Thisted Amts Tidende – Emneindex 1922

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Ægsalgskreds. Snedsted En ægsalgskreds (dannelse af) Snedsted 24-08-1922 3
Alderdomshjem. Thisted Alderdomshjemmet i Thisted Thisted 03-08-1922 3
Alderdomshjem. Thisted Alderdomshjemmet i Thisted (Kristianlyst) Thisted 08-12-1922 3
Amt. Thisted Amtsrådsvalget i Thisted (19.04.22) 20-04-1922 1
Andersen, Chr. 25 år i Postvæsenets tjeneste Thisted 31-07-1922 3
Andersen, J. På kryds og tværs – 70 år Thisted 25-03-1922 3
Andersen, Jens Chr. Dræbt af højspændingen Sjørring 01-05-1922 3
Andersen, Jens Chr. Den forulykkede elektriker Sjørring 02-05-1922 3
Andersen, Joh. 25 års jubilæum Thisted 27-01-1922 3
Andersen, Kathrine På kryds og tværs – Jubilæumer Thisted 29-04-1922 3
Andersen, M. Guldbryllup Thisted 21-10-1922 3
Andersen, M.S. 80 år Thisted 03-01-1922 3
Andersen, M.S. Guldbryllup (ill.) Thisted 28-10-1922 3
Andersen, M.S. Guldbrylluppet i Thisted i dag Thisted 01-11-1922 3
Andersen, Peder (Faartoft) Guldbryllup (ill.) Ø. Vandet 08-04-1922 3
Badeanstalter. Thisted Fra læserkredsen – Søbadningen i Thisted Thisted 12-04-1922 3
Berthelsen, Johanne Østerild sogns ældste (ill.) Østerild 10-05-1922 3
Biblioteker. Thisted Den tiltagende læselyst Thisted 11-05-1922 3
Biblioteker. Thisted Biblioteket Thisted 05-09-1922 3
Bisgaard (præst) Præsteindsættelsen i Nørhå Nørhå 08-05-1922 3
Boisen, Kjerstine En livskraftig familie (ill.) Hillerslev 24-12-1922 3
Boligforhold. Thisted Huslejenævnet ophæves i Thisted Thisted 17-05-1922 1-2
Boligforhold. Thisted Boligforholdene i Thisted Thisted 03-08-1922 3
Boligforhold. Thisted Ingen bolignød mere i Thisted Thisted 28-10-1922 3
Bonde, P. Pedersen Guldbryllup Hundborg 28-09-1922 3
Borgervæbning. Thisted Thisted Borgervæbning Thisted 09-05-1922 3
Brock, Johs. På kryds og tværs – Thistedmanden Johs. Brock Thisted 05-09-1922 3
Brugsforeninger. Thisted F.D.B. gennem 25 år Thisted 25-04-1922 3
Bruun, C.C.K. Dødsfald Thisted 07-02-1922 3
Budtz Müller, Bertel Thyboen og St. Jørgensbjerg 27-07-1922 4
Budtz Müller, Bertel De forrædere af Thy! 03-08-1922 2
Budtz Müller, Bertel Bogmarkedet – Thyboer 18-09-1922 4
Byggeri. Thisted Byggeriet i Thisted Thisted 05-05-1922 3
Christensen, A. Et 40 års jubilæum Thisted 18-04-1922 3
Christensen, J. Pludselig død Thisted 15-04-1922 3
Christensen, J. Jordefærd Thisted 20-04-1922 3
Christensen, Johs. M. Jordefærd i Vesløs Vesløs 03-04-1922 3
Cirkus. Bech-Olsen Cirkus Bech-Olsen (forestilling i Thisted) Thisted 15-06-1922 3
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe i Thisted Thisted 31-07-1922 3
Ditlevsen (lærer) En fest for lærer Ditlevsen Snedsted 01-08-1922 3
Eksportforening. Snedsted Ny eksportforening Snedsted 23-03-1922 3
Ellemann, Niels Guldbryllup Arup 31-10-1922 3
Færger. Fæggesund Ny færge til Fæggesund Arup 04-02-1922 3
Færger. Fæggesund Den nye færge Arup 09-05-1922 3
Færger. Fæggesund Den nye Fæggesund-færge Arup 16-05-1922 3
Forlag. “Galsters” En af Galsters bøger beslaglagt af Politiet Thisted 12-01-1922 3
Forlag. “Galsters” Den beslaglagte bog (retsag) Thisted 21-02-1922 3
Forlag. “Galsters” Den beslaglagte bog (retsag) Thisted 04-05-1922 3
Forlis. “Dorthea” En Thisted-galease slået i stykker ved Lolland Thisted 25-08-1922 3
Forlis. “Dorthea” Dortheas stranding Thisted 01-09-1922 3
Forsamlingshuse.Vang Et forsamlingshus i Vang Vang 05-12-1922 3
Fotografi Fotografi-udstillingen (Amatør-klubben) Thisted 16-10-1922 3
Fritsch, Emil Dødsfald (ill.) Thisted 22-09-1922 3
Fritsch, Emil Jordefærd Thisted 26-09-1922 3
Frøkjær, Chr. 70 år V. Vandet 12-06-1922 3
Galster, J.G. Dødsfald Thisted 28-06-1922 3
Gårde. “Ø. Krogsgaard” Gårdbrand i Nørhå Nørhå 14-02-1922 3
Gårde. “Ø. Krogsgaard” Branden i Nørhå Nørhå 15-02-1922 3
Gertsen, Jens Peter Jordefærd Vesløs 07-06-1922 3
Gregersen (præst) Præsteindsættelsen i Snedsted (ill.) Snedsted 01-05-1922 1
Gregersen, Lars Hædrede husmænd i Thy Tved 05-12-1922 1
Gymnasium. Thisted Fra læsekredsen – Udsigterne til et Statsgymn. Thisted 13-07-1922 3
Gymnastikforening. Nors Faneindvielsen i Nors gymnastikforening Nors 07-07-1922 3
Handest, Ellen Margrethe Det blev døden Thisted 14-03-1922 3
Hansen (sadelmager) 40 års jubilæum (ill.) Hundborg 16-03-1922 3
Harbo, Thomas Petersen 90 år Thisted 28-11-1922 3
Havne. Thisted Thisted havn Thisted 03-07-1922 3
Hede, Jørgen 90 år Nørhå 25-08-1922 3
Historie. Thy Blade af Thylands historie VII /N. Sodborg 02-01-1922 6
Historie. Thy Blade af Thylands historie VIII /N. Sodborg 03-01-1922 6
Historie. Thy Blade af Thylands historie IX /N. Sodborg 16-01-1922 6
Historie. Thy Blade af Thylands historie X /N. Sodborg 25-01-1922 6
Holst, Henrik Den nye præst for Skjoldborg og Kallerup (ill.) Skjoldborg 09-02-1922 3
Holst, Henrik Præsteindsættelsen i Skjoldborg Skjoldborg 13-02-1922 4
Hornstrup, Niels Chr. Dødsfald Kallerup 25-03-1922 3
Hornstrup, Niels Chr. Niels Chr. Hornstrups jordefærd Kallerup 03-04-1922 3
Hundborg Klinik Klinikken i Hundborg (amtsrådsbehandling) Hundborg 24-06-1922 2
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens 75-års dag (ill.) Thisted 30-03-1922 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens-mindesmærket i Thisted Thisted 05-04-1922 1
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen Thisted 06-04-1922 1
Jacobsen, J.P. På J.P. Jacobsens 75-års fødselsdag Thisted 06-04-1922 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens 75-årsdag (ill.) Thisted 07-04-1922 3
Jacobsen, J.P. Hos J.P. Jacobsens broder Thisted 08-04-1922 3
Jacobsen, J.P. En fødselsdagshilsen til J.P. Jacobsen Thisted 15-04-1922 1
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen og hans samtidige i Thisted Thisted 18-04-1922 1
Jacobsen, J.P. Det påtænkte mindesmærke for J.P. Jacobsen Thisted 21-04-1922 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens mindesmærke/Andr. Lund Thisted 28-04-1922 1
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens breve Thisted 02-06-1922 1
Jacobsen, J.P. Mindesmærket i Thisted for J.P. Jacobsen Thisted 29-08-1922 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens minde (køb af J.P.J.’s have) Thisted 13-12-1922 3
Jacobsen, William Hos J.P. Jacobsens broder Thisted 08-04-1922 3
Jensen (lærer) 25 års lærerjubilæum Jannerup 30-06-1922 3
Jensen, A.C. Et sjældent jubilæum Nors 26-04-1922 3
Jensen, A.C. Jubilæumsfesten i Nors Nors 27-04-1922 3
Jensen, A.Chr. Gulbryllup (ill.) Hundborg 04-05-1922 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 11-01-1922 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 27-01-1922 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen 27-04-1922 3
Jernbaner. Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen… 01-12-1922 3
Jernbaner. Thybanen Thybanens jubilæum (40 år) 19-04-1922 3
Jernbaner. Thybanen Motordrift på Thybanen 20-11-1922 3
Jørgensen, M.L. Pludselig død efter et bad Hundborg 11-03-1922 3
Kirkegårde. Thisted Skænket mindesmærke (P.P. Smidt) Thisted 26-05-1922 3
Kirker. Arup Arup kirke /P. Hansen Arup 12-01-1922 1
Kirker. Tved Tved kirke Tved 03-11-1922 3
Kirker. Vorupør Til udvidelse af Vorupør kirkegård Hundborg 16-02-1922 3
Kloster Jensen, Maren En livskraftig familie (ill.) Th. Landsogn 24-12-1922 3
Kloster, Frans Jeppesen En livskraftig familie (ill.) Hillerslev 24-12-1922 3
Kloster, Lars Jeppesen En livskraftig familie (ill.) Hillerslev 24-12-1922 3
Kloster, Niels Jeppesen En livskraftig familie (ill.) Hillerslev 24-12-1922 3
Knattrup Nikolajsen, S. Jubilæumsfesten i Nors (25 år som missionær) Nors 24-07-1922 3
Kold, Kr. Mikkelsen Et minde om Kold (Fadervor med billeder) Thisted 05-12-1922 3
Kolonihaver. Thisted Kolonihave-udstillingen i Thisted Thisted 03-10-1922 3
Kommune. Hunstrup Kommune-deling (amtsrådsbeh.) Hunstrup 11-03-1922 1-2
Kommune. Hunstrup Kommunedelingen Hunstrup 27-03-1922 3
Kommune. Østerild Kommune-deling Østerild 11-03-1922 1-2
Kommune. Østerild Kommunedelingen Østerild 27-03-1922 3
Kongebesøg. Thisted Kongeparrets besøg i Thisted (ill.) Thisted 16-06-1922 3
Kongebesøg. Thisted Kongebesøget i Thisted (ill. af “Dannebrog”) Thisted 17-06-1922 3
Kongebesøg. Thisted Fra kongebesøget i Thisted (ill.) Thisted 19-06-1922 1
Kortegaard, Chr. Dødsfald Øsløs 29-08-1922 3
Kortegaard, Chr. Jordefærd Øsløs 05-09-1922 3
Krarup (præst) Præsteindsættelsen i Stagstrup (ill.) Stagstrup 15-05-1922 1
Krogsgaard, Peder Larsen Nye sognefogeder Snedsted 18-02-1922 3
Lambertsen, Inger Marie Sammen i liv og død Arup 11-01-1922 3
Lambertsen, Niels Chr. Sammen i liv og død Arup 11-01-1922 3
Larsen, Else En livskraftig familie (ill.) Hillerslev 24-12-1922 3
Larsen, Jens Jensen Ny sognefoged Stagstrup 28-01-1922 3
Leegaard, J. Dødsfald Sjørring 26-06-1922 3
Leegaard, J. Inspektør Leegaard Sjørring 27-06-1922 3
Leegaard, J. Johs. Leegaards jordefærd Sjørring 03-07-1922 3
Lehmann, Henrik Ordensdekoration (Dannebrogsmand) Thisted 18-03-1922 3
Ludvigsen, Jul. 40 års jubilæum Thisted 14-11-1922 3
Ludvigsen, Jul. 40 års jubilæet i går Thisted 16-11-1922 3
Lund, Andreas Pludselig død Thisted 30-10-1922 3
Lund, Andreas Apoteker Lunds bisættelse Thisted 06-11-1922 3
Lykke, Chr. Dødsfald Sønderhå 15-11-1922 3
Madsen, Daniel Guldbryllup Thisted 29-04-1922 2
Madsen, Daniel Guldbryllup (ill.) Thisted 01-05-1922 3
Madsen, P. Diamantbryllup (ill.) Hundborg 07-12-1922 3
Mejerier. Vandet Vandet mejeri nedbrændt Ø. Vandet 30-09-1922 3
Mejerier. Vandet Vandet Mejeris genopførelse Ø. Vandet 06-10-1922 3
Mejerier. Vandet Vandet Andelsmejeris genopførelse (licitation) Ø. Vandet 30-10-1922 3
Mikkelsen, Erik Afdød redningsmand Hundborg 20-10-1922 3
Møller, M. Christensen Dødsfald Thisted 11-02-1922 3
Møller, Petrine En af udmarkens helte i Thy Hundborg 14-11-1922 1
Møller. Sønderhå Sønderhå Mølle nedbrændt Sønderhå 06-11-1922 3
Müller, Ludvig Chr. Blade af Thylands historie VII/N. Sodborg Snedsted 02-01-1922 6
Müller, Ludvig Chr. Blade af Thylands historie VIII/N. Sodborg Snedsted 03-01-1922 6
Müller, Ludvig Chr. Blade af Thylands historie IX/N. Sodborg Snedsted 16-01-1922 6
Müller, Ludvig Chr. Blade af Thylands historie X/N. Sodborg Snedsted 25-01-1922 6
Nedergaard, Olaf “Nordthy” (digt) 23-05-1922 2
Nielsen (præst) Pastor Nielsens 25 års jubilæum (ill.) Hundborg 29-11-1922 1-2
Nielsen Andersen, Anders Guldbryllup Tved 23-10-1922 3
Nielsen Andersen, Anders Guldbrylluppet i Tveds (ill.) Tved 25-10-1922 3
Nielsen, Anna Mistet tre børn Østerild 06-05-1922 3
Nielsen, Dybdahl På kryds og tværs – Jubilæumer Thisted 29-04-1922 3
Nielsen, H.P. 25 år som præst i Hunborg (ill.) Hundborg 14-10-1922 3
Nielsen, Helene Mistet tre børn Østerild 06-05-1922 3
Nielsen, Ole Det blev døden Thisted 09-05-1922 3
Nordentoft, Poul Poul Nordentoft i tugthuset Thisted 22-03-1922 1
Nørgaard, Chr. Gravesen Blade af Thylands historie IX/N. Sodborg Snedsted 16-01-1922 6
Oddershede Bertelsen,S.M. En livskraftig familie (ill.) Hillerslev 24-12-1922 3
Pedersen (Munk), Niels P. Dødsfald Hundborg 07-11-1922 3
Pedersen, Jens Guldbryllup Snedsted 11-10-1922 3
Petersen, Clemmen 90 år (ill.) Thorsted 29-05-1922 3
Petersen, Josef En arbejdsmand, der ikke står i fagforening Th. Landsogn 07-04-1922 3
Plantager. V.Vandet Klitplantagerne V. Vandet 10-06-1922 3
Politi. Thisted Af gamle dokumenter Thisted 31-03-1922 3
Poulsen, Chr. 90 år Thisted 30-01-1922 3
Poulsen, P. Chr. Dødsfald Skjoldborg 14-08-1922 3
Ravn, Andreas Fra læsekredsen – “Sommersang 1922” Øsløs 21-06-1922 6
Rugholm, Peter “Julebudet” Nors 24-12-1922 1
Rutebildrift En automobilrute (ill., side 5) Thisted 19-07-1922 3
Skaarup, Mikkel Guldbryllup (ill.) Thorsted 16-06-1922 3
Skaarup, P. Førstelærer Skaarup (Dannebrogsmand) Sennels 02-01-1922 3
Skaarup, P. Afsked efter 50 års virksomhed som lærer (ill.) Sennels 03-11-1922 3
Skaarup, P. Afskedsfesten for lærer Skaarup Sennels 06-11-1922 1-2
Skaarup, P. En lille højtidelighed Sennels 10-11-1922 3
Skinhøj, Jens Den nye overlærer til Thisted Realskole (ill.) Thisted 02-09-1922 3
Skjoldborg, Johan På kryds og tværs – “Vilde svaner” (digt) Øsløs 06-03-1922 3
Skjoldborg, Johan “Vor mor” Øsløs 28-10-1922 1
Skjoldborg, Johan Bogmarkedet – “Præsten i Løgum”/J.D. Øsløs 14-11-1922 4
Skoler. Øsløs Øsløs Søndre skole Øsløs 15-02-1922 2
Skoler. Øsløs Byggepladsen til en nye skole i Øsløs Øsløs 25-08-1922 3
Skoler. Snedsted Licitation (forskole) Snedsted 12-07-1922 3
Skoler. Thisted Rektor og elever i Thisted Skole : et blad af… Thisted 21-04-1922 3
Smidt, P.P. Dødsfald Tilsted 20-05-1922 3
Smidt, P.P. Jordefærd Tilsted 26-05-1922 3
Smidt, P.P. Skænket mindesmærke Tilsted 26-05-1922 3
Snedsted Seminarium Blade af Thylands historie VII/N. Sodborg Snedsted 02-01-1922 6
Snedsted Seminarium Blade af Thylands historie VIII /N. Sodborg Snedsted 03-01-1922 6
Snedsted Seminarium Blade af Thylands historie IX/N. Sodborg Snedsted 16-01-1922 6
Snedsted Seminarium Blade af Thylands historie X/N. Sodborg Snedsted 25-01-1922 6
Sørensen, J.P. Guldbryllup Thisted 08-03-1922 3
Sørensen, Niels 90 år Stagstrup 16-02-1922 3
Sørensen, Niels Vi bringer…(90 år)(ill.) Stagstrup 02-03-1922 3
Sparekasser.Hundborg-J. Hundborg-Jannerup Sparekasse (50 års jubilæum) Hundborg 14-09-1922 3
Sport Motorløbet Thisted-Aalborg (ill.) Thisted 12-06-1922 2
Stærkjær, Chr. Dødsfald Thisted 03-02-1922 3
Stricker, R.A. Dødsfald Thisted 28-04-1922 3
Theilmann Larsen, Lars P. For at hvile i dansk jord (ill.) Thisted 08-04-1922 3
Theilmann Larsen, Lars P. Thistedboen, der faldt i Verdenskrigen Thisted 10-04-1922 3
Theilmann Larsen, Lars P. Jordefærd Thisted 15-04-1922 3
Thisted Amts Motorklub se: Sport 30-12-1899
Thøgersen, Christian Jordefærd i Øsløs Øsløs 22-11-1922 3
Thomsen, Chr. Diamantbryllup (ill.) Sjørring 02-06-1922 3
Thy Pastor Hamlev om Thy 29-08-1922 2
Tilly (lærer) 25 års jubilæum Hørsted 12-10-1922 3
Tilly (lærer) Lærerjubilæet i Hørsted Hørsted 16-10-1922 1
Tolstrup, L. Provst Tolstrups afsked (ill.) Sjørring 20-11-1922 2
Tolstrup, L. Afskedsfesten for provst Tolstrup Sjørring 09-12-1922 2
Tvilstedgaard, J.J.J. Blade af Thylands historie VII/N. Sodborg Snedsted 02-01-1922 6
Udstykningsforeninger Thylands Udstykningsforening 03-06-1922 2
V.U. Østerild En V.U. forening i Østerild Østerild 08-03-1922 3
Vægtervæsen. Thisted se: Politi. Thisted Thisted  
Vejlerne. Arup Om Vejlesagen Arup 05-04-1922 3
Vejvæsen. Thisted amt Landevejene i Thisted amt 02-12-1922 2
Vejvæsen. Thy Tjæring af landeveje 08-08-1922 3
Vindel (præst) Til pastor Vindels afskedsprædiken Snedsted 16-10-1922 3
Weje, Chr. Dødsfald Sjørring 05-10-1922 3
Yde, Kr. Olsen 75 år Hundborg 19-10-1922 3

Tilbage til oversigt