Thisted Amts Tidende – Emneindex 1923

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aaberg, M. 70 år (ill.) Thisted 11-10-1923 3
Aaberg, M. Festen for redaktør Aaberg Thisted 12-10-1923 1-2
Aaberg, M. Borgmester, redaktør Aaberg Thisted 28-11-1923 3
Ægsalgskreds. Hunstrup Den nystiftede ægsalgskreds Hunstrup 18-04-1923 3
Ægsalgskreds. Thisted En ægsalgskreds for Thisted og omegn Thisted 18-01-1923 3
Afholdsforening. Thisted Thisted afholdsforenings jubilæum (40 år) Thisted 29-10-1923 3
Agerholm, Poul Dødsfald Thisted 03-09-1923 3
Agerholm, Poul Jordefærd Thisted 08-09-1923 3
Andersen, Christian Dødsfald Sønderhå 30-07-1923 3
Andersen, J.A. Håndværkerjubilæum (50 år) Øsløs 19-10-1923 3
Andersen, J.A. Maler Andersen, Øsløs (ill.) Øsløs 20-10-1923 3
Andersen, J.A. Håndværkerjubilæet Øsløs 23-10-1923 3
Andersen, Mads Guldbryllup Østerild 09-04-1923 3
Andersen, Mads Guldbrylluppet i Østerild (ill.) Østerild 13-04-1923 3
Andersen, P. Dødsfald Thisted 01-10-1923 3
Andersen, V.M. Den nye sognepræst til Sennels Sennels 06-09-1923 3
Apoteker. Thisted Vanskelige læge- og apoteksforhold i Thy (1749) 31-07-1923 3
Apoteker. Thisted Den nye apoteker (Løveapoteket) Thisted 05-01-1923 3
Apoteker. Thisted Apoteket i Thisted 1769 Thisted 19-09-1923 3
Arrest. Thisted Retsopfattelse i gamle dage (1731) Thisted 12-06-1923 3
Aviser mm. Thisted Borgmester, redaktør Aaberg (40 år på Th. Amts T.) Thisted 28-11-1923 3
Back Andersen, Jens Jens Back Andersen (dødsfald) Sønderhå 17-11-1923 3
Baptistmenighed. Thylands 70 år (A. Jørgensen, ill.) Thisted 25-04-1923 3
Baptistmenighed. Thylands Forstander A. Jørgensens 70 årige fødselsdag Thisted 28-04-1923 3
Begravelsesskikke Hvorledes de gamle Thisted’ere kom i jorden (1769) Thisted 11-09-1923 3
Biblioteker. Thisted Biblioteket for Thisted By og Amt (generalf.) Thisted 15-05-1923 2
Biblioteker. Thisted Folkebiblioteket (vedtægter) Thisted 13-12-1923 3
Bohn-Jespersen, J.F.W. Overplantør Bohn-Jespersen (afsked) V. Vandet 05-01-1923 3
Bohn-Jespersen, J.F.W. 75 år (ill.) V. Vandet 31-03-1923 3
Boyer, J. Chr. Pedersen Dødsfald Nørhå 12-02-1923 3
Boyer, J. Chr. Pedersen Jordefærd Nørhå 17-02-1923 3
Boyer, P. Diamantbryllup Thisted 17-11-1923 3
Brandvæsen. Thisted Anskaffelse af en automobilsprøjte til Thisted… Thisted 22-08-1923 3
Brugsforeninger. Vang Vang brugsforening (salg af forretning) Vang 26-11-1923 3
Brugsforeninger. Vang Vang brugsforening (gen.fors., salg af forretning) Vang 21-12-1923 3
Byfester. Thisted Hvorledes “de gamle” morede sig (1760) Thisted 10-11-1923 3
Byggeri. Thisted Byggeriet ved Kronborgvej (licitation) Thisted 23-04-1923 3
Byplanlægning. Thisted Tilvejebringelse af en byplan Thisted 14-11-1923 3
Carstensen, O.F. Fra det gamle Thisted Thisted 18-01-1923 1
Christensen, A. Guldbryllup (ill.) Thisted 16-10-1923 3
Christensen, Peder En gammel redningsmand (80 år) Hundborg 27-09-1923 3
Christiansen, N. Afskedsfesten for lærer Christensen, Sundby Stagstrup 27-10-1923 3
Cirkus. Bech-Olsen Cirkus Bech-Olsen (forestilling i Thisted) Thisted 16-06-1923 3
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe Thisted 31-07-1923 3
Dahlgaard, Jens Hundahl Thylands udstykningsforenings udflugt i går Sennels 10-07-1923 2
Dansk Forening. Thisted Højskolefolkene i Thisted i firserne II/Aaberg Thisted 24-10-1923 5
Dansk Forening. Thisted Højskolefolkene i Thisted i firserne III/Aaberg Thisted 26-10-1923 5
Danske mødres julegave.. “Danske mødres julegave til…” (forening) Thisted 05-11-1923 3
Dela, Carl Dødsfald Thisted 07-07-1923 3
Dela, Carl Jordefærd Thisted 11-07-1923 3
Ebeling, Friederich På kryds og tværs -om skuespiller Friederich E…. Nørhå 03-08-1923 3
Ejlersen, Lavrids Guldbryllup (ill.) Harring 22-10-1923 3
Elsted, Marie Sophie 90 år Hundborg 14-09-1923 3
Erck, J.T.H. Afsked med Sennels menighed (ill.) Sennels 05-03-1923 1
Erichsen, C.G.L. 85 år Snedsted 22-08-1923 3
Eskesen, Morten Morten Eskesens minde (ill.) Snedsted 24-07-1923 1
Faber, J.H. Dødsfald Hundborg 20-03-1923 3
Faber, J.H. Pastor Fabers bisættelse Hundborg 23-03-1923 3
Færger. Fæggesund Udvidet færgefart ved Fæggesund Arup 20-06-1923 3
Feltartilleristforening Feltartilleristforeningen Thisted 28-09-1923 3
Fibiger Jensen (præst) Præsteindsættelsen i Hundborg Hundborg 13-08-1923 3
Fiskeri. Limfjorden Sildinge-eksporten fra Limfjorden 17-12-1923 3
Fiskeri. Limfjorden Sildingefiskeriet 18-12-1923 3
Fiskeri. Limfjorden Silde-eventyret 19-12-1923 3
Forsamlingshuse. Brund Forsamlingshus i Brund Hillerslev 24-02-1923 3
Forsamlingshuse. Brund Brund forsamlingshus Hillerslev 28-03-1923 3
Forsamlingshuse. Brund Det nye forsamlingshus i Brund Hillerslev 06-06-1923 3
Forsamlingshuse. Brund Indvielsen af Brund forsamlingshus Hillerslev 19-11-1923 2
Forsamlingshuse. Skinnerup Forsamlingshus i Skinnerup Th. Landsogn 28-04-1923 3
Forsamlingshuse.Vang A/S Vang-Tvorup forsamlingshus (generalf.) Vang 23-03-1923 3
Forsvarsbrødre. De Danske D.F.B. i Thisted (25 års stiftelsesfest) Thisted 23-01-1923 2
Gårde. “Kjølbygaard” Thylands udstykningsforenings udflugt i går Hunstrup 10-07-1923 2
Grønkjær, Ingv. Thylands udstykningsforenings udflugt i går Sennels 10-07-1923 2
Grundtvigianisme Højskolefolkene i Thisted i firserne I/M. Aaberg Thisted 17-10-1923 2
Grundtvigianisme Højskolefolkene i Thisted i firserne II/Aaberg Thisted 24-10-1923 5
Grundtvigianisme Højskolefolkene i Thisted i firserne III/Aaberg Thisted 26-10-1923 5
Gymnastikforening. Brund Brund og omegns gymnastikforening (stift. genfor.) Hillerslev 22-11-1923 3
Handelsliv. Thisted Meget strenge tider for Thisted (1765) Thisted 28-08-1923 3
Handelsliv. Thisted “Herved er intet at gøre” (torvedag?-1768) Thisted 10-09-1923 3
Handelsskole. Thisted Thisted Handelsskoles jubilæum (25 år) Thisted 04-01-1923 3
Handelsskole. Thisted Handelsskolens jubilæum Thisted 08-01-1923 3
Håndværkerforening.Thisted Faneindvielsen i Håndværkerforeningen Thisted 17-09-1923 3
Hansen, V.D. Minder fra Thy /Pastor V.D. Hansen (ill.) 28-12-1923 4
Havne. Amtoft Mødet om Amtoft bro Arup 03-03-1923 3
Havne. Thisted Thisted havn Thisted 16-04-1923 3
Havne. Thisted Vedligeholdelsesarbejderne ved Thisted havn Thisted 28-08-1923 3
Havne. Thisted Thisted søndre havnemole Thisted 20-11-1923 3
Hebsgaard Larsen, Lars Pludselig død Sønderhå 30-06-1923 3
Hebsgaard Larsen, Lars Lars Hebsgaard /C.L. Sønderhå 02-07-1923 3
Hebsgaard Larsen, Lars Jordefærd Sønderhå 09-07-1923 3
Hede, J.P. Dødsfald (i U.S.A.) Thisted 17-03-1923 3
Historie. Thisted Fra det gamle Thisted Thisted 18-01-1923 1
Historie. Thisted Hvad er meningen? en hundredårig Thisted-krønike Thisted 31-01-1923 3
Hjortsvang (præst) Præsteindsættelser : Præsteinds. i Sjørring Sjørring 26-02-1923 2
Holm, A.M. Postmester Holm (ill.) – 70 år Thisted 16-06-1923 3
Holm, A.M. Postmester Holms embedsfratrædelse Thisted 03-07-1923 3
Hove, Nicolaj Dødsfald Thisted 12-02-1923 3
Høyer (slagteridirektør) 25 års jubilæum Thisted 20-03-1923 3
Høyer (slagteridirektør) Jubilæet på slagteriet Thisted 24-03-1923 3
Hundahl, J.P. Dødsfald Thisted 30-04-1923 3
Idrætsklub. Thisted Faneindvielsen i Idrætsklubben Thisted 19-02-1923 3
Idrætsklub. Thisted En smuk sportssejr for Thisted (jys.atletikmester) Thisted 28-05-1923 3
Jacobsen, J.P. J.P.Jacobsens minde (foredrag af Vilhelm Andersen) Thisted 23-01-1923 2
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens minde Thisted 05-04-1923 1
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen-festen Thisted 02-10-1923 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens minde (fest) Thisted 13-10-1923 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen-festen Thisted 15-10-1923 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen (ny udgave af samlede værker) Thisted 23-10-1923 1
Jacobsen, R. 25 års jubilæum Thisted 08-05-1923 3
Jensen, Chr. Dødsfald Thisted 02-05-1923 3
Jensen, Chr. Jordefærd Thisted 09-05-1923 3
Jensen, Christen To kønne træk fra Hannæs i gamle dage /N. Sodborg Øsløs 31-03-1923 4
Jensen, Engelbrecht 80 år Thisted 01-02-1923 3
Jensen, Lars Guldbryllup Sjørring 26-09-1923 3
Jensen, Lars Guldbryllup Sjørring 01-10-1923 3
Jeppesen, Peter En ung mand fra Thy dræbt i en boksekamp Snedsted 09-02-1923 3
Jeppesen, Peter Boksekampen der endte med døden Snedsted 10-02-1923 3
Jeppesen, Peter Jordefærd Snedsted 16-02-1923 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 27-01-1923 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 16-03-1923 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen (finanslovsforslag) 03-10-1923 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Broen ved Vildsund Stagstrup 02-03-1923 3
Johnsens Rekreationshjem M. Johnsens Rekreationshjem i Thisted Thisted 12-04-1923 3
Johnsens Rekreationshjem M. Johnsens syge- og rekreationshjem Thisted 13-04-1923 3
Johnsens Rekreationshjem Licitationen over Rekreationshjemmet Thisted 08-05-1923 3
Jordskælv Jordskælvet i Thisted amt den 3. april 1841 Arup 12-04-1923 4
Jørgensen, A. 70 år (ill.) Thisted 25-04-1923 3
Jørgensen, A. Forstander A. Jørgensens 70 årige fødselsdag Thisted 28-04-1923 3
Jørgensen, P. To veteraner døde i Hørdum Skjoldborg 16-11-1923 3
Jørgensen, P. Jordefærd Skjoldborg 24-11-1923 3
K.F.U.K. Thisted Thisted K.F.U.K. (Stationsvej 1 – nye lokaler) Thisted 23-11-1923 4
K.F.U.K. Thisted Indvielsesfesten i KFUK, Thisted Thisted 24-11-1923 3
K.F.U.M. Thisted K.F.U.M.’s 25 års jubilæum Thisted 30-04-1923 3
K.F.U.M. Thisted K.F.U.M. Thisted : 1898 – 3. maj – 1923 Thisted 04-05-1923 2
Karner (amtsfuldmægtig) 25 års jubilæum (ill.) Thisted 24-09-1923 3
Karner (amtsfuldmægtig) Smukke jubilæumsgaver Thisted 02-10-1923 3
Keramikproduktion Keramik fabrik i Østerild (pottemager Jensen) Østerild 19-03-1923 3
Kirker. Hillerslev Elektrisk lys i kirkerne Hillerslev 08-12-1923 3
Kirker. Østerild Elektrisk lys i kirkerne Østerild 08-12-1923 3
Kirker. Sjørring Opførelse af et tårn ved Sjørring kirke… Sjørring 08-02-1923 3
Kirker. Sjørring En mindeplade (L. Tolstrup) Sjørring 18-12-1923 3
Kirker. Thisted Orgel og organister ved Thisted Kirke /P.L. Hald Thisted 01-02-1923 3
Kirker. Thisted Et nyt orgel til Thisted kirke Thisted 18-08-1923 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (vejledning af P.L. Hald) Thisted 29-11-1923 3
Kirker. Tvorup Da Tvorup kirke blev nedlagt (1794) Vang 30-10-1923 3
Kirker. Vester Vandet Kalkmalerier i V.Vandet kirke V. Vandet 18-09-1923 3
Kjærgaard, Chr. Dødsfald Thisted 16-10-1923 3
Klit, Poul Chr. Pedersen Guldbryllup Thisted 30-06-1923 3
Kloster, A. Guldbryllup Thisted 12-11-1923 3
Knakkergaard, Chr. P. I dag for 100 år siden (styrt fra kirketårn, 1823) Thisted 06-08-1923 3
Kommune. Hunstrup Kommunedeling Hunstrup 08-01-1923 3
Kommune. Hunstrup Delingen af Hunstrup-Østerild kommune Hunstrup 13-02-1923 3
Kommune. Hunstrup Hunstrup-Østerild kommunes deling Hunstrup 11-08-1923 3
Kommune. Hunstrup Hunstrup-Østerild kommunes deling Hunstrup 13-08-1923 3
Kommune. Hunstrup Kommunedelingen i Hunstrup-Østerild Hunstrup 01-10-1923 3
Kommune. Hunstrup Hunstrup-Østerild kommunes deling Hunstrup 06-10-1923 3
Kommune. Hunstrup Adskillelsen af Østerild og Hunstrup kommune Hunstrup 25-10-1923 3
Kommune. Østerild Kommunedeling Østerild 08-01-1923 3
Kommune. Østerild Delingen af Hunstrup-Østerild kommune Østerild 13-02-1923 3
Kommune. Østerild Hunstrup-Østerild kommunes deling Østerild 11-08-1923 3
Kommune. Østerild Hunstrup-Østerild kommunes deling Østerild 13-08-1923 3
Kommune. Østerild Kommunedelingen i Hunstrup-Østerild Østerild 01-10-1923 3
Kommune. Østerild Hunstrup-Østerild kommunes deling Østerild 06-10-1923 3
Kommune. Østerild Adskillelsen af Østerild og Hunstrup kommune Østerild 25-10-1923 3
Kortegaard, Lars D. 90 år (ill.) Sjørring 19-09-1923 3
Krarup, H. 80 år Thisted 19-09-1923 3
Kristensen, L. Lærerjubilæum Hillerslev 26-01-1923 3
Kroer, P.C. Død på gaden Thisted 03-04-1923 3
Krogsgaard (jordemoder) 25 års jubilæum som jordemoder i Hundborg Hundborg 26-09-1923 3
Langgaard, Niels Fra det gamle Thisted Thisted 18-01-1923 1
Larsen, C.P. Den nye apoteker (Løveapoteket) Thisted 05-01-1923 3
Larsen, Jens Kristian Guldbryllup (ill.) Snedsted 23-05-1923 3
Larsen, Kristian Brev fra en Thybo i Canada (I) Snedsted 02-03-1923 2
Larsen, Kristian Brev fra en Thybo i Canada (II) Snedsted 03-03-1923 2
Larsen, Sinne Hårdt ramt Thisted 13-04-1923 3
Lauesen, G.E. Stationsforstander Lauesen (50 år ved Statsbanen) Thisted 30-01-1923 3
Lauesen, G.E. 50 år ved Statsbanerne Thisted 31-01-1923 3
Lauesen, G.E. Jubilæet på Thisted Station (ill.) Thisted 01-02-1923 3
Legater. Thisted Et legat for Thisted by (Peter Georg Toft, 1824) Thisted 19-12-1923 3
Legater. Thisted “Et legat for Thisted by”/P.L. Hald (1824) Thisted 20-12-1923 3
Lomborg, Kirsten Skoleminder fra J.P. Jacobsens by / Johannes Dam Thisted 12-10-1923 5
Lomborg, Kirsten Højskolefolkene i Thisted i firserne I/M. Aaberg Thisted 17-10-1923 2
Lomborg, Kirsten Højskolefolkene i Thisted i firserne II/Aaberg Thisted 24-10-1923 5
Madsen, C.A. Den nye postmester til Thisted Thisted 21-08-1923 3
Madsen, C.A. Den nye postmester (ill.) Thisted 23-08-1923 3
Mejerier. Vang-Tvorup Et nyt mejeri i Vang-Tvorup? Vang 11-06-1923 3
Mejerier. Vang-Tvorup Vang-Tvorup andelsmejeri (licitation) Vang 17-08-1923 3
Mejerier. Vang-Tvorup Det nye mejeri i Vang-Tvorup Vang 07-09-1923 3
Menighedspleje. Thisted Menighedsplejen i Thisted Thisted 29-10-1923 3
Mølgaard Andersen, V. Præsteindsættelsen i Sennels Sennels 22-10-1923 1
Nielsen Kristensen, Kr. Guldbryllup Hillerslev 05-03-1923 3
Nielsen, Jens P. Guldbryllup Thisted 15-11-1923 3
Nielsen, Jens Peter Guldbryllup Thisted 07-12-1923 3
Nielsen, Jens Peter Guldbryllup (ill.) Thisted 10-12-1923 3
Nielsen, Niels 25 års jubilæum Thisted 24-03-1923 3
Nielsen, Niels Diamantbryllup Thisted 15-10-1923 3
Nielsen, Niels Diamantbrudeparret Thisted 18-10-1923 3
Nielsen, Niels Chr. Død i Coblenz – og begravet i Thy Tved 26-01-1923 3
Nørgaard, Graves 80 år Thisted 08-11-1923 3
Nørgaard, Graves Pens. overlærer Graves Nørgaard Thisted 13-11-1923 3
Odde, C.P. 25 års jubilæum Thisted 22-08-1923 3
Oddershede Bertelsen,S.M. Den ældste af de 7 søskende (dødsfald) Hillerslev 22-05-1923 3
Oddershede, Chr. Guldbryllup Østerild 14-11-1923 3
Oddershede, Chr. Guldbryllup (ill.) Østerild 17-11-1923 3
Olsen, Alfred Thyboen, der deltog i krigen som …(ill.) Skjoldborg 13-09-1923 3
Olsen, Alfred Jordefærd Skjoldborg 20-09-1923 3
Østergaard, Chr. Guldbryllup Hundborg 20-11-1923 3
Østergaard, Chr. Guldbryllup (ill.) Hundborg 23-11-1923 3
Østergaard, Chr. Dødsfald Hundborg 13-12-1923 3
Østergaard, Lars Dødsfald Tilsted 10-02-1923 3
Overgaard, Søren Guldbryllup Sennels 24-10-1923 3
Overgaard, Søren Guldbrylluppet på Nr. Knudgaard (ill.) Sennels 31-10-1923 2
Overgaard, Søren Guldbryllupsfesten på Nr. Knudgaard Sennels 07-11-1923 3
Pedersen, C.K. Dødsfald Thisted 22-05-1923 3
Pedersen, J.F. Veteran fra 1864 (Dannebrogsmand) Øsløs 01-10-1923 3
Pedersen, Jens Chr. Jordefærd Stagstrup 16-04-1923 3
Pedersen, Niels Chr. 90 år Thisted 27-06-1923 3
Pedersen, Niels Kristian Guldbryllup i Øsløs Øsløs 22-12-1923 3
Pedersen, Niels Kristian Guldbrylluppet i Øsløs (ill.) Øsløs 27-12-1923 3
Pedersen, Poul Guldbryllup Stagstrup 14-11-1923 3
Pedersen, Poul Guldbryllup (ill.) Stagstrup 19-11-1923 3
Petersen, K. Afsked fra folkeskolen V. Vandet 08-08-1923 3
Petersen, K. Afskedsfest i V. Vandet forsamlingshus V. Vandet 05-11-1923 2
Poulstrup, Jørgen Chr. Fra det gamle Thisted Thisted 18-01-1923 1
Præstegårde. Rosholm Præstegårds-udstykningen i Thy Harring 28-09-1923 3
Præstegårde. Vang Af Vang præstegaards jord (udstykning) Vang 08-02-1923 3
Radioteknik Den “trådløse” demonstreret i Thisted Thisted 26-01-1923 3
Rasmussen, Hans Dødsfald Thisted 20-08-1923 3
Rasmussen, Hans Jordefærd Thisted 24-08-1923 3
Rasmussen, Jens Det var liget af Jens Rasmussen Thisted 25-06-1923 3
Rasmussen, Jens Faldet over bord i Kattegat og druknet Tilsted 19-05-1923 3
Ravfinding Ravfangst på Thykysten for omtrent 100 år siden 05-03-1923 3
Realskole. Thisted Skoleminder fra J.P. Jacobsens by /Johannes Dam Thisted 12-10-1923 5
Rosenørn, P.E.M. Dødsfald (i Kbh.), (ill.) Thisted 27-12-1923 3
Rugholm, Peter “De sunkne klokkers sang” Nors 24-12-1923 3
Rutebildrift Motorvognstrafik Aalborg-Thisted? 06-04-1923 3
Simonsen, Anders 90 år (ill.) Th. Landsogn 06-11-1923 3
Sjørring Vold Fra grundlovsfesten i Sjørring (ill.) Sjørring 08-06-1923 1
Skjoldborg, Johan “Else ved åen” Øsløs 03-01-1923 6
Skjoldborg, Johan Bogmarkedet : Skyer og solglimt (anm.) Øsløs 07-11-1923 4
Skoler. Øsløs Ny skole i Øsløs Øsløs 16-05-1923 3
Skoler. Øsløs Øsløs ny skole Øsløs 02-06-1923 3
Skoler. Øsløs Øsløs nye skole (indvielse) Øsløs 04-12-1923 2
Skoler. Sjørring Den nye skole i Sjørring Sjørring 03-05-1923 3
Skoler. Sjørring Licitationen i Sjørring Sjørring 14-05-1923 3
Skoler. Sjørring Skoleindvielsen i Sjørring Sjørring 13-12-1923 2
Skoler. Snedsted Snedsted forskole (indvielse af) Snedsted 12-01-1923 3
Skoler. Stenbjerg Fra gamle dage – skoleholderforhold…(Stenbjerg) Nørhå 02-11-1923 3
Skoler. Vang Skoleindvielsen i Vang og Tvorup Vang 14-11-1923 1-2
Skove, Ulrik Hartvig Fra gamle dage – skoleholderforhold (Stenbjerg) Nørhå 02-11-1923 3
Skov-Kirsten se: Lomborg, Kirsten Thisted 12-10-1923 5
Snedsted Seminarium Morten Eskesens minde (ill.) Snedsted 24-07-1923 1
Sonne, H.C. Højskolefolkene i Thisted i firserne II/Aaberg Thisted 24-10-1923 5
Sørensen (postbud) Afsked fra Postvæsenet Thisted 31-08-1923 3
Sørensen, Jens Chr. Dødsfald (i Aalborg) Thisted 03-12-1923 3
Sørensen, Kr. Kr. Sørensen, Hundborg (jordefærd) Hundborg 16-04-1923 3
Sørensen, Marie Død af blodforgiftning Thisted 15-01-1923 3
Sørensen, P. Guldbryllup Thisted 14-11-1923 3
Sport En ung mand fra Thy dræbt i en boksekamp Snedsted 09-02-1923 3
Sport Boksekampen der endte med døden Snedsted 10-02-1923 3
Sport Lawn-tennis klubben i Thisted Thisted 16-06-1923 3
Strandinger.”Emanuel” Stranding ved Stenbjerg Nørhå 14-12-1923 3
Strandinger.”Morgenstund” En hollandsk sejler strandet ved Vildsund Stagstrup 27-08-1923 3
Strandinger.”Morgenstund” Strandingen ved Vildsund Stagstrup 28-08-1923 3
Sundhedsvæsen Vanskelige læge- og apotekforhold i Thy (1749) 31-07-1923 3
Sygehuse. Thisted Thisted amts og bys sygehus (statistik mv.) Thisted 20-08-1923 3
Tandrup Jensen, Niels Guldbryllup Nørhå 03-04-1923 3
Tandrup Jensen, Niels Guldbryllup (ill.) Nørhå 06-04-1923 3
Tennisklub. Thisted Lawn-tennis klubben i Thisted Thisted 16-06-1923 3
Thomsen, M. Afsked fra Postvæsenet Thisted 26-01-1923 3
Toft, Peter Georg Et legat for Thisted by (1824) Thisted 19-12-1923 3
Toft, Peter Georg “Et legat for Thisted by” /P.L. Hald (1824) Thisted 20-12-1923 3
Toftdahl, And. Dødsfald Stagstrup 08-03-1923 3
Tolderlund, Ingeborg 75 år (ill.) Thisted 18-01-1923 3
Tolderlund, Ingeborg Fru Tolderlund /nemo Thisted 20-01-1923 3
Tolderlund, Ingeborg Fru Ingeborg Tolderlund Thisted 22-01-1923 3
Tolderlund, Ingeborg D.K.’s fest for fru Tolderlund Thisted 06-02-1923 3
Tolstrup, L. Provst Tolstrup død (ill.) Sjørring 18-01-1923 3
Tolstrup, L. Provst Tolstrups død Sjørring 19-01-1923 3
Tolstrup, L. Provst Tolstrups minde Sjørring 19-01-1923 3
Tolstrup, L. Provst Tolstrups bisættelse Sjørring 23-01-1923 2
Tolstrup, L. Provst Tolstrup Sjørring 24-01-1923 3
Tolstrup, L. Provst Tolstrup (har i sit testamente…) Sjørring 24-01-1923 3
Tolstrup, L. Jordefærd Sjørring 25-01-1923 3
Tolstrup, L. Ved provst Tolstrups jordefærd Sjørring 26-01-1923 4
Tolstrup, L. Opførelse af et tårn…(mindeplade) Sjørring 08-02-1923 3
Tolstrup, L. En gave fra provst Tolstrup Sjørring 31-03-1923 3
Tolstrup, L. Provst Tolstrups boggave til Brønderslev (bibl.) Sjørring 07-05-1923 3
Tolstrup, L. Provst L.M. Tolstrups ordinationsprædiken Sjørring 14-08-1923 4
Tolstrup, L. En mindeplade (i Sjørring kirke) Sjørring 18-12-1923 3
Tørvegravning. Hundborg Tørvetilvirkningen Hundborg 21-06-1923 3
Turistforening. Thisted Turist- og forskønnelsesfg. (opløsning af) Thisted 30-06-1923 3
Ubådsbesøg. Thisted Ubåds-besøget i Thisted (ill.) Thisted 25-08-1923 3
Udstykningsforeninger Thylands Udstykningsforening (beretning) 06-07-1923 2
Udstykningsforeninger Thylands udstykningsforenings udflugt i går 10-07-1923 2
Udstykningsforeninger Thylands udstykningsforening (generalforsamling) 29-10-1923 1-2
Udvandring Brev fra en Thybo i Canada Snedsted 02-03-1923 2
Udvandring Brev fra en Thybo i Canada (II) Snedsted 03-03-1923 2
V.U. Sennels Venstres Ungdom i Sennels Sennels 17-12-1923 3
V.U. Sønderhå Venstres Ungdom i Sønderhå Sønderhå 23-03-1923 3
Vandværk. Snedsted Vandværk i Snedsted? Snedsted 30-10-1923 3
Vandværk. Snedsted Vandværket i Snedsted Snedsted 09-11-1923 3
Veje. Thisted Byggeriet ved Kronborgvej (licitation) Thisted 23-04-1923 3
Vejlerne. Arup Vejlerne på Hannæs Arup 14-07-1923 4
Vejlerne. Arup Arup-Vesløs Vejler og Østerild Fjord Arup 17-07-1923 1-2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs På kryds og tværs : Bygholms Vejler… (1743) Øsløs 19-07-1923 3
Vestergaard, Poul 90 år (ill.) Snedsted 25-01-1923 3
Villesen, Ville Indvielse til missionær i Sudan Stagstrup 13-01-1923 3
Wad, Vilhelmine Caroline Jordefærd Nørhå 31-03-1923 3
Worm, Niels Petrus Dødsfald Thisted 02-01-1923 3
Worm, Niels Petrus Jordefærd Thisted 06-01-1923 3

Tilbage til oversigt