Thisted Amts Tidende – Emneindex 1926

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aggerholm, Kristian 80 år Thisted 30-01-1926 3
Aggerholm, Kristian Dødsfald (i Holbæk) Thisted 08-04-1926 3
Alderdomshjem. Thisted Det nye alderdomshjem i Thisted (Kristianslyst) Thisted 06-05-1926 3
Alderdomshjem. Thisted Alderdomshjemmet “Christianslyst” Thisted 07-05-1926 3
Alderdomshjem. Thisted Alderdomshjemmet Kristianslyst (ill.) Thisted 12-08-1926 1-2
Amt. Thisted Thisted amtsgård bliver ikke indlemmet i købstaden Th. Landsogn 14-10-1926 3
Andersen, A. Vognfabrikant og smedemester A. Andersen… (ill.) Thisted 23-01-1926 3
Andersen, C.B. Guldbryllup Thisted 10-12-1926 3
Andersen, J.A. Død Øsløs 08-11-1926 3
Andersen, J.C. Jubilæer ved Statsbanerne Sjørring 20-03-1926 3
Andersen, Jacob Minder fra Thy (uddrag af “Fra bondens Thy…) 03-06-1926 5
Andersen, Niels Ny sognefoged i Sennels Sennels 10-03-1926 3
Arbejdsløshed Vejarbejder til afhjælpning af arbejdsløsheden? Sjørring 08-01-1926 3
Arbejdsløshed. Thisted Arbejdsløsheden i Thisted Thisted 07-01-1926 3
Arrest. Thisted Af de gamle protokoller : Et tinghus og fangehus.. Thisted 09-01-1926 3
Baltesen, Erik En Vorupør-redningsmand død Hundborg 09-12-1926 3
Baltesen, Erik Jordefærd Hundborg 13-12-1926 3
Banker. Thisted Den nye bankbygning (H.- og L., Vestergade) Thisted 15-05-1926 3
Banker. Thisted Grundstensnedlæggelse (H.& L.-banken, Vestergade) Thisted 15-07-1926 3
Bathum, Niels Dødsfald Hundborg 28-10-1926 3
Bathum, Niels Jordefærd Hundborg 04-11-1926 3
Begravelsesskikke Et begravelsesgilde i Thisted (1750) Thisted 31-03-1926 1
Begravelsesskikke “Gamle melodier” : Gehejmerådens dukater (1770) Thisted 16-04-1926 3
Berthelsen, Chr. P. Dødsfald Øsløs 04-10-1926 3
Berthelsen, Søren 70 år Sennels 08-11-1926 3
Biblioteker. Thisted Biblioteket i Thisted (interview med Grønkjær) Thisted 08-01-1926 5
Biblioteker. Thisted Biblioteket for Thisted By og Amt (beretn. 25-26) Thisted 15-05-1926 5-6
Bjørndal, Mariane Dødsfald Thisted 15-11-1926 3
Bjørndal, Mariane Jordefærd Thisted 23-11-1926 3
Bjørnstrøm, Oluf Leopold Da Thisted fik en svensk hofmedikus til læge Thisted 17-02-1926 3
Boesen, Kristiane 80 år Øsløs 26-11-1926 3
Boier, P. 70 år Th. Landsogn 04-01-1926 3
Bojer, Dorthea Marie 93 år (ill.) Hillerslev 21-12-1926 3
Bonne, Minna Dødsfald Thisted 10-06-1926 3
Borgervæbning. Thisted Fra borgervæbningens tid Thisted 22-07-1926 6
Brandi, Holger Dræbt af lynet Sennels 06-08-1926 3
Brandvæsen. Thisted “Den nye sprøjte” (1773) Thisted 17-04-1926 3
Brugsforeninger. Thisted Brugsforeningen “Nordthy” fortsætter Thisted 31-05-1926 2
Bruun, Malthe Conrad Indmuring af mindetavle Thisted 14-12-1926 3
Byggeri. Thisted Boligbyggeriet Thisted 25-02-1926 3
Christensen, Edvard Kæntrings ulykke i Dragsbæk (dødsfald) Thisted 23-08-1926 3
Christensen, Hans Peter 90 år Snedsted 20-04-1926 3
Christensen, I. 70 års fødselsdag Thisted 03-12-1926 3
Christensen, Th. Dødsfald Thisted 07-07-1926 3
Christensen, Th. Købmand Th. Christensens jordefærd Thisted 13-07-1926 3
Cirkus. Bech-Olsen Cirkus Bech-Olsen i Thisted Thisted 10-06-1926 3
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe i Thisted Thisted 28-07-1926 3
Dam, Johannes Dødfald (ill.) Thisted 11-01-1926 3
Dam, Johannes Forf. Johannes Dam (bisættelse i Kbh.) Thisted 18-01-1926 3
Dissing, J.P. Guldbryllup Stagstrup 15-04-1926 3
Dissing, J.P. Guldbryllup (ill.) Stagstrup 19-04-1926 3
Dollerup, J.C. Dødsfald Thisted 27-12-1926 3
Dyrskuer Landboforeningen “Nordthy”s dyrskue Thisted 28-07-1926 2
Elektricitetsværk.Thisted Thisted og Nykøbing elektricitetsværker Thisted 11-01-1926 3
Elektricitetsværk.Thisted Thisted og Nykøbing elektricitetsværker (byrådsb.) Thisted 27-01-1926 2
Erichsen, Eleonora Fru Commercerådinden i Thisted /P.L. Hald Thisted 09-01-1926 2
Eskesen, Morten Da Morten Eskesen var på Snedsted Seminarium Snedsted 08-01-1926 1
Fabrikker. “Undeens fabrik” Tekstilindustriens vanskeligheder Thisted 02-01-1926 3
Fattigvæsen. Thisted Thisted fattigvæsen /M. Aaberg Thisted 26-08-1926 2
Fattigvæsen. Thisted Thisted fattigvæsen /N. Ravnemose Thisted 27-08-1926 2
Fattigvæsen. Thisted Thisted fattigvæsen /M. Aaberg Thisted 30-08-1926 2
Fattigvæsen. Thisted Thisted fattigvæsen /M. Aaberg Thisted 01-09-1926 2
Fibiger (lærer) Jordefærd Snedsted 30-09-1926 3
Film.”Vester-Vov-Vov” En Fyrtårns- og Bivogns-film fra Stenbjerg og… Hundborg 08-10-1926 3
Film.”Vester-Vov-Vov” En Fyrtårns- og Bivogns-film fra Stenbjerg og… Nørhå 08-10-1926 3
Fischer, Morten Dødsfald Thisted 20-03-1926 3
Fischer, Morten Jordefærd Thisted 23-03-1926 3
Flådebesøg. Thisted U-bådsbesøget i Limfjorden (ill.) Thisted 23-04-1926 1-2
Foget, P. 85 år Thisted 15-02-1926 3
Foldager, M. Guldbryllup (ill.) Thisted 27-04-1926 3
Folkekor. Thisted “Thisted Folkekor” Thisted 19-03-1926 3
Folkekor. Thisted Thisted folkekor (dannelse af) Thisted 08-04-1926 3
Folketingsvalg Valget i de thylandske kredse (02.12.26) 03-12-1926 3
Foredragsforeninger En foredragsforening i Nors Nors 23-12-1926 3
Førgaard, Chr. Nielsen 85 år Hundborg 10-05-1926 3
Fortidsminder Urnefund i Todbøl Kallerup 20-09-1926 3
Fortidsminder Oldsagsfund (bronzesværd) Nors 12-04-1926 3
Frandsen, Karen 40 års jubilæum (som jordemoder) Vesløs 24-09-1926 3
Frandsen, Karen Jubilæumsfesten i Vesløs Vesløs 04-10-1926 3
Freundt, Carl Erindringer fra krigen i Marokko (I) Thisted 21-05-1926 2
Freundt, Carl Erindringer fra krigen i Marokko (II) Thisted 22-05-1926 4
Freundt, Carl En ferie i Marokko Thisted 30-07-1926 5-6
Freundt, Carl Rekruttiden i Marokko (I) : minder fra den franske Thisted 20-10-1926 4-5
Freundt, Carl Rekruttiden i Marokko (II) : minder fra den f… Thisted 22-10-1926 6
Freundt, Carl Fra den franske fremmedlegion (I) Thisted 17-11-1926 6
Freundt, Carl Fra den franske fremmedlegion (II) Thisted 18-11-1926 5
Freundt, Carl Fra den franske fremmedlegion (III) Thisted 19-11-1926 6
Frimer, Gertrud Høj alder (89 år) Øsløs 13-10-1926 3
Friskoler. Hundborg Hunborg friskole (30 års jubilæum) Hundborg 27-02-1926 3
Gårde. “Bisgaard” Venstres Ungdoms fest i Øsløs (ill.) Øsløs 09-08-1926 2
Gårde. “Ø. Haagaard” Gårdbrand i Sønderhå Sønderhå 19-10-1926 3
Gårde. “St. Djernæs” Jordudstykningen fra St. Djernæs Vang 23-03-1926 3
Gårde. “St. Djernæs” Går udstykningen af St. Djernis i orden? Vang 20-09-1926 3
Gårde. “St. Djernæs” Jordkøbet fra St. Djernæs vedtaget Vang 30-09-1926 2
Gårde. “St. Djernæs” Udstykningen på St. Djernæs Vang 11-11-1926 3
Gårde. “St. Djernæs” Udstykningen på “St. Djernæs” Vang 20-11-1926 3
Gårde. “St. Djernæs” Udstykningen af St. Djernæs Vang 20-12-1926 3
Gjærup, Jørgen 80 år (ill.) Stagstrup 25-05-1926 3
Glistrup (fru) 80 år (i Neksø) Snedsted 17-09-1926 3
Grøn, A.K.K. Afskedsfest i Nørhå Nørhå 01-11-1926 3
Guld, Niels Guldbryllup (ill.) Sjørring 13-09-1926 3
Håndværker- og borgerforening Ny håndværker- og borgerforening for Snedsted.. Snedsted 23-01-1926 3
Hansen, Chr. Guldbryllup Hundborg 04-10-1926 3
Hansen, Chr. Guldbrylluppet i Hundborg (ill.) Hundborg 07-10-1926 3
Hansen, Lars Guldbryllup Nors 01-02-1926 3
Hansen, Lars Guldbryllupsfesten i Nors (ill.) Nors 04-02-1926 3
Hansen, Lars Død på vejen Nors 24-06-1926 3
Haugen Johansen Den nye amtmand (ill.) Thisted 15-04-1926 3
Havne. Amtoft Anlægsbroen ved Amtoft Arup 25-01-1926 3
Havne. Amtoft Anlægsbroen ved Amtoft Arup 30-01-1926 3
Havne. Amtoft Amtoft anlægsbro (møde i Vesløs) Arup 01-02-1926 4
Havne. Amtoft Amtoft anløbsbro Arup 01-04-1926 3
Havne. Amtoft Amtoft anløbsbro Arup 26-06-1926 3
Havne. Amtoft Amtoft anløbsbro Arup 29-10-1926 3
Havne. Thisted Thisted havn i 1925 Thisted 23-02-1926 3
Havne. Thisted Brolægning på havnen Thisted 10-03-1926 3
Havne. Thisted Ophalingsbeddingen Thisted 04-08-1926 3
Havne. Thisted Ophalingsbeddingens officielle indvielse Thisted 12-08-1926 3
Havne. Thisted Beddingen endelig overtaget Thisted 31-08-1926 3
Hillers, Valdemar Dødsfald Thisted 08-02-1926 3
Hillers, Valdemar Jordefærd Thisted 12-02-1926 3
Holm, A.M. Thisted postkontor 1826 – 1. april – 1926 (ill.) Thisted 25-03-1926 1-2
Hoteller. Thisted En stor udvidelse af hotel “Royal” Thisted 06-10-1926 3
Hundahl, Chr. Bak Kloster 70 år Sennels 01-07-1926 3
Husflidsforening.Hundborg Ny husflidsforening Hundborg 30-06-1926 3
Jacobsen (Tækker), C.P. Ulykken medførte døden Østerild 08-03-1926 3
Jacobsen, J. Dødsfald Thisted 16-12-1926 3
Jacobsen, J. Jordefærd Thisted 23-12-1926 3
Jacobsen, J.P. “Marie Grubbe” på film Thisted 03-02-1926 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens mindesmærke Thisted 09-04-1926 3
Jacobsen, J.P. Breve fra J.P. Jacobsen /Hans Brix Thisted 16-06-1926 4
Jensby, Karen Marie Dødsfald Hillerslev 18-06-1926 3
Jensen (Gregersen), Niels Guldbryllup Arup 21-10-1926 3
Jensen (Gregersen), Niels Guldbryllup (ill.) Arup 03-11-1926 3
Jensen, Chr. 40 års jubilæum (som snedkermester) Thisted 06-11-1926 3
Jensen, Hans Guldbryllup Hundborg 26-11-1926 3
Jensen, Hans Guldbryllup (ill.) Hundborg 30-11-1926 3
Jensen, Jens Pludselig død Th. Landsogn 02-11-1926 3
Jensen, Jens Jordefærd Th. Landsogn 09-11-1926 3
Jensen, Jens Chr. 80 år Snedsted 19-10-1926 3
Jensen, R.P. 25 års jubilæum Thisted 24-06-1926 3
Jensen, R.P. 25 års jubilæum (ill.) Thisted 29-06-1926 3
Jepsen, Bertel Guldbryllup Hunstrup 14-10-1926 3
Jepsen, Ellen Margrethe Dræbt under nedstyrtende tømmer Thisted 12-04-1926 3
Jernbaner. Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev jernbane (nyt lokomotiv) 02-01-1926 3
Jernbaner. Thybanen En motorvogn til Thybanen? 09-12-1926 3
Johansen, Kr. Guldbryllup Thisted 04-10-1926 3
Johnsens Rekreationshjem Johnsens Rekreationshjem Thisted 12-08-1926 3
Jonasen, Søren Krogh Ung thybo dræbt af den elektriske strøm Sennels 27-08-1926 3
Josefsen, Peder Gamle mennesker (80 år) Sennels 26-06-1926 3
K.F.U.K. Snedsted Snedsted K.F.U.K’s indvielse og 25 års jubilæum Snedsted 06-12-1926 3
Kamp, Ole Gundersen Præsten Ole Kamp i Skjoldborg Skjoldborg 22-02-1926 4
Kirker. Thisted Thisted kirke (indførelse af særkalke) Thisted 16-09-1926 1
Kirker. Thisted På kryds…Thisted kirkenyt, november 1926 Thisted 28-12-1926 3
Kirker. Tvorup En runesten /P.L. Hald (“Sjørring-stenen”) Vang 10-02-1926 2
Kjær, Johan Guldbryllup Øsløs 19-11-1926 3
Kloster, Lars Jeppesen 80 år Thisted 13-02-1926 3
Knakkergaard, Jens Guldbryllup (ill.) Sønderhå 06-08-1926 3
Kommune. Hunstrup Hunstrup-Østerild kommunes deling Hunstrup 13-01-1926 3
Kommune. Hunstrup Kommunedelingen i Hunstrup-Østerild Hunstrup 18-01-1926 3
Kommune. Hunstrup Endnu et mellemværende mellem Hunstrup og Østerild Hunstrup 01-06-1926 3
Kommune. Østerild Hunstrup-Østerild kommunes deling Østerild 13-01-1926 3
Kommune. Østerild Kommunedelingen i Hunstrup-Østerild Østerild 18-01-1926 3
Kommune. Østerild Endnu et mellemværende mellem Hunstrup og Østerild Østerild 01-06-1926 3
Kommune. Snedsted Underskudet i Snedsted kommunekasse Snedsted 23-01-1926 3
Kommune. Snedsted Underskuddet i Snedsted kommunekasse Snedsted 29-03-1926 3
Kommune. Snedsted Dommen i kommunesagen fra Snedsted Snedsted 31-03-1926 3
Kommune. Snedsted Underskuddet i Snedsted kommunekasse Snedsted 18-05-1926 3
Kommune. Snedsted Underskudsaffæren i Snedsted kommunekasse Snedsted 20-07-1926 3
Kommune. Snedsted Snedstedsagen (underskud i kassen) Snedsted 11-08-1926 3
Kommune. Snedsted Snedsted-sagen for Landsretten Snedsted 06-12-1926 3
Kommune. Snedsted Snedsted-sagen for Landsretten Snedsted 07-12-1926 3
Kortegaard, Søren Guldbryllup Snedsted 09-12-1926 3
Kvejborg, Chr. Jensen Dødsfald Stagstrup 13-03-1926 3
Kystsikring. Stenbjerg En høfde ved Stenbjerg? Nørhå 27-01-1926 3
Kystsikring. Stenbjerg Høfdespørgsmålet ved Stenbjerg Nørhå 24-03-1926 3
Kystsikring. Stenbjerg Nyt andragende om en høfde ved Stenbjerg Nørhå 29-09-1926 3
Lambert Pedersen, Carl Guldbryllup (i Chicago) Snedsted 26-05-1926 3
Landsfjerkræskue Landsfjerkræskuet i Thisted (ill.) Thisted 08-06-1926 3
Landsfjerkræskue Lands-fjerkræudstillingen i Thisted (ill.) Thisted 11-06-1926 1-2
Larsen (Sand), Chr. 85 år Tved 05-11-1926 3
Larsen, Anton Dødsfald Thisted 30-11-1926 3
Larsen, Johs. Pludselig død Thisted 22-05-1926 3
Larsen, Maren 90 år (ill.) Thisted 03-05-1926 3
Leerhøy, Frederik Chr. Guldbryllup Thisted 27-12-1926 3
Lem, Ludvig Af de gamle protokoller : Et tinghus og fangehus.. Thisted 09-01-1926 3
Liglaug. Thisted “Gamle melodier” : Gehejmerådens dukater (1770) Thisted 16-04-1926 3
Lomborg, Kirsten Skov-Kirstens veninde Thisted 23-07-1926 1
Lybecher, Peter Fru Commercerådinden i Thisted /P.L. Hald Thisted 09-01-1926 2
Lysbadeanstalt. Thisted Thisted lysbadeanstalt Thisted 22-11-1926 3
Madsen (postmester) Ordensdekoration (Ridder af Dannebrog) Thisted 15-01-1926 3
Madsen (postmester) Thisted postkontor 1826 – 1. april – 1926 (ill.) Thisted 25-03-1926 1-2
Madsen, P. 90 år Hundborg 07-12-1926 3
Maltesen, Aage Den nye amtslæge til Thisted Thisted 19-05-1926 3
Marcussen, Truels To gamle borgerlige Thisted-interiører fra 1770 I Thisted 19-01-1926 3
Marcussen, Truels To gamle borgerlige Thisted-interiører fra 1770 II Thisted 20-01-1926 3
Meibom, Fr. 70 år (ill.) Thisted 20-02-1926 3
Missionshuse. Snedsted Genindvielse af Snedsted Missionshus Snedsted 06-11-1926 3
Missionssamfund. Thylands Indvielsen af “Silo” i Thisted (Grydetorv) Thisted 11-01-1926 4
Møller, A.M. 60 år (ill.) Thisted 21-10-1926 3
Møller, Nicolaj Forretnings-jubilæum (40 år) Thisted 01-11-1926 4
Mund- og klovesyge Et barn angrebet af mund- og klovesyge Hunstrup 22-06-1926 3
Musik “Thisted Folkekor” Thisted 19-03-1926 3
Musik Thisted folkekor (dannelse af) Thisted 08-04-1926 3
Musikforening. Thisted Thisted musikforening (25 års jub.) Thisted 07-08-1926 3
Musikforening. Thisted Thisted musikforening (25 år, Ingeborg Tolderlund) Thisted 27-08-1926 2
Musikforening. Thisted Thisted musikforening (jubilæumsgeneralf.) Thisted 01-09-1926 3
Musikforening. Thisted Thisted musikforenings jubilæumsfest Thisted 16-10-1926 3
Neu, Sophie Cathrine “Gamle melodier” : En trist juleaften (1771) Thisted 16-04-1926 3
Nielsen, Else Høj alder (89 år) Th. Landsogn 20-10-1926 3
Nielsen, Hans Guldbryllup Sønderhå 11-05-1926 3
Nielsen, Jens Chr. Diamantbryllup Hillerslev 03-06-1926 3
Nielsen, Jens Chr. Diamantbryllup (ill.) Hillerslev 07-06-1926 6
Nielsen, Mariane 95 år Hundborg 04-10-1926 3
Nielsen, Niels Dødsfald Thisted 23-03-1926 3
Nordentoft, Kristen Jul Hillerslev 23-12-1926 5
Olsen (overpostkontr.) Thisted postkontor 1826 – 1. april – 1926 (ill.) Thisted 25-03-1926 1-2
Olsen, Ane Marie 80 år Thisted 07-04-1926 3
Pedersen (Søe), J.K. Dødsfald Østerild 15-01-1926 3
Pedersen, Agnes Marie Dødsfald Thisted 12-02-1926 3
Pedersen, Jens 70 år Thisted 20-10-1926 3
Pedersen, P.C. Jubilæer ved Statsbanerne Thisted 20-03-1926 3
Pedersen, Peder Dødsfald Thisted 08-01-1926 3
Pejtersen, Christian Guldbryllup (ill.) Nørhå 11-12-1926 3
Petersen, Louis C. En thybo der har gjort sit fædreland ære Harring 12-08-1926 3-4
Pilgaard, J.P. Guldbryllup Vang 06-12-1926 3
Plantager. Thisted “Sommerlyst” skal rives ned Thisted 24-02-1926 3
Plantager. Thisted Hvem skal opføre det nye Sommerlyst? Thisted 26-02-1926 3
Plantager. Thisted “Sommerlyst” Thisted 31-03-1926 3
Plantager. Thisted “Sommerlyst” Thisted 08-04-1926 3
Plantager. Thisted “Sommerlyst” solgt til nedrivning Thisted 09-04-1926 3
Plantager. Thisted J.P. Jacobsens mindesmærke Thisted 09-04-1926 3
Plantager. Thisted “Sommerlyst” (licitation) Thisted 22-05-1926 3
Politi. Thisted En praktisk reform Thisted 11-03-1926 3
Postvæsen De 3 jubilerende postkontorer (100 år) Thisted 03-02-1926 3
Postvæsen Thisted postkontor 1826 – 1. april – 1926 (ill.) Thisted 25-03-1926 1-2
Poulsen (præst) Præstevielse i Vesløs frimenighedskirke (ill.) Vesløs 06-09-1926 3
Poulsen, J. Ordensdekoration Hundborg 29-07-1926 3
Poulsen, P. Dødsfald Thisted 08-02-1926 3
Præstegårde. Hillerslev Præstegårdenes overdragelse til menighedsrådene Hillerslev 22-03-1926 3
Præstegårde. Hillerslev Menighedsrådene overtager præstegårdenes adminis. Hillerslev 20-04-1926 3
Præstegårde. Hunstrup De gamle præstegårdes fredning Hunstrup 27-09-1926 3
Præstegårde. Nørhå Præstegårdenes overdragelse til menighedsrådene Nørhå 22-03-1926 3
Præstegårde. Nørhå Menighedsrådene overtager præstegårdenes adminis. Nørhå 20-04-1926 3
Præstegårde. Nors Nors præstegaard skal udstykkes Nors 27-05-1926 3
Præstegårde. Nors Nors præstegaard skal afgive 16,5 hektar jord Nors 30-08-1926 3
Præstegårde. Nors Nors præstegaard (udstykning) Nors 16-12-1926 3
Ramsgaard, Poul Høj alder (ill.) – 93 år Snedsted 13-01-1926 3
Realskole. Thisted Thisted Realskoles 70 års fødselsdag Thisted 25-11-1926 3
Realskole. Thisted Thisted Realskoles 70-årsdag Thisted 29-11-1926 3
Redningsvæsen. Vorupør Vorupør redningsstation (redningsbåd) Hundborg 14-08-1926 3
Renovation. Thisted Renovationsforholdene i Thisted (retirade>septic) Thisted 10-08-1926 3
Roklub. Thisted Thisted roklub – nu skal damerne også med Thisted 20-03-1926 3
Roklub. Thisted Thisted roklubs udvidelse vedtaget Thisted 07-04-1926 36
Roklub. Thisted Damernes roklub Thisted 17-05-1926 3
Rugholm, Peter Pastor Rugholms afskedsprædiken i Nors kirke Nors 15-02-1926 4
Rundskuer Rundskuedagen i Thisted Thisted 06-07-1926 3
Rundskuer Den store rundskuedag i Thisted Thisted 07-07-1926 3-4
Scharf, Ingeborg Død i Amerika Thisted 23-08-1926 3
Schnell, F.C. Ulrichsen Af de gamle protokoller : en interessant præst Thisted 09-01-1926 3
Schnell, F.C. Ulrichsen Af de gamle protokoller Thisted 13-01-1926 3
Sjælland Jørgensen, K. Høj alder (85 år) Nors 22-05-1926 3
Skaarup, Mikkel Høj alder (91 år) Thorsted 30-08-1926 3
Skaarup, N. Dødsfald Thisted 25-05-1926 3
Skaarup, N. Urmager Skaarups bisættelse Thisted 27-05-1926 3
Skadkjær, Kristine Høj alder (98 år) (ill.) Sønderhå 08-06-1926 3
Skattevæsen. Thisted Skattens mønt : vore forfædre nærede.. (1747) Thisted 30-01-1926 3
Skibsværft. Thisted Det nye skibsværft i Thisted Thisted 15-01-1926 3
Skjoldborg (overportør) 25-års jubilæum Snedsted 30-12-1926 3
Skoler. Østerild Skolemødet i Østerild (skoleordningen i Ø.) Østerild 17-12-1926 3
Slagterier. Thisted Thisted offentlige slagtehus (udvidelse af) Thisted 19-06-1926 3
Smith, Vald. 25 års forretningsjubilæum Thisted 24-02-1926 3
Snedsted Seminarium Da Morten Eskesen var på Snedsted Seminarium Snedsted 08-01-1926 1
Snekastning Efter snestormen i Thy (ill.) Th. Landsogn 16-02-1926 3
Søe, Jens Kr. Jensen 50 års smedejubilæum Ø. Vandet 01-05-1926 3
Søe, Kirsten 90 år Sønderhå 20-12-1926 3
Sørensen (Caspersen), N. Dødsfald Stagstrup 22-02-1926 3
Sortfeldt, S.C. 25 års jubilæum Skjoldborg 17-11-1926 3
Sortfeldt, S.C. Lærer Sortfeldts jubilæum (ill.) Skjoldborg 22-11-1926 3
Sport “Thisted Sportsskydeklub” Thisted 19-01-1926 3
Sport Thisted roklub – nu skal damerne også med Thisted 20-03-1926 3
Sport Thisted roklubs udvidelse vedtaget Thisted 07-04-1926 3
Sport Damernes roklub Thisted 17-05-1926 3
Sportsskydeklub. Thisted “Thisted Sportsskydeklub” Thisted 19-01-1926 3
Steensen, Rasmus de Fru Commercerådinden i Thisted /P.L. Hald Thisted 09-01-1926 2
Steensgaard, Niels Høj alder (89 år) Thisted 12-10-1926 3
Steensgaard, P.P. Dødsfald Thisted 12-04-1926 3
Steensgaard, P.P. Jordefærd Thisted 19-04-1926 3
Strandinger.”Norma” Mærkedage på Vestkysten : skonnertbrig “Normas”.. Hundborg 05-02-1926 5
Straxbach, Peter Menneskehandel i Hillerslev (1747) Hillerslev 30-01-1926 3
Strejker. Thisted Arbejdskonflikt på havnen Thisted 03-08-1926 3
Stücker, Vilhelm Guldbryllup (ill.) Sønderhå 09-02-1926 3
Sundhedsvæsen Tuberkulosen i Thisted amt 22-01-1926 3
Svanborg Kristensen, D. Gamle mennesker (91 år)(ill.) Øsløs 26-06-1926 3
Sygehuse. Thisted Fuldførelsen af Thisted Sygehus Thisted 09-01-1926 3
Sygehuse. Thisted Fuldførelsen af Thisted sygehus Thisted 12-04-1926 3
Sygekasser. Thisted Thisted sygekasses 20 års jubilæum Thisted 18-01-1926 2
Teater. Thisted se også: Plantager. Thisted (Sommerlyst) Thisted 30-12-1899
Teater. Thisted Forsamlingsbygning i Thisted Thisted 30-06-1926 3
Telefoncentral. Thisted Hvor trådene samles Thisted 12-01-1926 3
Thøgersen, P. Guldbryllup (ill.) Hundborg 12-11-1926 3
Thomsen (dyrlæge) 25 års jubilæum Thisted 22-01-1926 3
Thomsen (togfører) 40 års jubilæum Thisted 20-05-1926 3
Tinghus. Thisted Af de gamle protokoller : Et tinghus og fangehus.. Thisted 09-01-1926 3
Toft, Anders Guldbryllup Hundborg 04-11-1926 3
Toft, Anders Guldbryllup (ill.) Hundborg 10-11-1926 3
Tolderlund, Ingeborg Thisted musikforening (25 år) (ill.) Thisted 27-08-1926 2
Tolderlund, J.C. 80 år (ill.) Thisted 03-05-1926 1-2
Tolsgaard (præst) Præsteindsættelsen i Nors-Tved Nors 25-05-1926 4
Turisme Turistrejserne fra Thisted Thisted 23-06-1926 3
Turistforening. Thisted Ny turist- og forskønnelsesforening Thisted 12-04-1926 3
Turistforening. Thisted Ny turist- og forskønnelsesforening i Thisted Thisted 16-04-1926 3
Turistforening. Thisted Turist- og forskønnelsesforeningen for Thisted… Thisted 27-04-1926 3
Turistforening. Thisted Turistforeningen i arbejde… Thisted 15-05-1926 3
Turistforening. Thisted “Thisted og omegn” (ny bog) Thisted 09-06-1926 3
Udstykningsforeninger Thylands udstykningsforening (midtdthy, ill.) Kallerup 08-06-1926 2
Ungdomsforening. Øsløs En ungdomsforening i Øsløs Øsløs 24-02-1926 3
V.U. Hillerslev-Kåstrup En Venstreungdomsforening i Hillerslev-Kaastrup Hillerslev 18-03-1926 3
V.U. Øsløs-Vesløs-Arup En Venstre-Ungdomsforening i Øsløs-Vesløs-Arup Øsløs 12-03-1926 3
Valgmenighed. Thy Thy valgmenigheds delvise overgang til frimenighed 20-09-1926 3
Vejlerne. Arup Arup og Vesløs Vejler (Landsretsdom) Arup 08-04-1926 4
Vejlerne. Vesløs Der skal pumpes i Tømmerby fjord Vesløs 27-03-1926 3
Vejlerne. Vesløs Arup og Vesløs vejler (Landsretsdom) Vesløs 08-04-1926 4
Vejlerne. Vesløs Vejlesagen påny Vesløs 05-05-1926 3
Vestergaard Jensen, Niels Dødsfald (i Hørdum) Jannerup 04-10-1926 3
Villadsen, Inger 86 år Nørhå 21-09-1926 3
Vinther, J.C. Pastor Vinthers afsked Ø. Vandet 20-09-1926 2
Willumsen (afholdsvært) 70 år Thisted 15-04-1926 3
Yde, Anders Theodor Dødsfald Snedsted 12-11-1926 3
Yde, Niels Olesen Død ved valgbordet Tilsted 03-12-1926 3
Zitscher, Ulrich Af de gamle protokoller Thisted 13-01-1926 3

Tilbage til oversigt