Dødsfald Klim 19-09-24 3
Mølbæk, Kronborg Dødsfald Vust 27-06-35 3
Nicolajsen, Jens Peter Dødsfald Gøttrup 14-04-36 3
Nicolajsen, Jens Peter Jordefærd Gøttrup 18-04-36 2
Nielsen (Skaaning), N.C. Guldbryllup (ill.) Gøttrup 16-11-29 3
Nielsen, Anders Dødsfald Klim 24-06-36 3
Nielsen, Anders Guldbryllup (ill.) Gøttrup 21-01-27 3
Nielsen, Ane Katrine 80 år Vust 13-12-35 3
Nielsen, I.N. Dødsfald Klim 16-08-32 3
Nielsen, J.P. Dødsfald Vust 25-06-36 3
Nielsen, Jens Larsen Jordefærd Kettrup 29-09-34 3
Nielsen, Jens Larsen Dødsfald Kettrup 22-09-34 3
Nielsen, Johan C. En 80-årig, der stadig er aktiv fisker Lild 08-07-36 4
Nielsen, Johanne Fru Madsbøll Nielsens jordefærd V. Thorup 26-07-30 3
Nielsen, Johanne Dødsfald V. Thorup 21-07-30 3
Nielsen, Lars Peter Jordefærd Klim 18-08-23 3
Nielsen, Madsbøll Den nye sognepræst til Klim, Thorup og Vust Klim 20-09-26 3
Nielsen, Mikkel Guldbryllup Kollerup 21-04-34 3
Nielsen, Niels Johan Guldbryllup (ill.) Frøstrup 20-11-33 3
Nielsen, Ole Peter Dødsfald V. Thorup 18-11-33 3
Norre, Jørgen Ny sognefoged Vust 31-01-03 2
Nørgaard, Hans Dødsfald Aggersborg 20-03-36 3
Nørgaard, Hans Jordefærd Aggersborg 26-03-36 3
Nørgaard, Møller Boelssted på Klim Fjordholme nedbrændt Klim 06-04-34 3
Nørhave, J.P. Jacob Nørhave (ill.) Vust 03-09-23 1
Nørhave, J.P. J.P. Nørhave død (ill.) Vust 07-02-24 3
Nørhave, J.P. J.P. Nørhave Vust 08-02-24 3
Nørhave, J.P. Jordefærd Vust 13-02-24 3
Nørhave, J.P. Fhv. folketingsmand J.P. Nørhaves jordefærd Vust 14-02-24 3
Nørhave, J.P. Afdøde folketingsmand J.P. Nørhaves eftermæle Vust 05-03-24 3
Olesen, Jens Dødsfald Gøttrup 22-05-34 3
Olsen, Martinus Guldbryllup i Klim (ill.) Klim 02-11-33 2
Olsen, Martinus Jordefærd Klim 25-10-34 3
Olsen, Martinus Dødsfald Klim 18-10-34 3
Pedersen, H.A. En sjællænder i Han Herred Klim 07-04-34 5
Pedersen, Jens Martinus Død i Amerika Kollerup 26-02-32 3
Pedersen, Jens P. Den sidste studekører i Han Herred (diamantbryllup) Kettrup 31-12-35 3
Pedersen, Jens Peter Guldbryllup i Klim Klim 12-12-34 3
Pedersen, P. Andreas På kryds og tværs: Møller i 50 år Klim 26-09-34 3
Plantager. Klim Nye plantagearealer (Klim Bjerg) Klim 13-09-24 3
Politiske foreninger Klim sogns venstreforening Klim 24-01-05 2
Politiske foreninger “De unges valgret” for Klim-Vust Klim 09-03-05 2
Postvæsen. Klim Et nyt brevsamlingssted (pr. 01.06) Klim 04-06-84 2
Postvæsen. Klim Nye brevsamlingssteder Klim 14-05-84 2
Pretzmann, Jens 85 år Klim 13-12-34 3
Pretzmann, Jens Dødsfald Klim 16-12-36 3
Præstegårde. Fjerritslev Den nye præstegård i Fjerritslev Kollerup 27-08-35 3
Præstegårde. Kollerup Kollerup præstegaard (salg af?) Kollerup 03-08-35 3
Præstegårde. Kollerup Præstegårdssagen i Kollerup og Hortdal pastorat Kollerup 17-08-35 3
Rasmussen, Jens Dødsfald Klim 06-02-35 3
Realskole. Fjerritslev Fjerritslev realskole (25 års jubilæum) Kollerup 30-09-30 3
Realskole. Fjerritslev Fjerritslev Realskole udvides Kollerup 05-09-36 3
Rekreationshjem. Kettrup Et syge- og rekreationshjem i Kettrup Kettrup 22-09-31 3
Riskær, Henriette Morgengymnastik for kvinder (boganmeldelse) (ill.) V. Thorup 18-08-34 3
Riskær, Henriette Radiogymnastikkens kvindelige kaptajn (ill.) V. Thorup 11-08-33 3
Riskær, Henriette Gør gymnastik og hold Dem slank! (ill.) V. Thorup 21-09-34 13
Riskær, Margrethe Væveskolen i Vester Thorup V. Thorup 30-05-25 3
Riskær, Margrethe Guldmedalje til Margrethe Riskær V. Thorup 06-09-33 3
Røge, P. Chr. Frandsen Dødsfald Klim 01-08-35 3
Sagn Sagn fra Klim sogn / Jens Rolighed Klim 08-04-36 5
Sand, Kristoffer Guldbryllup V. Thorup 11-12-34 5
Sangforeninger. Klim På kryds og tværs: Sangforening i Klim Klim 02-12-27 3
Skaaning, Ane 90 år Klim 21-06-34 3
Skaaning, Ane Gøttrup sogns ældste menneske (dødsfald) Gøttrup 08-01-36 3
Skoler. Gøttrup Skoleindvielsen i Gøttrup Gøttrup 04-09-23 1-2
Skoler. Gøttrup Han Herredernes smukkeste skole (ill.) Gøttrup 05-09-23 1
Skoler. Klim Licitation Klim 16-06-05 2
Skudehandel Fra skudehandelens tid 23-12-35 11
Skudehandel Da Han Herredboerne handlede med Norge /Rolighed 07-09-34 9
Skyttekreds. Klim Klim Skyttekreds Klim 08-02-06 2
Slagterier. Fjerritslev Der bygges kreaturslagteri i Fjerritslev Kollerup 20-05-35 3
Slagterier. Fjerritslev Rejsegilde på Fjerritslev slagteri Kollerup 24-07-30 3
Slagterier. Fjerritslev Fjerritslev Andelssvineslagteri (ill.) Kollerup 27-11-30 5
Sognehistorie. Vust Blade af Vust sogns historie (V)/ Jens Damsgaard Vust 24-10-16 1-2
Sognehistorie. Vust Blade af Vust sogns historie (VI)/ Jens Damsgaard Vust 01-11-16 1
Sognehistorie. Vust Blade af Vust sogns historie (VII)/ Jens Damsgaard Vust 03-11-16 1
Sognehistorie. Vust Blade af Vust sogns historie (VIII)/Jens Damsgaard Vust 06-11-16 1-2
Sognehistorie. Vust Blade af Vust sogn historie (IV)/ Jens Damsgaard Vust 23-10-16 10
Sognehistorie. Vust Blade af Vust sogns historie (II)/ Jens Damsgaard Vust 17-10-16 1
Sognehistorie. Vust Blade af Vust sogns historie (I) / Jens Damsgaard Vust 16-10-16 1
Sognehistorie. Vust Blade af Vust sogns historie (IX)/Jens Damsgaard Vust 09-11-16 1
Sognehistorie. Vust Blade af Vust sogns historie (X)/ Jens Damsgaard Vust 10-11-16 1
Sognehistorie. Vust Blade af Vust sogns historie (III)/ Jens Damsgaard Vust 21-10-16 1
Sognerådsvalg. Thorup-Klim Sognerådsvalg Klim 28-11-06 2
Sognerådsvalg. Thorup-Klim Sognerådsvalg V. Thorup 28-11-06 2
Sparekasser. Han Herredernes Han Herredernes Sparekasse 1858-1932 Kollerup 22-12-32 2
Sparekasser. Kettrup Kettrup Sparekasse i likvidation Kettrup 11-12-36 3
Sparekasser. Klim Sparekassesagen i Klim Klim 08-08-88 3
Sparekasser. Klim Klim sparekasse Klim 25-06-88 2-3
Sparekasser. Klim Klim og omegns sparekasse Klim 07-06-88 3
Sparekasser. Klim Sparekassejubilæum (Klim og omegns sparekasse, 50 år) Klim 23-06-27 3
Sparekasser. Klim Sparekassesagen fra Klim Klim 01-03-88 3
Sparekasser. Klim Sparekassesagen fra Klim Klim 23-02-88 3
Sparekasser. Klim Klim og omegns sparekasse Klim 24-05-88 2
Sparekasser. Klim Ny spare- og lånekasse i Klim Klim 14-02-88 2-3
Sparekasser. Klim Ny spare- og lånekasse i Klim Klim 11-02-88 2-3
Sparekasser. Klim-Thorup Spare- og lånekassen for Klim-Thorup Klim 03-08-29 3
Sparekasser. Klim-Thorup Klim-Thorup Sparekasse Klim 05-09-23 3
Sparekasser. Klim-Thorup Sparekassejubilæum i Klim (40 år, Klim-Thorup pastorat) Klim 04-02-28 3
Sport. V. Thorup V. Thorup får sportsplads V. Thorup 09-09-33 3
Sport. V. Thorup På kryds og tværs: V. Thorup sports- og legeplads V. Thorup 01-08-34 3
Spur, Henrik Billederne skiftedes ved højtiderne/Erik Spur Øland 19-05-34 2
Steensen, Klement En af de gamle (dødsfald) Klim 08-02-06 2
Stentoft, Niels Kristian Minder fra Bulbjerg-egnen /Jens Rolighed Lild 07-01-44 4
Svaneborg, L.A. En dansk-amerikaners død og jordefærd Vust 30-09-32 3
Svenningsen, Niels Dødsfald Klim 05-11-35 3
Sygeplejeforeninger Påtænkt sygeplejeforening (Thorup-Klim) Klim 07-01-07 2
Tekniske Skole. Fjerritslev Den nye tekniske skole i Fjerritslev indviet Kollerup 05-11-34 3
Tekniske Skole. Fjerritslev Teknisk skole i Fjerritslev (licitation) Kollerup 04-07-34 3
Tekniske skole. Fjerritslev Der bygges teknisk skole i Fjerritslev Kollerup 24-05-34 3
Thomsen, Enevold Peter To gamle, veltjente postbude Klim 06-02-24 3
Thorhauge, Kr. Guldbryllup (ill.) Klim 18-03-35 3
Thorhauge, Kr. Jordefærd V. Thorup 04-09-34 3
Thorhauge, Kr. Dødsfald V. Thorup 28-08-34 3
Thorhauge, Otto 60 år (ill.) Vust 19-11-29 2
Turistforeninger Turistforening for Fjerritslev og omegn Kollerup 26-01-35 3
Udstykning 25 års jubilæet i Han Herredernes udstykningsforening 30-10-34 8
Ussing, B. Thorlacius Tilbageblik på et forfatterskab (I) Kollerup 14-11-29 5
Ussing, B. Thorlacius Tilbageblik på et forfatterskab (II) Kollerup 15-11-29 6
Ussing, B. Thorlacius Bogmarkedet : “Højtider” Kollerup 18-03-24 3
Ussing, B. Thorlacius Tilbageblik på et forfatterskab (III) Kollerup 16-11-29 5
Ussing, B. Thorlacius Tilbageblik på et forfatterskab (IV) Kollerup 19-11-29 4
Valgmenighed. Klim Menighedsjubilæet i Klim Klim 18-06-23 3
Valgmenighed. Klim Ny valgmenighed Klim 08-02-83 2
Valgmenighed. Klim Klim Frimenigheds 40-års jubilæum (IV) (ill.) Klim 18-06-23 2
Valgmenighed. Klim Klim Frimenigheds 40-års jubilæum (III) Klim 15-06-23 5
Valgmenighed. Klim Præsteindvielsen i Klim Frimenighed Klim 03-04-25 4
Valgmenighed. Klim Klim Frimenighed (Gustav Anker Møller præst) Klim 01-09-24 3
Valgmenighed. Klim Præsteindvielsen i Klim Frimenighed Klim 02-04-25 4
Valgmenighed. Klim Frimenighedsjubilæet i Klim Klim 13-06-08 1
Valgmenighed. Klim Klim Frimenigheds 40-års jubilæum (II) (ill.) Klim 14-06-23 1-2
Valgmenighed. Klim Menighedsjubilæet i Klim Klim 19-06-23 3
Valgmenighed. Klim Ny valgmenighed (Klim-Thorup-Vust) Klim 04-11-82 1
Valgmenighed. Klim Klim Frimenighed Klim 07-11-33 2
Valgmenighed. Klim Præsteindvielsen i Klim Frimenighed Klim 01-04-25 3
Valgmenighed. Klim Frimenighedsjubilæet i Klim Klim 12-06-08 1
Valgmenighed. Klim Frimenighedsjubilæet i Klim Klim 15-06-08 1
Valgmenighed. Klim Klim Frimenigheds 50 års jubilæum Klim 06-11-33 2
Valgmenighed. Klim Klim Frimenighed (25-året for første prædiken) Klim 11-11-08 2
Valgmenighed. Klim Pastor S. Anker Møller (præstebolig) Klim 01-08-24 3
Valgmenighed. Klim Klim Frimenigheds 50 års jubilæum Klim 02-11-33 6
Valgmenighed. Klim Klim Frimenigheds kirkegaard indvies Klim 22-04-12 2
Valgmenighed. Klim Udenfor folkekirken Klim 22-10-83 2
Valgmenighed. Klim Frimenigheden i Klim (ibrugtagning af bygning) Klim 13-11-83 2
Vandværker. Klim Klim vandværks anlæg Klim 28-11-36 3
Vandværker. Klim Vandværk i Klim? Klim 29-08-36 3
Vandværker. Klim Vandværk i Klim Klim 31-10-36 3
Vandværker. V. Thorup Vandværk i V. Thorup V. Thorup 05-12-34 3
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XV/ Jens Damsgaard 16-01-06 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XIV/ Jens Damsgaard 09-01-06 2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XIII/ Jens Damsgaard 06-01-06 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XII/ Jens Damsgaard 16-12-05 2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXVI/ Jens Damsgaard 08-03-06 2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXIX/ Jens Damsgaard 23-03-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXX/ Jens Damsgaard 29-03-06 2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXI/ Jens Damsgaard 13-02-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage X/ Jens Damsgaard 12-12-05 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXIII/Jens Damsgaard 22-02-06 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXXI/ Jens Damsgaard 04-04-06 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XI/ Jens Damsgaard 15-12-05 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dageXXXII/ Jens Damsgaard 10-04-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXVII/Jens Damsgaard 15-03-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage IX/ Jens Damsgaard 11-12-05 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XX/ Jens Damsgaard 08-02-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XIV/ Jens Damsgaard 24-02-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XVI/ Jens Damsgaard 23-01-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXVIII/J. Damsgaard 20-03-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXII/ Jens Damsgaard 17-02-06 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage VIII/ Jens Damsgaard 09-12-05 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage VII/ Jens Damsgaard 07-12-05 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage VI/ Jens Damsgaard 05-12-05 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage V/ Jens Damsgaard 30-11-05 3
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage IV/ Jens Damsgaard 27-11-05 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage I/Jens Damsgaard 22-11-05 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXXIII/J. Damsgaard 19-04-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XIX/ Jens Damsgaard 05-02-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage III/ Jens Damsgaard 24-11-05 1
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage II/ Jens Damsgaard 23-11-05 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XVII/ Jens Damsgaard 29-01-06 2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XVIII/Jens Damsgaard 31-01-06 1-2
Vester Han Herred Vester Hanherred i gamle dage XXV/ Jens Damsgaard 06-03-06 1-2
Vestergaard, Jens S. Landstingsmand J.S. Vestergaard (ill.) Klim 27-09-01 1
Vestergaard, Jens S. J. S. Vestergaards jordefærd Klim 18-12-13 2
Vestergaard, Jens S. Jens Simonsen Vestergaard død (ill.) Klim 10-12-13 2
Vestergaard, Jens S. Fhv. landstingsmand J.S. Vestergaard../J. Damsgaard Klim 21-09-05 1
Vullum, Jens Andersen Guldbryllup (ill.) Tømmerby 04-10-34 3
Væveskole. V. Thorup Væveskolen i V. Thorup V. Thorup 31-05-29 3
Væveskole. V. Thorup Væveskolen i V. Thorup V. Thorup 03-06-24 3
Væveskole. V. Thorup Vævekursus’et i V. Thorup V. Thorup 02-06-27 3
Væveskole. V. Thorup Han Herreds Væveskole: et 25 års jubilæum V. Thorup 31-05-30 3
Væveskole. V. Thorup Væveskolen i V. Thorup V. Thorup 25-05-28 3
Væveskole. V. Thorup Guldmedalje til Margrethe Riskær V. Thorup 06-09-33 3
Væveskole. V. Thorup Væveskolen i Vester Thorup V. Thorup 30-05-25 3
Wadmann, Jens Dødsfald Gøttrup 29-06-36 3
Westergaard, Chr. L. Chr. L. Westergaard fortæller Kollerup 21-08-35 3
Westergaard, Chr. L. Hestehandler Chr. L. Westergaard død Kollerup 10-09-35 3

Tilbage