Thisted Amts Tidende – Emneindex 1919

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aaberg, M. 25 år i byrådet Thisted 04-01-1919 3
Ægsalgskredse. Snedsted En ægsalgskreds (oprettelse af) Snedsted 05-02-1919 3
Afholdsforening. Sennels Sennels afholdsforening (35 års jubilæumsfest) Sennels 05-03-1919 3
Afholdsforening. Thorsted Torsted afholdsforening (25 års jubilæum) Thorsted 25-02-1919 3
Andersen, Lars Jubilæum (40 år) Thisted 07-05-1919 3
Arbejderforening. Thisted Thisted arbejderforening (nedl. af bageri) Thisted 09-04-1919 3
Asyler. Thisted Børnebespisningen i Thisted Thisted 30-01-1919 3
Bach , Chr. Sørensen Dødsfald Hillerslev 03-06-1919 3
Bang, Knud Andersen Dødsfald Harring 11-01-1919 3
Bech Christensen, Chr. Dødsfald Hillerslev 17-10-1919 3
Bech Christensen, Chr. Jordefærd Hillerslev 24-10-1919 3
Bendixen, Karen Jordefærd Thisted 22-04-1919 3
Biblioteker. Thisted Thisted folkebibliotek og læsestue (åbning af) Thisted 25-01-1919 3
Biblioteker. Thisted Thisted folkebiblioteks læsestue (åbning af) Thisted 30-01-1919 3
Biblioteker. Thisted Thisted folkebibliotek / Grønkjær Thisted 12-04-1919 3
Biblioteker. Thisted Thisted folkebibliotek (generalf. i bibl.foren.) Thisted 20-05-1919 3
Biblioteker. Thisted Thisted folkebibliotek (bibl.foren.’s generalf.) Thisted 22-05-1919 3
Biblioteker. Thisted Thisted folkebibliotek / Grønkjær Thisted 02-09-1919 2
Biblioteker. Thisted Thisted folkebibliotek (konst. af bestyrelsen) Thisted 02-10-1919 3
Biblioteker. Thisted Thisted folkebibliotek Thisted 02-12-1919 3
Biografer. Thisted Palæteatret – den nye biograf i Thisted Thisted 10-03-1919 3
Bohn-Jespersen (plantør) Om overplantør Bohn-Jespersen (Søholt) V. Vandet 30-12-1919 3
Boligforhold. Thisted Boligforholdene i Thisted Thisted 07-06-1919 3
Børnehjem. Thisted Thisted børnehjem / M. Røn Nielsen Thisted 07-06-1919 2
Bro, Niels Jensen Jordefærd i Øsløs Øsløs 16-06-1919 3
Brugsforeninger. Sønderhå En brugsforening Sønderhå 12-03-1919 3
Brugsforeninger. Sønderhå Brugsforening i Sønderhå Sønderhå 01-04-1919 3
Brugsforeninger. Stenbjerg Brugsforening i Stenbjerg Nørhå 07-04-1919 3
Brugsforeninger. Vesløs Vesløs brugsforening (første generalforsamling) Vesløs 04-03-1919 3
Bunck, A.C. Dødsfald Hillerslev 22-01-1919 3
Bunck, A.C. Jordefærd Hillerslev 30-01-1919 3
Bunk, Peder Ny sognefoged Hillerslev 21-02-1919 3
Busruter. Thisted-Nykøb. Personbefordringen Thisted-Nykøbing Thisted 28-04-1919 3
Byggeforeninger. Thisted En ny byggeforening Thisted 09-01-1919 3
Byggeforeninger. Thisted Den nye byggeforening Thisted 11-01-1919 3
Byggeri. Thisted Thisted kommune bygger barakker Thisted 03-04-1919 3
Christensen (“Kusk”), J. Diamantbryllup (ill.) Stagstrup 22-09-1919 3
Elektricitetsværk.Thisted I/S Thisted Elektricitetsværk (kabelhus v. sygeh.) Thisted 26-08-1919 3
Elforsyning Se også Nordthy Strømforsyning 30-12-1899
Elforsyning Udvalget for Thisted oplands elektricitetsforsyn. 17-01-1919 3
Elforsyning Thisted oplands elektricitetsforsyning 18-01-1919 1-2
Elforsyning Elektricitetsmødet i Hillerslev (Th. oplands el.) 21-01-1919 3
Elforsyning Elektricitetsmødet i Nors (Th. Opl. elforsyning) 22-01-1919 3
Elforsyning Elektricitetsmødet i Thisted (Th. Opl. elforsyn.) 23-01-1919 3
Elforsyning Ved elektricitetsmødet i Sennels (Th. Opl.elfors.) 24-01-1919 3
Elforsyning Elektricitetsmødet i Østerild (Th. Opl. elfors.) 27-01-1919 3
Elforsyning Højspændings elektriciteten til Thisted opland 04-02-1919 3
Elforsyning Thisted oplands elektricitetsforsyning 17-02-1919 3
Elforsyning Elektriciteten til Thisted opland (byrådsbeh.) 18-02-1919 3
Elforsyning Elektricitetsprojektet (Th. Opl. elforsyning) 20-02-1919 3
Elforsyning Elektricitetsforsyningen (Th. Opl. elforsyning) 26-02-1919 1
Elforsyning Ved elektricitetsmødet (Th. Opl. elf., Hillersl.) 05-03-1919 3
Elforsyning Elektricitetsplanerne (Th. Opl. elforsyning) 05-03-1919 2
Elforsyning Elektricitetsprojektet skal gennemføres 06-03-1919 3
Elforsyning Elektriciteten : skal højspændingscentralen… 28-03-1919 3
Elforsyning Elektricitetsmødet i Vesløs 09-04-1919 3
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge Hillerslev 15-01-1919 3
Epidemier. Spanske syge I Nr. Vorupør… Hundborg 31-01-1919 3
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge Snedsted 13-01-1919 3
Epidemier. Spanske syge Epidemiens opblussen i juleugen Thisted 02-01-1919 3
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge Thisted 08-01-1919 3
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge i december Thisted 10-01-1919 3
Epidemier. Spanske syge Af epidemien Thisted 15-01-1919 3
Epidemier. Spanske syge Epidemien Thisted 22-01-1919 3
Epidemier. Spanske syge Epidemien (afslutning på) Thisted 14-02-1919 3
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge (opblussen af) Thisted 27-02-1919 3
Epidemier. Thisted Epidemien Thisted 14-01-1919 3
Eriksen, Jens Dødsfald Hundborg 13-01-1919 3
Faber (præst) Ny præst til Hunborg Hundborg 20-10-1919 3
Fabrikker. “Undeens fabrik” En mægtig brand i Thisted Thisted 15-05-1919 3
Fabrikker. “Undeens fabrik” Branden i G. Undeens fabrik Thisted 17-05-1919 3
Færger. Fæggesund Fæggesund færgeri (overdragelse til staten) Arup 28-05-1919 3
Færger. Fæggesund Fæggesund færgeri Arup 26-11-1919 3
Faye, Gerhard Ode ved amtmand Fayes død Thisted 12-11-1919 3
Fiskeri. Østerild fjord Fiskeriet i Østerild fjord Østerild 28-07-1919 3
Fiskerihøjskole. Vildsund Fiskerihøjskole i Vildsund Stagstrup 14-04-1919 3
Fiskesalgsforeninger En fiskesalgsforening for Thisted og omegn Thisted 26-05-1919 2
Fiskesalgsforeninger Fiskesalgsforeningen for Thisted og omegn Thisted 07-07-1919 3
Fiskesalgsforeninger Fiskesalgsforeningen for Thisted og omegn Thisted 13-10-1919 1-2
Flintholm, M.C. Præsteindsættelse Stagstrup 20-01-1919 3
Fortidsminder Fund fra forfædrenes tid (køkkenmødding) Hillerslev 28-04-1919 3
Fortidsminder Fund fra fortiden (dyreknogler, Sperring sø) Sjørring 27-05-1919 3
Fortidsminder Oldsagsfund i Silstrup (gravkammer) Tilsted 08-07-1919 3
Frandsen (lærer) Lærerjubilæum Th. Landsogn 12-03-1919 3
Fredsø, Mette Marie En sørgelig ulykke (dødsfald) Østerild 07-06-1919 3
Frelsens Hær. Thisted Frelsens Hær i Thisted Thisted 19-03-1919 3
Frøkjær, A.C. Diamantbryllup Sennels 28-04-1919 3
Frøkjær, Chr. 25 års jubilæum V. Vandet 29-12-1919 3
Hansen, H. Jordefærd Kåstrup 29-03-1919 3
Havne. Thisted Thisted havn (Thisted Sømandsforenings generalf.) Thisted 31-01-1919 3
Havne. Thisted Havneudvidelsen i Thisted Thisted 14-04-1919 3
Havne. Thisted Arbejdet ved havneudvidelsen i Thisted Thisted 14-08-1919 3
Hesteavlsforeninger En “norsk” hesteavlsforening for Nordthy 20-01-1919 3
Holm, Chr. O. 25 års jubilæum som postmester Thisted 31-10-1919 3
Holm, Chr. O. Postmester Holm (25 år) Thisted 01-11-1919 3
Holst, Erik Larsen Dødsfald Vesløs 20-02-1919 3
Hove, Niels Faartoft N. Ny sognefoged i Vang-Tvorup Vang 13-06-1919 3
Husmandsforening.Skjoldborg Ny husmandsforening i Skjoldborg Skjoldborg 20-03-1919 3
Jacobsen , A. Ny overbanemester Thisted 20-03-1919 3
Jacobsen , J.P. En opera over “Niels Lyhne” (Delius) Thisted 02-11-1919 3
Jacobsen , Kr. Guldbryllup Snedsted 22-11-1919 3
Jacobsen , Kr. Guldbryllup (ill.) Snedsted 28-11-1919 3
Jacobsen Petersen, Peter Jordefærd i Nors Nors 13-01-1919 3
Jensen, Chr. Sørgelig ulykke (dødsfald) Sønderhå 01-02-1919 3
Jensen, J.C. “En glædesdag” (sang) Thisted 10-12-1919 3
Jensen, Mogens Guldbryllup Skjoldborg 17-03-1919 3
Jensen, Nicolaj Diamantbryllup (ill.) Stagstrup 04-03-1919 2
Jensen, Nicolaj Diamantbrylluppet i Sundby Stagstrup 10-03-1919 3
Jepsen, Anders 90 års fødselsdag Sennels 31-12-1919 3
Jepsen, Martin Jubilæum (25 år) Thisted 02-05-1919 3
Jernbaner. Sjørring-Vorup Sjørring-Vorupør banen 25-08-1919 3
Jernbaner. Sjørring-Vorup Banen til Vorupør (amtsrådsbehandling) 26-08-1919 1
Jernbaner. Thisted-Hanstholm Hanstholm-Thisted banen 10-11-1919 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 20-02-1919 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Jernbanebroen over Vildsund 10-06-1919 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 29-08-1919 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Til Thisted-Nykøbing banen 08-10-1919 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Jernbanebroen over Vildsund 04-12-1919 3
Jernbanestation. Thisted Thisted banegaard (evt. flytning af) Thisted 27-10-1919 3
Jernbanestation. Vesløs Vesløs station (udvidelse af) Vesløs 06-02-1919 3
Johnsens Rekreationshjem Rekreationshjemmet (grund til) Thisted 14-08-1919 3
Johnsens Rekreationshjem Johnsens rekreationshjem Thisted 28-08-1919 3
Jørgensen, Marius Danmarksmester i fem-kamp Thisted 13-07-1919 3
Josephsen, A.C. Dødsfald Stagstrup 03-05-1919 3
K.F.U.M. Hundborg Et K.F.U.M. hjem søges oprettet i Hundborg Hundborg 05-04-1919 1
K.F.U.M. Snedsted Indvielsesfesten i Snedsted K.F.U.M. Snedsted 02-10-1919 3
Kalkværker. Hillerslev Hillerslev kalkbrud Hillerslev 16-01-1919 3
Kalkværker. Hillerslev Hillerslev gødningskalk Hillerslev 30-04-1919 3
Kalkværker. Hillerslev Hillerslev kalkbrud Hillerslev 15-10-1919 3
Kappel, Anders Diamantbryllup (ill.) Sjørring 30-04-1919 3
Kappel, Anders Diamantbrylluppet i Sjørring Sjørring 10-05-1919 3
Kirker. Kåstrup Kaastrup kirke (restaurering) Kåstrup 30-07-1919 3
Kirker. Sjørring Sjørring kirke under restaurering Sjørring 24-07-1919 3
Kirker. Stenbjerg Stenbjerg kirke (ombygning) Nørhå 31-10-1919 3
Kirker. Stenbjerg Stenbjerg kirke (reparation) Nørhå 18-12-1919 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (d.og d.i december (1918)og jan.) Thisted 11-02-1919 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 14-03-1919 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (d. og d. i juli, august, sept.) Thisted 16-10-1919 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 01-11-1919 3
Kjær, Karl Mikkelsen Præstejubilæum Skjoldborg 09-07-1919 3
Kortegaard, Christen Bevilget afskedsbegæring Øsløs 25-06-1919 3
Kortegaard, Christen Afskedsfest i Øsløs Øsløs 01-10-1919 3
Krige. 1848-1850 Veterangaven 20-01-1919 3
Krige. 1864-1866 Veterangaven 20-01-1919 3
Krige. Verdenskrig I En Thybo der var med i krigen Sønderhå 11-02-1919 3
Kristensen, Johs. En modig sømand fra Thisted (ill.) Thisted 04-07-1919 2
Kvægavlsforeninger En kvægavlsforening for Nors Havreland Nors 08-04-1919 3
Kvægavlsforeninger En kvægavlsforening for Snedsted og omegn Snedsted 29-11-1919 3
Kvægavlsforeninger En kvægavlsforening søges oprette i Tingstrup Th. Landsogn 16-04-1919 3
Kvægavlsforeninger Tingstrup og omegns kvægavlsforening (konst. gen.) Th. Landsogn 13-05-1919 3
Lægepraksis. Snedsted En læge i Snedsted (etablering af) Snedsted 08-11-1919 3
Lægepraksis. Snedsted A/S Snedsted lægebolig (konst. generalforsamling) Snedsted 02-12-1919 3
Lambertsen, Chr. P. Guldbryllup Stagstrup 31-03-1919 3
Lambertsen, Chr. P. Guldbryllup (ill.) Stagstrup 03-04-1919 3
Landbo, Mikkel Guldbryllup Sjørring 28-03-1919 3
Landbo, Mikkel Guldbryllup  (ill.) Sjørring 05-04-1919 1
Landmandsforeninger Landmandsforeningen (Skjoldborg-Kallerup) Skjoldborg 18-08-1919 3
Larsen, Anders H. Guldbryllup Thorsted 17-03-1919 3
Larsen, Jul. 25 års jubilæum Thisted 28-04-1919 3
Larsen, Jul. Overbetjent Larsen (25 års jub.) Thisted 02-05-1919 3
Lassen, P.M. Dødsfald Thisted 02-06-1919 3
Lauridsen (stationsfors.) 25 års jubilæum Østerild 25-06-1919 3
Laursen , Jens Dødsfald Thisted 15-05-1919 3
Legater. Thisted Nyt legat (“J.P.R. Lustrups legat”) Thisted 01-03-1919 3
Legater. Thisted Nyt legat (Ida Buchhave) Thisted 04-06-1919 3
Lomborg, Ellen Marie Hundborg sogns ældste kvinde død Hundborg 06-05-1919 3
Madsen, Mads Jørgen To dødsfald i Amerika  (Fra læsekredsen) Hundborg 22-02-1919 2
Mikkelsen, Ane Afdød sygeplejerske Thisted 09-01-1919 3
Møller, Peter Tømrer jubilæum (25 år) Snedsted 22-09-1919 3
Munk, Niels Diamantbryllup Nors 18-10-1919 3
Munk, Niels Diamantbryllup (ill.) Nors 21-10-1919 3
Munk, Niels Diamantbrylluppet i Hinding Nors 07-11-1919 3
Nielsen, C. Sognefoged C. Nielsen (25 år) Harring 24-10-1919 3
Nielsen, Edvard 70 år Thisted 30-04-1919 3
Nielsen, J. Dødsfald Thisted 22-07-1919 3
Nørby (lærer) 25 års jubilæum Thisted 21-08-1919 3
Nordthy Købmandsforening Nordthy købmandsforening (stiftelse af) 18-07-1919 3
Nordthy Strømforsyning Nordthy Strømforsyning 07-03-1919 2
Nordthy Strømforsyning Elektriciteten 12-03-1919 3
Nordthy Strømforsyning Elektricitetsplanerne 21-03-1919 3
Nordthy Strømforsyning Elektricitetsplanerne 22-03-1919 3
Nordthy Strømforsyning Nordthy Strømforsyning 30-04-1919 3
Nordthy Strømforsyning Højspændingselektriciteten til Nordthy 01-05-1919 3
Nordthy Strømforsyning Nordthys strømforsyning 30-05-1919 3
Nordthy Strømforsyning Elektricitet til Hannæs fra Nordthy Strømforsyn. 28-06-1919 3
Nordthy Strømforsyning Elektriciteten 29-08-1919 3
Nordthy Strømforsyning Nordthy Strømforsyning 27-11-1919 3
Nordthy Strømforsyning Nordthy Strømforsyning 01-12-1919 1
Nørgaard, Chr. J. Dødsfald Vesløs 24-03-1919 3
Olsen, Anders Guldbryllup Hunstrup 07-11-1919 3
Olsen, Anders Guldbryllup (ill.) Hunstrup 11-11-1919 3
Olsen, Anders Guldbrylluppet i Kløv Hunstrup 13-11-1919 3
Olsen, Chr. Guldbryllup Østerild 15-10-1919 3
Østergaard, Kristian Guldbryllup Hundborg 13-11-1919 3
Østergaard, Kristian Guldbrylluppet i Hundborg (ill.) Hundborg 18-11-1919 3
Plantager. Østerild Et billede fra Thy : Østerild plantage Østerild 18-08-1919 3
Plantager. Thisted Plantagen “Christiansgave” Thisted 22-10-1919 3
Politi. Thisted Politistationen i Thisted (indretning af) Thisted 12-02-1919 3
Politi. Thisted Politistationen i Thisted (bygning af) Thisted 09-04-1919 3
Politi. Thisted Politistationen i Thisted (Frederikstorv) Thisted 30-04-1919 3
Politi. Thisted Politikontoret i Thisted (forel. plac., Afholdshj. Thisted 01-10-1919 3
Postvæsen Postbil-rute mellem Klitmøller og Thisted 27-03-1919 3
Postvæsen Ang. postbil-ruten Thisted-Nykøbing 07-04-1919 3
Postvæsen Postbilerne til Nykøbing (Thisted-Nykøbing) Thisted 06-10-1919 3
Poulsen, Kr. Mindeord Sennels 24-05-1919 3
Restaurationer. Sjørring Sjørring kro (aktieselskab) Sjørring 10-04-1919 3
Restaurationer. Sjørring A/S Sjørring kro (konst. generalforsamling) Sjørring 11-06-1919 4
Restaurationer. Snedsted A/S Snedsted Gæstgivergaard (konst. generalf.) Snedsted 18-02-1919 3
Riis, C.K. Dødsfald Thisted 04-06-1919 3
Roklub. Thisted Rosportsstævnet i Thisted Thisted 23-06-1919 3
Rønn Nielsen, M. Sørgelig ulykke : lærer Rønn Nielsen, Thisted… Thisted 03-12-1919 3
Rønn Nielsen, M. Lærer Rønn Nielsens død Thisted 04-12-1919 3
Rønn Nielsen, M. Jordefærd Thisted 08-12-1919 3
Rønn Nielsen, M. Lærer Rønn Nielsens jordefærd Thisted 09-12-1919 1
Rosenørn (politimester) Den nye politimester i Thisted (ill.) Thisted 11-08-1919 3
Salmonsen, K. Langgaard Guldbryllup (ill.) Hundborg 23-06-1919 3
Sangforening. Hillerslev En sangforening Hillerslev 30-05-1919 3
Skaarup Jensen, Johannes Hjem fra Amerika Thorsted 06-06-1919 3
Skoler. Hunstrup Skolesagen i Hunstrup-Østerild Hunstrup 25-09-1919 3
Skoler. Østerild Skolesagen i Hunstrup-Østerild Østerild 25-09-1919 3
Skoler. Thisted Skolesagen for sidste gang (bygn. af Østre skole) Thisted 26-03-1919 2
Skoler. Thisted Sløjdundervisningen i Thisted folkeskole Thisted 09-05-1919 3
Skoler. Vesløs Skoleindvielsen i Vesløs Vesløs 15-11-1919 2
Skudehandel Skudehandelen i gamle dage / C. Breinholt 12-04-1919 1-2
Sodberg, Kr. Larsen Guldbryllup Sjørring 21-01-1919 3
Sømandsforening. Thisted Thisted havn Thisted 31-01-1919 3
Sommerrevy. Thisted Sommerrevyen i Thisted Thisted 02-07-1919 3
Søndagsskoler. Hillerslev Jubilæum (søndagsskolesagen i Hillerslev) Hillerslev 30-10-1919 3
Sørensen, Peder Guldbryllup Sennels 20-06-1919 3
Sørensen, Peder Guldbrylluppet i Sennels Sennels 24-06-1919 3
Sørensen, Peder Guldbrylluppet i Sennels Sennels 03-07-1919 3
Stier. Thisted Strandstien ved Thisted Thisted 24-04-1919 3
Stier. Thisted Strandstien ved Thisted (færdiggørelse af) Thisted 07-06-1919 3
Sygehuse. Thisted Thisted nye amtssygehus Thisted 24-10-1919 3
Sygehuse. Thisted Thisted amtssygehus Thisted 25-10-1919 3
Sygehuse. Thisted Thisted sygehus’udvidelse Thisted 03-12-1919 1
Sygehuse. Thisted Thisted nye sygehus Thisted 20-12-1919 3
Sygeplejeforeninger Ny sygeplejeforening (Stenbjerg) Nørhå 26-02-1919 3
Sygeplejeforeninger Vang-Tvorup sygeplejeforening Vang 27-06-1919 3
Telefonabonnentforeninger En telef.ab.foren. agtes oprettet for Thisted Opl. 26-04-1919 3
Telefonabonnentforeninger Telefonabonnenterne i Thisted opland 01-05-1919 1
Telefonabonnentforeninger Thisted telefonabonnentforening (konst. generalf.) Thisted 17-10-1919 3
Thomsen, Martin 25 års jubilæum Thisted 26-04-1919 3
Thomsen, Martin Overpakmester Thomsen Thisted 02-05-1919 3
Thomsen, Mikkel Dødsfald Hundborg 14-08-1919 3
Thomsen, Th. 25 års jubilæum Thisted 02-10-1919 3
Thy En ferietur gennem Thyland / Christian Plougmand 01-07-1919 2
Thy Fra en Thylandsrejse 02-10-1919 2
Tørvegravning. Hundborg Tørveproduktionen Hundborg 30-04-1919 3
Undeen, G. Dødsfald Thisted 03-02-1919 3
Ungdomsforening. Hillersl Faneindvielse Hillerslev 11-06-1919 4
Ungdomsforening. Hundborg En ungdomsforening i Hundborg Hundborg 24-02-1919 3
Valdemarsfester Flagdagen i Thisted Thisted 16-06-1919 1-2
Vandløb. “Bækken” Reguleringen af “Bækken” Thisted 17-05-1919 3
Vangsgård Christensen, C. Brat død Nørhå 28-10-1919 3
Vigsøe, Lars Christian Guldbrylluppet i Øsløs (ill.) Øsløs 04-04-1919 3
Vigsøe, Lars Christian Guldbryllup Øslsø 27-03-1919 3
Vilsund Thylands-rejsen 1844 (1. Vildsund) Stagstrup 28-06-1919 3
Voldsteder. Sjørring Thylandsreisen 1844 (5. Sjørring Borg) Sjørring 03-07-1919 2
Vorupør Fiskekompagni Andelssagen i Vorupør Hundborg 04-08-1919 1
Vorupør Fiskekompagni Fiskerimødet i Vorupør Hundborg 08-08-1919 2
Vorupør Fiskekompagni Andelsfiskekompagniet i Vorupør Hundborg 08-10-1919 3
Yde, Jens Mathias Madsen Guldbryllup Stagstrup 10-12-1919 3
Yde, Jens Mathias Madsen Guldbryllup (ill.) Stagstrup 13-12-1919 3
Yde, Jens Mathias Madsen Guldbrylluppet Stagstrup 20-12-1919 3
Yde, Nicolaj En Thybo der var med i krigen Sønderhå 11-02-1919 3

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.