Thisted Amts Tidende – Emneindex 1911

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Tilsted Tilsted afholdsforening Tilsted 06-10-1911 2
Afholdshjem. Nørhå Stiftelsesfest i Nørhå afholdshjem (14 år) Nørhå 15-12-1911 2
Afholdshjem. Tilsted Tilsted afholdsforening (bygning af afholdshjem) Tilsted 06-10-1911 2
Afholdskreds. Hannæs Hannæs afholdskreds (første generalforsamling) 12-01-1911 2
Andersen, A. 25 års jubilæum Thisted 28-06-1911 2
Andersen, A. Chr. Dødsfald Thisted 16-09-1911 2
Andersen, A. Chr. Kunstmaler A.C. Andersen (dødsfald) Thisted 18-09-1911 2
Andersen, A. Chr. Jordefærd Thisted 21-09-1911 2
Andersen, Carl 25 års mesterjubilæum Thisted 31-10-1911 2
Andersen, Chr. Justinus Sølvmedalje til en dygtig håndværker Øsløs 14-06-1911 2
Andersen, N.C. Dødsfald Thisted 20-05-1911 2
Andersen, N.C. Jordefærd Thisted 24-05-1911 2
Andersen, N.C. Dødsfald Thisted 01-07-1911 2
Aviser mm. Thisted Thisted Socialdemokrat (ikke længere morgenblad) Thisted 04-03-1911 2
Aviser mm. Thisted “Thisted Socialdemokrat” Thisted 17-06-1911 2
Badeanstalter. Thisted De offentlige badehuse Thisted 29-05-1911 2
Badeanstalter. Thisted “Sønderbakkens fjordbadeanstalt” (Dragsbæk) Thisted 01-06-1911 2
Bang, Knud Guldbryllup Harring 15-11-1911 2
Bang, Knud Guldbryllup Harring 28-11-1911 2
Bang, Knud Guldbryllupsfest Harring 08-12-1911 2
Biografer. Thisted Kinografen i Thisted Thisted 15-02-1911 2
Bloch (borgmester) Afskedsfesten for borgmester Bloch Thisted 10-06-1911 1-2
Bryggerier. Thisted Thisted Bryghus Thisted 30-05-1911 2
Byggeri. Nors Byggeriet i Nors Nors 18-07-1911 2
Byggeri. Nors Ved Nors st. Nors 26-10-1911 2
Byggeri. Thisted Byggeriet i Thisted Thisted 01-06-1911 2
Christensen, A.J. 25 års jubilæum som togfører Thisted 02-06-1911 2
Christensen, Anne K. Pludselig død Nørhå 08-11-1911 2
Christensen, R. En mindesten (Thisted vestre kirkegaard) Thisted 18-08-1911 2
Christensen, R. En mindesten (Thisted vestre kirkegård) Thisted 23-08-1911 2
Dahl (præst) Afskedsfest i Sennels Sennels 30-11-1911 2
Dolleris, Anders På Skjoldborg kirkegaard Skjoldborg 03-07-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien 23-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien 25-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien 29-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien (Dysenteri-hospitalet i Thisted) Thisted 14-08-1911 3
Epidemier. Dysenteri Epidemien Thisted 17-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien Thisted 19-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien Thisted 21-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien Thisted 22-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien Thisted 31-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien Thisted 02-09-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien Thisted 18-09-1911 2
Epidemier. Dysenteri Epidemien Thisted 21-09-1911 2
Epidemier. Dysenteri Dysenteri epidemien i Thisted Thisted 23-10-1911 2
Epidemier. Dysenteri Dysenteripatienterne Thisted 28-10-1911 2
Epidemier. Dysenteri Dysenteri epidemien i Thisted Thisted 13-11-1911 2
Epidemier. Dysenteri Blodgangsepidemi (Vang-Tvorup) Vang 08-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Blodgangsepidemien i Thisted omegn Vang 10-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Blodgangsepidemien i Thisted omegn (Vang-Tvorup) Vang 11-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Brønde i staldene (blodgangsepidemien) Vang 12-08-1911 2
Epidemier. Dysenteri Blodgangs epidemien (Vang-Tvorup) Vang 12-08-1911 2
Fabrikker. “Undeens fabrik” Fabrikant G. Undeens klædefabrik Thisted 30-08-1911 2
Fibiger, P.N.F. 40 års lærerjubilæum Snedsted 31-07-1911 2
Fiskeri. Stenbjerg Fiskeriet ved Stenbjerg Nørhå 13-12-1911 2
Fiskeri. Stenbjerg Fiskeriet ved Stenbjerg Nørhå 23-12-1911 2
Flyvepladser. Thisted Skal der flyves ved Thisted? (flyvepl. overvejes) Thisted 15-09-1911 2
Foged, Chr. 25 års jubilæum Thisted 28-03-1911 2
Forsamlingshuse. Sennels Det nye forsamlingshus i Sennels (indvielse) Sennels 19-09-1911 2
Fortidsminder Oldsagsfund (gravkammer, Elsted) Snedsted 20-02-1911 2
Frandsen, Karen Sølvbryllup og jubilæum (25 år som jordemoder) Vesløs 03-10-1911 2
Frelsens Hær. Thisted Bespisningen af fattige børn Thisted 13-01-1911 2
Friskoler. Thisted Indvielseshøjtidelighed (J.P. Jacobsens gade) Thisted 13-06-1911 2
Gadefejning. Thisted Renligheden i Thisted (regler for gadefejning) Thisted 05-08-1911 2
Gårde. “Vesløsgaard” Vesløsgaard (udstykninger) Vesløs 11-02-1911 2
Gårde. “Vesløsgaard” Vesløsgaards udstykning Vesløs 20-03-1911 2
Gårde. “Vesløsgaard” Vesløsgaard (udstykning) Vesløs 18-04-1911 2
Gårde. “Vesløsgaard” En fortsættelsesskole på Vesløsgaard Vesløs 15-06-1911 1
Gårde. “Vesløsgaard” Vesløsgaard (udstykning) Vesløs 14-10-1911 2
Gertsen, R. Guldbryllup Østerild 19-12-1911 2
Grabow, E. Læge E. Grabow død Thisted 13-05-1911 2
Grabow, E. Læge Grabow Thisted 15-05-1911 2
Gymnastikforening.Nors Ny gymnastikforening Nors 09-11-1911 2
Gymnastikhuse. Tingstrup Gymnastikhuset i Tingstrup Th. Landsogn 04-05-1911 2
Hansen, J.L. Jubilæum Thisted 17-05-1911 2
Hansen, Laurentze Dødsfald Thisted 01-09-1911 2
Harboe (kalkbrænder) Diamantbryllup Thisted 29-05-1911 2
Harboe (kalkbrænder) Diamantbryllup Thisted 10-06-1911 2
Holm, Fred. Jubilæum (25 år) Thisted 22-09-1911 2
Holm, Fred. Amtssstue fuldmægtig Holm (25 års jubilæum) Thisted 05-10-1911 2
Holm, Sophus Dødsfald Skjoldborg 22-03-1911 2
Inddæmningsarbejde Inddæmningsforetagenderne i Dragsbæk bugten Thisted 26-09-1911 2
Jacobsen , J.P. J.P. Jacobsen (anmeldelse af biografi) Thisted 17-03-1911 2
Jacobsen , J.P. J.P. Jacobsens kærlighed (fru Hennings) Thisted 22-03-1911 2
Jacobsen , Laura Dødsfald (ill.)(g.m. brygger J.C. Jacobsen) Thisted 16-08-1911 2
Jensen, Anders Christian Tildelt medalje (italiensk) Vang 11-09-1911 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Morsøbanerne 15-12-1911 1
Jernbaner. Thybanen Bænkevognene 07-06-1911 3
Jespersen (overklitfoged) En mærkedag (40 år som landinspektør) V. Vandet 03-11-1911 2
Josefsen, Mikkel Chr. Guldbryllup Thisted 31-03-1911 2
Josefsen, Mikkel Chr. Guldbryllup Thisted 05-04-1911 2
Kirk , Jens Guldbryllup Thisted 03-07-1911 2
Kirk , Jens En ret sjælden familiefest (guldbryllup) Thisted 01-08-1911 2
Kirk , Mette Dødsfald Thisted 23-09-1911 2
Kirkegårde. Skjoldborg På Skjoldborg kirkegaard (mindesten – Dolleris) Skjoldborg 03-07-1911 2
Kirkegårde. Thisted Vestre En mindesten (R. Christensen) Thisted 18-08-1911 2
Kirkegårde. Thisted Vestre En mindesten (R. Christensen) Thisted 23-08-1911 2
Kirker. Hillerslev Hillerslev kirke Hillerslev 30-01-1911 1
Kirker. Hillerslev Hillerslev kirke / L. Hald Hillerslev 01-02-1911 1
Kirker. Hundborg Orgel i Hunborg kirke Hundborg 27-12-1911 2
Kirker. Øsløs Øsløs kirke (reparation) Øsløs 24-11-1911 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (d. og d. i december og januar) Thisted 08-02-1911 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 02-05-1911 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 04-07-1911 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 07-08-1911 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 04-09-1911 2
Kirker. Vesløs Vesløs kirke (forskønnelse af) Vesløs 29-04-1911 2
Kirker. Vesløs Frimenighedskirken i Vesløs (færdiggørelse af) Vesløs 23-10-1911 2
Kirker. Vesløs Indvielsen af frimenighedskirken i Vesløs Vesløs 26-10-1911 2
Kloakering. Snedsted Landvæsenskommisssion (forbedring af kloakf.) Snedsted 29-07-1911 2
Kloakering. Snedsted Kloakanlægget i Snedsted Snedsted 29-09-1911 2
Kloakering. Snedsted Kloakering i Snedsted Snedsted 13-10-1911 2
Kløvborg, A.C. Dødsfald Thisted 20-02-1911 2
Knudsen, Jens Guldbryllup Sjørring 31-10-1911 2
Knudsen, Peder Dødsfald Arup 28-07-1911 2
Knudsen, Peder Jordefærd Arup 03-08-1911 2
Kold, Kr. Mikkelsen En norsk bog om Kristen Kold (Andreas Austlid) Thisted 02-06-1911 1
Krige. 1625-1629 De kejserl. tropper i Vendsys. og Thy 1627-29 (I) 14-08-1911 2
Krige. 1625-1629 De kejserlige tropper i Vendsyssel… (II) 17-08-1911 1-2
Krige. 1625-1629 De kejserlige tropper i Vendsyssel…(III) 18-08-1911 1
Krige. 1625-1629 De kejserlige tropper i Vendsyssel…(IV) 21-08-1911 1
Krige. 1625-1629 De kejserlige tropper i Vendsyssel…(V) 23-08-1911 1
Krige. 1625-1629 De kejserlige tropper i Vendsyssel…(VI) 26-08-1911 1
Krige. 1625-1629 De kejserlige tropper i Vendsyssel…(VII) 28-08-1911 1
Krige. 1848-1850 Følgende veteraner (Istedslaget, 1850, er.tegn) 05-12-1911 2
Kristensen, Lars Lars og Mathias i Amerika (“Lake Thisted”, Mich.) 13-07-1911 1
Kvægavlsforeninger Ny kvægavlsforening (Vorring og Hinding) Nors 11-05-1911 2
Kystsikring. Vorupør Molen ved Vorupør Hundborg 07-03-1911 2
Kystsikring. Vorupør Molebygningen Hundborg 16-10-1911 2
Kystsikring. Vorupør Fyret på Vorupør mole Hundborg 18-10-1911 2
Legater. Thisted Stadfæstet legat (“Jomfru Bendthe M.C. Winthers.”) Thisted 01-03-1911 2
Lynge (glarmester) 60 års borgerjubilæum Thisted 22-09-1911 2
Madelung, Georg Christian Provst Madelung (40 år som præst) Sjørring 04-12-1911 2
Madsen, Ane Marie Funden død Nors 08-02-1911 2
Mejerier. Thisted Thisted andelsmejeri Thisted 22-05-1911 2
Mejerier. Vesløs Mejerimøde i Vesløs Vesløs 19-01-1911 1
Mejerier. Vesløs Mejerimødet i Vesløs Vesløs 08-02-1911 1
Mejerier. Vesløs Mejerimøde på Hannæs Vesløs 22-02-1911 2
Mejerier. Vesløs Mejeriet “Hannæs” Vesløs 13-03-1911 2
Mejerier. Vesløs Det nye mejeri i Vesløs Vesløs 22-05-1911 2
Mejerier. Vesløs Mejeriet Hannæs Vesløs 01-07-1911 2
Mejerier. Vesløs Mejeriet “Hannæs” Vesløs 23-10-1911 2
Mejerier. Vesløs Mejeriet “Hannæs” Vesløs 15-12-1911 2
Mejerier. Vesløs Mejeriet “Hannæs” (første generalforsamling) Vesløs 19-12-1911 2
Michelsen, N.G. Dødsfald Thisted 29-09-1911 2
Michelsen, N.G. Kantor Michelsens jordefærd Thisted 04-10-1911 2
Munck, L. Jordefærd Thisted 18-03-1911 2
Munk Poulsen, Jens Sølvbryllup og 25 års jubilæum Hundborg 22-05-1911 2
Munk Poulsen, Jens Lærer Munk Poulsens sølvbryllup og 25 års jubilæum Hundborg 31-05-1911 2
Nielsen, M. Dødsfald Thisted 11-02-1911 2
Nielsen, Niels Christian Tildelt medalje (italiensk) Arup 14-09-1911 2
Nordentoft, Chr. Dødsfald Thisted 18-08-1911 2
Nordentoft, Chr. Jordefærd Thisted 23-08-1911 2
Nørgaard, Gr. Ordenstildeling (Ridder af Dannebrog) Thisted 04-01-1911 2
Nyby, C.M. Dødsfald Thisted 30-01-1911 2
Nyby, C.M. Jordefærd Thisted 06-02-1911 2
Patenter. Hjulegermaskine Dansk patent nr. 14091 (Niels Chr. Nielsen) Hundborg 07-01-1911 2
Pedersen, Clemen Guldbryllup Thorsted 16-03-1911 2
Pedersen, Clemen Guldbryllup Thorsted 28-03-1911 2
Petersen, J.M. Guldbryllup Thisted 16-05-1911 2
Plantager. Hundborg Plantage i Hunborg (Halds bakker) Hundborg 28-09-1911 2
Plantager. Hundborg Hunborg plantageforening Hundborg 07-10-1911 2
Postvæsen Diligencen Thisted-Nykøbing inddrages 27-09-1911 2
Postvæsen Postruten Thisted-Nykøbing 08-11-1911 2
Postvæsen En udvidelse af Thisted postkontors lokaler Thisted 03-10-1911 2
Rask, Christine P.N. Vesløs afholdskro Vesløs 26-08-1911 2
Restaurationer. Vesløs Vesløs afholdskro (Christine P.N. Rask) Vesløs 26-08-1911 2
Riis, C.K. 25 års jubilæum som klokker Thisted 30-12-1911 2
Skoler. Thisted Thisted skolevæsen Thisted 24-01-1911 2
Skoler. Vesløs En fortsættelsesskole på Vesløsgaard Vesløs 15-06-1911 1
Slagtehuse. Thisted Thisted offentlige slagtehus (åbning af) Thisted 02-01-1911 2
Smedemesterforeninger En forening for smedemestre for Thisted og omegn Thisted 26-04-1911 2
Søer. Vang Landvæsenskommissionskendelse (tørlægning af…) Vang 08-06-1911 2
Søer. Vang Overlandvæsenskommission Vang 28-08-1911 2
Søndagsskoler. Sundby Søndagsskole jubilæum i Sundby (25 år) Stagstrup 28-09-1911 2
Spanggaard, P. Kr. Jensen Guldbryllup Vesløs 05-01-1911 2
Spanggaard, P. Kr. Jensen Guldbryllup Vesløs 12-01-1911 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosesygehuset (udvidelse af) Thisted 22-03-1911 2
Sygehuse. Thisted Risikoen ved et stort tuberkulosesygehus Thisted 23-03-1911 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosesygehuset Thisted 25-03-1911 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosehospitalet Thisted 27-03-1911 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosehospitalet Thisted 28-03-1911 1-2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosehospitalet i Thisted Thisted 03-04-1911 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosehospitalet / N. Spangberg Thisted 08-04-1911 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosehospitalet / Bache Thisted 10-04-1911 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosehospitalet i Thisted Thisted 20-06-1911 2
Sygehuse. Thisted Røntgenapparatet… Thisted 01-07-1911 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosehospitalet Thisted 27-10-1911 2
Teatre. Thisted Vore sommeretabl. (“Sommerlyst”, “Esplanaden”) Thisted 06-05-1911 2
Teatre. Thisted Dramatiske forestillinger i “Esplanaden” Thisted 19-05-1911 2
Thisted Af Thisted købstads historie (I) / L. Hald Thisted 10-06-1911 1
Thisted Af Thisted købstads historie (II) / L. Hald Thisted 17-06-1911 2
Thisted Af Thisted købstads historie (III) / L. Hald Thisted 24-06-1911 1
Thisted Af Thisted købstads historie (IV) / L. Hald Thisted 30-06-1911 1-2
Thisted Af Thisted købstads historie (V) / L. Hald Thisted 08-07-1911 1
Thisted Af Thisted købstads historie (VI) / L. Hald Thisted 14-07-1911 1-2
Thisted Af Thisted købstads historie (VII) / L. Hald Thisted 21-07-1911 1
Thisted Af Thisted købstads historie (VIII) / L. Hald Thisted 29-07-1911 1
Thomsen (Kiil), Niels Chr Dødsfald Hillerslev 23-10-1911 2
Thomsen, Jakob Guldbryllup Sennels 18-12-1911 2
Vandløb. Storåen Uddybningen af Storåen Hillerslev 27-10-1911 2
Vangsaa Vangsaa fiskerleje Vang 03-10-1911 2
Vangsgaard, Mariane Epidemien (dødsfald – dysenteri) Vang 09-09-1911 2
Vognmandsforeninger En vognmandsforening for Thisted og omegn Thisted 24-04-1911 2
Vognmandsforeninger Vognmandsforeningen (første generalforsamling) Thisted 01-05-1911 2
Vorupør Fiskekompagni Det første fiskerøgeri på Vestkysten Hundborg 23-08-1911 2
Yde, Jens Christian Guldbryllup Hundborg 11-05-1911 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.