Thisted Amts Tidende – Emneindex 1931

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdshjem. Thisted Thisted Afholdshjem påtænkes udvidet Thisted 28-04-1931 3
Afholdshjem. Thisted Thisted Afholdshjem udvides og moderniseres Thisted 25-06-1931 3
Agerholm, Marie Jordefærd Th. Landsogn 08-06-1931 3
Alderdomshjem. Thisted Thisted Alderdomshjem (“Kristianslyst”) Thisted 11-09-1931 3
Andersen, Charley Guldbryllup i Amerika Thisted 30-04-1931 3
Andersen, J. Dødsfald Th. Landsogn 09-03-1931 3
Andersen, J. 85 år (ill.) Thisted 26-06-1931 3
Andersen, Jakob Rejseoplevelser fra gamle dage Thisted 05-03-1931 1-2
Andersen, Johannes Dødsfald Thisted 18-06-1931 3
Andersen, Kr. Peter Guldbryllup Sennels 08-04-1931 3
Andersen, Kr. Peter Guldbrylluppet i Sennels (ill.) Sennels 10-04-1931 3
Andersen, Peter Guldbryllup Hundborg 14-04-1931 3
Andersen, Peter Guldbrylluppet i Hundborg (ill.) Hundborg 18-04-1931 3
Andreasen, Jørgen I slægtens eje i 138 år Hundborg 04-04-1931 3
Anker-Møller, Kristian Dødsfald Thorsted 08-10-1931 3
Anker-Møller, Kristian Pastor Kr. Anker-Møllers jordefærd Thorsted 16-10-1931 1-2
Bach, Lars Ingv. Dødsfald Tved 14-02-1931 3
Bach, Lars Ingv. Jordefærd Tved 21-02-1931 3
Bach, N.C. Dødsfald (i Nørresundby) Vang 12-05-1931 3
Bach, N.C. Jordefærd Vang 16-05-1931 3
Badeanstalter. Thisted Ny badeanstalt i Thisted (Thorsgade) Thisted 09-02-1931 3
Badning Badeliv under Simons Bakke (ill.) Thisted 13-08-1931 3
Bækgaard, S. Den nye sognepræst til Hundborg Hundborg 16-04-1931 3
Bækgaard, S. Ordinationen i dag Hundborg 22-05-1931 3
Bækgaard, S. Præsteindsættelsen i Hundborg (ill.) Hundborg 26-05-1931 2
Bak, Peder 80 år (ill.) Arup 29-07-1931 3
Bananmodningsanstalt.Thisted Banmanmodningsanstalten i Thisted Thisted 20-11-1931 3
Bang, Ole Dødsfald Thisted 23-07-1931 3
Bang, Ole Forfatteren Ole Bang Thisted 24-07-1931 3
Bang, Ole Jordefærd Thisted 30-07-1931 3
Bertelsen, Chr. På kryds og tværs: 80 år Thisted 22-04-1931 3
Bertelsen, Th. Landpostjubilæer (25 år) Thisted 30-06-1931 3
Biblioteker. Thisted Biblioteket for Thisted By og Amt (beretn. 30-31) Thisted 17-09-1931 5
Billeskov Jansen, H. 70 år Thisted 10-12-1931 3
Birk, Jens Dødsfald Thisted 12-09-1931 3
Birk, Jens Jordefærd Thisted 19-09-1931 3
Bjerregaard, S.S. Ridder af Dannebrog Thisted 06-06-1931 3
Bøgstedrende Tvorup plantage og Bøgstedrende Vang 26-10-1931 5-6
Bojsen, Kirstine 90 år Hillerslev 19-02-1931 3
Boyer, Martin Andreas Jordefærd (i Nørresundby) Th. Landsogn 13-02-1931 3
Brix, E. Den nye politimester til Thisted Thisted 24-03-1931 3
Brodersen, Lorentz På kryds og tværs: 80 år Thisted 27-10-1931 3
Brugsforeninger.Hillerslev Hillerslev brugsforening (25 års jubilæum) Hillerslev 13-10-1931 2
Brugsforeninger.Hundborg Ny brugsforeningsbygning i Hundborg Hundborg 17-04-1931 3
Bruun, Malthe Conrad Malthe Conrad Bruun I /Anth. Fuglsang Thisted 19-08-1931 5
Bruun, Malthe Conrad Malthe Conrad Bruun II / Anth. Fuglsang Thisted 20-08-1931 5
Bunk, Johanne Pedersen På kryds og tværs: 80 år Hillerslev 10-12-1931 3
Carlsen, H.A. Folkekirken (ill.) Hunstrup 04-08-1931 3
Carlsen, H.A. Præsteindsættelsen i Hunstrup og Østerild (ill.) Hunstrup 21-09-1931 5
Carstensen (generalpostdirek.) Hjem fra Siam Thisted 16-03-1931 1
Christensdatter, Maren Store Sørens kone fra Hjardemål Klit (hekseri) 20-07-1931 5
Christensen, Christen Afdød veteran Thorsted 06-03-1931 3
Christensen, Dagmar Friskolefolk Hundborg 09-10-1931 1
Christensen, J. Dødsfald Thisted 20-03-1931 3
Christensen, Jens Eriksen Dødsfald Hundborg 15-06-1931 3
Christensen, Mads Dødsfald (ill.) Stagstrup 23-02-1931 3
Christensen, Otto Gårdejer Otto Christensen, Jestrup/ Otto Møller Sønderhå 01-06-1931 2
Christensen, Otto Jordefærd Sønderhå 06-06-1931 3
Christensen, Parmo Carl Dødsfald (i Skyum) Vesløs 25-04-1931 3
Christensen, Parmo Carl Jordefærd (i Skyum) Vesløs 04-05-1931 3
Christensen, Peder På kryds og tværs: 70 år Hillerslev 02-01-1932 3
Christensen, Søren Peter Gammel Thybo død i Utah Thisted 03-03-1931 3
Christensen, Thora Dødsfald Thisted 02-12-1931 3
Cirkus. Bech-Olsen Cirkus Bech-Olsen Thisted 12-06-1931 3
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe Thisted 29-07-1931 3
Dahl (provst) Provst Dahls 25 års jubilæum Sennels 04-04-1931 2
Dalbøll, Kirstine På kryds og tværs: 70 år Øsløs 15-05-1931 3
Dalbøll, Niels Kr. Jordefærd Øsløs 12-01-1931 3
Dige, J.P. Dødsfald Thisted 30-05-1931 3
Dybdahl, Anders En doktor / J.P. Christensen Stagstrup 09-07-1931 8
Dybdahl, Anders En doktor / Poul Bendixen Stagstrup 17-08-1931 4
Dybdahl, Anders På kryds og tværs: Doktor Dybdahl (ill.) Stagstrup 27-08-1931 3
Ebeling, P.A. Ordenstildelinger Thisted 22-04-1931 3
Elektricitetsværk.Snedsted Snedsted Elektricitetsværk (nye maskiner) Snedsted 16-06-1931 3
Elforsyning Elektriciteten på… (ny transformatorforen.) Sjørring 01-10-1931 3
Eriksen, Ane To gamle søstre død Vesløs 17-03-1931 3
Eskildsen, Niels Guldbryllup Østerild 04-04-1931 3
F.D.F. Thisted Thisted F.D.Fs sommerlejr ved Himmelbjerget Thisted 29-07-1931 6
Fabrikker. “Svankjærs” Brand i Sundby Stagstrup 23-07-1931 3
Fabrikker. “Svankjærs” Branden på Svankjærs Maskinfabrik Stagstrup 24-07-1931 3
Falck. Thisted Falcks Redningskorps i Thisted (åbning af station) Thisted 02-02-1931 3
Falck. Thisted Falcks Redningskorps Thisted 09-04-1931 3
Falk Rønne, Jørgen “Min barndoms jul” 19-12-1931 4
Fauna Muldvarpe i Thy / P.L. Hald 19-08-1931 6
Fisker, Karoline 90 år Thisted 06-06-1931 3
Flyvholm, Jens Dødsfald (i Gøttrup) Arup 31-07-1931 3
Flyvholm, Jens Jordefærd (i Vesløs) Arup 03-08-1931 3
Flyvning. Thisted Flyverute til Thisted? Thisted 09-05-1931 3
Forlis. “Grethe” “Grethes” forlis i Østersøen Thisted 10-12-1931 3
Forlis. “Grethe” Da “Grethe” gik ned Thisted 11-12-1931 1
Forlis. “Thyra” Et skib fra Thisted sunket ved Fæggesund Thisted 18-03-1931 3
Forlis. “Thyra” M/J Thyras forlis Thisted 19-03-1931 3
Forlis. “Thyra” Motorjagten “Thyra” (bjergning) Thisted 24-04-1931 3
Forlis. “Thyra” “Thyra” bjerget Thisted 29-04-1931 3
Forlis. “Thyra” Da “Thyra” kom i havn Thisted 30-04-1931 3
Forsamlingshuse. Arup Fest i Arup forsamlingshus (25 års jubilæum) Arup 01-10-1931 3
Forsamlingshuse. Hundborg Hundborg forsamlingshus (byggeriplaner) Hundborg 30-04-1931 3
Fortidsminder Vore oldtidsminder (Brund Mølle) Hillerslev 20-06-1931 3
Fortidsminder Oldtidsfund i V. Vandet (bronzealdersværd) V. Vandet 24-12-1931 3
Fortidsminder Et oldsagsfund i Vang (lerkar) Vang 23-12-1931 2
Fritsch, Aage W. En Thistedbo der har oplevet noget Thisted 15-08-1931 3
Gade, Chr. Christensen På kryds og tværs: 80 år Thisted 16-06-1931 3
Gårde. “Oddershedegaard” Oddershedegaard (udstykning af) Hillerslev 04-07-1931 3
Gisselbæk, Asta På kryds og tværs: En smuk debut Stagstrup 20-05-1931 3
Gregersen, Ejler 70 år Th. Landsogn 03-12-1931 3
Guld, N.T. Jubilæet i Sjørring Sjørring 20-05-1931 3
Gymnastikforening.Sennels Jubilæumsfest i Sennels gymnastikforening (25 år) Sennels 03-02-1931 3
Gymnastikforening.Vandet En gymnastikforening i Vandet V. Vandet 28-11-1931 3
Hallar, Knud Dødsfald (i Kbh.) Thisted 01-06-1931 3
Hannæs Fra Hannæsland i gamle dage /N. Sodborg Øsløs 16-10-1931 5
Hansen (saddelmager) 70 år Hundborg 14-02-1931 3
Hansen, Hans Chr. Thistedborger død i Omaha Thisted 23-02-1931 3
Hansen, Karen Marie Thyboer i Racine Sønderhå 03-12-1931 3
Hansen, Karen Marie Guldbryllup i Amerika Sønderhå 10-12-1931 3
Harkjær, Niels 80 år Thisted 10-09-1931 3
Havne. Amtoft Amtoft-broen (domsafsigelse i V. Landsret) Arup 14-03-1931 3
Havne. Amtoft Amtoft bro (landsretsdom) Arup 21-03-1931 3
Havne. Amtoft Amtoft bro (appel af Landsretsdom) Arup 18-04-1931 3
Hede, Marie En gammel fiskerkones død Hundborg 27-04-1931 3
Heiberg, G.A.P. Gamle pastor Heiberg død (i Helsingør) Hunstrup 30-05-1931 3
Hekseri se: Christensdatter, Maren 20-07-1931 5
Heskjær, H. Dødsfald (i Horsens) Thisted 17-11-1931 3
Hilden-Petersen, H. Santalbasar i Thisted for 50. gang (ill.) Hillerslev 06-10-1931 3
Hjarsen, Marie Sørensen Pludselig død Thisted 22-12-1931 3
Høie, Kr. Høj alder (80 år) Sjørring 06-10-1931 3
Hoyer, Wilhelm Den første stationsforstander i Snedsted (ill.) Snedsted 11-09-1931 3
Høyer, Wilhelm Dødsfald Thisted 09-09-1931 3
Hundahl Olsen, Søren Jordefærd Nors 06-08-1931 3
Husmandsforeninger 25 års jubilæum i Hillerslev husmandsforening Hillerslev 12-02-1931 3
Husmandsforeninger Jubilæumsfesten i Brund forsamlingshus Hillerslev 17-02-1931 2
Immersen Kristensen, E. Trist dødsfald Kallerup 22-04-1931 3
Jagtforeninger.Hillerslev En jagtforening i Hillerslev-Kaastrup Hillerslev 31-10-1931 3
Jakobsen, Jacob Dødsfald Thisted 05-10-1931 3
Jakobsen, Jacob Jordefærd Thisted 09-10-1931 3
Jakobsen, Karen Johanne Sparket ihjel af en hest Tilsted 12-06-1931 3
Jensen (Simonsen), Jens På kryds og tværs: 70 år Snedsted 10-02-1931 3
Jensen, A. 70 år Thisted 03-03-1931 3
Jensen, Anders Chr. Guldbryllup (ill.) Hillerslev 13-06-1931 3
Jensen, Anders Peter 90 år Jannerup 19-06-1931 3
Jensen, Erik 25 år som redningsmand Hundborg 26-09-1931 3
Jensen, J. 40 år ved Statsbanerne Thisted 18-12-1931 3
Jensen, J. 40 års jubilæet ved Statsbanerne (ill.) Thisted 21-12-1931 3
Jensen, J.A. Dødsfald Thisted 16-02-1931 3
Jensen, J.P. Ordenstildeling Thisted 03-09-1931 3
Jensen, Kr. Dødsfald Thisted 29-12-1931 3
Jensen, Laura På kryds og tværs: 70 år Thisted 04-06-1931 3
Jensen, Melchior Faldet død om i laden Arup 10-11-1931 3
Jensen, Melchior Jordefærd i Arup Arup 18-11-1931 3
Jensen, Sofie Dødsfald Thisted 07-12-1931 3
Jensen, Sofie Jordefærd Thisted 14-12-1931 3
Jensen, Sv. Jubilæet på Sundby mejeri (ill.) Stagstrup 30-10-1931 3
Jensen, Thomas 70 år Vesløs 28-04-1931 3
Jensen-Søe, Jens Kr. 70 år (ill.) Ø. Vandet 19-09-1931 3
Jeppesen, Harald Faldet medførte døden Thorsted 14-03-1931 3
Jepsen, Bertel Dødsfald Hunstrup 16-05-1931 3
Jepsen, Bertel Jordefærd Hunstrup 21-05-1931 3
Jepsen, Carl Landpostjubilæer (40 år) Thisted 30-06-1931 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev jernbanes overgang til … 22-01-1931 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Støtten til Thisted-Fjerritslev banen 02-05-1931 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev banens fremtid(møde i Thisted) 13-05-1931 1-2
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev banen (byrådsbehandling) 27-05-1931 1
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslevbanen (financiering af drift) 03-06-1931 2
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslevbanens modernisering 09-06-1931 1-2
Jernbaner.Thisted-Nykøbing Thisted-Nykøbing banen opgives 16-12-1931 3
Jespersen, L.P. 25 års jubilæum Thisted 18-09-1931 3
Jul i Thy “Jul i Thy” (udg. af første årgang) 14-11-1931 3
Kamp, Marie Jordefærd Thisted 11-12-1931 3
Kiosker. Thisted Kiosk på Frederikstorv Thisted 07-01-1931 3
Kirk, Johs. V. “Idyl” 16-03-1931 1
Kirk, Johs. V. “Maj” 16-05-1931 2
Kirk, Johs. V. “Brændehuggeren” 19-05-1931 2
Kirk, Johs. V. “Sommer i Thy” 10-06-1931 5
Kirk, Johs. V. “Æ kvæjlæs” 17-09-1931 1
Kirk, Johs. V. “Til konfirmanden” 06-10-1931 1
Kirker. Jannerup En smuk gave til kirken i Jannerup (alterstage) Jannerup 17-01-1931 3
Kirker. Skinnerup Sammenlægningen af Skinnerup, Ø. og V. Vandet… Skinnerup 31-01-1931 3
Kirker. Thisted Døbte og døde i januar Thisted 24-02-1931 6
Kirker. Thisted Døbte og døde i februar Thisted 20-03-1931 5
Kirker. Thisted Døbte og døde i marts Thisted 25-04-1931 5
Kirker. Thisted Døbte og døde i april Thisted 22-05-1931 4
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i juli og august) Thisted 30-09-1931 6
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i oktober) Thisted 14-11-1931 5
Kirker. Tved Det nye våbenhus ved Tved kirke (licitation) Tved 19-01-1931 3
Kirker. Vang Vang og Klitmøller sammenlægges Vang 21-04-1931 3
Kirker. Vang Endnu ingen endelig ordning med Vang sognekald Vang 03-10-1931 3
Kirker. Vang Alligevel ingen forandring ved Vang sognekald Vang 14-11-1931 3
Kjær Jensen, Peder På kryds og tværs: 70 år Hillerslev 04-11-1931 3
Kjærgaard, M. Foged Dødsfald Nørhå 09-12-1931 3
Kold, Kr. Kr. Kolds fødested solgt Thisted 14-04-1931 3
Kold, Kr. Kr. Kolds fødested solgt igen Thisted 08-06-1931 3
Kongebesøg Kongebesøget i Thisted Thisted 03-06-1931 3
Kongebesøg Kongebesøget i Thy (ill.) Thisted 04-06-1931 1
Kongebesøg Kongeparret blev tre dage i Thisted Thisted 06-06-1931 3-4
Korsgaard Andersen, A. Dødsfald Vang 07-03-1931 3
Korsgaard Andersen, A. Jordefærd Vang 14-03-1931 3
Kristensen, Otto Dødsfald Sønderhå 29-05-1931 3
Krogsgaard, Ole Dødsfald Thisted 16-01-1931 3
Kvindesamfund. Dansk Dansk Kvindesamfund: Thistedkredsens jubilæum Thisted 01-07-1931 2
Kvindesamfund. Dansk Da Dansk Kvindesamfunds Thistedkreds stiftedes Thisted 04-07-1931 2
Kvindesamfund. Dansk Dansk Kvindesamfunds Thistedkreds (jubilæumsfest) Thisted 06-07-1931 1-2
Kvist, Nielsine 80 år Sennels 12-12-1931 3
Kystsikring. Stenbjerg Høfden ved Stenbjerg (forlængelse af) Nørhå 18-03-1931 3
Langgaard, Peter På kryds og tværs: 70 år Hundborg 30-04-1931 3
Larsen, Chr. Pludseligt dødsfald Thisted 16-06-1931 3
Larsen, Chr. Guldbryllup (ill.) Tved 14-11-1931 3
Larsen, Jens På kryds og tværs: Høj alder (90 år) Thisted 16-07-1931 3
Larsen, Jens Chr. Høj alder (87 år) Snedsted 21-12-1931 3
Larsen, Kristine 80 år Vang 03-07-1931 3
Larsen, Martinus Jordefærd Hillerslev 16-09-1931 3
Larsen, Mogens 80 år Thisted 03-11-1931 3
Larsen, Theodor 70 år Hundborg 28-10-1931 3
Ludvigsen, Jul. Fra min første tid i Thisted Thisted 19-11-1931 4
Ludvigsen, Jul. 70 år (ill.) Thisted 19-11-1931 3
Ludvigsen, Jul. På kryds og tværs: Faktor Ludvigsen (70 år) Thisted 24-11-1931 3
Lykke, Hanne Død i Texas Thisted 02-07-1931 3
Madsen, Ane Marie På kryds og tværs: 70 år Th. Landsogn 09-05-1931 3
Madsen, C.P. Postvæsenets udvikling i Thisted (ill.) Thisted 25-02-1931 2
Madsen, C.P. Postmesterens jubilæum (40 år) Thisted 02-03-1931 3
Madsen, C.P. 50 års jubilæum (ved Postvæsenet) Thisted 27-08-1931 3
Madsen, M.S. Dødsfald (i Brønderslev) Th. Landsogn 27-10-1931 3
Madsen, Niels Dødsfald Arup 07-02-1931 3
Madsen, Peder Veteran-dødsfald Hundborg 11-05-1931 3
Madsen, Peder Jordefærd Hundborg 18-05-1931 3
Mejerier. Snedsted Snedsted mejeri under debat (nej til ombygning) Snedsted 14-01-1931 2
Mejerier. Snedsted Jubilæet i Snedsted mejeri Snedsted 02-11-1931 4
Mejerier. Sundby Mejerijubilæum i Sundby Stagstrup 26-10-1931 3
Mejerier. Sundby Jubilæet på Sundby mejeri Stagstrup 30-10-1931 3
Mejerier. Sundby Mejerijubilæet i Sundby Stagstrup 02-11-1931 1-2
Michaelsen (præst) 70 år Hunstrup 07-03-1931 3
Michaelsen (præst) Pastor Michaelsens afskedsprædiken Hunstrup 27-04-1931 4
Møller Jensen, Dorthe Jordefærd Vesløs 11-03-1931 3
Møller, P. Dødsfald Thisted 07-07-1931 3
Møller, Søren Jensen På kryds og tværs: 70 år Thisted 13-02-1931 3
Müller, Ludvig Chr. C. Bersg sorg over L.C. Müller Snedsted 25-08-1931 1
Munk, Jens Peter Dødsfald Hundborg 13-05-1931 3
Musik. Thisted Æterbølgemusik i Thisted (Age Juhl-Thomsen) Thisted 16-04-1931 3
Musik. Thisted Sangerstævnet i Thisted Thisted 20-05-1931 3
Musik. Thisted Korstævnet i Thisted Thisted 22-06-1931 3
Navneforskning Staldnavne i Thy /Svend Johansen 16-03-1931 3
Nielsen, Ane Kirstine 80 år Thisted 07-08-1931 3
Nielsen, Else Kirstine 80 år (ill.) Arup 15-07-1931 3
Nielsen, H.P. Pastor Nielsens afsked med menigheden i Hundborg Hundborg 07-04-1931 3
Nielsen, H.P. Afskedsfesten i Hundborg (ill.) Hundborg 28-04-1931 2
Nielsen, Iver Dødsfald Øsløs 14-04-1931 3
Nielsen, J.M. Danmarks ældste tandlæge (ill.) Thisted 31-07-1931 3
Nielsen, Jens Guldbryllup Thisted 24-03-1931 3
Nielsen, Kristen Guldbryllup Arup 14-12-1931 3
Nielsen, Kristen Guldbryllup i Amtoft (ill.) Arup 16-12-1931 3
Nielsen, Lars På kryds og tværs: 70 år Th. Landsogn 28-04-1931 3
Nielsen, N.C. 25 års jubilæum Snedsted 21-10-1931 3
Nielsen, N.C. Mejeribestyrerjubilæet i Snedsted (ill.) Snedsted 26-10-1931 3
Nielsen, Poul Guldbryllup Vesløs 24-02-1931 3
Nielsen, Poul Guldbryllup (ill.) Vesløs 26-02-1931 3
Nørgaard, Graves Dødsfald (ill.) Thisted 19-11-1931 3
Nørgaard, Graves Den gamle overlærer /L.S. Larsen Thisted 23-11-1931 2
Nørgaard, Graves Jordefærd Thisted 23-11-1931 3
Nørgaard, P. På kryds og tværs: 80 år Hundborg 09-01-1932 3
Oddershede, Jens Dødsfald Østerild 14-03-1931 3
Ørgaard, Sidsel 80 år (ill.) Nors 26-06-1931 3
Overgaard, Christian 80 år Hillerslev 19-03-1931 3
Overgaard, T.C. Jordefærd Sennels 18-03-1931 3
Pedersen (Tømmermand), A. 80 år Hundborg 01-04-1931 3
Pedersen (vandværksbest.) Thisted vandværk jubilerer (25 år) (ill.) Thisted 22-10-1931 2
Pedersen, Johs. Dødsfald Thisted 11-12-1931 3
Pedersen, Karen M. Thybo død i Amerika Snedsted 28-11-1931 3
Pedersen, Karen M. Død i Amerika Snedsted 10-12-1931 3
Pedersen, Kirstine Fulgt sin mand i døden Thisted 02-01-1931 3
Pedersen, Kristine På kryds og tværs: 70 år Thisted 04-07-1931 3
Pedersen, Niels Chr. 70 år (ill.) Thisted 10-03-1931 2
Pengevæsen Da seddelpressen “gik” i Thisted Thisted 25-11-1931 3
Petersen, Christian Død i Utah Th. Landsogn 22-08-1931 3
Plantager. Tvorup Tvorup plantage og Bøgstedrende Vang 26-10-1931 5-6
Postvæsen. Thisted Postvæsenets udvikling i Thisted Thisted 25-02-1931 2
Poulsen, Ane Kathrine Høj alder (ill.) Thisted 02-03-1931 3
Rasmussen, Anders Guldbryllup Hundborg 13-06-1931 3
Realskole. Thisted Thisted Realskoles 75 års fødselsdag 27.11.1931 Thisted 26-11-1931 3
Realskole. Thisted Thisted Mellem- og Realskoles 75 års jub. (ill.) Thisted 28-11-1931 1-2
Retsvæsen Fra den gamle landsby: sædvaneret og bylavsgilder 06-06-1931 2
Rødbro, Chr. Guldbryllup Vesløs 16-03-1931 3
Rødbro, Chr. Guldbrylluppet i Vesløs (ill.) Vesløs 19-03-1931 3
Roelsgaard, Ane Nielsen 70 år Thisted 21-08-1931 3
Rosenberg, A.C. Dødsfald Thisted 19-10-1931 3
Rosenberg, A.C. Jordefærd Thisted 24-10-1931 3
Salmonsen, Kr. Lærer Kr. Salmonsen Hundborg 27-10-1931 3
Sand, Chr. 90 år Tved 04-11-1931 3
Santalmissionen Santalbasar i Thisted for 50. gang Thisted 06-10-1931 3
Skallerup, Niels Guldbryllup (ill.) Skjoldborg 08-04-1931 3
Skinhøj, Jens Dødsfald Thisted 23-06-1931 3
Skinhøj, Jens Overlærer Skinhøjs jordefærd Thisted 27-06-1931 3
Skinhøj, Jens På overlærer J. Skinhøjs grav (mindesten) Thisted 19-10-1931 3
Skjoldborg, Johan Studenterforeningen hylder Skjoldborg Øsløs 20-04-1931 1
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborg 1861-1931 (ill.) Øsløs 22-04-1931 1-2
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborg / Jørgen Christensen Øsløs 23-04-1931 5-6
Skjoldborg, Johan Et minde /Jens Damsgaard Øsløs 23-04-1931 6
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborg 1861-1931 / Johs. V. Kirk Øsløs 24-04-1931 1
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborgs 70 års dag (ill.) Øsløs 27-04-1931 5
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborgs 70 årsdag (ill.) Øsløs 28-04-1931 1
Skjoldborg, Johan Fødselsdagsfest (i Løgstør) Øsløs 08-05-1931 5
Skjoldborg, Johan Tak! Øsløs 13-05-1931 3
Skjoldborg, Johan En stridsmand / Anders Uhrskov Øsløs 08-06-1931 4
Skjoldborg, Johan En festforestilling for Johan Skjoldborg (teater) Øsløs 20-06-1931 1
Skoler. Østerild Ny skole i Østerild Østerild 11-04-1931 3
Skoler. Østerild Den nye skole i Østerild vil koste 26.680 kr. Østerild 21-04-1931 3
Skoler. Østerild Østerild nye skole (ill.) Østerild 25-09-1931 3
Skoler. Østerild Skoleindvielsen i Østerild (ill.) Østerild 30-10-1931 1-3
Slagterier. Thisted Thisted Andelsslagteris indvielse (ill.) Thisted 03-01-1931 4
Slagterier. Thisted Thisted andelsslagteri (indvielse af) Thisted 05-01-1931 5
Slagterier. Thisted Direktørskifte på Koopmanns slagteri i Thisted Thisted 17-02-1931 5
Smith, Ingeborg Dødsfald Thisted 10-03-1931 3
Smith, Ingeborg Bisættelse Thisted 14-03-1931 3
Snedsted Seminarium se: Müller, Ludvig Chr. Snedsted 25-08-1931 1
Sørensen, Alma Jordefærd Øsløs 24-01-1931 3
Sørensen, Jens Thisted sygekasses 25 års jubilæum (ill.) Thisted 13-01-1931 5
Sørensen, Niels C. Død i Chicago Stagstrup 10-09-1931 3
Sørensen, P. Chr. Dødsfald Sønderhå 15-01-1931 3
Steen, E.Aa. 25 års jubilæum Thisted 27-03-1931 3
Stefansen, Niels Guldbryllup (ill.) Ø. Vandet 04-11-1931 3
Stougaard, R.P. Ordenstildelinger Thisted 22-04-1931 3
Strandinger. “Heros” Svensk damper grundstødt ved Stenbjerg Nørhå 16-11-1931 3
Sygekasser. Thisted Thisted sygekasses 25 års jubilæum Thisted 13-01-1931 5
Sygekasser. Thisted Thisted sygekasses jubilæum Thisted 16-01-1931 3
Sygekasser. Thisted Thisted sygekasse Thisted 17-01-1931 1-2
Sygeplejeforeninger En sygeplejeforening i Skjoldborg-Kallerup Skjoldborg 04-05-1931 3
Teater. Thisted Teaterplanerne i Thisted (Store Torv) Thisted 03-02-1931 3
Teater. Thisted Håndværkerforeningens teaterforestillinger… Thisted 14-04-1931 3
Thomsen, Chr. Landpostjubilæer (25 år) Nors 30-06-1931 3
Thomsen, M. Dødsfald Thisted 10-06-1931 3
Thomsen, Peder 80 år Nors 11-05-1931 3
Thousig, Carl Det blev døden Thisted 24-04-1931 3
Thylands Højskole Thylands Højskole Hundborg 05-01-1931 2
Toft, Martha Dødsfald Thisted 28-12-1931 3
Toft, Peder Evang 25 år som sygehuslæge i Vestervig Thisted 04-09-1931 3
Tolderlund (læge) 85 år Thisted 07-05-1931 3
Tolderlund, Ingeborg Dansk Kvindesamfund:Thistedkredsens jubilæum (ill) Thisted 01-07-1931 2
Typografisk Forening Typografisk forening i Thisted (50 års jubilæum) Thisted 26-09-1931 3
Uhrbrand Nielsen, N. Chr. Begravet i hjemlandets jord Snedsted 13-02-1931 3
Undéen, Anine Dødsfald (i Kbh.) Thisted 20-11-1931 3
Vandværk. Thisted Thisted vandværk jubilerer (25 år) Thisted 22-10-1931 2
Vandværk. Thisted Jubilæet på Thisted vandværk Thisted 02-11-1931 3
Vangsgaard, Nikoline På kryds og tværs: 70 år Thisted 24-04-1931 3
Veje. Hørdum-Snedsted Hørdum-Snedsted vejen Snedsted 10-01-1931 3
Veje. Hørdum-Snedsted Hørdum-Snedsted vejen (indvielse af) Snedsted 24-01-1931 3
Veje. Vestervig-Hanstholm En vej fra Vestervig til Hanstholm? 11-11-1931 3
Veje. Vestervig-Hanstholm En landevej fra Hansted til Vestervig (møderef.) 12-11-1931 1-2
Velgørenhed Fællesrådet for Velgørenhed i Thisted (konst.) Thisted 17-09-1931 3
Vestergaard, Ane 90 år Hillerslev 19-06-1931 3
Vildsundbroen Broforbindelserne fra Thy Stagstrup 12-06-1931 2
Vildsund-overfarten Den nye Vildsund-færge Stagstrup 20-04-1931 3
Vildsund-overfarten Den nye Vildsundfærge Stagstrup 16-05-1931 3
Vildsund-overfarten Den nye færge til Vildsund (ill.) Stagstrup 12-06-1931 1
Vildsund-overfarten Den nye Vildsundfærge (indvielse af) Stagstrup 13-06-1931 3
Vildsund-overfarten Den nye Vildsundfærge (fra Broudvalget) Stagstrup 03-07-1931 2
Vildsund-overfarten Klagen over Vildsund-færgen (Broudvalget) Stagstrup 09-07-1931 2
Vildsund-overfarten Vilsundfærgen bliver ikke bygget om Stagstrup 02-10-1931 3
VU. Østerild Venstres Ungdom i Østerild (nedlæggelse af) Østerild 23-01-1931 3
Westergaard, Peter Thybo død i Kalifornien Thisted 07-01-1931 3
Willumsen, A. Dødsfald (ill.) Thisted 18-04-1931 3
Willumsen, A. Jordefærd Thisted 24-04-1931 3
Worm, Carl På kryds og tværs: Thisted Sommerteater (ill.) Thisted 14-08-1931 3
Yde, Chr. Dødsfald Thisted 09-07-1931 3
Yde, Chr. Jordefærd Thisted 11-07-1931 3
Yde, Else Jordefærd Hundborg 07-04-1931 3

Tilbage til oversigt