Thisted Amts Tidende – Emneindex 1886

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aas, Christen Thyboer forulykkede i Amerika (Nebraska) 10-08-1886 2
Afholdsforening. Th. Landsogn Afholdsforening i Fårtoft Th. Landsogn 29-04-1886 2
Afholdsforening. Thisted Indskrænkning af antallet af beværtningsdrivende.. Thisted 16-08-1886 3
Afholdssagen Afholdssagen (Øsløs, Vesløs) Øsløs 21-01-1886 3
Afholdssagen Afholdssagen i Thisted før og nu Thisted 16-03-1886 3
Afholdssagen Afholdssagen (Øsløs, Vesløs) Vesløs 21-01-1886 3
Arbejderforening. Thisted Thisted arbejderforening (møde om forsamlingssal) Thisted 11-01-1886 3
Arbejderforening. Thisted Thisted arbejderforenings byggeforet. (sal) Thisted 17-02-1886 3
Arbejderforening. Thisted Thisted arbejderforening (gratis brøduddeling mm.) Thisted 24-05-1886 3
Arbejderforening. Thisted Thisted arbejderforening (ibrugtagning af bageri) Thisted 12-07-1886 2
Badeanstalter. Thisted Fjordbadene ved Thisted Thisted 12-05-1886 2-3
Badeanstalter. Thisted Varme bade i Thisted (gartner Beckmann) Thisted 01-10-1886 2
Bagerier. Thisted Thisted arbejderforening (ibrugtagning af bageri) Thisted 12-07-1886 2
Bak, Peder Christensen P. Døde Harring 19-02-1886 3
Beplantning Klitternes forvandling til skove (Thisted amt) 19-07-1886 2
Bøggild (fru) Død af blodforgiftning Hillerslev 09-11-1886 2
Bøggild (fru) Jordefærd Hillerslev 15-11-1886 2
Bunch, L.A. Pludselig død Thisted 06-09-1886 2
Buus (inspektør) Dødsfald Sjørring 10-04-1886 3
Buus (inspektør) Inspektør Buus’ død Sjørring 12-04-1886 2-3
Buus (inspektør) Inspektør Buus’ jordefærd Sjørring 20-04-1886 2
Christensen, Bodil Sofie Døde Thisted 04-06-1886 3
Christensen, Hans Døde Sjørring 08-09-1886 3
Cirkus. Leonard Cirkus Leonard (forestilling i Thisted) Thisted 12-07-1886 3
Dige Andersen, Chr. Døde Kåstrup 23-07-1886 3
Ejlersen, P. Chr. Døde Harring 29-11-1886 3
Epidemier. Difteritis Flere tilfælde af difteritis Thisted 19-04-1886 2
Epidemier. Kopper Koppesygdommen i Thisted-egnen (ophør) 10-02-1886 2
Epidemier. Kopper Koppe-epidemien i Thisted-egnen 26-02-1886 3
Epidemier. Kopper Et nyt koppetilfælde Hillerslev 06-01-1886 3
Epidemier. Kopper Kopperne i Thisted-egnen Hillerslev 11-01-1886 3
Epidemier. Kopper Kopperne i Thisted-egnen Nørhå 11-01-1886 3
Epidemier. Kopper Koppe-epidemien i Gjærsbøl Snedsted 04-01-1886 2
Epidemier. Kopper Kopperne i Thisted-egnen Snedsted 11-01-1886 3
Fauna “Thylands fugle…” / P. B. Heiberg (ny bog) 17-05-1886 2
Fiskerøgerier. Thisted Thisted Fiskefaktori (røgeri – opstart) Thisted 13-05-1886 2
Forlis. “Dorthea” Forladt i rum sø Thisted 12-11-1886 2
Forlis. “Dorthea” Dødt skib Thisted 19-11-1886 2-3
Forsamlingshuse. Sennels Et forsamlingshus (opførelse af) Sennels 13-04-1886 3
Forsamlingshuse. Sennels Det nye forsamlingshuse i Sennels (åbning af) Sennels 06-09-1886 2
Fortidsminder Oldsagsfund (guldarmring) Nors 27-07-1886 3
Fortidsminder Oldsagsfund (guldring, Agerholm) V. Vandet 12-08-1886 2
Gasværk. Thisted Gaspriserne Thisted 01-11-1886 2
Gendarmerikorpset.Thisted Hvad gendarmerne koster Thisted 09-02-1886 2-3
Gendarmerikorpset.Thisted Gendarmerne Thisted 16-03-1886 2-3
Håndværkerforening.Thisted Industriudstillingen i Thisted Thisted 27-08-1886 2
Hansen (kaptajn) Myrdet af Atkineserne Thisted 08-07-1886 2
Hansen (kaptajn) Kaptajn Hansens mord i Atkina Thisted 31-07-1886 3
Hansen (kaptajn) Om mordet i Atkina på kapt. Hansen Thisted 05-08-1886 2
Hansen (kaptajn) Fru Hansens befrielse fra fangenskabet i Atkina Thisted 11-08-1886 2
Hansen (kaptajn) Fangerne fra Hoch Canton (Hansens enke) Thisted 25-09-1886 2
Hansen (kaptajn) Udløst af fangenskabet hos Atkineserne (enken) Thisted 25-10-1886 2
Hansen, W. Dødsfald Thisted 26-06-1886 2
Havne. Thisted Den ny havnemole ved Thisted Østre havn Thisted 19-08-1886 3
Heskjær, C. Døde Thisted 18-10-1886 3
Hjælpeforeninger “Almindelig dansk gensidig hjælpeforening” Thisted 16-01-1886 2
Hjælpeforeninger Almindelig dansk gensidig hjælpeforening Thisted 19-01-1886 2-3
Holm, O.C. Døde Thisted 23-07-1886 3
Høngaard, Jens Christensen Døde Snedsted 18-10-1886 3
Husum, Ludvig Birkedal Dødsfald Thisted 25-06-1886 2
Husum, Ludvig Birkedal Pastor Husums jordefærd Thisted 01-07-1886 2
Husum, Ludvig Birkedal Et mindeskrift om… / Ludvig Hertel (boganm.) Thisted 13-12-1886 2
Jacobsen, J.P. Mindesmærke (Thisted kirkegaard) Thisted 09-04-1886 3
Jacobsen, Margrethe Døde Thorsted 14-09-1886 3
Jensen, Jens Peter Døde Snedsted 08-09-1886 3
Jensen, Lars Den sværeste mand i Thisted (dødsfald) Thisted 25-06-1886 3
Jepsen, Else Kathrine Døde Tilsted 12-07-1886 3
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Den projekterede Han Herred-bane 02-07-1886 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Om en jernbane gennem Han Herrederne (via Fjerr.) 28-08-1886 2
Jørgensen, Simon Døde Thisted 03-03-1886 3
Kirkegårde. Thisted Mindesmærke (J.P. Jacobsen) Thisted 09-04-1886 3
Kirkegårde. Thisted Vestre Ny kirkegaard ved Thisted Thisted 15-05-1886 2
Kirkegårde. Thisted Vestre Den ny vestre kirkegaard i Thisted Thisted 26-11-1886 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i dec. (1885)) Thisted 13-01-1886 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 03-02-1886 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 04-03-1886 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 06-04-1886 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 05-05-1886 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 24-06-1886 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni og juli) Thisted 23-08-1886 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 01-09-1886 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 14-10-1886 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i okt. og nov.) Thisted 04-12-1886 2-3
Kristensen, Mads Et par usædvanlig virksomme og dygtige folk V. Vandet 23-03-1886 3
Kvindesagen En sejr for kvinde-emancipationen (snekastning) Thisted 06-03-1886 2
Landstingsvalg Valgmandsvalgene i Thy og Han Herred 11-09-1886 2-3
Landstingsvalg Valgmandsvalgene (Thy) 13-09-1886 2-3
Landstingsvalg Valgmandsvalgene (Thy/Mors) 14-09-1886 3
Landstingsvalg Valgmandsvalgene (Thy) 15-09-1886 2
Landstingsvalg Ved valgmandsvalget i Thisted i går Thisted 11-09-1886 2
Larsen, Jens Døde Nors 09-04-1886 3
Larsen, Kirsten Døde Kallerup 15-03-1886 3
Larsen, Peder Christian Døde Stagstrup 04-10-1886 3
Legater. Vang-Tvorup Stadfæstet legat (Lars Madsen Sund) Vang 15-01-1886 3
Loger. “De syv Brødre” Good Templar-logen … (lokale i Nørregade) Thisted 22-05-1886 2-3
Lønnerup Fjord Planen om en fuldstændig tørlægning af…(opgivet) Hunstrup 29-05-1886 2
Lønnerup Fjord Lynnerup fjords inddæmning Hunstrup 11-11-1886 2
Lønnerup Fjord Udtørringen af Lynnerup fjord Hunstrup 17-11-1886 2
Madsen, Niels Døde Harring 14-01-1886 3
Mejerier. Hillerslev Ny fælles- eller andelsmejerier Hillerslev 29-03-1886 3
Mejerier. Hillerslev Nyt fællesmejeri Hillerslev 09-07-1886 3
Mejerier. Sønderhå Ny fælles- eller andelsmejerier Sønderhå 29-03-1886 3
Missionshuse. Thisted Det nye missionshus i Thisted (indvielse af) Thisted 27-12-1886 2
Missionshuse. Thisted Indvielsen af det nye missionshus i Thisted Thisted 29-12-1886 2
Mogensen, Hans Kristian Døde Skjoldborg 06-11-1886 3
Møller (købmand) En af Thisted bys større næringsdrivende (død) Thisted 02-09-1886 2
Møller. Thisted En dampmølle (i Bonnes Jernstøberi) Thisted 24-04-1886 2
Mortensen, Jens Døde Snedsted 11-10-1886 3
Nielsen, Anton Døde Hillerslev 18-10-1886 3
Nielsen, Jens Døde Vang 20-09-1886 3
Odgaard, Mads Døde Thisted 21-01-1886 3
Patenter. Muffe, krave mm. Eneret (muffe,krave,rejsetæppe, Tinggaard Peters.) Tilsted 13-07-1886 2
Pedersen, Ane Døde Skinnerup 14-09-1886 3
Pedersen, Jeppe Døde Snedsted 23-09-1886 3
Pedersen, Kjeld Døde Harring 06-08-1886 3
Pedersen, Lars Kristian Døde Hillerslev 26-08-1886 3
Petersen, Tinggaard Eneret (muffe, krave, rejsetæppe) Tilsted 13-07-1886 2
Plantager. Nors Klitternes forvandling til skove Nors 19-07-1886 2
Plantager. Tvorup Klitternes forvandling til skove Vang 19-07-1886 2
Plantager. Vandet Klitternes forvandling til skove V. Vandet 19-07-1886 2
Politiske foreninger “Agitationen for Thisted og omegn” (Højre) Thisted 23-01-1886 3
Politiske foreninger Den konservative klub Thisted 30-01-1886 2
Politiske foreninger Den konservative klub (fane) Thisted 12-02-1886 2
Politiske foreninger Thisted konservative klub (faneindvielse) Thisted 11-05-1886 2
Poulsen, Herman Døde Thisted 21-01-1886 3
Schou, J. R. Døde Thisted 18-10-1886 3
Skaarup, Mads Nielsen Døde Thisted 02-04-1886 3
Skoler. Thisted En formiddagsklasse for drenge ved Th. Borgerskole Thisted 23-10-1886 2
Skoler. Thisted Ved Th. Borger-og almuesk.(klasse for fabriksbørn) Thisted 24-11-1886 3
Sparekasser.Landbosparekasse Landbosparekase for Thy (oprettelse af) 10-05-1886 2
Sparekasser.Landbosparekasse Sparekassen for Thy (opstart) 20-12-1886 2
Sparekasser.Landbosparekasse Landbosparekassen for Thy (opstart) 23-12-1886 2
Sport. Thisted Sport Thisted 21-08-1886 2
Strandinger.”Gylse” Stranding (Vorupør) Hundborg 04-11-1886 3
Strandinger.”J.H.Niemann” Grundstødt damper (Vangsaa) Vang 02-11-1886 2
Strandinger.”J.H.Niemann” Beslaglæggelse af et tysk dampskib på foranledn… Vang 15-11-1886 3
Strandinger.”La Plata” Stranding (Stenbjerg) Nørhå 03-07-1886 2
Strandinger.”La Plata” Strandingen ved Stenbjerg Nørhå 05-07-1886 2-3
Strandinger.”La Plata” Besætningen fra dampskibet “La Plata” Nørhå 07-07-1886 2-3
Strandinger.”La Plata” Bjærgningsforetagende Nørhå 03-08-1886 3
Strandinger.”La Plata” Letsindig navigering Nørhå 09-10-1886 2-3
Teatre. Thisted Aftenunderholdningen i Sommerlyst Thisted 01-07-1886 2
Telegrafvæsen Statstelegrafen (forb. mellem Thisted og Vorupør) 30-08-1886 2
Tengnagel, Fabritius de Udnævnelse (Ridder af Dannebrog) Thisted 07-04-1886 2
Udskiftningen Udstykningen i Thisted amt (I) 23-12-1886 1
Udskiftningen Udstykningen i Thisted amt (II) 24-12-1886 1
Udskiftningen Udstykningen i Thisted amt (III) 27-12-1886 1
Udstillinger. Thisted Industriudstillingen i Thisted Thisted 27-08-1886 2
Udstillinger. Thisted Industri-udstillingen i Thisted Thisted 29-10-1886 3
Udstillinger. Thisted Håndværker- og industriudstillingen i Th.(åbning) Thisted 15-11-1886 2
Udstillinger. Thisted Håndværker- og industriudstillingen Thisted 16-11-1886 2
Udstillinger. Thisted Håndværker og industriudstillingen Thisted 17-11-1886 2-3
Udstillinger. Thisted Håndværker og industriudstillingen i Thisted Thisted 22-11-1886 2
Unsgaard (amtmand) Stiftamtmand Unsgaards pludselige dødsfald Thisted 26-02-1886 2
Vigh, Christian Peter Døde Skinnerup 23-07-1886 3
Voldsteder. Sjørring På Sjørring Volde… Sjørring 06-07-1886 2-3
Wagner, Johanne Døde Nørhå 08-07-1886 3
Winchel, Magdalene Døde Thisted 18-10-1886 3
Yde (lærer) Jubilæum (25 år) Hundborg 16-09-1886 3
Yde, Hedegaard Døde Hundborg 02-04-1886 3
Yde, Jens Jensen Dødsfald Hundborg 16-11-1886 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.