Thisted Amts Tidende – Emneindex 1913

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aaberg, M. Thisted amts politiske historie VIII / Damsgaard Thisted 18-09-1913 1
Afholdsforening. Nørhå Nørhå afholdsforening (stiftelsesfest) Nørhå 15-12-1913 2
Aviser mm. Thisted K.F.U.M. (udgivelse af månedsblad) Thisted 03-05-1913 2
Bach , Jens Lukassen Dødsfald Østerild 29-04-1913 2
Badeanstalter. Thisted Den ny badeanstalt for piger (Dragsbæk) Thisted 14-06-1913 2
Bak, J.A. Thisted amts politiske historie II / Damsgaard Vesløs 04-09-1913 1
Bak, J.A. Thist.amts politiske hist.III / Damsgaard (ill.) Vesløs 09-09-1913 1
Bengtson (skomager) 25 års jubilæum Snedsted 07-10-1913 2
Boyer, P. Guldbryllup Thisted 24-11-1913 2
Boyer, P. Guldbryllup Thisted 28-11-1913 2
Bro, Niels Jensen Veteranerne på Hannæs Øsløs 11-12-1913 1-2
Brugsforeninger. Nors Nors brugsforening (bygning af pakhus) Nors 27-02-1913 2
Bryggerier. Vesløs Vesløs stationsby Vesløs 25-07-1913 2
Byggeri. Østerild I Østerild Østerild 20-11-1913 2
Byggeri. Thisted Et byggeselskab i Thisted Thisted 26-08-1913 2
Byggeri. Vesløs Vesløs stationsby Vesløs 25-07-1913 2
Carstens, C. Dødsfald Thisted 28-10-1913 2
Christensen, Lars En Thybo død i South Dakota Snedsted 12-03-1913 1
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe (forestilling på Frederikstorv) Thisted 09-07-1913 2
Elektricitetsværk.Nors Elektricitetsværket i Nors (udsættelse af) Nors 16-09-1913 2
Elforsyning Elektricitetsmøde i Nors Nors 02-06-1913 2
Eskesen, Morten Morten Eskesen død 08-02-1912 2
Eskesen, Morten Morten Eskesen … (ill.) 10-02-1913 1
Fabrikker. “Thylands Marg.” “Thylands Margarinefabrik” (etablering af) Thisted 12-09-1913 2
Folketingsvalg Thistedkredsen : en historisk oversigt 09-07-1913 1
Folketingsvalg. Thisted Valgdagen i Thisted Thisted 21-05-1913 2
Foredragsforening. Vesløs Foredragsforening i Vesløs Vesløs 01-12-1913 2
Forsamlingshuse. Sjørring Sjørring forsamlingshus Sjørring 12-03-1913 2
Fortidsminder Nationalmuseets unders. af Thisted amt (fredning) 31-10-1913 2
Frelsens Hær. Thisted Børnebespisningen i Thisted Thisted 09-01-1913 2
Frimenighed. Hannæs Altertavle til Vesløs frimenighedskirke Vesløs 19-03-1913 2
Håndværker- og borgerforening Østerild håndværker- og borgerforening (generalf.) Østerild 14-01-1913 2
Håndværker- og borgerforening Ny håndværkerforening Vesløs 06-12-1913 2
Håndværker- og borgerforening Den nystiftede borgerforening ved Vesløs st. Vesløs 10-12-1913 2
Hansen (Hyldgaard), N.C. Dødsfald Nors 28-03-1913 2
Hansen (Hyldgaard), N.C. Jordefærd Nors 03-04-1913 2
Hansen, A.C. Sagfører A.C. Hansen (70 år) Thisted 22-01-1913 2
Haveselskaber. Thisted Haveselskab i Thisted (oprettelse af) Thisted 28-03-1913 2
Haveselskaber. Thisted Thisted haveselskab stiftet Thisted 02-04-1913 2
Hedegaard, Niels Larsen Dødsfald Nors 23-05-1913 2
Holm, Poul C. Jordefærd Sønderhå 22-09-1913 2
Jacobsen , J.P. Veteranerne på Hannæs Øsløs 11-12-1913 1-2
Jagd, Chr. Thisted amts politiske historie VI / Damsgaard Sjørring 16-09-1913 1
Jensen, C. 25 års jubilæum Thisted 28-03-1913 2
Jensen, Jørgen Død af et hjerteslag Tved 28-05-1913 2
Jensen, L. Dødsfald Thisted 26-03-1913 2
Jensen, Marius Jubilæer (25 år) Thisted 28-04-1913 2
Jensen, Severin Dødsfald Thisted 30-12-1913 2
K.F.U.M. Thisted K.F.U.M. (udgivelse af månedsblad) Thisted 03-05-1913 2
Kirk Sørensen, Mikkel Pludselig død Sennels 03-05-1913 2
Kirker. Sundby Sundby kirke (nyt orgel) Stagstrup 24-06-1913 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (d.og d. i novem. og dec.(1912)) Thisted 08-01-1913 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 08-04-1913 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 09-06-1913 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 17-07-1913 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 02-08-1913 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 06-09-1913 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 13-10-1913 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i okt. og nov.) Thisted 06-12-1913 3
Kjelstrup, L.J. Afskedsfest Arup 25-11-1913 2
Kjelstrup, N. Chr. Dødsfald Nors 06-10-1913 2
Kloakering. Thisted Skovgades kloakering Thisted 20-09-1913 2
Kloakering. Vesløs Vesløs stationsby Vesløs 17-12-1913 2
Knudsen, J. Veteranerne på Hannæs Øsløs 11-12-1913 1-2
Kongebesøg. Thisted Kongebesøget i Thisted (ill.) Thisted 19-07-1913 2
Konrad-Bruun, Malthe Malthe Konrad-Bruun Thisted 06-08-1913 1
Krarup, Cecilie Dødsfald Nors 05-08-1913 2
Krarup, Cecilie Fru Krarups jordefærd Nors 12-08-1913 2
Krige. 1864-1866 Veteranerne på Hannæs Øsløs 11-12-1913 1-2
Krige. 1864-1866 Kaptajn Redsted i 1864 Thisted 08-09-1913 2
Kristensen, Peder Jordefærd Østerild 17-04-1913 2
Kruse, Vinding En Thistedmand som disputerer for doktorgraden Thisted 27-11-1913 2
Kruse, Vinding Vinding Kruses doktordisputats Thisted 28-11-1913 2
Lægepraksis. Snedsted En læge i Snedsted Snedsted 01-04-1913 2
Læseforeninger. Hundborg Hunborg læseforening Hundborg 29-11-1913 2
Larsen, A. Den nye overlærer for Thisted folkeskole (ill.) Thisted 17-10-1913 2
Larsen, Anders Guldbryllup Hundborg 15-10-1913 2
Larsen, Anders Guldbryllup (ill.) Hundborg 28-10-1913 2
Legater. Hundborg Stadf. legatfundats (“Ane Christensdatters…”) Hundborg 13-09-1913 2
Legater. Snedsted Stadfæstet l. (“Hans Kjær Christensen’s mindel..”) Snedsted 16-08-1913 2
Legater. Thisted Et l.på 14.000 kr til Thisted (K.V.J. Steenstrup) Thisted 13-05-1913 2
Lokalforeninger. Øsløs Øsløs lokalforening Øsløs 22-07-1913 2
Ludvigsen, Julius Jubilæer (25 år) Thisted 28-04-1913 2
Markeder. Vilsund Et marked i Vilsund Stagstrup 31-03-1913 2
Markeder. Vilsund Markedet i Vilsund Stagstrup 09-04-1913 2
Markeder. Vilsund Nyt marked Stagstrup 05-07-1913 2
Mejerier. Sjørring Mejerijubilæet i Sjørring (25 år) Sjørring 28-10-1913 2
Munk Poulsen, Jens Jens Munk Poulsen (ill.) Hundborg 09-05-1913 1
Munk Poulsen, Jens Munk Poulsens valg til folketingsmand Hundborg 30-05-1913 2
Nielsdatter, Ane Dødsfald Øsløs 07-03-1913 2
Nielsen, Niels Guldbryllup Thisted 20-10-1913 2
Opfindelser. Fiskefrysn. Nyt aktieselskab (A. Ottesen) Thisted 13-06-1913 2
Opfindelser. Jumbefjedre En opfindelse (Poulsen, Dragsbæk) Thisted 26-09-1913 2
Opfindelser. Jumbefjedre Solgt opfindelse (Poulsen, Dragsbæk) Thisted 13-10-1913 2
Pedersen, Joh. Fr. Veteranerne på Hannæs Øsløs 11-12-1913 1-2
Pedersen, Otto Veteranerne på Hannæs Øsløs 11-12-1913 1-2
Pedersen, Peder Jordefærd Sennels 15-02-1913 2
Politik Thisted amts politiske historie I / Damsgaard 03-09-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie II / Damsgaard 04-09-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie III / Damsgaard 09-09-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie IV / Damsgaard 11-09-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie V / Damsgaard 12-09-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie VI / Damsgaard 16-09-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie VII / Damsgaard 17-09-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie VIII / Damsgaard 18-09-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie IX / Damsgaard 25-09-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie X / Damsgaard 06-10-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie XI / Damsgaard 07-10-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie XII / Damsgaard 08-10-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie XIII / Damsgaard 18-11-1913 2
Politik Thisted amts politiske historie XIV / Damsgaard 05-12-1913 2
Politik Thisted amts politiske historie XV / Damsgaard 16-12-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie XVI / Damsgaard 22-12-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie XVII / Damsgaard 29-12-1913 1
Politik Thisted amts politiske historie XVIII / Damsgaard 30-12-1913 2
Poulsen, Jens Nye sognefogeder Hundborg 10-04-1913 2
Redsted (postmester) Kaptajn Redsted i 1864 Thisted 08-09-1913 2
Riis, C.K. Dannebrogskorset Thisted 24-07-1913 2
Roklub. Thisted Kaproningen ved Thisted Thisted 04-08-1913 2
Skoler. Thisted Børneantallet i Thisted folkeskole Thisted 14-04-1913 2
Sørensen, Thøger Dødsfald Nors 31-07-1913 2
Sørensen, Thøger Jordfæstet veteran Nors 05-08-1913 2
Stricker (sproglærer) 25 års jubilæum Thisted 19-08-1913 2
Sunesen, Lars Veteranerne på Hannæs Øsløs 11-12-1913 1-2
Svendehjem. Thisted Det påtænkte svende-og arb.hjem i Thisted(Østerg.) Thisted 23-01-1913 2
Svendehjem. Thisted Thisted svendehjem (nedlæggelse af) Thisted 14-08-1913 2
Svendehjem. Thisted Svendehjemmets ophævelse / Oscar Andreassen Thisted 15-08-1913 2
Svendehjem. Thisted Svendehjemmet Thisted 20-08-1913 2
Svendehjem. Thisted Svendehjemmet / Oscar Andreassen Thisted 21-08-1913 2
Svendehjem. Thisted Svendehjemmet Thisted 25-08-1913 2
Svendehjem. Thisted Svendehjemmet Thisted 28-08-1913 1-2
Svendehjem. Thisted Svendehjemmet Thisted 30-08-1913 2
Sygekasser. Thisted Sygekassestriden i Thisted Thisted 23-08-1913 2
Sygeplejeforeninger Sygeplejeforening (Øsløs-Vesløs-Arup) Øsløs 22-09-1913 2
Sygeplejeforeninger Sygeplejeforening i Øsløs-Vesløs-Arup Øsløs 15-10-1913 2
Sygeplejeforeninger Thisted sygeplejeforening (dannelse af) Thisted 17-03-1913 2
Telefoncentral. Nørhå Den nye telefoncentral Nørhå 12-09-1913 2
Telefoncentral. Sjørring Ny telefoncentral Sjørring 27-11-1913 2
Thisted Thisted Thisted 28-03-1913 2
Thøgersen, Chr. Veteranerne på Hannæs Øsløs 11-12-1913 1-2
Thomsen, Karen 90 år Nors 18-02-1913 2
Thomsen, Karen Dødsfald Nors 03-11-1913 2
Thomsen, Niels Diamantbrylluppet i Nors Nors 04-01-1913 2
Thomsen, Niels Dødsfald Nors 31-03-1913 2
Thylands Højskole Thylands højskole (nedlæggelse af) Hundborg 14-02-1913 2
Thylands Højskole Thylands højskole (salg af) Hundborg 03-03-1913 2
Thylands Højskole Thylands højskoles elevforening (møde på højsk.) Hundborg 02-06-1913 2
Toftgaard Carstensen, C. Guldbryllup Sønderhå 14-04-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet i Thisted 1913 Thisted 16-01-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet i Thisted Thisted 05-02-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet i Thisted Thisted 01-04-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet i Thisted Thisted 21-04-1913 2
Ungskue. Thisted Til ungskuet i Thisted Thisted 16-05-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet i Thisted Thisted 04-06-1913 1
Ungskue. Thisted Ungskuet i Thisted Thisted 06-06-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet Thisted 21-06-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet i Thisted Thisted 01-07-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskueforberedelserne Thisted 02-07-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet Thisted 03-07-1913 1-2
Ungskue. Thisted Ungskuet Thisted 04-07-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet – (ill. af indgangsportal) Thisted 09-07-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet Thisted 10-07-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet i Thisted (første dag) Thisted 11-07-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet i Thisted (anden dag) Thisted 12-07-1913 2
Ungskue. Thisted Ungskuet i Thisted (tredie dag) Thisted 14-07-1913 1
Ungskue. Thisted Efter Thisted-skuet Thisted 18-07-1913 1
Veje. Thisted Vestergades regulering Thisted 30-07-1913 2
Veje. Thisted Vestergades udvidelse Thisted 06-08-1913 2
Veje. Thisted Vestergades udvidelse Thisted 25-08-1913 2
Veje. Thisted Vestergades udvidelse Thisted 17-09-1913 2
Veje. Thisted Gadeudvidelsen på Vestergade Thisted 07-10-1913 2
Vesløs Vesløs stationsby (byggeri, ølbrygeri mm.) Vesløs 25-07-1913 2
Vigsøe, Chr. Veteranerne på Hannæs Øsløs 11-12-1913 1-2
Vigsøe, Lars Christian Veteranerne på Hannæs Øsløs 11-12-1913 1-2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.