Thisted Amts Tidende – Emneindex 1927

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aaberg, M. Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Aakjær, Jeppe Fra Jeppe i Fly til Jeppe i Thy 28-10-1927 3
Ægpakkeri. Thisted Nyt ægpakkeri i Thisted Thisted 22-04-1927 3
Afholdsforening. Nørhå Ny afholdsforening i Nørhå Nørhå 25-02-1927 3
Afholdsforening. Nors En afholdsforening i Nors Nors 23-02-1927 3
Agerholm, M. Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Andersen (stationsforstander) 25 års jubilæumsfest Vesløs 02-06-1927 3
Andersen, J. 70 år Thisted 05-05-1927 3
Andersen, Maren 90 år Hundborg 28-12-1927 3
Andersen, P. Chr. Hædrede veteraner (dannebrogsmand) Nørhå 26-01-1927 3
Andersen, P.K. Smedejubilæum (25 år) Th. Landsogn 01-04-1927 3
Arbejdsløshed. Thisted Arbejdsløsheden i Thisted Thisted 01-10-1927 2
Asyl. Thisted De gamles sammenkomst i Asylet i Thisted (ill.) Thisted 15-12-1927 5
Bach (smed) 25 års jubilæum V. Vandet 29-03-1927 3
Banker. Thisted Handels- og Landbrugsbanken i Thisted (ill.) Thisted 30-04-1927 3
Behr, Alb. Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Bendixen, C.O. 25 års jubilæum Thisted 02-04-1927 3
Bendixen, Chr. Fischer Guldbryllup Thisted 20-01-1927 3
Bendixen, Chr. Fischer Guldbrylluppet i Thisted Thisted 10-02-1927 3
Bendixen, Chr. Fischer De to venner (Bendixen og J.P. Jacobsen) Thisted 06-04-1927 2
Berthelsen, Laust Nikolaj Dødsfald Ø. Vandet 14-03-1927 3
Berthelsen, Laust Nikolaj En søn om sin fader Ø. Vandet 28-03-1927 2
Biblioteker. Thisted Biblioteket for Thisted by og amt (beretn.1926-27) Thisted 12-05-1927 5
Biografer. Thisted Royal-teatret : det nye “Kosmorama” i Thisted Thisted 30-04-1927 3
Brugsforeninger. Vorupør Vorupør Brugsforening jubilerer (20 år) Hundborg 16-07-1927 3
Bunch, C.K. Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Christensen, A. 25 års lærerjubilæum Harring 15-03-1927 3
Christensen, A. Lærerjubilæet i Harring Harring 23-03-1927 3
Christensen, Anthon 40 års lærerjubilæum Harring 27-07-1927 3
Christensen, Anthon Lærer Christensens 40-års jubilæum (ill.) Harring 30-07-1927 2
Christensen, C.P. Dødsfald Sennels 12-01-1927 3
Christensen, Chr. Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Christensen, Jens P. Dræbt ved en cykelulykke Sjørring 12-12-1927 3
Christensen, Johanne To søstre døde samme nat Vang 21-02-1927 3
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe (ill.) Thisted 27-07-1927 4
Dahlgaard, Chr. Guldbryllup (ill.) Hundborg 18-09-1927 3
Dahm, E. Thyboerne på Estrup Vang 28-07-1927 1
Detailhandel. Thisted På kryds og tværs : Ølhandelen (frigivelse af) Thisted 10-05-1927 3
Dige, Søren Guldbryllup i Faartoft Th. Landsogn 24-10-1927 3
Dinsen (præst) 40 års præstejubilæum Vang 04-06-1927 3
Fabrikker. “Thy” Maskinfabriken “Thy” Thisted 02-02-1927 3
Fauna Muldvarpens vandring mod Thy /P. Jespersen 26-08-1927 3
Fauna Blæksprutter i Limfjorden /H. Billeskov Jansen 10-11-1927 3
Film.”Vester-Vov-Vov” Bliver Vestkystfilmen opgivet? (Fy&Bi-film) 17-03-1927 3
Film.”Vester-Vov-Vov” Filmen ved Vorupør Hundborg 19-05-1927 3
Film.”Vester-Vov-Vov” Strandings-filmen ved Vorupør Hundborg 20-05-1927 2
Film.”Vester-Vov-Vov” Vestkystfilmen Hundborg 21-05-1927 3
Film.”Vester-Vov-Vov” Fra filmsoptagelserne ved Vorupør (ill.) Hundborg 24-05-1927 3
Film.”Vester-Vov-Vov” Vestkystfilmen ved Vorupør Hundborg 28-05-1927 3
Film.”Vester-Vov-Vov” Vesterhavsfilmen (Stenbjerg-Vorupør) Nørhå 16-04-1927 3
Film.”Vester-Vov-Vov” Vestkystfilmen (Stenbjerg-Vorupør) Nørhå 11-05-1927 3
Film.”Vester-Vov-Vov” Optagelserne af “Vesterhavsfilmen” Nørhå 16-05-1927 3
Film.”Vester-Vov-Vov” “Vestkystfilmen” Nørhå 18-05-1927 3
Fiskeindustri (tørring) En ny industri med sæde i Thisted (P.Taabel & Co.) Thisted 14-07-1927 3
Foredragsforeninger Østerild foredragsforening fejrer 25 års jubilæum Østerild 10-03-1927 3
Førgaard, Chr. Andersen To veteraner døde Hundborg 27-05-1927 3
Frederiksen, C.V. Afskedsfesten i Sjørring (ill.) Sjørring 01-11-1927 3-4
Frederiksen, C.V. Ridder af Dannebrog Thisted 12-12-1927 3
Freundt, Carl Dødsfald Thisted 05-04-1927 3
Frimer, Gertrud 90 år (ill.) Øsløs 12-10-1927 3
Gårde. “St. Djernæs” Husmandskolonien på St. Djernæs Vang 16-04-1927 3
Gårde. “St. Djernæs” Nybyggerne i Thy : fra udstykningen på Store… Vang 16-06-1927 2
Gårde. “St. Djernæs” Udstykningen på St. Djernæs Vang 30-08-1927 3
Gjørup, J. Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Gymnastikforening. Nors Nors gymnastikforening (25 års jubilæum) Nors 01-11-1927 3
Håndværkerforening.Thisted Håndværkerudstillingen i Thisted Thisted 05-11-1927 3
Håndværkerforening.Thisted Thisted Håndværkerforenings 50 års jubilæum (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Håndværkerforening.Thisted Håndværkerforeningens 50 års jubilæum Thisted 27-12-1927 3
Håndværkerforening.Thisted Jubilæumsfesten i Håndværkerforeningen Thisted 28-12-1927 2
Hansen, H. Tolder gennem 50 år Thisted 02-03-1927 3
Hansen, Niels Et ungdomsbillede (“Peter Jørgensen, et ungdoms.”) Thisted 07-12-1927 3
Havne. Amtoft Anløbsbroen ved Amtoft Arup 17-03-1927 3
Havne. Thisted Havneforhold og Thisted havn Thisted 20-10-1927 2
Hedegaard, Anine Udsendelsesfesten i Nors Nors 12-11-1927 3
Helleberg, A. Christensen Død af et hjerteslag Hundborg 05-12-1927 3
Henriksen, Marie Kirstine 90 år (ill.) Tved 08-10-1927 3
Hesteavlsforeninger Hillerslev herreds hesteavlsforening opløses 23-02-1927 3
Hesteavlsforeninger Hillerslev herreds hesteavlsforening opløst 23-03-1927 3
Holm, A.M. Jubilæer på Postkontoret (25 år) Thisted 02-09-1927 3
Hornstrup, Dorthea Jordefærd Kallerup 13-12-1927 3
Hoteller. Sjørring Sjørring Vold (overgang til nyt selskab?) Sjørring 28-05-1927 3
Hoteller. Sjørring A/S Sjørring Vold Sjørring 16-07-1927 3
Hoteller. Sjørring A/S Sjørring Vold (gen.for.) Sjørring 16-11-1927 3
Hoteller. Thisted Hotel Royal Thisted 06-09-1927 3
Hundborg Klinik Hundborg Klinik (amtsrådsbehandling) Hundborg 02-06-1927 3
Idrætsklub. Thisted Sport og idræt : “T.I.K.” (første nr. af klubblad) Thisted 21-03-1927 3
Jacobsen, J.P. De to venner (Bendixen og J.P. Jacobsen) Thisted 06-04-1927 2
Jacobsen, Niels 90 år (ill.) Sønderhå 22-12-1927 3
Jagtforening. Hannæs En jagtforening paa Hannæs Vesløs 06-01-1927 3
Jensen (Knudsen), Knud Dødsfald Hundborg 03-06-1927 3
Jensen (skrædder) Skræderjubilæum Thisted 31-03-1927 3
Jensen, Chr. Dødsfald Vang 10-09-1927 3
Jensen, Christen På kryds og tværs : På besøg i det gamle land Sjørring 17-09-1927 3
Jensen, Jens Dødsfald Sjørring 01-12-1927 3
Jensen, Jens Begravet på sin fødselsdag Thisted 11-03-1927 3
Jensen, Jens Dødsfald Tilsted 28-05-1927 3
Jensen, Jens Henrik Pludselig død Hunstrup 07-02-1927 3
Jensen, Jørgen Dødsfald Hundborg 02-03-1927 3
Jensen, Jørgen Jordefærd Hundborg 11-03-1927 3
Jensen, Kristen 70 år Vesløs 14-12-1927 3
Jensen, Mathias 70 år Hundborg 22-03-1927 3
Jensen, Ole Guldbryllup Thisted 19-05-1927 3
Jensen, Poul Pludselig død Thisted 07-01-1927 3
Jernbaner. Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslevbanen (underskudsdækning) 18-08-1927 3
Jernbaner. Thisted-Fjerritslev Driftsbestyrerens jubilæum (Wilster, ill.) Thisted 01-03-1927 3
Johansen (Harbo), Chr. Guldbryllup (ill.) Thisted 18-01-1927 3
Jørgensen, Anders Dødsfald (ill.) Thisted 09-08-1927 3
Jørgensen, Anders Jordefærd Thisted 13-08-1927 3
Jørgensen, Niels Chr. To veteraner døde Nors 27-05-1927 3
Kirkegårde. Thisted Udvidelse af Vestre kapel Thisted 17-12-1927 3
Kirker. Arup Arup kirke (reparation) Arup 09-08-1927 3
Kirker. Arup Arup kirke (reparation) Arup 31-10-1927 3
Kirker. Arup Arup kirkes restaurering /P. Hansen Arup 03-11-1927 2
Kirker. Hunstrup Hunstrup kirke (reparation) Hunstrup 15-09-1927 3
Kirker. Sjørring Et tårn til Sjørring kirke Sjørring 22-03-1927 3
Kirker. Thisted På kryds…:Thisted kirkenyt-døbte/døde dec.1926 Thisted 08-01-1927 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt : døbte og døde i januar Thisted 22-02-1927 4
Kirker. Thisted På kryds…:Thisted kirkenyt: døbte/døde februar Thisted 19-03-1927 3
Kirker. Thisted Et kirkekor Thisted 05-12-1927 3
Kirker. Vesløs Alterkors til Vesløs kirke Vesløs 22-12-1927 3
Kirker. Vorupør Kirkejubilæum i Vorupør (25 år) Hundborg 08-12-1927 3
Knakkergaard, Th. Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Koldtoft Andersen, Anders Han ville begraves hjemme i Thy Nørhå 17-12-1927 3
Koldtoft Andersen, Anders Jordefærd Nørhå 29-12-1927 3
Kolonialhandlerf. Thisted Thisted kolonialhandlerforening (25 år) Thisted 27-05-1927 3
Kommune. Snedsted Kommunesagen fra Snedsted for Landsretten Snedsted 22-01-1927 4-5
Kommune. Snedsted Dommen i Snedsted-sagen Snedsted 28-01-1927 3
Kommune. Snedsted Landsrettens dom over Snedsted gl. sogneråd Snedsted 29-01-1927 4
Kommune. Snedsted Snedsted-sagen Snedsted 16-02-1927 3
Kommune. Snedsted Snedsted-sagen kommer ikke for Højesteret Snedsted 25-03-1927 3
Kommune. Snedsted Underskudet i Snedsted kommunekasse bragt ud af .. Snedsted 04-04-1927 3
Kongebesøg. Thisted Kongebesøget i Thy Thisted 29-09-1927 3
Kongebesøg. Thisted Kongerevyen i Thy (ill.) Thisted 01-10-1927 1
Landbrug Sukkerroedyrkning i Thy? 11-05-1927 2
Larsen Nielsen, Ole Guldbryllup Thisted 28-03-1927 3
Larsen, Chr. Hædrede veteraner (dannebrogsmand) Tved 26-01-1927 3
Leerhøy, Frederik Chr. Dødsfald Thisted 29-03-1927 3
Leerhøy, Frederik Chr. Jordefærd Thisted 01-04-1927 3
Legater. Thisted Thisted Hospitals legat (oprettet 1752) Thisted 16-06-1927 3
Legater. Thisted Et stort legat til Thisted (Urmager P.Dahlgaard..) Thisted 10-08-1927 3
Lyhne, I. Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Lyng, Ove Andreasen 70 år (ill.) Sennels 14-09-1927 3
Madsen, Poul Brev fra en Thybo i Argentina Th. Landsogn 10-10-1927 5
Madsen, Poul Brev fra en Thybo i Argentina (II) Th. Landsogn 11-10-1927 4-5
Madsen, Søren Guldbryllup Thisted 12-04-1927 3
Malle, Kr. Nielsen Guldbryllup (ill.) Thisted 13-10-1927 3
Mejerier. Hillerslev 40 års jubilæum Hillerslev 23-09-1927 3
Mejerier. Hillerslev Hillerslev andelsmejeris 40-års jubilæum Hillerslev 11-10-1927 4
Mejerier. Hundborg Hundborg mejeris 25 års jubilæum Hundborg 05-10-1927 3
Menighedspleje. Thisted “Vore egne” (ill. af søster Jonna) Thisted 18-10-1927 3
Mikkelsen, Niels 25 års jubilæum Tved 18-03-1927 3
Møbius, Carl Bilulykke i Dragsbæk (dødsfald) Thisted 16-05-1927 3
Møller, Chr. P. Dødsfald Hundborg 27-09-1927 3
Møller, S.H. Dødsfald (i Lyngby) Thisted 17-08-1927 3
Møller. Gjersbøl Gjersbøl mølle brændt Snedsted 24-01-1927 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesygen : I Thisted amt var… 24-11-1927 3
Munk, Axel Den nye organist til Thisted kirke Thisted 22-04-1927 3
Nielsen (Rask), Chr. De fulgtes ad i døden Thorsted 17-02-1927 3
Nielsen, Ingvard Dødsfald Thisted 11-02-1927 3
Nielsen, Ingvard Jordefærd Thisted 15-02-1927 3
Nielsen, J.P. Dødsfald Thisted 16-05-1927 3
Nielsen, Johanne Høj alder (97 år – ill.) Østerild 10-05-1927 3
Nielsen, Kirstine Marie De fulgtes ad i døden Thorsted 17-02-1927 3
Nielsen, Poul 80 år (ill.) Vang 30-04-1927 3
Nørby, Ejnar På kunstens vej (interview med…) Thisted 23-05-1927 3
Nørby, N.K. Diamantbryllup (ill.) Thisted 11-01-1927 3
Nørby, N.K. Diamantbrylluppet i Thisted Thisted 25-01-1927 3
Nørgaard Nielsen, Chr. Dødsfald Sønderhå 18-03-1927 3
Nørgaard, Graves Diamantbryllup (ill.) Thisted 08-11-1927 3
Nørgaard, Graves Diamantbrylluppet i dag Thisted 12-11-1927 3
Nørgaard, Graves Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Nyby, Mathias Guldbryllup (ill.) Kallerup 08-09-1927 3
Odde, C.P. Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Overgaard, Jens Diamantbryllup Thisted 15-10-1927 3
Overgaard, Madsine Dødsfald Sennels 12-03-1927 3
Overgaard, Madsine Jordefærd Sennels 18-03-1927 3
Pedersen (Førby), L. Chr. Guldbryllup (ill.) Ø. Vandet 24-10-1927 3
Pedersen, Ane Marie Høj alder (90 år) Snedsted 09-04-1927 3
Pedersen, Niels Dødsfald Sennels 11-04-1927 3
Pedersen, P. Lærer-jubilæum Hillerslev 04-01-1927 3
Pedersen, Peder 90 år Øsløs 24-05-1927 3
Pedersen, Peder Chr. Guldbryllup (ill.) Tilsted 18-10-1927 3
Petersen, A.E. Præsteindsættelsen i Ø. Vandet Ø. Vandet 17-01-1927 3
Petersen, Milter Dødsfald Thisted 26-04-1927 3
Petersen, N.P. Nye Dannebrogsmænd Thisted 31-12-1927 3
Petersen, P. Jubilæet i Brund skole (ill.) Hillerslev 08-01-1927 2
Politi. Thisted Politistyrken i Thisted Thisted 11-08-1927 3
Postvæsen Sammenlægningen af Post- og Telegrafvæsenet Thisted 17-08-1927 3
Poulsen (“Malle”), Chr. Kørselsulykke ved slagteriet (dødsfald) Thisted 29-06-1927 3
Poulsen, A. Dødsfald Thisted 03-11-1927 3
Poulsen, Chr. En gammel Thisted-borger Thisted 21-05-1927 3
Poulsen, M. Jordefærd Skjoldborg 14-10-1927 3
Poulsen, Stefan Dødsfald Thisted 07-12-1927 3
Poulsen, Stefan Jordefærd Thisted 12-12-1927 3
Poulsen, Thomas Dødsfald Thisted 24-06-1927 3
Poulsen-Skadhauge, Jeppe Fra Jeppe i Fly til Jeppe i Thy /Jeppe Aakjær 28-10-1927 3
Præstegårde. Sønderhå Præstegaards-udstykningen Sønderhå 07-07-1927 3
Preuss, Marie Dødsfald Thisted 18-10-1927 3
Preuss, Marie Jordefærd Thisted 24-10-1927 3
Preuss, Marie “Julesang” Thisted 24-12-1927 3
Rasmussen, Peder Chr. Dødsfald Hundborg 05-07-1927 3
Sanderhoff Jensen Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Skadkjær, Kristine Thylands ældste menneske (99 år) Sønderhå 11-05-1927 3
Skattevæsen. Thisted Skatteligning i Thisted i gamle dage (1775) Thisted 04-03-1927 3
Skibsværft. Thisted Skibsværftet i Thisted Thisted 14-02-1927 3
Skjoldborg, Johan “Husmanden” Øsløs 18-10-1927 1
Skjoldborg, Johan Da husmandssangen blev til Øsløs 21-11-1927 6
Skoler. Nors Den nye skole ved Nors St. Nors 14-03-1927 3
Skoler. Østerild Enkeltskole eller dobbeltskole? Østerild 02-04-1927 3
Skoler. Skinnerup Den nye skole i Skinnerup (licitation) Th. Landsogn 18-02-1927 3
Skoler. Skinnerup Skolebyggeriet i Skinnerup Th. Landsogn 24-02-1927 3
Skoler. Skinnerup Skoleindvielsen i Skinnerup Th. Landsogn 23-09-1927 4
Skoler. Thisted Skolekøkkenet i Thisted Thisted 18-11-1927 3
Smidt, Karen Marie Dødsfald Tilsted 05-05-1927 3
Smidt, Karen Marie Jordefærd Tilsted 12-05-1927 3
Søndergaard, Hans 70 år Thisted 11-04-1927 3
Sørensen, A. Dødsfald Sjørring 21-12-1927 3
Sørensen, Anders Jordefærd Sjørring 29-12-1927 3
Sørensen, Anders Dødsfald Th. Landsogn 24-12-1927 3
Sporring (postkontrollør) Jubilæer på Postkontoret (25 år) Thisted 02-09-1927 3
Sport Sport og idræt : “T.I.K.” (første nr. af klubblad) Thisted 21-03-1927 3
Stefansen, Helvig K. Den gamle væverske Ø. Vandet 03-06-1927 3
Strandinger.”Herzogin C.” Stort finsk barkskib strandet ved Vorupør Hundborg 18-06-1927 3
Strandinger.”Herzogin C.” Bragt flot Hundborg 20-06-1927 3
Strandinger.”Hilda” En jagt fra Thisted strandet ved Gedser Thisted 20-10-1927 3
Sunesen, L. Chr. 25 års jubilæum som lærer i Hunborg Hundborg 04-10-1927 3
Sunesen, L. Chr. Lærerjubilæet i Hunborg Hundborg 05-10-1927 3
Sunesen, L. Chr. En smuk jubilumsfest i Hundborg (ill.) Hundborg 10-10-1927 4
Svankjær, Lars P. 90 år (ill.) Snedsted 12-08-1927 3
Sygehuse. Thisted Thisted sygehus (ill.) Thisted 25-05-1927 1
Sygehuse. Thisted Det nye sygehus i Thisted (ill.) Thisted 29-07-1927 2
Teater. Thisted Det nye “Sommerlyst” Thisted 04-05-1927 3
Teater. Thisted Thisted Sommerteater Thisted 10-06-1927 3
Teknisk skole. Thisted Thisted Håndværkerforenings… (ill.) Thisted 24-12-1927 4
Telegrafvæsen Salg af Telegrafbygningen i Thisted (til “Phønix”) Thisted 13-10-1927 3
Thomsen, Anders 80 år Sennels 05-10-1927 3
Thomsen, Jacob Chr. Udnævnt til Dannebrogsmand Hundborg 26-03-1927 3
Thomsen, Jacob Chr. Dødsfald Tved 12-02-1927 3
Thomsen, Jacob Chr. Jordefærd Tved 19-02-1927 3
Thomsen, Maren To søstre døde samme nat Vang 21-02-1927 3
Thomsen-Møller, Anders Dannebrogsmand Jannerup 08-01-1927 3
Thy Thy / Morten Korch 21-07-1927 1
Tonnesen, Kathrine Dødsfald Thisted 08-08-1927 3
Ulriksen (forretningsf.) 25 års jubilæum Thisted 26-09-1927 3
Valdemarsfester Valdemarsfesten i Thisted Thisted 13-06-1927 4
Vangsgaard (møllebygger) Nye Dannebrogsmænd Thisted 31-12-1927 3
Veje. Thisted Regulering af indkørslen til byen østfra Thisted 05-10-1927 3
Vestergaard, Poul Dødsfald Snedsted 21-05-1927 3
Vorup, A.C. Nielsen Guldbryllup i Nørhå (ill.) Nørhå 04-06-1927 3
Westergaard, Lars Guldbryllup i Nors Nors 17-03-1927 3
Wilster, J. Driftsbestyrerens jubilæum (ill.) Thisted 01-03-1927 3
Wilster, Kathrine Sophie Bisættelse Thisted 12-09-1927 3
Worm, Maren 85 år Harring 08-09-1927 3
Yde, Martin Guldbryllup (ill.) Stagstrup 09-12-1927 3

Tilbage til oversigt