Thisted Amts Tidende – Emneindex 1921

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Algreen, Peder Kjellerup Snedsted Seminarium Snedsted 30-12-1899
Amann, R.H. Ordensdekorationer Thisted 20-04-1921 3
Andersen, Poul Dødsfald Sjørring 13-12-1921 3
Arbejdsløshed. Thisted Afhjælpning af arbejdsløsheden 27-10-1921 1
Arboe, J.P.E. 25 års præstejubilæum i samme embede Sønderhå 01-04-1921 3
Arboe, J.P.E. To præstejubilæer Sønderhå 18-04-1921 3
Arboe, J.P.E. Præstejubilæet i Sønderhå Sønderhå 23-04-1921 3
Badstue, Anker Jordefærd Thisted 15-10-1921 3
Bartsch, A. 30 års embedslægevirksomhed Thisted 10-10-1921 3
Berthelsen, Karen Marie Paa kryds og tværs – 80 aar Thisted 25-02-1921 3
Biblioteker. Thisted Fra læserkredsen – Thisted Folkebibl./N.Grønkjær Thisted 23-04-1921 2
Biblioteker. Thisted Thisted Biblioteksforening Thisted 22-11-1921 3
Bredahl (lærer) 25 års lærerindejubilæum Snedsted 25-11-1921 3
Budtz-Müller, Bertel På kryds og tværs – Forfatteren Budtz-Müllers… Thisted 11-03-1921 3
Bundgaard, J. “Thylandske småfortællinger” 24-02-1921 1
Bundgaard, J. “Den skindøe kaal” 12-04-1921 3
Bundgaard, J. “Æ sme aa æ sovnfoged” 20-05-1921 4
Bundgaard, J. “Povl hans ny klæjer” 23-05-1921 4
Byggeri. Thisted Byggeforeningen “Solbakken” Thisted 05-12-1921 3
Carstensen, F.C. En Thisted-bo til Siam Thisted 05-04-1921 3
Christensen, A. Guldbryllup Kåstrup 05-12-1921 3
Christensen, A.J. Afsked Thisted 05-09-1921 3
Christensen, A.J. Togfører A.J. Christensen Thisted 30-09-1921 3
Christensen, Chr. F. Død efter ulykkestilfælde Jannerup 03-09-1921 3
Christensen, Jens Nikolaj Død på broderens bryllupsdag Kallerup 20-04-1921 3
Christensen, Jens Peter Guldbryllup Nørhå 12-08-1921 3
Christensen, M. 40 års jubilæum Thisted 02-07-1921 3
Christensen, Nicolette Paa kryds og tværs – 90 år Thisted 10-01-1921 3
Cirkus. Miehe Miehes jubilæum 1871-1921 (forestilling i Thisted) Thisted 25-07-1921 3
Cirkus. Miehe Paa kryds og tværs – Cirkus Miehe i Thisted Thisted 26-07-1921 3
Dam, J.C. Dødsfald Thisted 04-02-1921 3
Ditlevsen (lærer) 50 års lærerjubilæum Snedsted 27-10-1921 3
Ditlevsen (lærer) Lærerjubilæet i Elsted Snedsted 02-11-1921 3
Dittmann, R. Dødsfald Tved 17-05-1921 3
Eksportforening. Nordthy En eksportstald i Thisted Thisted 07-02-1921 3
Færger. Fæggesund Fæggesund Færgeri (amtsrådsbehandling) Arup 26-02-1921 3
Færger. Thisted-Gullerup Forbindelsen mellem Thisted og Mors Thisted 04-05-1921 3
Foredragsforeninger En foredragsforening i Stagstrup Stagstrup 15-02-1921 3
Forlag. “Galsters” Galsters forlag Thisted 10-03-1921 3
Forlis. “Maagen” Et skib fra Thisted forlist i Løgstør Bredning Thisted 18-01-1921 3
Forlis. “Maagen” “Maagens” stranding ved Løgstør Thisted 05-08-1921 3
Forlis. “Maagen” Bjergningsforetagende Thisted 13-08-1921 3
Fortidsminder Oldsagsfund Thorsted 13-05-1921 3
Fritsch, Emil 40 års organist jubilæum (ill.) Thisted 08-03-1921 2
Fritsch, Emil Paa kryds og tværs – Organist-jubilæet Thisted 18-03-1921 3
Frost, Anders Poulsen Guldbryllup (ill.) Ø. Vandet 06-04-1921 3
Galster, Gerda Pludselig død Thisted 17-05-1921 3
Galster, Gerda En smuk højtidelighed Thisted 19-05-1921 3
Gårde. “Gl. Hornstrup” “Gl. Hornstrup” solgt til udstykning Kallerup 14-05-1921 3
Gårde. “Gl. Hornstrup” Udstykningen af Gl. Hornstrup Kallerup 23-05-1921 2
Gårde. “Gl. Hornstrup” Gl. Hornstrup udstykket til bunds Kallerup 28-05-1921 3
Gårde. “Gl. Hornstrup” De nye husmandsbrug på Gl. Hornstrup Kallerup 30-05-1921 3
Gårde. “Gl. Hornstrup” Udstykningen af “Gl. Hornstrup” Kallerup 09-06-1921 3
Gårde. “Gl. Hornstrup” Udstykningen af Gl. Hornstrup Kallerup 13-08-1921 3
Gårde. “Kirkegaard” Udstykningen i Sennels Sennels 02-09-1921 3
Gårde. “Kirkegaard” Udstykningen i Sennels Sennels 03-09-1921 3
Gårde. “Kirkegaard” De nye statshuse i Harring og Sennels Sennels 19-09-1921 3
Gårde. “Øland” De nye statshuse i Harring og Sennels Harring 19-09-1921 3
Gårde. “Skinnerupgård” Brand på Skinnerupgård Th. Landsogn 03-11-1921 3
Gjerlach (postassistent) 25 års jubilæum Thisted 01-04-1921 3
Grøn, A.K.K. 25 års jubilæum Nørhå 25-10-1921 3
Hammer, Petrus Postassistent P. Hammer Thisted 21-03-1921 3
Hammer, Petrus Jordefærd Thisted 26-03-1921 3
Hansen, Jacob 75 år (tidl. præst i Thisted, nu bosat i Odense) Thisted 11-02-1921 3
Hansen, L.H.J. 25 års jubilæum Thisted 30-11-1921 3
Havne. Thisted Thisted havn (møde vedr. havnen) Thisted 19-01-1921 2
Havne. Thisted Udvidelsesarbejderne ved Thisted Havn (ill.) Thisted 08-07-1921 1-2
Havne. Thisted Thisted havn (udvidelse) Thisted 13-08-1921 3
Hesteeksportforening. Thy Danmarks første heste-eksportforening 18-01-1921 1
Hesteeksportforening. Thy Danmarks første hesteeksportforening 21-01-1921 3
Hesteeksportforening. Thy Hesteeksporten 03-02-1921 1
Hilden-Petersen, H. Ordenstildeling (Rd. af Dannebrog) Hillerslev 12-03-1921 3
Historie. Thy Blade af Thylands historie I /N. Sodborg 09-07-1921 4
Historie. Thy Blade af Thylands historie II /N. Sodborg 12-07-1921 3-4
Historie. Thy Blade af Thylands historie III /N. Sodborg 25-07-1921 4
Historie. Thy Blade af Thylands historie IV /N. Sodborg 27-07-1921 4
Historie. Thy Blade af Thylands historie V /N. Sodborg 10-08-1921 4
Historie. Thy Blade af Thylands historie VI /N. Sodborg 11-08-1921 2
Hoteller. Vorupør Vorupør badehotel nedbrændt Hundborg 10-12-1921 3
Husmandsforening.Vang-Tvorup En husmandsforening i Vang-Tvorup Vang 04-04-1921 3
Idrætsklub. Thisted Idrætsstævnet i Thisted Thisted 06-06-1921 3
Jacobsen, J.P. Fra læserkredsen (J.P. Jacobsens samling/Grønkjær) Thisted 26-01-1921 2
Jacobsen, J.P. Mindesmærke for J.P. Jacobsen Thisted 18-02-1921 3
Jacobsen, J.P. Et mindesmærke for J.P. Jacobsen Thisted 28-02-1921 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens efterladte manuskripter og breve Thisted 04-03-1921 3
Jensen, N.P. Dødsfald Thisted 09-03-1921 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 20-01-1921 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen (folketingsbehandling) 21-01-1921 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 19-02-1921 1
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Banen over Mors 12-05-1921 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Nykøbing-Thisted banen 08-07-1921 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Morsøbanen 17-09-1921 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 19-11-1921 1
Jernbaner. Thybanen Udvidelsen af toggangen 07-01-1921 3
Johnsens Rekreationshjem Konsul Johnsens stiftelse (køb af grund mv.) Thisted 03-08-1921 3
Jørgensen, Marius Paa kryds og tværs – Idrætsstævnet i Thi…(ill.) Thisted 04-06-1921 3
Jørgensen, Peter 90 år (ill.) Skjoldborg 05-08-1921 3
Kirk, Jens Guldbryllup Hundborg 22-11-1921 3
Kirk, Jens Guldbryllup (ill.) Hundborg 26-11-1921 3
Kirker. Sjørring Vor Frue kirke i Sjørring /L. Tolstrup Sjørring 22-03-1921 1
Kirker. Stagstrup Fra den sorte døds tid Stagstrup 19-10-1921 3
Kirker. Stenbjerg Stenbjerg kirke (finanslovsbetænkning) Nørhå 12-01-1921 2
Kjær (præst) På kryds og tværs – 70 år Skjoldborg 21-05-1921 3
Kjær (præst) 70 år Skjoldborg 27-05-1921 3
Kjær (præst) Pastor Kjærs afsked Skjoldborg 17-10-1921 3
Kloster, Lars Mikkelsen Guldbryllup (ill.) Th. Landsogn 10-10-1921 3
Klostergaard, Anders Guldbryllup (ill.) Skjoldborg 19-11-1921 3
Knudsen, Jørgen Dødsfald Thisted 17-11-1921 3
Knudsen, Jørgen Jordefærd Thisted 22-11-1921 3
Kold, Kr. Mikkelsen Else Henriksen fra Hørdum /Sodborg Thisted 26-04-1921 2
Kold, Kr. Mikkelsen De gode tider Thisted 28-04-1921 1
Kommune. Hunstrup Adskillelse af Hunstrup og Østerild Hunstrup 17-06-1921 3
Kommune. Hunstrup Deling af Hunstrup-Østerild kommune Hunstrup 13-08-1921 3
Kommune. Hunstrup Deling af Hunstrup-Østerild kommune (amtsrådsbeh.) Hunstrup 02-12-1921 2
Kommune. Østerild Adskillelse af Hunstrup og Østerild Østerild 17-06-1921 3
Kommune. Østerild Deling af Hunstrup-Østerild kommune Østerild 13-08-1921 3
Kommune. Østerild Deling af Hunstrup-Østerild kommune (amtsrådsbeh.) Østerild 02-12-1921 2
Krarup, H.C.M. Pastor Krarups afsked Nors 14-01-1921 3
Krarup, H.C.M. Pastor H. Krarup (afsked) Nors 12-04-1921 3
Kristensen, Niels Guldbryllup (ill.) Sjørring 03-05-1921 3
Kystsikring. Stenbjerg En læmole ved Stenbjerg Nørhå 10-05-1921 3
Kystsikring. Stenbjerg Læmolerne ved Stenbjerg og Agger (udvid. henlagt) Nørhå 17-11-1921 3
Landbospareselskab. Thisted “Landbospareselskabet i Thisted” Thisted 23-04-1921 4
Larsen, Mogens Chr. 70 år Thisted 09-11-1921 3
Larsen, P. Pludselig død Thisted 01-06-1921 2
Larsen, P. Kaptajn Larsens død Thisted 02-06-1921 3
Larsen, Peter Chr. Dødsfald Hillerslev 11-11-1921 3
Ligestilling Mænds og kvinders ligestilling i Thisted Thisted 22-03-1921 3
Lund, P. Dødsfald Thisted 26-09-1921 3
Lynge, Lars Guldbryllup (ill.) Vesløs 29-11-1921 3
Lynge, Lars Guldbryllupsfesten i Tømmerby Vesløs 05-12-1921 3
Mejerier. Østerild Andelsmejeriet “Nordthy” i Østerild (ill.) Østerild 17-10-1921 3
Mejerier. Østerild Det danske mejeribrug i 25 aar (jubilæumsforedrag) Østerild 18-10-1921 1
Mejerier. Østerild Andelsmejeriet “Nordthy”‘s 25 års jubilæum Østerild 18-10-1921 3
Mejerier. Snedsted Snedsted Mejeris jubilæum (25 år) Snedsted 18-07-1921 3
Menighedspleje. Thisted Menighedsplejen i Thisted Thisted 26-10-1921 1
Mikkelsen, Chr. Dødsfald Nørhå 14-12-1921 3
Mikkelsen, Jens Guldbryllup Nørhå 09-07-1921 3
Mikkelsen, Jens Guldbryllup Nørhå 18-07-1921 3
Mikkelsen, M.J. Dødsfald Sennels 24-01-1921 3
Møller, Axel Montebello To præstejubilæer Thisted 18-04-1921 3
Møller, Axel Montebello Præstejubilæet i Thisted (ill.) Thisted 23-04-1921 3
Møller, K. Anker Pastor K. Anker Møll.,Velling (præst i Thy Valgm.) 12-03-1921 3
Møller, K. Anker Pastor K. Anker Møller (Thy Valgmenighed) 19-05-1921 3
Møller, K. Anker Præsteindsættelsen i Thy Valgmenighed 30-05-1921 1
Møller. Årup Aarup Mølle (nedlæggelse af – møde i Snedsted) Snedsted 15-01-1921 2
Mollerup, Mette Laursen Vorupørs ældste indbygger Hundborg 15-08-1921 3
Mollerup, Mette Laursen Vorupørs ældste indvaaner (ill.) Hundborg 17-08-1921 2
Mund- og klovesyge Atter mund- og klovsyge i Thy Kåstrup 27-10-1921 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovsygen i Kaastrup Kåstrup 28-10-1921 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovsygen i Kaastrup var hård Kåstrup 01-12-1921 3
Munk-Poulsen, Jens Fhv. folketingsmand Munk-Poulsen død (ill.) Hundborg 17-08-1921 1
Munk-Poulsen, Jens Fhv. folketingsmand Munk-Poulsens jordefærd Hundborg 22-08-1921 2
Munk-Poulsen, Jens Et mindesmærke for Munk-Poulsen Hundborg 23-08-1921 2
Musik Den kgl. opera kommer til Thisted Thisted 23-05-1921 3
Musik Paa kryds og tværs – Den kgl. operas besøg i This. Thisted 20-06-1921 3
Nielsen, Chr. Hansen En kæntrings-ulykke ved Vorupør Hundborg 28-10-1921 3
Nielsen, Joseph Guldbryllup (ill.) Vang 31-10-1921 3
Noe-Nygaard (præst) Thy Valgmenighed (afsked med menigheden)- (ill.) 29-03-1921 2
Nordentoft, Poul Nordentoft taler selv sin sag Thisted 27-01-1921 2
Nordentoft, Poul Nordentoft-sagen Thisted 11-04-1921 3
Nordentoft, Poul Nordentoft for Højesteret (ill.) Thisted 12-04-1921 3
Nordentoft, Poul Poul Nordentoft og hans hustru Thisted 18-04-1921 2
Nordentoft, Poul Nordentoft idømt 12 års tugthus Thisted 28-04-1921 2
Nordentoft, Poul Nordentoftsagen Thisted 28-04-1921 1
Nordentoft, Poul Nordentoft blev skuffet Thisted 29-04-1921 2
Nordentoft, Poul Dommen over Nordentoft Thisted 30-04-1921 3
Nordentoft, Poul Læge Nordentoft Thisted 02-05-1921 2
Nordentoft, Poul Nordentofts rejse til tugthuset Thisted 06-05-1921 1
Nørgaard, Chr. 91 år (ill.) Hillerslev 14-10-1921 3
Nørgaard, Jens Dødsfald Th. Landsogn 14-12-1921 3
Nørgaard, Jens Afdøde Jens Nørgaard Th. Landsogn 15-12-1921 3
Østerbye (maler) 25 års borgerjubilæum Thisted 10-12-1921 3
Ottesen, I.R. Dødsfald Thisted 11-07-1921 3
Plantager. Snejstrup Nye plantager Jannerup 19-09-1921 3
Plantager. Thisted Thisted plantage (100 års jubilæum) Thisted 04-01-1921 3
Plantager. Thisted Den store folkefest i Thisted i går Thisted 11-06-1921 2
Plantager. Thisted Ødelæggelsen i Thisted plantage (orkan) Thisted 25-10-1921 3
Poulsen, A. 25 års jubilæum Thisted 23-05-1921 3
Poulsen, Otto Guldbryllup (ill.) Thisted 08-11-1921 3
Ramsgaard, Anders Guldbryllup (ill.) Skjoldborg 09-05-1921 3
Rosenørn, P.E.M. Politimesteren i Thisted (afsked) Thisted 21-04-1921 2
Rugholm, Peter Præsteindvielsen i går Nors 14-05-1921 2
Rugholm, Peter Præsteindsættelsen i Nors Nors 23-05-1921 1
Rugholm, Peter “Det kimer” (julesang) Nors 24-12-1921 3
Rugholm, Peter “Ved aarsskiftet” (digt) Nors 31-12-1921 1
Selmer, N.C. Dødsfald Thisted 09-05-1921 3
Sjørring Vold Fra læserkredsen – “Sjørring Vold” /Hans Sjørring 19-04-1921 3
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborg (60 år) (ill.) Øsløs 26-04-1921 3
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborgs barndom og ungdom Øsløs 28-04-1921 2
Skjoldborg, Johan Aakjærs sang til Skjoldborg Øsløs 29-04-1921 1
Skjoldborg, Johan Da Skjoldborg blev 60 Øsløs 30-04-1921 3
Skjoldborg, Johan Bogmarkedet – anm. af “Præsten i Løgum” /J.D. Øsløs 08-11-1921 1
Skoler. Snedsted Skolesagen i Snedsted (om bygning af skole) Snedsted 09-06-1921 2
Skoler. Snedsted Skolesagen i Snedsted Snedsted 15-06-1921 3
Skoler. Thisted Østre Borgerskoles indvielse Thisted 30-03-1921 3
Skoler. Thisted Skoleindvielsen i Thisted (Ø. Borgerskole), (ill.) Thisted 31-03-1921 1-2
Skoler. Thisted Paa kryds og tværs – Ved skoleindvielsen i Thisted Thisted 31-03-1921 3
Skoler. Thisted Skolevæsenet i Thisted (møde i byrådet) Thisted 16-04-1921 3
Skoler. Vang Vang gamle skole nedbrændte… Vang 10-12-1921 3
Skoler. Vang Skoleforholdene i Vang-Tvorup Vang 29-12-1921 3
Snedsted Seminarium Blade af Thylands histire I /N. Sodborg Snedsted 09-07-1921 4
Snedsted Seminarium Blade af Thylands historie II /N. Sodborg Snedsted 12-07-1921 3-4
Snedsted Seminarium Blade af Thylands historie III /N. Sodborg Snedsted 25-07-1921 4
Snedsted Seminarium Blade af Thylands historie IV /N. Sodborg Snedsted 27-07-1921 4
Snedsted Seminarium Blade af Thylands historie V /N. Sodborg Snedsted 10-08-1921 4
Snedsted Seminarium Blade af Thylands historie VI /N. Sodborg Snedsted 11-08-1921 2
Søndergaard, N. 25 års borgerjubilæum Thisted 29-11-1921 3
Sørensen (provst) se: Historie. Thy – Blade af Thylands historie… Sønderhå 30-12-1899
Sørensen, Anna Dødsfald Sønderhå 24-05-1921 2
Sørensen, Jens Guldbryllup (ill.) Stagstrup 14-12-1921 3
Sørensen, N.A. Jordefærd Øsløs 06-09-1921 2
Steen, P.P. Dødsfald Thisted 06-12-1921 3
Strandinger.”Lykkens P.” “Lykkens Prøve” strandet på Fæggerøn Arup 19-12-1921 3
Sygehuse. Thisted Thisted sygehuse Thisted 13-07-1921 3
Teater. Thisted Paa kryds og tværs – friluftteater i Thisted Thisted 19-07-1921 3
Thisted Amts Kolonial Imp Stor lagerbrand i Thisted Thisted 03-01-1921 3
Thisted Byråd Byrådsvalget i Thisted (15.03.21) Thisted 16-03-1921 2
Thisted Højspændingsværk Thisted Højspændingsværk Thisted 21-04-1921 1
Thisted Højspændingsværk Kabelnedlægningen ved Vilsund (ill.) Thisted 27-07-1921 3
Thomsen, J. Guldbryllup Hundborg 25-05-1921 3
Toft, Chr. Jordefærd Arup 08-02-1921 3
Tømmermand, Erik Guldbryllup Øsløs 12-09-1921 3
Tømmermand, Erik Guldbrylluppet i Øsløs Øsløs 22-09-1921 3
Tørvegravning. Hundborg Tørvefabrikationen Hundborg 30-04-1921 3
Tørvegravning. Hundborg Tørveproduktionen Hundborg 28-06-1921 3
Trærup, Chr. Christensen Dødsfald Thisted 18-07-1921 3
Uchtomsky, Ira “Sandheden om Fyrstinde Uchtomsky” (anm.) Thisted 20-12-1921 1
Udstykningsforeninger 16 nye husmandsbrug i Thy (Thylands Udstykningsf.) 20-08-1921 3
V.U. Østerild Politisk diskussionsforening Østerild 22-02-1921 3
V.U. Sjørring-Thorsted Den første Venstreungdomsforening i Thisted-kreds. Sjørring 08-02-1921 3
V.U. Snedsted En V.U.-forening i Snedsted Snedsted 10-02-1921 3
Valgmenighed. Thy Pastor K. Anker Møller, Velling 12-03-1921 3
Valgmenighed. Thy Thy Valgmenighed (afsked med Noe-Nygaard) 29-03-1921 2
Vejlerne. Arup Vejlerne – en kendelse imod ejerne Arup 21-05-1921 3
Vejlerne. Arup Arup og Vesløs Vejler Arup 29-08-1921 3
Vejlerne. Arup Vejlesagen for overlandvæsenskommissionen Arup 30-08-1921 1-2
Vejlerne. Arup Arup og Vesløs Vejler (overlandvæsenskommission) Arup 22-12-1921 3
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlerne (landvæsenskommissionskendelse) Øsløs 28-04-1921 3
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlerne paa Hannæs (landv.komm.-kendelse) Øsløs 13-05-1921 2
Vøhtz, S.W. Dødsfald Thisted 27-01-1921 2
Vøhtz, S.W. Jordefærd Thisted 03-02-1921 3
Vorupør Badehotel se: Hoteller. Vorupør Hundborg 30-12-1899
Vorupør Fiskekompagni Vorupør Fiske-kompagni Hundborg 19-03-1921 2
Winter, J. Chr. Præstevielsen i Thisted kirke Ø. Vandet 01-02-1921 1
Winter, J. Chr. Præsteindsættelsen i Vandet Ø. Vandet 07-02-1921 3
Yde, Niels Olesen 90 år Tilsted 02-08-1921 3

Tilbage til oversigt