Thisted Amts Tidende – Emneindex 1920

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Andersen, Carl Dødsfald (den spanske syge) Thisted 07-04-1920 3
Andersen, Clemen Guldbryllup Sjørring 02-02-1920 3
Andersen, Clemen Clemen Andersen og hustru (guldb.) (ill.) Sjørring 06-02-1920 3
Arup Friskolekreds Arup Friskolekreds (25 års jubilæum) Arup 04-11-1920 3
Bach, Ole Guldbryllup (ill.) Vang 27-09-1920 2
Bagerier. Thisted Fællesbageriet for Thisted og omegn (Nygade) Thisted 12-02-1920 3
Biblioteker. Thisted Thisted Folkebibliotek (katalog over bøger) Thisted 17-01-1920 3
Biblioteker. Thisted Thisted Folkebibliotek /Niels Grønkjær (læserbrev) Thisted 05-02-1920 2
Biblioteker. Thisted Fra læserkredsen – Thisted Folkebibliotek/Grønkjær Thisted 16-04-1920 5
Biblioteker. Thisted Thisted Folkebibliotek som Centralbibliotek… Thisted 15-05-1920 3
Biblioteker. Thisted Bibliotekssagen i Thisted Amt (Thy Sognerådsfor.) Thisted 17-06-1920 3
Biblioteker. Thisted Til oprettelse af et centralbibliotek Thisted 30-11-1920 3
Biblioteker. Thisted Den nye bibliotekslov og folkebogsamlingerne Thisted 06-12-1920 2
Bjørndal, Mariane Afsked med skolen Thisted 30-09-1920 3
Boligforhold. Thisted Boligforholdene i Thisted Thisted 03-05-1920 3
Boligforhold. Thisted Bolignøden Thisted 20-05-1920 3
Borggaard, Christen Brat død Nørhå 26-01-1920 3
Borregaard Christensen, R. Dødsfald Hillerslev 09-11-1920 3
Boyer, Thomas Krondiamantbryllup Thisted 27-11-1920 2
Brandvæsen. Thisted Thisted Brandvæsens nye redningsstige Thisted 19-02-1920 3
Bunch, C.K. 40 års jubilæum Thisted 01-10-1920 2
Byggeri. Thisted Byggeriet i Thisted Thisted 29-04-1920 3
Christensen, A.J. 50 års borgerjubilæum Thisted 01-05-1920 3
Cirkus. Miehe Cirkus Miehes besøg i Thisted Thisted 09-04-1920 3
Dampskibsfart Dampskibsforbindelsen København-Thisted (genopt.) Thisted 15-06-1920 3
Dragsbæk, Mathilde Pludselig død ved en begravelse Thisted 23-04-1920 3
Elektricitetsværk.Thisted Thisted Elektricitetsværk (indvielse af) Thisted 20-12-1920 3
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge (Thisted, Øsløs-Vesløs) Øsløs 19-02-1920 3
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge (Thisted, Øsløs-Vesløs) Thisted 19-02-1920 3
Epidemier. Spanske syge Den spanske syge (Thisted, Øsløs-Vesløs) Vesløs 19-02-1920 3
Erck, J.T.H. Pastor Erck forflyttet til Sennels (ill.) Sennels 01-10-1920 3
Erck, J.T.H. Præsteindsættelsen i Sennels Sennels 01-11-1920 1
Eskesen, Morten Et mindesmærke for Morten Eskesen Snedsted 16-10-1920 1
Færger. Fæggesund Fæggesund Færgeri (forbedring af forholdene) Arup 04-02-1920 3
Færger. Fæggesund Fæggesund Færgeri overtages af Postvæsenet Arup 28-02-1920 3
Færger. Fæggesund Overfarten ved Fæggesund (forb. af forholdene) Arup 22-03-1920 3
Færger. Fæggesund Adgangsvejen til Fæggesund færgebro Arup 23-03-1920 3
Færger. Fæggesund Fæggesund Færgeri Arup 01-07-1920 3
Flyvning. Thisted Flyvningerne ved Thisted Thisted 29-06-1920 3
Flyvning. Thisted Da jeg fløj over Thisted /J.J. Lustrup Thisted 29-06-1920 3
Folketingsvalg Folketingsvalgene i Thisted Amt (26.04.20) 04-05-1920 3
Folketingsvalg Folketingsvalget i Thisted Amt (06.07.20) 10-07-1920 3
Fortidsminder Oldsagsfundet i Dragsbæk (bronzealder-gravkammer) Tilsted 05-02-1920 3
Frelsens Hær. Thisted 30 års jubilæum Thisted 23-09-1920 3
Frøkjær, A.C. Dødsfald Sennels 01-03-1920 3
Frøkjær, A.C. A. C. Frøkjær /S.D. (nekrolog) Sennels 04-03-1920 3
Frøkjær, A.C. Jordefærd Sennels 09-03-1920 3
Frøkjær, Ane Marie Dødsfald Sennels 13-03-1920 3
Frøkjær, Chr. Dekorerede sognefogeder (Dannebrogsm.hæderstegn) V. Vandet 21-10-1920 3
From, Peder Guldbryllup Sjørring 30-03-1920 3
Gårde. “Gl. Hornstrup” Lynbrand i Kallerup Kallerup 10-08-1920 3
Gårde. “Gl. Hornstrup” Branden i Kallerup Kallerup 11-08-1920 2
Grønkjær Nielsen, Anders Jordefærd V. Vandet 10-06-1920 3
Hallar, Søren Disputats om J.P. Jacobsen af et bysbarn Thisted 02-10-1920 2
Hallar, Søren En ny bog om J.P. Jacobsen Thisted 13-10-1920 1
Hansen, Mariane Pludselig død Thisted 28-08-1920 2
Houe, Søren Pedersen Guldbryllyp (ill.) Hundborg 12-10-1920 3
Jacobsen, J.P. Disputats om J.P. Jacobsen af et bysbarn (Hallar) Thisted 02-10-1920 2
Jacobsen, J.P. Museet for Thy og V. Han Herred (Jacobsen-genst.) Thisted 05-10-1920 3
Jacobsen, J.P. En ny bog om J.P. Jacobsen Thisted 13-10-1920 1
Jensen, Joh. Afskedssammenkomst Østerild 05-01-1920 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted Nykøbing banen (linieføring) 23-06-1920 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted Nykøbing banen (folketingsdebat) 29-11-1920 3
Jernbaner. Thybanen Det fjerde tog på Thybanen 18-02-1920 3
Jernbaner. Thybanen Toggangen på Thybanen (nyt tog) 27-10-1920 3
Jernbaner. Thybanen Thybanen (folketingsdebat) 23-11-1920 2
Josefsen, Anders Dødsfald Hundborg 13-01-1920 3
K.F.U.K. Thisted Kristelig Forening for Unge Kvinder (25 års jub.) Thisted 20-10-1920 2
Kirker. Harring Rosholm præstebolig flyttes (til Stagstrup) Harring 18-09-1920 3
Kirker. Hillerslev Hillerslev kirke (udsmykning) Hillerslev 25-10-1920 1
Kirker. Østerild Indvielseshøjtidelighed (orgelharmonium) Østerild 19-07-1920 3
Kirker. Stagstrup Rosholm præstebolig flyttes (fra Harring) Stagstrup 18-09-1920 3
Kirker. Stenbjerg Stenbjerg kirke (1895 – 3. novbr. – 1920) Nørhå 02-11-1920 3
Kolonihaver. Thisted Kolonihaverne ved Thisted / Dalskov Thisted 30-07-1920 2
Konditorier. Thisted Konditoriet i Storegade (nr. 4 – bevilling) Thisted 21-05-1920 2
Krarup, H.C.M. Atter et 50 års præstejubilæum Nors 25-11-1920 3
Krarup, H.C.M. Præstejubilæet i Nors Nors 01-12-1920 1
Krarup, H.C.M. Pastor Krarup (Ridder af Dannebrog) Nors 01-12-1920 1
Kvægavlsforeninger Ny kvægavlsforening Hørsted 02-12-1920 3
Kvægavlsforeninger Kvægavlsforeningen for Sjørring og omegn Sjørring 17-04-1920 2
Landbrugsmaskiner Jernhesten på Rosvang (ny traktor) Sjørring 18-08-1920 2
Landbrugsmaskiner Tractor demonstrationerne (Thisted) Thisted 27-08-1920 3
Landbrugsmaskiner Tractor demonstrationerne (Thisted) Thisted 28-08-1920 2
Landmandsforeninger En landmandsforening for Nors-Tved Nors 05-02-1920 3
Landstingsvalg Valgmandsvalgene i Thisted Amt 31-07-1920 3
Legater. Thisted Nyt legat (“Frederik & Helene Buchhave’s…”) Thisted 20-03-1920 3
Mejeriforening. Th. Amts Thisted Amts Mejeriforening (25 års jubilæum) 23-07-1920 3
Menighedrådsvalg Menighedsrådsvalgene Thisted 12-11-1920 3
Michaelsen, J. Den nye sognepræst for Hunstrup-Østerild (ill.) Hunstrup 23-04-1920 3
Michaelsen, J. Præstejubilæum (ill.) Hunstrup 11-12-1920 3
Møller. Årup Årup mølle (nedlægges?) Snedsted 12-10-1920 3
Møller. Årup Årup mølle (nedlæggelse af) Snedsted 21-10-1920 3
Müller, Ludvig Chr. To seminarieforstandere I /H.H. Snedsted 10-07-1920 1
Müller, Ludvig Chr. To seminarieforstandere II / H.H. Snedsted 19-07-1920 1
Mund- og klovesyge Mund- og klovsyge i Nors Nors 08-11-1920 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesygen Nors 02-12-1920 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovsyge : et tilfælde i Gærup Stagstrup 06-12-1920 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesygen Stagstrup 09-12-1920 3
Nordentoft, Poul Da Poul Nordentoft boede i Thisted Thisted 14-01-1920 3
Nordentoft, Poul Dommen i Nordentoft-affæren Thisted 29-03-1920 3
Nordentoft, Poul Poul Nordentoft dømt til døden Thisted 30-03-1920 4
Nordentoft, Poul Nordentoft appellerer dødsdommen Thisted 31-03-1920 2
Nordentoft, Poul Nordentoft-affærens kæmpe akter Thisted 10-05-1920 2
Nordentoft, Poul Nordentoft-sagen nærmer sig sin afslutning Thisted 22-12-1920 2
Nordthy Kalkforening En kalkforening for Nordthy (stiftelse af) 12-01-1920 2
Odgaard, Valdemar En Thisted-mand forulykket i Nordamerika Thisted 10-05-1920 3
Østergaard, Lars Chr. Jordefærd Thisted 14-08-1920 2
Overgaard, Søren 75 år Sennels 21-02-1920 3
Overgaard, Søren Grdr. Søren Overgaard (75 år) (ill.) Sennels 23-02-1920 3
Pedersen, Jens Krondiamantbryllup (ill.) Sjørring 03-12-1920 3
Pedersen, Niels Guldbryllup Sennels 12-04-1920 3
Pedersen, Niels Guldbryllupsfesten i Malle Sennels 16-04-1920 3
Petersen, Jørgen Peter Dødsfald Hillerslev 05-10-1920 3
Petersen, Jørgen Peter Jordefærd Hillerslev 12-10-1920 3
Petersen, Marinus Guldbryllup (ill.) Thisted 29-07-1920 2
Plantager. Nors-Tved Nye klitplantagearealer Nors 22-10-1920 3
Politi. Thisted Politigården i Thisted (ibrugtagning) Thisted 16-09-1920 3
Poulsen, Poul Et offer for den spanske syge Thisted 28-02-1920 3
Poulsen, Poul Jordefærd Thisted 08-03-1920 3
Præstegårde. Øsløs Udstykning af præstegårdsjorder i Thisted Amt Øsløs 19-04-1920 3
Præstegårde. Skjoldborg Udstykning af præstegårdsjorder i Thisted Amt Skjoldborg 19-04-1920 3
Præstegårde. Snedsted Udstykning af præstegårdsjorder i Thisted Amt Snedsted 19-04-1920 3
Preuss. Marie Afsked med skolen Thisted 30-09-1920 3
Prohaska, R. 25 års jubilæum Thisted 01-03-1920 3
Rask, Niels Dekorerede sognefogeder (Dannebrogsm.hæderstegn) Thorsted 21-10-1920 3
Rasmussen, Peder Guldbryllup (ill.) Hundborg 30-10-1920 3
Redningsvæsen. Vorupør Prøveredningsbåden i Vorupør Hundborg 07-10-1920 3
Schytte Dødsfald (tidl. bosat i Østerild) Østerild 19-04-1920 3
Skaarup, N. 25 års jubilæum Thisted 09-03-1920 3
Skaarup, P. 40 års jubilæum Sennels 25-03-1920 3
Skaarup, P. Jubilæumsfesten i Sennels Sennels 07-04-1920 2
Skjoldborg, Johan Johan S.s nye bog /J.D. (“Jens Jakobs sønner”) Øsløs 27-11-1920 1
Skoler. Arup Arup Friskolekreds Arup 04-11-1920 3
Skoler. Arup Arup Friskole Arup 05-11-1920 3
Skoler. Hunstrup To nye skoler i Hunstrup-Østerild Hunstrup 02-12-1920 3
Skoler. Østerild To nye skoler i Hunstrup-Østerild Østerild 02-12-1920 3
Skoler. Snedsted Skoleforholdene i Snedsted Snedsted 15-05-1920 3
Skoler. Snedsted Skoleordningen i Snedsted (forskole) Snedsted 11-06-1920 3
Skoler. Tingstrup En genforeningssten (Tingstrup skole) Th. Landsogn 22-11-1920 3
Smed Larsen, Chr. Guldbryllup Arup 15-06-1920 3
Snedsted Seminarium To seminarieforstandere I /H.H. Snedsted 10-07-1920 1
Snedsted Seminarium To seminarieforstandere II /H.H. Snedsted 19-07-1920 1
Snedsted Seminarium Et mindesmærke for Morten Eskesen Snedsted 16-10-1920 1
Sørensen, Anders Guldbryllup Sjørring 17-04-1920 2
Sørensen, Anders Guldbryllup (ill.) Sjørring 21-04-1920 3
Sørensen, Anders Guldbryllupsfesten i Næstrup Sjørring 27-04-1920 3
Sørensen, M. 25 års forretningsjubilæum Thisted 04-11-1920 3
Sortfeldt, S.C. 25 års lærerjubilæum Skjoldborg 30-10-1920 3
Sortfeldt, S.C. 25 års jubilæet i Skjoldborg skole Skjoldborg 20-11-1920 2
Sport Idrætsstævnet i Thisted Thisted 12-07-1920 3
Strandinger.”Oreon” En jule-stranding ved Vorupør Hundborg 27-12-1920 3
Strandinger.”Oreon” Den norske motorskonnert sat på grund… Hundborg 28-12-1920 3
Tandrup, Mads Fhv. vejassistent Mads Tandrup (85 år)(ill.) Thisted 13-09-1920 3
Teater. Thisted På kryds og tværs – Ny ledelse af Th. Sommerteater Thisted 22-04-1920 3
Teater. Thisted Thisted Sommerteater åbnet Thisted 01-05-1920 3
Telefonabonnentforeninger I Sønderhå… (oprettelse af telefonab.forening) Sønderhå 23-01-1920 3
Thisted Højspændingsværk Thisted Højspændingsværk Thisted 05-08-1920 3
Tørvegravning. Hundborg Andelsselskabet “Tørveproducenternes Salgsforen.” Hundborg 19-03-1920 3
Tørvegravning. Hundborg Tørveproduktionen Hundborg 20-05-1920 2
Tørvegravning. Hundborg Tørvetransporten Hundborg 24-06-1920 3
Tørvegravning. Hundborg Tørveproduktionen formindskes Hundborg 10-08-1920 3
Tørvegravning. Hundborg Tørvene bjerges Hundborg 14-10-1920 3
Trafik Bilkørselen på bivejene…(store køretøjer) 23-08-1920 3
Ungdomsforening. Nors Nors og omegns ungdomsforening Nors 02-02-1920 3
Vandløb. Storåen Vandløbet fra Ballerum Mølle til Langgård Hillerslev 20-09-1920 3
Vasbjerg, Maren 90 år Stagstrup 08-09-1920 2
Vejlerne. Arup Vejlerne i Nordthy og Hannæs /Haurum Arup 29-10-1920 2
Vejlerne. Arup Vejlerne i Nordthy og Hannæs (landvæsenskomm.) Arup 13-11-1920 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlerne i Nordthy og Hannæs /Haurum Øsløs 29-10-1920 2
Venstreforening. Nørhå Ny venstreforening Nørhå 19-01-1920 3
Vildsund-overfarten Jernbanebroen over Vildsund (folket.debat) Stagstrup 04-11-1920 3
Westergaard, Anders Jordefærd Snedsted 04-04-1920 1
Winther, Jens Jensen Thisted ældste mand død Thisted 29-10-1920 3

Tilbage til oversigt