Thisted Amts Tidende – Emneindex 1933

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aaberg, M. 80 år (ill.) Thisted 10-10-1933 1
Aaberg, M. En stor og smuk fest for redaktør Aaberg Thisted 12-10-1933 1-2
Aaberg, M. Redaktør M. Aaberg (dødsfald) (ill.) Thisted 27-11-1933 1-3
Aaberg, M. Eftermælet Thisted 28-11-1933 1-2
Aaberg, M. Eftermælet Thisted 29-11-1933 2
Aaberg, M. Til taknemmeligt minde om redaktør Aaberg Thisted 30-11-1933 3
Aaberg, M. Omkring red. Aabergs minde Thisted 30-11-1933 5
Aaberg, M. Redaktør Aabergs jordefærd Thisted 01-12-1933 3
Aaberg, M. Memento / Hans Helge Jensen Thisted 01-12-1933 2
Aaberg, M. Nogle mindeord ved redaktør Aabergs bortgang Thisted 02-12-1933 2
Aaberg, M. 50 årigt minde om redaktør Aaberg / Niels Hove Thisted 04-12-1933 2
Aaberg, M. Redaktør Aaberg / Hans Bakgaard Thisted 06-12-1933 2
Aarslev, Jacob Degneliv og degnehistorier III /-n V. Vandet 27-11-1933 6
Ægsalgskreds. Vesløs Ægsalgskreds for Vesløs Vesløs 06-06-1933 3
Afholdsforening. Thisted Thisted afholdsforening (50 år) Thisted 21-10-1933 3
Afholdsforening. Thisted Thisted afholdsforenings 50 års jubilæum Thisted 28-10-1933 1-2
Agerbek, Hans Thisted præsten Hans Agerbeks salme /Edv. Eller Thisted 13-12-1933 8
Andelspengesagen Arbejderne og andelspengene Thisted 27-07-1933 3
Andersen (Kragh), A. Chr. 80 år (ill.) Sønderhå 19-04-1933 3
Andersen, Anders Dødsfald (ill.) Thisted 04-11-1933 3
Andersen, Anders Jordefærd Thisted 09-11-1933 3
Andersen, August På kryds og tværs: 25 års jubilæum Thisted 27-12-1933 3
Andersen, Dorthe 70 år Kåstrup 22-09-1933 3
Andersen, Jens Skænket Hillerslev sogn to legater Hillerslev 28-09-1933 3
Andersen, Jeppe Chr. Høj alder (89 år) (ill.) Thisted 10-03-1933 3
Andersen, Johanne Elise På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Hundborg 06-02-1933 3
Andersen, Nikolaj Dræbt ved nedstyrtning Sjørring 01-05-1933 3
Andersen, Otto Jordefærd Øsløs 07-07-1933 3
Bach Christensen, Niels På kryds og tværs: 70 år Nørhå 27-10-1933 3
Bach, Bente Marie På kryds og tværs: 70 år Kåstrup 06-10-1933 3
Bach, Jens På kryds og tværs: 80 år Sønderhå 07-09-1933 3
Bach, Peder Dødsfald (ill.) Arup 27-06-1933 3
Bach, Peder Jordefærd Arup 03-07-1933 3
Bach, Ricardo Frygteligt bilsammenstød ved Nordentoftbakken Sønderhå 11-12-1933 3
Bach, Ricardo Jordefærd Sønderhå 16-12-1933 3
Badeanstalter. Thisted Thisted søbadeanstalt flytter til Strandstien Thisted 01-05-1933 3
Bahr, P.A. Thisted Gasværk fylder 50 år på lørdag (ill.) Thisted 02-11-1933 4
Bangsgaard, P.F. Thisted Andelsmejeris 40 års jubilæum (ill.) Thisted 16-10-1933 1-2
Banker. Thisted Andelsbanken : En filial i Thisted Thisted 19-01-1933 3
Banker. Thisted En Andelsbank-filial i Thisted? Thisted 20-01-1933 3
Bech, Severinus Degneliv og degnehistorier /-n Sjørring 22-11-1933 4
Berg, V. Præsteindsættelsen i Hillerslev-Kåstrup Hillerslev 18-04-1933 2
Bisgaard Christensen, M. På kryds og tværs: Fødselsdag (80 år) Hillerslev 17-05-1933 3
Bisgaard, Karen Dødsfald Øsløs 22-09-1933 3
Bisgaard, Karen Jordefærd Øsløs 30-09-1933 3
Blå Kors. Nors Nors Blå Kors (25 års jubilæum) Nors 12-07-1933 2
Brandvæsen. Thisted Skal Falck overtage brandvæsenet i Thisted? Thisted 19-07-1933 2
Brandvæsen. Thisted Falck overtager brandvæsenet i Thisted Thisted 11-11-1933 3
Brix, Jenny Dødsfald Thisted 01-04-1933 3
Brix, Jenny Jordefærd Thisted 05-04-1933 3
Bro, Lars 80 år Thisted 02-05-1933 3
Bro, P. Guldbryllup Thisted 27-04-1933 3
Brugsforeninger.Østerild Østerild Brugsforening udvider bygningen Østerild 11-05-1933 3
Bruun, Knud Guldbryllup (ill.) Øsløs 02-12-1933 3
Brygann, Emilie Dødsfald (i Aalborg) Thisted 09-12-1933 3
Buching, V. 40 års jubilæum Thisted 27-04-1933 3
Budtz Müller, Bertel En lystig prangerhistorie fra det gamle…I 02-10-1933 4
Budtz Müller, Bertel En lystig prangerhistorie fra det gamle…II 03-10-1933 5
Budtz Müller, Bertel En lystig prangerhistorie fra det gamle…III 04-10-1933 5-6
Budtz Müller, Bertel “Thybonden og kammerjunkeren I” 27-12-1933 4
Budtz Müller, Bertel “Thybonden og kammerjunkeren II” 28-12-1933 5
Budtz Müller, Bertel “Thybonden og kammerjunkeren III” 29-12-1933 4
Budtz Müller, Bertel Budtz Müller vil leje “Stærekassen” (i Kbh.) Thisted 23-06-1933 3
Byrådsvalg. Thisted Byrådsvalget i Thisted Thisted 10-03-1933 1
Carlsen, R. Dødsfald Vang 27-02-1933 3
Christensen, Christoffer Guldbryllup i Nørhå Nørhå 01-04-1933 3
Christensen, H. Thybanens første lokomotivfører fylder 80 år(ill.) Thisted 11-05-1933 3
Christensen, Hilda Den nye Sudanmissionær (ill.) Th. Landsogn 18-01-1933 3
Christensen, Hilda Missionærindvielsen i Thisted kirke Th. Landsogn 27-01-1933 2
Christensen, Jens Chr. Bedstefar sov så hårdt (dødsfald) Nors 27-10-1933 3
Christensen, Lars Guldbryllup Thisted 31-07-1933 3
Christensen, Lars Guldbryllup (ill.) Thisted 03-08-1933 3
Christensen, Marie Død i Amerika Thisted 31-05-1933 3
Christensen, P. 25 års jubilæum Thisted 31-05-1933 3
Christensen, Th. På kryds og tværs: Jubilæum Thisted 25-11-1933 3
Christiansen, Jens På kryds og tværs: Guldbryllup (i Wisconsin) Sjørring 21-11-1933 3
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe i Thisted Thisted 08-08-1933 3
Degneliv Degneliv og degnehistorier I /-n 22-11-1933 4
Degneliv Degneliv og degnehistorier II /-n 25-11-1933 5-6
Degneliv Degneliv og degnehistorier III /-n 27-11-1933 6
Ditlevsen, S. Dødsfald Snedsted 28-08-1933 3
Ditlevsen, S. Jordefærd Snedsted 01-09-1933 3
Dolleris, A. 50 års jubilæum Thisted 01-04-1933 3
Dover, Maren En 90-årig i Snedsted Snedsted 11-11-1933 3
Dover, Maren Den 90-årige i Snedsted (ill.) Snedsted 14-11-1933 3
Eksportmarked. Thisted Eksportmarkedet i Thisted Thisted 21-09-1933 3
Eriksen, Chr. 70 år Hundborg 13-07-1933 3
Eriksen, Eluf Dødsfald Thisted 06-06-1933 3
Eriksen, Eluf Jordefærd Thisted 09-06-1933 3
F.D.F. Hundborg Fra læsekredsen: F.D.F. i Snedsted og Hundborg Hundborg 17-05-1933 4
F.D.F. Snedsted Fra læsekredsen: F.D.F. i Snedsted og Hundborg Snedsted 17-05-1933 4
F.D.F. Thisted Thisted F.D.F.s 25 års jubilæum Thisted 11-09-1933 5-6
Falck. Thisted Skal Falck overtage brandvæsenet i Thisted? Thisted 19-07-1933 2
Falck. Thisted Falck overtager brandvæsenet i Thisted Thisted 11-11-1933 3
Farsinsen (Leth), Kristen På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Thisted 15-03-1933 3
Faurschou, J.G. Den nye postmester til Thisted (ill.) Thisted 23-10-1933 3
Faye, Gerhard Da amtmand Faye fik en fed gase /N.S. Thisted 29-08-1933 2
Fink, Mads Andersen Guldbryllup (ill.) Hundborg 14-11-1933 3
Fink, Niels Guldbryllup (ill.) Hundborg 30-10-1933 3
Fink, Niels Guldbrylluppet i Hundborg / JVK Hundborg 02-11-1933 3
Fink, Niels Guldbrylluppet i Hundborg Hundborg 03-11-1933 3
Fiskeri. Limfjorden Rødspætteudplantningens 25 års jubilæum 03-02-1933 3
Fiskeri. Vestkysten Vort havfiskeri i fortiden/Jens Damsgaard 06-02-1933 5
Foget, Otto Ny sognefoged i Thisted Landsogn Th. Landsogn 13-10-1933 3
Fortidsminder Gammel gravfund i Thisted by Thisted 20-01-1933 3
Fortidsminder Gravfund på stadionpladsen Thisted 15-09-1933 3
Friis Pedersen, Elisabeth Jordefærd Stagstrup 11-01-1933 3
Frøkjær, Peder Pludselig død Skjoldborg 26-06-1933 3
Frøkjær, Peder Jordefærd Skjoldborg 03-07-1933 3
Gade, Mads Sognefoged i 25 år Th. Landsogn 30-05-1933 3
Gårde. “Vester Tyrhove” “Vester Tyrhove” i Hørsted nedbrændt Hørsted 15-04-1933 3
Gasværk. Thisted Thisted Gasværk fylder 50 år på lørdag Thisted 02-11-1933 4
Gedeavlsforening.Snedsted En gedeavlsforening i Snedsted Snedsted 26-06-1933 3
Godsen, Jens En gammel bog fra Vang præstegaard /Poul Oldenburg Vang 23-12-1933 1-2
Gymnastikforening.Skovsted 25 års jubilæum i Skovsted gymnastikforening Hillerslev 14-11-1933 2
Haaning, Nanna Dødsfald Thisted 18-03-1933 3
Hald, Jensine Dødsfald Thisted 09-12-1933 3
Hald, Jensine Jordefærd Thisted 15-12-1933 3
Hammann, Marius Kunstmaler Marius Hammann Thisted 06-02-1933 3
Handelsskole. Thisted Dag-handelsskole i Thisted Thisted 15-09-1933 3
Hansen, A. Jordefærd Hundborg 07-04-1933 3
Hansen, Anne 40 år på telefoncentralen Thisted 29-06-1933 3
Hansen, Else 25 års jubilæum Hillerslev 17-10-1933 3
Hansen, H.L. 70 år (ill.) Thisted 11-05-1933 3
Hansen, Ingvard Dødsfald Sønderhå 12-09-1933 3
Hansen, Th. P. Den nye sognepræst til Nørhå-Stenbjerg (ill.) Nørhå 25-01-1933 5
Hansen, Th. P. Ordinationen i Snedsted Nørhå 15-02-1933 1-2
Hansen, Th. P. Præsteindsættelse i Stenbjerg Nørhå 28-02-1933 2
Hansen, Vita Garnæs Fru Vita Garnæs Hansen (ill.) Thisted 10-08-1933 3
Havne. Amtoft Amtoftbroen Arup 02-06-1933 3
Havne. Amtoft Amtoft bro Arup 08-09-1933 3
Hedegaard, Søren Dødsfald Thisted 06-02-1933 3
Hedegaard, Søren Jordefærd Thisted 10-02-1933 3
Henriksen, Johanne Marie På kryds og tværs: 80 år Skjoldborg 06-12-1933 3
Hilden-Petersen, H. Da provsten fyldte 60 (digt) Hillerslev 04-01-1933 4
Hilden-Petersen, H. Provst Hilden-Petersen (udn. til Dannebrogsmand) Hillerslev 11-01-1933 3
Hillerslev, Ole Jensen Degneliv og degnehistorier III /-n Hunstrup 27-11-1933 6
Hjortsvang, N. Pastor Hjortsvang udnævnt til provst (ill.) Sjørring 03-03-1933 3
Holm (postmester) 80 år Thisted 15-06-1933 3
Holm, C. Guldbryllup (ill.) Thisted 09-11-1933 3
Holm, Johannes Kristoffer Dødsfald Hundborg 31-10-1933 3
Holm, Johannes Kristoffer Jordefærd Hundborg 06-11-1933 3
Holm, Lise 80 år Øsløs 29-12-1933 3
Hoteller. Nr. Vorupør Nørre Vorupør badehotel nedbrændt Hundborg 17-07-1933 3
Hoteller. Nr. Vorupør Branden i Nørre Vorupør Hundborg 18-07-1933 3
Houmøller, Anders 75 år Sønderhå 30-05-1933 3
Hove, A.T. Dødsfald Thisted 21-10-1933 3
Hove, A.T. Jordefærd Thisted 26-10-1933 3
Husmandsforeninger Øsløs Husmandsforening (25 år) Øsløs 16-02-1933 3
Husmandsforeninger Jubilæumsfesten i Øsløs Husmandsforening Øsløs 20-02-1933 3
Husmandsforeninger 25-års jubilæet i Thisted Landsogns husmandsf. Th. Landsogn 30-01-1933 5
Husmandsforeninger Jubilæet i Vesløs husmandsforening (25 år) Vesløs 17-10-1933 5
Hvid, Mads Dødsfald Th. Landsogn 15-07-1933 3
Hvid, Mads Jordefærd Th. Landsogn 20-07-1933 3
Hyldahl, Margrethe På kryds og tværs: 80 år Nørhå 14-09-1933 3
Iversen, I. Kr. Dødsfald Nørhå 27-09-1933 3
Iversen, I. Kr. Jordefærd Nørhå 03-10-1933 3
Jacobsen, Thomas Dødsfald Thisted 11-03-1933 3
Jacobsen, Thomas Jordefærd (i Hjørring) Thisted 14-03-1933 3
Jans, John Richard Den nye toldforvalter i Thisted Thisted 10-05-1933 3
Jensen (Bjerregaard), M. På kryds og tværs: 70 år Skjoldborg 24-06-1933 3
Jensen, A.C. Nors kirkebyskole (ill.) Nors 25-10-1933 4
Jensen, A.C. Afskedsfesten i Nors Nors 28-10-1933 4
Jensen, Carl 25 års jubilæum (ill.) Thisted 08-04-1933 3
Jensen, Ellen Kirstine Jordefærd Hundborg 01-02-1933 3
Jensen, Ingeborg 90 år Hillerslev 20-01-1933 3
Jensen, Inger 80 år Vesløs 11-09-1933 3
Jensen, Jensine Marie Dødsfald Thisted 27-11-1933 4
Jensen, Johanne Kathrine Thisteds ældste død Thisted 09-03-1933 3
Jensen, Mine På kryds og tværs: 80 år Snedsted 14-08-1933 3
Jensen, P. 70 år Thisted 02-02-1933 3
Jepsen, Sidsel På kryds og tværs: 70 år Tilsted 18-08-1933 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Ny moderne vogn til Fjerritslev-banen 10-03-1933 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Fjerritslevbanens modernisering 25-03-1933 3
Jespersen, Anders Chr. Guldbryllup Thisted 17-10-1933 3
Jespersen, Kirstine Dødsfald Thisted 13-11-1933 3
Jespersen, L.P. Jordefærd Thisted 30-03-1933 3
Jespersen, Poul 70 år Stagstrup 28-01-1933 3
Jørgensen, Martin Guldbryllup (ill.) Thisted 23-11-1933 3
Jørgensen, Martin Guldbrylluppet i Thisted (ill.) Thisted 28-11-1933 3
Jørgensen, Vilhelm Dødsfald (i Vejle) Thisted 03-01-1933 3
Justesen, J. På kryds og tværs: 25 års forretningsjubilæum Thisted 11-05-1933 3
Kabell, A.N. 75 år (ill.) Thisted 09-11-1933 3
Karner, K. 25 års jubilæum Thisted 01-04-1933 3
Kilsgaard, Thomas G. Dødsfald Hillerslev 18-05-1933 3
Kirk, Jens Guldbryllup (ill.) Stagstrup 22-04-1933 3
Kirk, Johs. V. En jydsk hilsen til Johannes V. Jensen 19-01-1933 1
Kirk, Johs. V. “Mågeskrig” 25-03-1933 1
Kirk, Johs. V. “På dæksplads” 01-07-1933 2
Kirker. Nors Nors kirke Nors 21-03-1933 3
Kirker. Sennels En ny alterdug til Sennels kirke Sennels 06-11-1933 3
Kirker. Skinnerup Kirkeklokken i Skinnerup Skinnerup 24-08-1933 3
Kirker. Snedsted Snedsted kirkes restaurering Snedsted 16-08-1933 3
Kirker. Snedsted Snedsted kirkes restaurering Snedsted 13-11-1933 2
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i december 1932) Thisted 28-01-1933 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i februar og marts) Thisted 28-03-1933 7
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i april/maj) Thisted 24-06-1933 5
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i juni/juli) Thisted 01-09-1933 3
Kjellerup, Laurits Dødsfald Thisted 03-08-1933 3
Kjellerup, Laurits Jordefærd Thisted 08-08-1933 3
Kløjgaard, Chr. Pludseligt dødsfald Stagstrup 08-12-1933 3
Kløjgaard, Chr. Jordefærd Stagstrup 14-12-1933 3
Kloster Pedersen, Kr. Kr. Kloster Pedersen, Th. Land. (jordefærd) Th. Landsogn 04-01-1933 3
Knakkergaard, N. Thomsen På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Ø. Vandet 22-07-1933 3
Knakkergaard, Niels Th. Sognefoged i 25 år Ø. Vandet 28-04-1933 3
Knudsen, Anders Ægteparret, der fulgtes ad i døden Hillerslev 28-03-1933 3
Knudsen, Ane Johanne Ægteparret, der fulgtes ad i døden Hillerslev 28-03-1933 3
Kold, Ane Marie Jordefærd Arup 07-12-1933 3
Kold, Kr. Omkring nedrivningen af Kr. Kolds fødested Thisted 06-02-1933 3
Kold, Kr. Nedrivningen af Kr. Kolds hus Thisted 09-02-1933 3
Kold, Kr. Hvor Kold blev født Thisted 13-02-1933 3
Kold, Kr. Kolds hus til Galtrup? Thisted 24-05-1933 3
Kold, Kr. Genopførelsen af Kr. Kolds hus Thisted 29-05-1933 3
Kold, Kr. Grundtvig og Chresten Kold Thisted 13-07-1933 1
Kold, Kr. Genopførelsen af Kr. Kolds hus Thisted 03-08-1933 3
Kold, Kr. Kolds fødehjem Thisted 26-08-1933 3
Kold, Kr. Kr. Kolds fødehjem Thisted 15-09-1933 3
Kold, Kr. En protest mod flytningen af Kolds hus Thisted 23-09-1933 3
Korsgaard, Kathrine På kryds og tværs: Fødselsdag (80 år) Hundborg 26-09-1933 3
Kragh, Chr. Nielsen På kryds og tværs: 70 år Hillerslev 21-09-1933 3
Kristensen, Adolf Jubilæum (25 år) (ill.) Snedsted 31-07-1933 3
Kusk, Laura På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Tilsted 24-11-1933 3
Larsen, Ane På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Thisted 30-03-1933 3
Larsen, Ane Marie Sennels sogns ældste (dødsfald) Sennels 27-03-1933 3
Larsen, Karen Marie Død under begravelse (G. Undeen) Thisted 20-12-1933 3
Larsen, Mikkel Guldbryllup (ill.) Snedsted 14-03-1933 3
Lauridsen, Jens Degneliv og degnehistorier III /-n Østerild 27-11-1933 6
Lauritzen, Michel Degneliv og degnehistorier III /-n Skjoldborg 27-11-1933 6
Laursen, Robert Dødsfald Thisted 11-03-1933 3
Leegaard, M.T. Afskedsfesten i Arup Arup 03-07-1933 2
Legater. Hillerslev Skænket Hillerslev sogn to legater (Jens Andersen) Hillerslev 28-09-1933 3
Lynge, Lars 80 år (i Thisted) Vesløs 01-12-1933 3
Madsen, C.P. 70 år (ill.) Thisted 27-11-1933 4
Madsen, P. På kryds og tværs: 80 år Thisted 11-02-1933 3
Madsen, Søren På kryds og tværs: 80 år Thisted 14-09-1933 3
Mærkedahl, Jens Guldbryllup Sennels 29-05-1933 3
Mærkedahl, Jens Guldbryllup Sennels 30-05-1933 3
Mathiassen, Nikoline Et sjældent jubilæum (25 år) (ill.) Thisted 27-03-1933 3
Meibom, Fr. Thisted Gasværk fylder 50 år på lørdag (ill.) Thisted 02-11-1933 4
Meibom, Robert Thisted Gasværk fylder 50 år på lørdag (ill.) Thisted 02-11-1933 4
Mejerier. Thisted Thisted Andelsmejeris 40 års jubilæum Thisted 16-10-1933 1-2
Møller, Mariane Dødsfald Nors 29-04-1933 3
Møller, Nicolaj 70 år Thisted 21-09-1933 3
Mose, Chr. 80 år Thisted 07-11-1933 3
Munk Nielsen, Jens Guldbryllup (ill.) Hundborg 14-06-1933 3
Muusmann, Else “Bondepigen fra Thy” (boganmeldelse) Th. Landsogn 15-11-1933 3
Nattevagt. Thisted Thisted nattevagt Thisted 07-04-1933 3
Nielsen (Roer), Niels Kr. Guldbryllup (ill.) Vesløs 23-10-1933 3
Nielsen, Anna Dødsfald Thisted 22-12-1933 3
Nielsen, Chr. Guldbryllup (ill.) Harring 10-10-1933 3
Nielsen, J.P. Diamantbryllup (ill.) Thisted 07-12-1933 3
Nielsen, Jens Chr. 70 år Stagstrup 13-11-1933 3
Nielsen, Johan Marius Dødsfald (ill.) Thisted 13-03-1933 3
Nielsen, Johan Marius Jordefærd Thisted 16-03-1933 3
Nielsen, Johannes Begge brødre døde en Påskemorgen Thisted 21-04-1933 3
Nielsen, Johannes Jordefærd (i Aalborg) Thisted 24-04-1933 3
Nielsen, Johs. Afskedsprædiken i Sønderhå og Hørsted (ill.) Sønderhå 14-08-1933 3
Nielsen, Johs. Afskedsfesten for pastor Nielsen, Sønderhå Sønderhå 16-08-1933 2
Nielsen, Kirstine Dødsfald Th. Landsogn 28-03-1933 3
Nielsen, Leo Ordinationen i Thisted kirke (ill.) Sønderhå 30-11-1933 1-2
Nielsen, Leo Præsteindsættelsen i Sønderhå-Hørsted Sønderhå 04-12-1933 2
Nielsen, N.P. 80 år Tved 01-06-1933 3
Nielsen, Niels P. På kryds og tværs: 80 år Thisted 01-03-1933 3
Nielsen, Ole Kristian Dødsfald Snedsted 23-03-1933 3
Nielsen, P.C. På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Th. Landsogn 30-03-1933 3
Nielsen, Petrea Elfrida Jordefærd Sjørring 18-10-1933 3
Nielsen, Søren På kryds og tværs: 90 år Hillerslev 27-09-1933 3
Nielsen, Søren På kryds og tværs: 70 år Skjoldborg 23-12-1933 3
Nørby, Ejnar Festforestillingen i Thisted nye teater (ill.) Thisted 05-10-1933 1-2
Nørgaard, Chr. Alb. Dødsfald (i Kbh.) Nørhå 19-12-1933 3
Odde, C.P. Død på udflugten Thisted 29-05-1933 3
Odde, C.P. Jordefærd Thisted 02-06-1933 3
Pedersen, Chr. På kryds og tværs: 70 år Thisted 09-01-1933 3
Pedersen, Chr. P. Guldbryllup i Nors Nors 31-07-1933 3
Pedersen, Else Marie 90 år Snedsted 08-02-1933 3
Pedersen, Frederik Guldbryllup i Stenbjerg Nørhå 06-12-1933 3
Pedersen, Frederik Jordefærd i Stenbjerg Nørhå 28-12-1933 3
Pedersen, J. På kryds og tværs: 70 år Thisted 16-11-1933 3
Pedersen, Joseph På kryds og tværs: 70 år Th. Landsogn 09-11-1933 3
Pedersen, Martin 80 år (ill.) Thisted 29-09-1933 3
Pedersen, N. Chr. Dødsfald (ill.) Thisted 23-06-1933 3
Pedersen, N. Chr. Jordefærd Thisted 28-06-1933 3
Pedersen, Niels Chr. Diamantbryllup i Øsløs (ill.) Øsløs 27-12-1933 2
Pedersen, Niels Peder På kryds og tværs: Fødselsdag (80 år) Thisted 25-01-1933 3
Pedersen, Thomas På kryds og tværs: 70 år Thisted 21-02-1933 3
Pejtersen, P.K. På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Thisted 20-06-1933 3
Petersen, Kristian R. Styrtet ned ad trappen (dødsfald) Skjoldborg 22-05-1933 3
Poulsen, Chr. På kryds og tværs: 80 år Hillerslev 23-08-1933 3
Poulsen, Kathrine 90 år (ill.) Sjørring 04-03-1933 3
Poulsen, Kristine På kryds og tværs: 80 år Thisted 25-04-1933 3
Poulsen, Kristoffer Jubilæum i Sperring (25 år) Sjørring 24-11-1933 3
Poulsen, Maren På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Thisted 13-06-1933 3
Poulsen, Marie Thisted bys ældste (95 år) Thisted 21-11-1933 3
Poulsen, Niels Iversen På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Hillerslev 25-08-1933 3
Salmonsen, Anders På kryds og tværs: 70 år Sjørring 08-09-1933 3
Salmonsen, Søren Chr. Dødsfald Tilsted 20-05-1933 3
Sand, Karoline På kryds og tværs: 70 år Thisted 27-09-1933 3
Sanderhoff Jensen, W. 25 års jubilæum (ill.) Thisted 08-04-1933 3
Sejlklub. Thisted Thisted Sejlklub lægger ud (nyt klubhus) Thisted 15-05-1933 3
Siwert, Edelhardt Dødsfald Thisted 28-10-1933 3
Siwert, Edelhardt Jordefærd Thisted 02-11-1933 3
Sjørring Vold Sjørring Vold sælges Sjørring 22-04-1933 3
Sjørring Vold “Sjørring Vold” solgt Sjørring 26-04-1933 3
Sjørring Vold A/S Sjørring Vold træder i likvidation Sjørring 31-05-1933 3
Skaarup, Chr. På kryds og tværs: 80 år Hillerslev 09-10-1933 3
Skaarup, Chr. Guldbryllup Hillerslev 15-11-1933 3
Skaarup, Hans På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Thisted 10-03-1933 3
Skaarup, K.H. 25 års jubilæum Thisted 14-09-1933 3
Skaarup, Mikkel Dødsfald Thorsted 20-05-1933 3
Skaarup, Mikkel Jordefærd Thorsted 29-05-1933 3
Skaarup, Tyge Dødsfald Thisted 24-01-1933 3
Skaarup, Tyge Lærer Tyge Skaarups jordefærd Thisted 30-01-1933 3
Skive, Laurits Madsen Degneliv og degnehistorier II /-n Hundborg 25-11-1933 5-6
Skjødt Jensen, H. Dødsfald Thisted 27-11-1933 4
Skoler. Nors Skoleforholdene i Nors Nors 27-05-1933 5
Skoler. Nors Nors kirkebyskole Nors 25-10-1933 4
Skoler. Sdr. Vorupør Nedlæggelsen af Sdr. Vorupør skole Hundborg 07-11-1933 3
Skoler. Thisted Vestre Borgerskole (50 år) Thisted 24-05-1933 2
Skoler. Thisted Vestre Borgerskoles 50-års jubilæum Thisted 27-05-1933 2
Søe Larsen, Peder Guldbryllup (ill.) Th. Landsogn 04-04-1933 3
Søndagsskoler. Snedsted Snedsted søndagsskoles 50 års jubilæum Snedsted 11-09-1933 3
Søndergaard, Karen På kryds og tværs: 80 år Thisted 17-11-1933 3
Sørensen (lærer) Afskedsfesten for lærer Sørensen, Hov Sennels 23-11-1933 3
Sørensen, A. Guldbryllup Thisted 23-02-1933 3
Sørensen, A. Guldbryllup (ill.) Thisted 25-02-1933 3
Sørensen, Chr. På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Thisted 24-02-1933 3
Sørensen, Jens Dødsfald i Gærup Stagstrup 11-12-1933 2
Sørensen, Jens Jens Sørensen (nekrolog) Stagstrup 12-12-1933 2
Sørensen, Jens Et navn, der sent vil glemmes Stagstrup 16-12-1933 1-2
Sørensen, Jens Kristian Guldbryllup (ill.) Thisted 01-11-1933 3
Sørensen, Jens Kristian Guldbrylluppet på Gasværksvej Thisted 08-11-1933 3
Spangberg, N.L. Festforestillingen i Thisted nye teater (ill.) Thisted 05-10-1933 1-2
Spare-og Byggeforeninger En spare- og byggeforening i Thisted Thisted 11-03-1933 3
Sport. Thisted se også: Sejlklub. Thisted Thisted 30-12-1899
Sport. Thisted Landboforeningen “Nordthy” protesterer mod stadion Thisted 13-01-1933 3
Sport. Thisted Stadion i Dragsbæk (T.I.K.) Thisted 02-06-1933 3
Sport. Thisted Galopløbet i Thisted Thisted 19-06-1933 1-2
Sport. Thisted Thisted stadion skal ligge i Dragsbæk Thisted 06-07-1933 1
Steensgaard, Jens Dødsfald (i Nykøbing M.) (ill.) Hundborg 06-10-1933 3
Steensgaard, Jens Jordefærd (i Nykøbing M.) Hundborg 11-10-1933 3
Steffensen, J. 80 år Sjørring 22-04-1933 3
Stüker, Vilhelm På kryds og tværs: Fødselsdag (70 år) Snedsted 10-05-1933 3
Sund, P. Ordenstildeling Thisted 20-10-1933 3
Sunesen, Chr. Pedersen Guldbryllup i Skinnerup Th. Landsogn 05-08-1933 3
Svalgaard, P. Dødsfald Thisted 13-11-1933 3
Teater. Thisted Teaterspørgsmålet løst Thisted 06-02-1933 3
Teater. Thisted Grundstensnedlæggelse i scenebygningen Thisted 22-04-1933 3
Teater. Thisted Scenebygningen i Thisted (Strømgade) Thisted 01-07-1933 3
Teater. Thisted Thisteds nye teaterscene åbnes med “Figaros…” Thisted 15-08-1933 3
Teater. Thisted Teaterforhold i Thisted for 80-125 år siden Thisted 20-09-1933 4
Teater. Thisted Thisted ny teater Thisted 03-10-1933 2
Teater. Thisted Nogle dele af den nye teaterscenes tilblivelses… Thisted 04-10-1933 2
Teater. Thisted Festforestillingen i Thisted nye teater Thisted 05-10-1933 1-2
Teaterforening. Thisted Thisted Teaterforening (generalforsamling) Thisted 21-04-1933 3
Thomsen, Kr. På kryds og tværs: 70 år Nørhå 08-08-1933 3
Thomsen, Kr. Sunesen Guldbryllup (ill.) Stagstrup 16-10-1933 3
Thorsted, Marie 80 år Snedsted 30-01-1933 3
Tilsted, Dora Jordefærd Nors 11-12-1933 3
Tolderlund, Ingeborg 85 år (ill.) Thisted 19-01-1933 3
Tolderlund, Julius Dødsfald (ill.) Thisted 18-09-1933 3
Tolderlund, Julius Jordefærd Thisted 23-09-1933 3
Tørvegravning En stærkere udnyttelse af moserne 20-05-1933 3
Tørvegravning. Hundborg Vor største lokale tørveproduktion Hundborg 20-05-1933 3
Tøttrup, Mads C. Dødsfald Thisted 01-12-1933 3
Undéen, Gotfred Død under begravelse Thisted 20-12-1933 3
Undéen, Gotfred Jordefærd Thisted 23-12-1933 3
Vægtervæsen se: Nattevagt. Thisted Thisted 15-02-1933 3
Vandstandsregulering I/S Aarup Mølles vandstandssænkning Snedsted 10-02-1933 4
Vestergaard, Emma Jordefærd Øsløs 14-06-1933 3
Vestergaard, N.P. På kryds og tværs: 25 års jubilæum Thisted 28-04-1933 3
Vestergaard, Niels H. Dødsfald Sjørring 20-11-1933 3
Vestergaard, Olav Dødsfald Thisted 27-12-1933 3
Vestergaard, Peter Guldbryllup (ill.) Thisted 27-06-1933 3
Vigsø, Peter 85 år Øsløs 01-06-1933 3
Vildsundbroen Pontonbroen til Vildsund Stagstrup 14-01-1933 3
Vildsundbroen Pontonbroen til Vildsund? Stagstrup 10-02-1933 1
Vildsundbroen Kommer pontonbroen til Vildsund? Stagstrup 20-03-1933 3
Vildsundbroen Pontonbroen til Vildsund? Stagstrup 21-03-1933 3
Vildsundbroen Vildsundbroen Stagstrup 03-04-1933 3
Vildsundbroen Pontonbroens flytning til Vildsund? Stagstrup 07-07-1933 3
Vildsundbroen Skal pontonbroen flyttes til Vildsund? Stagstrup 08-07-1933 2
Vildsundbroen Pontonbroen til Vildsund Stagstrup 19-07-1933 3
Vildsundbroen Vildsundbroen Stagstrup 14-08-1933 3
Vildsundbroen Pontonbroens skæbne Stagstrup 04-09-1933 3
Vildsundbroen Pontonbroen til auktion? Stagstrup 23-09-1933 2
Vildsundbroen Pontonbroens skæbne Stagstrup 27-09-1933 3
Vildsundbroen Thisted amtsråd ønsker ikke pontonbroen… Stagstrup 11-10-1933 1-2
Vildsundbroen Stærke ønsker om pontonbroen til Vildsund Stagstrup 27-10-1933 1-2
Vildsundbroen Vildsund-broplanerne Stagstrup 31-10-1933 3
Vildsundbroen Trafikministeren vil ikke have nogen Vildsundbro Stagstrup 03-11-1933 3
Vildsundbroen Kommer pontonbroen ikke til Vildsund? Stagstrup 04-11-1933 1
Vildsundbroen Pontonbroen (salg til anden side) Stagstrup 11-11-1933 3
Vildsundbroen Vildsundbroen Stagstrup 13-11-1933 3
Vildsundbroen Vildsundbroen Stagstrup 16-11-1933 2
Vildsundbroen Flytningen af pontonbroen er endnu ikke opgivet Stagstrup 17-11-1933 4
Vildsundbroen Forberedende arbejde til en fast Vildsundbro Stagstrup 05-12-1933 2
Winde, Ellen Enkefru Winde Thisted 13-02-1933 3
Winde, Ellen Jordefærd Thisted 16-02-1933 3
Yde, Chr. Olsen Dødsfald (ill.) Hundborg 11-12-1933 3
Yde, Chr. Olsen Jordefærd Hundborg 18-12-1933 3
Yde, J.N. Dødsfald Stagstrup 19-05-1933 3
Yde, Jeppe Chr. 85 år (ill.) Stagstrup 23-12-1933 3
Yde, Søren Død under julebesøget i Thisted Nørhå 29-12-1933 3

Tilbage til oversigt