Registrant over gravsten på Vust kirkegård 2001-02

Efternavn Fornavn Født Sted År Død Sted År Kommentar
Ane 1796 Vust Holme 1848 Sort kors
Agesen, 22-11-13 1913
Agesen, Aage 08-05-75 1875 14-03-22 1922 FT 1921
Agesen, Elisabeth 27-09-78 1878 11-08-58 1958 FT 1921
Agesen, Jakob 13-12-74 1874 30-03-15 1915 KB 1859-1874 (fødsel)
Agesen, Lars 06-01-49 1849 Vust Holme 1924 FT 1916
Agesen, Marie 20-02-87 1887 10-11-75 1975 FT 1921
Agesen, Søren Chr. 11-08-85 1885 04-04-61 1961 Sløjfet
Andersen, Ane Kathrine 06-10-57 Vust 1857 29-04-27 Vust 1927 Sløjfet
Andersen, Graves 13-04-20 Vust 1820 Vust KB 1814-1836 (fødsel)
Andersen, Karl 13-08-66 Østerild 1866 25-01-47 Frøstrup 1947 Sløjfet
Axelsen, Karoline Kirstine Gift Jens Chr. Thomsen
Bach, Stinne 14-07-02 Holme 1902 08-01-87 Holme 1987
Berthelsen, Ane Marie Gift Jens Jensen
Bertelsen, Anne Petrea 08-06-51 1851 30-07-19 1919 Gift Jens Peter Nielsen
Breum, Jens Peter 05-06-48 Aggersborg 1848 12-08-18 Vust 1918
Brix, N.C. 26-10-62 V. Thorup 1862 31-07-31 V. Thorup 1931 Sløjfet
Christensen, Ane Margrethe 08-06-33 1833 Gift Jesper Jespersen, sløjfet
Christensen, Helene 25-10-80 1880 15-09-58 1958 Sløjfet, gift Agesen
Christensen, Johanne Kirstine Sløjfet, gift Kristen Nordentoft Nielsen – FT 1880
Christensen, Maren Kirstine 29-05-57 Fjerritslev 1857 05-03-93 Vust Holme 1893 Gift Nielsen
Christensen, Maren Margrethe 17-01-54  Vust 1854 1926 Gift Jens Andreas Jensen
FT 1921
Christiansen, Inger Marie 04-01-54 1954 11-01-87 1987
Davidsen, Olga 15-06-05 1905 15-10-79 1979
Davidsen, Søren 22-02-00 1900 17-06-68 1968
Godiksen, Elias 22-06-51 1851 Sløjfet – KB 1836-1859 (fødsel)
Godiksen, Else 07-09-75 1875 26-07-02 1902 Gift Niels Chr. Nielsen
Godiksen, Jens Peter 08-02-33 1833 KB 1814-1836 (fødsel)
Godiksen, Otto Kristian 26-03-33 1833 Sløjfet – KB 1814-1836 (fødsel)
Graversdatter, Mariane 03-06-33 Vust 1833 12-12-02 1902
Gravesen, Anna Marie 16-04-78 Malle 1878 27-12-48 Vust 1948
Gravesen, Elna 08-08-12 1912 07-01-91 1991
Gravesen, Graves Sørensen 20-10-71 Vust 1871 15-03-07 Vust 1907
Gravesen, Kristian 10-02-10 1910 21-11-83 1983
Gravesen, Lars Sørensen 05-05-78 Vust 1878 15-04-60 Vust 1960
Gravesen, Peter Kristian 17-09-35 Vust 1835 29-09-79 1879 KB 1874-1891 (død)
Gravesen, Søren 29-03-31 1831 1914 KB 1814-2001 (fødsel)
Græsbøll, Emma 01-09-04 Vust 1904 13-02-99 Vust 1999 Gift Niels Svaneborg
Græsbøll, Jakob 01-05-70 1870 12-10-26 1926
Græsbøll, Maren Nørhauge 02-03-78 1878 14-09-40 1940
Græsbøll, Marie 04-05-74 1874 19-04-52 1952
Græsbøll, Noria 26-08-07 Vust 1907  ??-08-46 Oslo 1946
Græsbøll, Otto 01-05-70 1870 01-06-30 1930
Haver, Kristen 23-02-83 1883 21-07-61 1961 Kirkegårdsgartner
Hjelholt, Anders 20-05-53 1953 27-01-88 1988
Holm, Johanne Marie
Holm Margrethe 23-11-90 1890 14-04-69 1969 Gift Niels Møller Holm
Holm Niels Møller 21-06-88 1888 30-08-56 1956
Jacobsdatter, Ane Marie 15-09-23 Vust 1823 16-03-09 Manstrup 1909 Gift Kr. Jensen Norre
Jakobsdatter, Gift Jens Kr. Jensen
Jakobsdatter, Else 17-10-14 1814  1875? Gift Nørhave
Jakobsdatter, Margrethe 06-02-11 Vust 1811 08-05-02 Vust 1902
Jakobsen, Ane Maria 05-07-23 Lild 1823 26-12-74 Vust 1874 Gift Jens Andersen
Jakobsen, Bolette Marie 20-08-46 Vust 1846 31-12-39 Vust 1939 Gift Lars Jakobsen
Jakobsen, Frands Kr. 16-12-64 1864 14-11-92 1892 Købmand
Jakobsen, Jakob 24-02-76 1876 18-05-54 1954
Jakobsen, Kirstine 08-04-88 1888 29-02-72 1972 Gift Jakob Jakobsen
Jakobsen, Kristen Pedersen 16-11-78 Vust 1878 22-11-98 Vust 1898 Sløjfet
Jakobsen, Lars 01-09-48 Vust 1848 14-03-38 Vust
Jakobsen, Niels 31-03-19 Vust 1819 18-06-97 1897 Sløjfet
Jakobsen, Niels Peter 20-04-42 Vust 1842 14-05-16 Vust 1916
Jensdatter, Ane Marie Sort kors
Jensen, Ane Kathrine 13-12-56 Klim 1856 25-06-47 Vust 1947 Sløjfet
Jensen, Ane Kirstine 23-06-39 Klim 1839 27-05-13 Vust 1913 Gift Mølbek
Jensen, Ane Marie 30-11-87 1887 1964 Sløjfet – KB 1874-1891 (fødsel)
Jensen, Arne M. 09-04-13 1913 21-04-95 1995
Jensen, Chr. 20-01-91 1891 24-09-60 1960
Jensen, Chr. Vandet 04-11-82 Vust 1882 28-04-70 Vust 1970
Jensen, Dorthea 16-02-85 1885 1964 KB 1874-1891 (fødsel)
Jensen, Dorthea Marie 03-04-60 1860 30-04-42 1942
Jensen, Else Marie 20-07-02 1902 10-07-41 1941
Jensen, Gregers 07-01-63 Lild 1863 06-03-23 Vust 1923 Sløjfet
Jensen, Helene 14-10-89 1889 27-01-46 1946 KB 1874-1891 (fødsel)
Jensen, Jens 08-08-03 1903 08-07-96 1996
Jensen, Jens Vust
Jensen, Jens Andreas 16-02-48 1848 FT 1921
Jensen, Jens Kr. (Nørhave) 13-07-07 1807 KB 1756-1813 (fødsel)
Jensen, Jens Peter 08-04-25 1925 20-05-77 1977
Jensen, Johannes 1895 1970
Jensen, Kirsten Gøttrup V. Thorup 1942
Jensen, Kirstine 02-09-97 1897 04-05-81 1981 Gift Chr. Jensen
Jensen, Laurids Andreas 08-02-94 Vust 1894 06-04-02 Vust 1902
Jensen, Maren 17-03-49 Vust 1849 08-12-29 Vust 1929 Gift Jens P. Breum
Jensen, Mariane 12-05-93 Vust 1893 12-10-74 Vust 1974 Gift Chr. Vandet Jensen
Jensen, Marie 1891 1964 Sløjfet
Jensen, Marie 20-01-18 1918 18-11-96 1996
Jensen, Marie 20-02-58 1858 25-10-36 1936 Gift Otto Jensen
Jensen, Mary 20-01-18 1918 18-11-96 1996
Jensen, Martinus 19-05-59 1859 02-08-38 1938
Jensen, Niels Holme
Jensen, Niels Kristen Vust Vust Holme
Jensen, Oda 24-04-07 1907 15-10-83 1983
Jensen, Otto 24-02-62 1862 19-05-29 1929 Gårdejer
Jensen, Otto M. 15-08-93 1893 19-04-30 1930
Jensen Steffen Holme 1788? 04-02-57 Holme 1857 Sort kors – KB 1836-1859 (død)
Jensen, Søren Høyer 02-09-26 1926 19-08-00 2000
Jespersen Jesper 12-12-26 Nørhå 1826 07-07-97 Vust 1897 Lærer, sløjfet – FT 1890
Johansen, Gunhild 06-04-17 1917 28-03-99 1999
Johansen, Lars Lynge 23-09-00 1900 05-01-80 1980
Kirkensgaard, Niels Peter 19-10-80 1880 07-12-71 1971 FT 1916
Kirkensgaard, Peter Andreas 26-03-88 Vust 1888 04-10-11 Ved Køge 1911 Lærer i Ålbæk, Randers
Kjeldsen, Ane Kirstine 28-12-80 1880 11-06-52 1952
Kjeldsen, Chresten 29-08-78 1878 28-11-69 1969 D.B.M.
Kjeldsen, Inger 05-08-09 1909 1992 FT 1916
Kjeldsen, Valdemar 08-03-14 1914 02-06-99 1999
Klitgaard, Anthon P. 21-08-88 1888 11-07-27 1927
Klitgaard, Karoline 25-10-95 1895 13-01-43 1943
Kold, Chr. Andersen 17-10-60 Øsløs 1860 22-10-27 Vust 1927
Kold, Larsine 13-11-62 Klim Odde 1862 12-08-50 Vust 1950
Kristensen, Anna Wullum 01-02-99 1899 07-01-83 1983 Gift Peter Andreas Kristensen
Kristensen, Børge Wullum 24-02-32 1932 29-02-96 1996
Kristensen, Ellen Wullum 22-12-23 1923 20-09-57 1957 Gift Pedersen
Kristensen, Jens Kr. 18-10-18 Fjerritslev 1818 02-02-94 Vust 1894 Sort kors
Kristensen, Johanne 27-09-54 1854  ??-04-17 1917 Gift Anders Gravesen Svaneborg – FT 1916
Kristensen, Magda 1927 1979
Kristensen, Niels Kristian 18-05-60 Kollerup 1860 22-12-07 Vust 1907
Kristensen, Peter Andreas 20-04-92 1892 12-01-74 1974 Landpostbud
Kristensen, Søren 01-03-92 Løgsted 1792 16-07-70 Holme Mølle 1870 Sort kors, gift 1826 – KB 1859-1874 (død)
Larsen, Jenny Førby 31-08-18 1918 17-09-96 1996
Larsen, Johannes 02-02-15 1915 17-02-59 1959
Larsen, Kirsten Marie Øsløs Fjerritslev Gift Brix
Larsen, Maren Kirstine Gøttrup 19-08-26 Vust 1926 Gift Jens Nielsen
Larsen, Th. Kr. 11-09-55 Løgstør 1855 12-06-31 Vust 1931 Lærer i Vust 1886-1926
Lund, Peder Jensen 14-02-55 1855 11-03-07 1907 Sløjfet – KB 1903-1931 (død)
Madsen, Mariane 15-12-40 Klim 1840 14-02-20 Klim 1920 Gift Niels Peter Jakobsen
Mølbek, Anders 01-04-48 Mølbæk 1848 08-08-15 Mølbæk 1915 KB 1836-1859 (fødsel)
Mølbek, Maren Margrethe 04-04-45 Blegsted 1845 1898 KB 1836-1859 (fødsel)
Nicolaisen, Maren Kirstine Gift Peder Jensen Lund, sløjfet
Nielsen, Ane Johanne Thorup Holme Vust Holme Gift Lars Agesen
Nielsen, Ane Kathrine 14-12-55 1855 05-09-39 1939 FT 1916
Nielsen, Ane Malene 04-04-43 1843 15-12-91 1891
Nielsen, Else 03-09-58 1858 08-03-38 1938 Gift Johannes Thomsen
Nielsen, Else M. 1932 1993
Nielsen, Jens 06-06-40 Vust 1840 21-12-02 Vust 1902 Gårdejer og sognefoged
Nielsen, Jens Peter 09-03-55 1855 23-06-36 1936
Nielsen, Just Christian Hede 04-01-60 Vust 1860 09-11-13 Vust 1913 KB 1859-1874 (fødsel)
Nielsen, Marie Kirstine 02-11-00 1900 05-12-51 1951 Gift Marinus Nielsen
Nielsen, Marinus 31-12-02 1902 30-03-79 1979
Nielsen, Niels Chr. 08-08-74 1874 16-09-56 1956
Nielsen, P. 01-09-37 1837 10-12-10 1910 Købmand
Nielsen, Rejnard Møller 1925 1995
Nordentoft, Chr. Christensen 08-08-60 1860 1943 Sløjfet – FT 1916
Nordentoft, Nielsine 18-09-70 1870 28-04-44 1944 Sløjfet – FT 1916
Nordentoft Nielsen, Kristen Sløjfet – FT 1880
Norre, Kristen Jensen 21-11-18 Vust 1818 29-01-02 Vust 1902 Gårdejer – KB 1814-1836 (fødsel)
Pedersdatter, Karen Kjølby 1796 26-08-75 1875 Gift Søren Kristensen, Holme, FT 1860
Pedersen, Christen 12-08-34 Ellidsbøl 1834 14-12-17 Ellidsbøl 1917
Pedersen Inger Marie 1888 1966
Pedersen, Jakob M. 1883 1974
Pedersen, Kristen 14-12-94 Vust 1794 21-09-54 Vust 1854 Gårdejer, også sløjfet, se også: Billede 88
Pedersen, Maren 31-12-61 Torslev 1861 16-10-38 Vust 1938 Gift Niels Kr. Kristensen
Pedersen, Mariane 30-05-49 1849 29-10-21 1921 Gift Chr.Sekkelund, sløjfet
Pedersen, Martine Tømmerby 1856  06-11-?? Vust Holme Gift Nielsen
Pedersen, Niels 07-10-96 Vust 1796 21-01-57 Vust 1857 KB 1836-1859 (død)
Pedersen, Peder Chr. 01-01-66 Langvad 1866 27-11-?? Købmand – FT 1921
Rasmussen, Chr. M. 15-09-97 1897 09-02-76 1976
Rasmussen, Elna 06-01-03 1903 21-08-84 1984
Rasmussen, Jens 06-08-53 1953 23-07-88 1988
Sand, Laust 23-04-85 1885 11-10-25 1925 Sløjfet
Sekkelund, Chr. 22-03-41 1841 25-07-04 1904 Sløjfet
Sekkelund, Ernst 17-09-16 1916 15-08-87 1987
Sekkelund, Jens 04-12-87 1887
Sekkelund, Marie 26-11-72 Ellesbøl 1872 11-08-24 Lund 1924 Sløjfet
Sekkelund, Marie 29-09-90 1890 02-03-72 1972 Gift Jens Sekkelund
Steffensdatter, Karen 29-12-13 Holme 1813 15-03-08 Holme 1908 Gift Niels Jakobsen – sløjfet
Svanborg, Jenny 07-03-09 1909 26-02-76 1976
Svanborg, Johanne 13-10-09 1909 06-05-91 1991
Svanborg, Kirstine 15-08-08 1908 05-12-41 1941
Svanborg, Kristen L. 28-08-03 1903 20-12-85 1985
Svanborg, Lars 03-02-71 1871 02-07-58 1958
Svanborg, Marie 17-04-79 1879 24-10-68 1968
Svaneborg, Anders Gravesen 03-09-54 1854 24-05-24 1924 FT 1916
Svaneborg, Gertrud 1899 1969 Gift Løfwall
Svaneborg, Graves Kr. 13-11-80 Vust 1880 09-06-11 Vust 1911 KB 1874-1891 (fødsel)
Svaneborg, Johannes 11-09-90 1890 1969 FT 1916
Svaneborg, Karen S. 1895 1979 FT 1916
Svaneborg, Niels 13-07-95 Vust 1895 18-02-90 Vust 1990
Svendsen, Elias 19-03-62 1862 26-02-50 1950
Svendsen, Hilda 08-02-06 Jerslev 1906 14-08-56 Ø. Svenstrup 1956
Svendsen, Jens Chr. 16-05-06 Vust 1906 26-05-52 Ø. Svenstrup 1952
Svendsen, Kristian 16-05-06 1906 26-06-35 1935
Svendsen, Kristine 12-11-02 1902 15-08-95 1995
Svendsen, Maren 07-02-67 1867 09-02-52 1952
Svendsen, Regnar 19-01-46 1946 11-09-71 1971
Svendsen, Stinne 1905 1991
Svendsen, Svend Toft 1903 1988
Svendsen, Thomas Chr. 02-08-04 1904 17-01-51 1951
Sørensen, Else Marie 07-11-66 Vust 1866 06-10-08 Vust 1908 Gift Pedersen
Sørensen, Estrid 1997 Gift Laurids Sørensen
Sørensen, Kaj 03-07-10 1910 15-05-91 1991
Sørensen, Laurids 19-05-14 1914 26-03-86 1986
Thomasdatter, Else 28-12-22 1822 03-02-78 1878 Gift Graves Andersen – KB 1874-1891 (død)
Thomsen, Jens Chr.
Thomsen, Johannes 18-08-61 1861 18-08-44 1944
Vestergaard, Ane Marie 15-08-65 1865 29-05-?? 195?
Vestergaard, Larsine Ottoline 17-12-42 1842 16-11-92 1892 Gift Søren Kristian Kristensen – KB 1836-1859 (fødsel)
Vestergaard, Mads Bach 08-06-99 Kollerup 1899 11-05-74 Holme 1974
Vestergaard, Søren Kristian Kristensen 18-09-45 Tømmerby 1845
Vilsen, Anders H. 07-02-74 1874 29-11-33 1933
Vilsen, Ane Marie 12-12-77 1877 20-02-40 1940
Vilsen, Ingeborg 22-06-15 1915 23-06-99 1999
Vilsen, Johanne 12-12-13 1913 02-01-98 1998
Vilsen, Kristian 1942 1960
Wolff, Laura  15-11-71  Sydamerika 1871 ??-11-41 1941 Gift Peder Chr. Pedersen – FT 1921

Noter:

Formålet med registranten er at give slægtsforskere og andre interesserede mulighed for at tilgå informationer om gravsten på Vust kirkegård, dvs. begravelser for perioden op til og med 1979.

Billeder af den enkelte gravsten er tilgængelig via linkning fra efternavnet i første kolonne.

I kommentarfeltet er tilføjet links til hhv. Vust Folketælling (FT) og Vust Kirkebog (KB)

Link til information om Vust i Statens Arkiver (Daisy):

http://www.daisy.sa.dk – hvori er registreret ”Fortegnelse over gravsteder” 1880-2001.

Da flere gravsten var svære at læse/tyde, tager jeg generelt forbehold for evt. mangler, herunder læse- og skrivefejl.

Evt. supplerende oplysninger eller rettelser er velkomne via mail til Otto Jensen.

Registranten er udarbejdet og publiceret af Otto Jensen 2005/07/25 – opdateret og flyttet til dette site 2020/03/02, opdateret 2020/03/03.