Thisted Amts Tidende – Emneindex 1918

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdshjem. Hundborg Hundborg afholdshjem (salg til forsamlingshus) Hundborg 01-03-1918 2
Andersen, Anders J. Dødsfald Thisted 06-08-1918 2
Andersen, Jenny Dødsfald Thisted 01-11-1918 3
Bach , Niels Kudsk Nyt legat Nors 30-07-1918 3
Bagerier. Thisted Fællesbageriet for Thisted og omegn (konst.gen.f.) Thisted 14-02-1918 2
Banker. Thisted Andelsbank filial i Thisted (oprettelse af) Thisted 19-03-1918 2
Banker. Thisted Andelsbank filial i Thisted Thisted 19-04-1918 2
Banker. Thisted Thisted bank (overdragelse til Landmandsbanken) Thisted 23-05-1918 3
Banker. Thisted En filial i Thisted af Andelsbanken Thisted 30-08-1918 3
Banker. Thisted Den danske Andelsbanks filial i Thisted (åbning) Thisted 18-10-1918 3
Bankforening. Thisted Bankforeningen for Thisted og omegn (stift. af) Thisted 18-10-1918 3
Biblioteker. Arup Arup sognebogsamling Arup 08-10-1918 3
Biblioteker. Thisted Soldaternes læsestue i Thisted Afholdshjem Thisted 28-01-1918 2
Biblioteker. Thisted En folkebogsamling i Thisted Thisted 27-04-1918 1
Biblioteker. Thisted Folkebibliotek og læsestue i Thisted Thisted 30-04-1918 2
Biblioteker. Thisted Offentlig læsestue og bibliotek i Thisted Thisted 15-05-1918 3
Biblioteker. Thisted Thisted folkebibliotek Thisted 18-05-1918 3
Biblioteker. Thisted Th. Arbejderforening (bibliotek overd. folkebibl.) Thisted 26-07-1918 3
Biblioteker. Thisted Thisted arbejderforen. (eks. generalf.) Thisted 14-08-1918 2
Biblioteker. Thisted Thisted folkebibliotek Thisted 21-11-1918 3
Boesen, Johs. Den spanske syges ofre Øsløs 18-10-1918 3
Brandi, Chr. Thist. amts skytteforen…(ill.) Thisted 01-07-1918 3
Brandvæsen. Thisted Da Thisted fik brandsprøjter / P.L. Hald Thisted 09-08-1918 1
Brugsforeninger. Vesløs Brugsforeningen i Vesløs (opstart) Vesløs 08-08-1918 2
Buchholtz, C. Dødsfald Thisted 27-09-1918 3
Bunck, A.C. Jubilæum (25 år som sognefoged) Hillerslev 24-09-1918 3
Bunck, A.C. Sognefogedjubilæet i Hillerslev Hillerslev 04-10-1918 3
Bundgaard, And. Thist.amts skytteforen… (ill.) Øsløs 01-07-1918 3
Byggeri. Thisted De kommunale boliger i Thisted (Nørre alle) Thisted 16-04-1918 2
Byggeri. Thisted Bolignøden i Thisted (kommunale bolig. Nørre alle) Thisted 23-10-1918 3
Christiansen, N.C. Guldbryllup Sjørring 23-11-1918 3
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe (forestilling i Thisted) Thisted 08-04-1918 2
Eberlin, A. Conradt Dødsfald Thisted 16-11-1918 3
Elektricitetsværk.Harring Elektricitet til Harring-Stagstrup (Harring Mølle) Harring 17-05-1918 3
Elektricitetsværk.Nors Et elektricitetsværk i Nors? Nors 08-04-1918 2
Elektricitetsværk.Nors Elektricitetssagen i Nors Nors 03-05-1918 2
Elektricitetsværk.Skjoldborg Et elektricitetsværk ved Skjoldborg mølle Skjoldborg 22-04-1918 2
Elektricitetsværk.Skjoldborg Elektricitetsværk i Skjoldborg Skjoldborg 02-05-1918 2
Elektricitetsværk.Snedsted Snedsted Andels Elektricitetsværk (første gen.) Snedsted 14-10-1918 3
Elektricitetsværk.Thisted Et besøg på Thisted elektricitetsværk Thisted 26-11-1918 3
Elforsyning Elektri.mødet i Vilsund Strand (el til Sundby mm) Stagstrup 12-06-1918 3
Elforsyning Højspændingsel. til egnen ved V. Vilsund Stagstrup 29-07-1918 2
Elforsyning Højspændingsel. til egnen ved Vilsund Stagstrup 02-08-1918 3
Elforsyning Det store el.projekt skrinlagt indtil videre Stagstrup 07-08-1918 2
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge Thisted 06-11-1918 3
Epidemier. Spanske syge Epidemi i Thisted Thisted 11-11-1918 3
Epidemier. Spanske syge Det ny hjælpelazaret (Frelsens Hærs lokaler) Thisted 12-11-1918 3
Epidemier. Spanske syge Epidemien i Thisted Thisted 14-11-1918 3
Epidemier. Spanske syge Hjælpelazarettet i Thisted Thisted 15-11-1918 3
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge stærkt på retur i Thisted Thisted 19-11-1918 3
Epidemier. Spanske syge Epidemien i Thisted Thisted 22-11-1918 3
Epidemier. Spanske syge Hjælpelazarettet i Frelsens hærs lokaler Thisted 29-11-1918 3
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge Thisted 27-12-1918 3
Erck, Theodor Den nye præst i Vandet (ill.) V. Vandet 19-01-1918 2
Erck, Theodor Præsteindsættelsen i Vandet V. Vandet 11-02-1918 1-2
F.D.F. Thisted Frivilligt Drenge Forbund i Thisted Thisted 15-01-1918 2
F.D.F. Thisted Faneindvielse Thisted 24-04-1918 2
Færger. Fæggesund Fæggesund færgeri Arup 27-05-1918 1
Færger. Fæggesund Fæggesund-overfarten Arup 03-08-1918 2
Færger. Fæggesund Overfartsforholdene ved Fæggesund Arup 16-08-1918 2
Færger. Fæggesund Fæggesund færgeri (amtsrådsbehandling) Arup 31-08-1918 3
Flyvepladser. Thisted En flyve-landingsplads ved Thisted? Thisted 11-01-1918 2
Forsamlingshuse. Hundborg Et nyt forsamlingshus i Hundborg (aktieselskab) Hundborg 25-03-1918 2
Forsamlingshuse. Vang Et forsamlingshus i Vang? Vang 25-04-1918 2
Forsvarsbrødre. De Danske D.F.B. i Thisted (stiftelsesfest) Thisted 21-01-1918 2
Fortidsminder Gravfundet i Hillerslev Hillerslev 18-02-1918 2
Frederiksen, L.J.T. Dødsfald Tved 02-11-1918 3
Frederiksen, N.S. Dødsfald Thisted 26-02-1918 2
Frelsens Hær. Thisted Det ny hjælpelazaret Thisted 12-11-1918 3
Gadebelysning. Thisted Mere gadebelysning til vinter Thisted 04-09-1918 3
Gårde. “Kølbygaard” Kølbygaards udstykning afsluttet Hunstrup 04-06-1918 3
Gårde. “Kronborg” “Kronborg”s udstykning Thisted 11-02-1918 2
Gårde. “Rosvang” “Rosvang” skal udstykkes Sjørring 27-03-1918 2
Gårde. “St. Djernæs” Frk. Paula Leonhard Vang 28-11-1918 3
Håndværker- og borgerforening En borger- og håndværkerforening Nors 18-09-1918 3
Hansen, Hans Jubilæum (25 år ved redningsstation “Vangsaa”) Vang 26-09-1918 3
Havne. Thisted Havneudvidelsen i Thisted (afslutning på) Thisted 03-12-1918 3
Hede, Jens Chr. Guldbryllup Thisted 24-01-1918 2
Hede, Jens Chr. Guldbryllup (ill.) Thisted 29-01-1918 2
Henke, Mathilde Afdød lærerinde Thisted 01-11-1918 3
Holm, Chr. O. 50 års jubilæum (postmester) Thisted 09-02-1918 2
Holm, Chr. O. Et halvthundredeårs jubilæum (ill.) Thisted 18-02-1918 2
Holm, Johs. 25 års jubilæum Hundborg 25-11-1918 3
Holm, Johs. Hæderstegnet for landpostbude Hundborg 29-11-1918 3
Husmandsforening. Arup En husmandsforening i Arup og Amtoft Arup 05-02-1918 2
Husmandsforening. Arup Arup-Amtoft husmandsforening Arup 19-02-1918 2
Indkvartering. Thisted Soldaternes læsestue i Thisted Afholdshjem Thisted 28-01-1918 2
Indkvartering. Thisted 10. bataljon Thisted 28-01-1918 2
Indkvartering. Thisted 10. bataljon Thisted 08-02-1918 2
Indkvartering. Thisted Soldaternes tak til Thisted (10. bataljon) Thisted 13-02-1918 2
Jacobsen , J.P. Et mindesmærke for J.P. Jacobsen Thisted 04-05-1918 2
Jacobsen , J.P. J.P. Jacobsens monument / Rikard Magnussen Thisted 21-05-1918 1
Jacobsen , J.P. Et samlet Skandinavien vil fejre J.P. Jacobsen Thisted 08-06-1918 2
Jacobsen , Petrea Dødsfald Østerild 31-10-1918 3
Jensen, Jens Guldbryllup Thisted 12-09-1918 3
Jensen, Jens Guldbryllup Thisted 21-09-1918 3
Jensen, Oluf T. Brev fra en dansk-amerikansk soldat Thisted 02-10-1918 3
Jensen, Oluf T. Brev fra en dansk-amerikansk soldat Thisted 23-10-1918 4
Jepsen, Anders Guldbryllup Sennels 02-04-1918 2
Jernbaner. Sjørring-Vorup Jernbanen til Vorupør (byrådstilskud) 06-02-1918 1
Jernbaner. Sjørring-Vorup Jernbanen til Vorupør 16-02-1918 1
Jernbaner. Sjørring-Vorup Jernbanen til Vorupør (amtsrådsbehandling) 27-05-1918 1
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 09-03-1918 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen (landstingsbehandling) 14-03-1918 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen vedtaget (folketinget) 20-03-1918 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 20-07-1918 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 03-08-1918 2
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen (amtsrådsbehandling) 31-08-1918 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen gennem Skjoldborg 06-11-1918 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 11-11-1918 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Nykøbing-Thisted banen 15-11-1918 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 22-11-1918 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 29-11-1918 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 30-11-1918 3
Jernbanestation. Vesløs Vesløs station (udvidelse af) Vesløs 23-09-1918 3
Johnsens Rekreationshjem Johnsens Rekreationshjem (udsættelse af byggeri) Thisted 25-07-1918 3
Josephsen, A. Guldbryllup Hundborg 09-02-1918 2
Josephsen, A. Guldbryllup – billede Hundborg 19-02-1918 2
Josephsen, A. Guldbryllupsfesten i Nr. Vorupør Hundborg 22-02-1918 2
Josephsen, A. Et sjældent jubilæum (50 år i redningsvæsenet) Hundborg 27-03-1918 2
Josephsen, A. Jubilæet i Vorupør (50 år i redningsvæsenet) Hundborg 02-04-1918 2
K.F.U.M. Thisted Stiftelsesfest i K.F.U.M. (20 år) Thisted 04-05-1918 2
K.F.U.M. Thisted K.F.U.M.’s sommerlejr “Solborg”, Vilsund Thisted 27-07-1918 3
Kabell, Christian Lemberg To danske flyvere forulykket Thisted 08-04-1918 2
Kabell, Christian Lemberg De forulykkede marineflyvere Thisted 09-04-1918 2
Kabell, Christian Lemberg Løjtnant Kabells død Thisted 10-04-1918 1
Kabell, Christian Lemberg Løjtnant Kabells lig Thisted 11-04-1918 2
Kabell, Christian Lemberg Løjtnant Kabells jordefærd Thisted 12-04-1918 2
Kabell, Christian Lemberg Sørgehøjtideligheden i Thisted… Thisted 13-04-1918 1
Kiilerich, Carl Ewald Den nye præst til Nørhå  (ill.) Nørhå 26-03-1918 2
Kiilerich, Carl Ewald Præsteindsættelsen i Nørhå Nørhå 22-04-1918 2
Kirkegårde. Thisted Thisted kirkegaarde (forskønnelse af) Thisted 16-08-1918 2
Kirkegårde. Thisted Vestre Mindesmærke (Augusta Zangenberg) Thisted 26-10-1918 3
Kirker. Ø. Vandet Skinnerup og Ø. Vandet i et pastorat? Ø. Vandet 15-03-1918 2
Kirker. Skinnerup Skinnerup og Ø.Vandet i et pastorat? Skinnerup 15-03-1918 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april og maj) Thisted 26-06-1918 4
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 16-07-1918 4
Kirker. Thisted Thisted krikenyt (døbte og døde i juli) Thisted 10-08-1918 4
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i sept. og okt.) Thisted 21-11-1918 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 11-12-1918 3
Kirker. Thorsted Torsted kirke (maling af stolesæder) Thorsted 10-09-1918 3
Kirker. Vesløs Vesløs kirke (reparationer) Vesløs 14-12-1918 3
Kloakering. Thisted Iværksæt. af komm. arbejder (Grydetorv-Asylgade) Thisted 13-02-1918 2
Kold, Kr. Mikkelsen Barndomsoplevelser Thisted 07-08-1918 1
Krige. 1864-1866 Veterangaven (udbetaling af) Thisted 18-01-1918 2
Krige. Verdenskrig I Såret ved fronten (Chr. Møller, Snejstrup) Jannerup 31-10-1918 3
Krige. Verdenskrig I En Thistedbo på den amerikanske tabsliste Thisted 27-11-1918 3
Krogsgaard, Niels Afdød veteran Hillerslev 30-12-1918 3
Larsen, Chr. Dødsfald Thisted 28-01-1918 2
Larsen, Lars P. Th. En Thistedbo på den amerikanske tabsliste Thisted 27-11-1918 3
Larsen, Lars P. Th. Den unge Thistedbo Thisted 28-11-1918 3
Leerhøy, P. Dødsfald Thisted 09-07-1918 2
Legater. Nors Nyt legat (“Niels Kudsk Bach’s mindelegat”) Nors 30-07-1918 3
Leonhard, Paula Frk. Paula Leonhard Vang 28-11-1918 3
Lund Christensen, P. Epidemier (dødsfald) Thisted 09-11-1918 3
Lund, M.M. Dødsfald Thisted 02-12-1918 3
Madsen, Martinus Den spanske syges ofre Nørhå 11-11-1918 3
Madsen, Steffen Guldbryllup Øsløs 20-12-1918 3
Mejerier. Thisted Mejeri-jubilæum (25 år) Thisted 19-09-1918 3
Mikkelsen (Nordentoft),M. Dødsfald Hillerslev 16-12-1918 3
Mikkelsen, Chr. Strandfoged Chr. Mikkelsen og hustru… (ill.) Nørhå 24-04-1918 2
Mikkelsen, Chr. Guldbrylluppet i Stenbjerg Nørhå 25-04-1918 2
Mikkelsen, Niels Guldbryllup Østerild 25-05-1918 3
Mikkelsen, Niels Guldbrylluppet i Østerild Østerild 30-05-1918 2
Mikklesne, Chr. Guldbryllup Nørhå 18-04-1918 2
Møller, A.M. Pastor Møller (ill.) Thisted 07-03-1918 2
Møller, A.M. Præsteindsættelsen i Thisted i går (ill.) Thisted 15-04-1918 1
Møller, Chr. Såret ved fronten Stagstrup 31-10-1918 3
Møller. Harring Elektricitet til Harring-Stagstrup Harring 17-05-1918 3
Møller. Skjoldborg Et elektricitetsværk ved Skjoldborg mølle Skjoldborg 22-04-1918 2
Neergaard, Niels Dødsfald Thisted 07-11-1918 3
Nielsen, Hans Afdød veteran Sjørring 26-01-1918 2
Nielsen, Juul En Thistedbo død af spansk syge Thisted 14-10-1918 3
Nielsen, Juul Jordefærd Thisted 21-10-1918 3
Nielsen, Lars Chr. Guldbryllup Hillerslev 11-10-1918 3
Nielsen, Lars Chr. Guldbryllup (ill.) Hillerslev 14-10-1918 3
Nielsen, Lars Chr. Guldbrylluppet i Skovsted Hillerslev 17-10-1918 3
Noe-Nygaard, C. Thy valgmenighed (ill.) Hundborg 05-12-1918 1
Nørgaard, Jens En gammel Thistedmand (80 år) Th. Landsogn 08-01-1918 2
Nors Nors / P.L. Hald Nors 20-02-1918 1
Ottesen, Hans Christian Dødsfald Thisted 21-12-1918 3
Pedersen, L.C. Thist.amts skytteforen… (ill.) Sjørring 01-07-1918 3
Pedersen, Niels Guldbryllup (ill.) Sønderhå 03-04-1918 2
Pedersen, Niels Christian Dødsfald i Amerika Nørhå 30-12-1918 3
Petersen, Martinus Kr. En Thybo død i Amerika Jannerup 12-07-1918 3
Poulsen, Anders Peter Afdød veteran Stagstrup 27-04-1918 2
Poulsen, C. 40 års jubilæum Thisted 03-01-1918 2
Poulsen, P. Chr. Guldbryllup Thisted 18-10-1918 3
Poulsen, P. Chr. Guldbryllup (ill.) Thisted 24-10-1918 3
Prætorius, H.C. Dødsfald Hundborg 03-12-1918 3
Prohaska, Karen Dødsfald Thisted 04-11-1918 3
Redningsvæsen. Vangsaa Jubilæum (redningsstation “Vangsaa”, 25 år) Vang 26-09-1918 3
Schilling (lokomotivfør.) 40 års jubilæum Thisted 19-07-1918 3
Skaarup , Hans Thist.amts skytteforen… (ill.) V. Vandet 01-07-1918 3
Skjoldborg, Johan “Limfjorden” (digt) 01-10-1918 3
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborg : hjem til Hannæsland Øsløs 06-09-1918 1
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborg (interview) Øsløs 14-09-1918 1
Skjoldborg, Johan Husmandsdigteren Johan Skjoldborg Øsløs 18-11-1918 3
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborg / William Wagner Øsløs 18-11-1918 1
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborgs digterjubilæum (ill.) Øsløs 18-11-1918 1
Skoler. Thisted Thisted skolevæsen (pålæg om bygning af ny skole) Thisted 09-01-1918 1
Skoler. Thisted Skolesagen i Thisted (byrådsbehandling) Thisted 13-02-1918 2
Skoler. Thisted Skolesagen i Thisted (borgermøde om ny skole) Thisted 22-02-1918 1-2
Skoler. Thisted Skolesagen i Thisted (byrådsbehandl., ny skole) Thisted 06-03-1918 1-2
Skoler. Thisted Skolesagen i Thisted (byrådsbehandling) Thisted 20-03-1918 1
Skoler. Thisted Skolesagen i Thisted endnu engang (Østre skole) Thisted 16-04-1918 1-2
Skoler. Thisted Den evindelige skolesag (nyt skolebyggeri) Thisted 10-07-1918 2
Skoler. Thisted Skolesagen i Thisted påny Thisted 13-07-1918 3
Skoler. Thisted Skolesagen i Thisted / Grønkjær Thisted 16-07-1918 3
Skoler. Thisted Skolesagen i Thisted / Nørgaard Thisted 17-07-1918 3
Skoler. Thisted Skolesagen i Thisted (ny skole) Thisted 11-12-1918 2
Skytteforening.Thist.Amts Thist.amts skytteforen.s 50 års-jubilæum (ill.) 01-07-1918 3
Slagtehuse. Thisted Virksomheden på Thisted offentlige slagtehus Thisted 28-09-1918 3
Smed, Chr. Larsen Guldbryllup Sennels 10-06-1918 2
Smed, Chr. Larsen Guldbrylluppet i Sennels Sennels 15-06-1918 3
Søer. Sjørring “Sjørring sø” solgt Sjørring 19-03-1918 2
Søer. Sjørring Salget af “Sjørring sø” Sjørring 20-03-1918 2
Sørensen, Jens Chr. Guldbryllup Stagstrup 04-10-1918 3
Sørensen, Jens Chr. Guldbryllup (ill.) Stagstrup 12-10-1918 3
Sørensen, Jens Chr. Guldbrylluppet i Vilsund Stagstrup 17-10-1918 3
Sparekasser.Hunstrup-Øst. En sparekasse i Østerild Østerild 06-03-1918 2
Sparekasser.Hunstrup-Øst. Østerild-Hunstrup Sparekasse (oprettelse af) Østerild 26-03-1918 2
Sparekasser.Hunstrup-Øst. Hunstrup-Østerild sparekasse Østerild 11-04-1918 2
Spleth, Gustav Johann Den nye by-og herredsfoged i Thisted Thisted 30-12-1918 3
Stier. Thisted Iværks. af komm. arbejder (sti ved Møllevejen) Thisted 13-02-1918 2
Sygehuse. Thisted Sygehusforholdene i Thisted Thisted 11-01-1918 2
Sygehuse. Thisted Det nye sygehus ved Thisted Thisted 14-01-1918 2
Sygehuse. Thisted Udvidelsen af Thisted sygehus (licitation) Thisted 11-02-1918 2
Sygehuse. Thisted Udvidelsen af Thisted sygehus Thisted 25-02-1918 2
Sygehuse. Thisted Udvidelsen af Thisted sygehus Thisted 12-04-1918 2
Sygehuse. Thisted Grundsten til det nye sygehus Thisted 23-05-1918 3
Sygehuse. Thisted Den nye sygehusbygning i Thisted Thisted 01-07-1918 3
Sygehuse. Thisted Opførelsen af det nye amtssygehus ved Thisted Thisted 25-10-1918 3
Sygehuse. Thisted Det ny hjælpelazaret (Frelsens Hærs lokaler) Thisted 12-11-1918 3
Sygehuse. Thisted Hjælpelazarettet i Thisted Thisted 15-11-1918 3
Sygehuse. Thisted Hjælpelazarettet i Frelsens Hærs lokaler Thisted 29-11-1918 3
Thomsen, Jens Chr. Guldbryllup Thisted 15-04-1918 2
Thomsen, Svend Christian Diamantbryllup (ill.) Nors 11-10-1918 3
Thomsen, Svend Christian Diamantbrylluppet i Nors Nors 19-10-1918 3
Toft, Kr. Andersen 90 år – en sjælden højtidsdag V. Vandet 30-03-1918 2
Tolderlund, Ingeborg Fru Tolderlund (70 år) Thisted 21-01-1918 2
Tolderlund, Ingeborg Festen for fru Tolderlund (70 år) Thisted 22-01-1918 2
Tørvegravning. Hundborg Tørvefabrikationen i Hundborg mose Hundborg 07-05-1918 2
Ubbesen, Chr. R. Den forulykkede flyver Thisted 04-06-1918 3
Ubbesen, Chr. R. Flyveren løjtnant Ubbesen Thisted 11-06-1918 2
Ungdomsforening. Østerild En ungdomsforening i Østerild Østerild 26-01-1918 2
Ungdomsforening. Snedsted Ny grundtvigsk ungdomsforening Snedsted 12-11-1918 3
Ungdomsforening. Snedsted Snedsted og omegns ungdomsforening Snedsted 23-11-1918 3
Valgmenighed. Thy Thy valgmenighed Hundborg 19-11-1918 3
Valgmenighed. Thy Thy valgmenighed (C. Noe-Nygaard, pastor) Hundborg 05-12-1918 1
Vandløb. “Bækken” “Bækken” ved Thisted (landvæsensk.kendelse) Thisted 01-10-1918 2
Veje. Thisted Iværksæt. af komm. arbejder (sti ved Møllevejen) Thisted 13-02-1918 2
Venstreforening.Skinnerup En venstreforening for Skinnerup sogn (opr. af) Skinnerup 30-03-1918 2
Vestergaard, Marie Et trist dødsfald VAng 20-11-1918 3
Vestergaard, Marie Jordefærd Vang 28-11-1918 3
Voldsteder. Helledis Voldstedet ved Vesløsgaard Vesløs 06-05-1918 2
Voldsteder. Sjørring Sjørring volde Sjørring 24-06-1918 3
Weye, J.C. Thisteds ældste borger død Thisted 25-11-1918 3
Weye, J.C. Thisteds ældste mand (jordefærd) Thisted 02-12-1918 3
Yde, P. Faddersbøl En Thistedbo som militærflyver Thisted 16-03-1918 2
Zangenberg, Augusta Mindesmærke (Thisted vestre kirkegaard) Thisted 26-10-1918 3

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.