Thisted Amts Tidende – Emneindex 1887

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Thisted Thisted afholdsforening… Thisted 19-03-1887 3
Aviser mm. Thisted Fem år (jubilæum) – Thisted Amts Tidende Thisted 30-09-1887 1
Bahner, F.A. 60 årigt borgerjubilæum Thisted 07-02-1887 2
Bahner, F.A. Ordensdekoration (Dannebrogsmand) Thisted 07-02-1887 2
Bahner, F.A. Sadelmager F.A. Bahners 60 årige borgerjubilæum Thisted 09-02-1887 3
Bahner, F.A. Dødsfald Thisted 25-07-1887 2
Biavl Biavlen i Thy (Sydthy Biavlerkreds) 07-05-1887 2-3
Bille, Hans Rosted Guldbryllup Thisted 09-04-1887 2
Bisgaard, Else Marie Døde Hillerslev 26-04-1887 3
Bredal, Karen Bang Døde Sjørring 18-08-1887 3
Buus (inspektør) Mindelegat for inspektør Buus (Rosvang) Hundborg 18-10-1887 2
Christensdatter, Kirsten Døde Snedsted 22-01-1887 3
Christensen, Margrethe L. Døde Nors 26-02-1887 3
Christensen, Niels Døde Sjørring 19-10-1887 3
Cirkus. Bergmann Cirkus Bergmann (forestilling i Thisted) Thisted 29-06-1887 2
Dyrskuer. Thisted Landboforeningen “Nordthy”s første dyrskue Thisted 10-08-1887 2
Eberhardt, Nanna Jubilæum (25 år) – privatskole Thisted 18-07-1887 2
Epidemier. Kolerine En ondartet kolerine Thisted 22-02-1887 2
Fagforeninger. Thisted En fagforening for snedkere og tømrere Thisted 23-03-1887 3
Fog, L. Andersen Theodor Afskedigelse Vang 29-03-1887 3
Folketingsvalg Valget i Thisted amts 1ste kreds (Bjerget) 29-01-1887 2
Folketingsvalg Folketingsvalget i Bjerget 01-02-1887 2-3
Folketingsvalg Valget i Bjerget 02-02-1887 2
Folketingsvalg Tre folketingskredse i Thy 25-03-1887 2-3
Folketingsvalg. Thisted Folketingsvalget i Thisted Thisted 29-01-1887 2-3
Folketingsvalg. Thisted Valghandlingen i Thisted Thisted 29-01-1887 2
Forsamlingshuse. Hundborg Et nyt forsamlingshus (indvielse af) Hundborg 12-07-1887 2
Fremtiden Opløst forening (“Fremtiden”) Thisted 26-11-1887 3
Gade, Lars Andersen Døde Nors 18-01-1887 3
Hagensen, Martin Døde Sennels 02-02-1887 3
Hald, J.P. Andersen Døde Vang 08-09-1887 3
Håndværkerforening.Thisted Thisted håndværkerforening (opf. af ejendom) Thisted 08-08-1887 2
Håndværkerforening.Thisted Thisted h.s påtænkte foreningsbygn. på Store Torv Thisted 16-08-1887 2
Hansen (kaptajn) En smuk gave (enken) Thisted 14-04-1887 2
Hjerbek, P.A. 40 års jubilæum som lærer Thisted 03-05-1887 2
Hornstrup, Niels Kristian Døde Kallerup 24-05-1887 3
Husum, Ludvig Birkedal En smuk højtidelighed (mindesten Thisted kirkeg.) Thisted 02-07-1887 2
Jensen, Kirsten Døde Sjørring 08-02-1887 2
Jørgensen, Inger Marie Døde Hundborg 25-04-1887 2
Kirk, Else Marie Døde Nors 09-08-1887 3
Kirk, Niels Christian Døde Hundborg 13-12-1887 3
Kirkegårde. Thisted En smuk højtidelighed (mindesten, L.B. Husum) Thisted 02-07-1887 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i dec. (1886)) Thisted 15-01-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 05-02-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 16-03-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 01-04-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 04-05-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 28-06-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 23-07-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 02-08-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 02-09-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 07-10-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 17-11-1887 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 01-12-1887 3
Kjær, Dorthea Christensdatter Døde Tved 26-09-1887 3
Knudsen, Maren Kathrine Døde Sjørring 15-02-1887 3
Kold, Kr. Mikkelsen Mindesten for C.Kold (Hjallese mark) Thisted 04-10-1887 1
Krogsgaard, Niels J. Døde Jannerup 15-07-1887 3
Kvægavlsforeninger Tyreforening (Hundborg/Jannerup – oprettelse af) Hundborg 17-06-1887 3
Kvægavlsforeninger Ny kvægavlsforening (Hundborg/Jannerup) Hundborg 28-06-1887 2
Kvægavlsforeninger Udkast til love for k. for Hundborg-Jannerup… Hundborg 29-06-1887 2-3
Kvægavlsforeninger Kvægavlerforeningen for Hundborg, Snedsted… Hundborg 11-07-1887 2
Larsen (sognefoged) Ordensdekorationer (Dannebrogsmand) Harring 13-04-1887 2
Larsen, Marianne Døde Hillerslev 24-05-1887 3
Lønnerup Fjord Inddæmningen af Lynnerup fjord (Hokser Havn) Hunstrup 09-04-1887 2
Lønnerup Fjord Inddæmningen af Lynnerup Fjord Hunstrup 13-04-1887 2
Madsen, Christen Døde Stagstrup 09-03-1887 3
Madsen, Niels Død af blodforgiftning Th. Landsogn 21-12-1887 2
Mejerier. Hillerslev Nyt andelsmejeri (oprettelse af) Hillerslev 21-03-1887 3
Missionshuse. Vorupør Et nyt missionshus Hundborg 04-10-1887 2
Missionshuse. Vorupør Indvielse af et missionshus Hundborg 17-10-1887 2
Nielsdatter, Karen Marie Døde Snedsted 24-05-1887 3
Nielsen, Kirsten Marie Døde Tved 12-07-1887 3
Nielsen, Michalline Døde Thisted 20-08-1887 3
Nielsen, N.C. Dødsfald Thisted 16-02-1887 3
Nordentoft, Joh. C. Dødsfald Thisted 30-06-1887 2
Nordentoft, Joh. C. Liget af kaptajn Nordentoft Thisted 04-07-1887 3
Nordentoft, Joh. C. Jordefærd Thisted 07-07-1887 2
Nordentoft, Joh. C. Om kaptajn Nordentofts endeligt Thisted 11-07-1887 2
Nordthy Landboforening Den ny landboforening for Nordthy (konst. møde) 29-06-1887 2
Nordthy Landboforening Landboforeningen “Nordthy” 30-06-1887 2
Nordthy Landboforening Landboforeningen “Nordthy” (første generalfors.) 21-07-1887 2-3
Nordthy Landboforening Landboforeningen “Nordthy”s første dyrskue Thisted 10-08-1887 2
Nørgaard, C. G. 50 års jubilæum som lærer i samme sogn Snedsted 07-10-1887 2
Nørgaard, Jens Christian Døde Stagstrup 21-02-1887 3
Nystrup, Niels Pedersen Døde Vang 12-07-1887 3
Ørding, Poul Nielsen Døde Nors 12-11-1887 3
Patenter. Fodposer Eneretsbevillinger (fodposer, Thinggaard Pedersen) Tilsted 05-10-1887 2
Patenter. Forvandl.plader Eneretsb.(forvandl.plader til kakkelovn, Svankjær) Stagstrup 05-10-1887 2
Pedersen, Anders Døde Hundborg 06-09-1887 3
Pedersen, Christen Døde Hundborg 03-05-1887 3
Petersen, H.P. Døde Sjørring 15-07-1887 3
Petersen, N.A. Døde Thisted 01-03-1887 3
Petersen, Tinggaard Eneretsbevillinger (fodposer) Tilsted 05-10-1887 2
Plantager. Østerild Skovplantning Østerild 07-10-1887 2
Privatskoler. Thisted Jubilæum (25 år) – Nanna Eberhardt Thisted 18-07-1887 2
Redningsvæsen. Stenbjerg Vagtholdet langs Vesterhavskysten Mørhå 28-09-1887 2
Schibsby, C.B. Døde Thisted 21-02-1887 3
Skibsbyggeri. Thisted Den ny fiskerskonnert (C. Petersens Værft) Thisted 07-02-1887 2
Skibsbyggeri. Thisted Den nye fiskekutter (“Dagmar og Elisabeth”) Thisted 08-02-1887 2
Skibsbyggeri. Thisted Ny fiskekutter (“Emilie” – Chr. Andersens Værft) Thisted 21-07-1887 3
Skibsbyggeri. Thisted En ny fiskekutter (“Ella Aleria”, C. Andersens v.) Thisted 12-11-1887 2
Skibsfart. Thisted Thisted handelsflåde Thisted 28-10-1887 2
Skibsfart. Thisted Handelen og Thisted handelsflåde Thisted 31-10-1887 2
Skriver, Christen Peter Døde Stagstrup 14-03-1887 3
Skyttesagen Skyttesagen i Thy 27-07-1887 1-2
Slagterier. Thisted Andelsslagteri i Thisted (planer om) Thisted 29-12-1887 2
Sløjdskole. Thisted Til den nye sløjdskole (lærer Rose) Thisted 09-06-1887 2
Sløjdskole. Thisted Thisted ny sløjdskole Thisted 21-11-1887 2
Sløjdskole. Thisted Thisted sløjdsskoles nye bygning (indvielse af) Thisted 28-11-1887 2
Snejstrup, Kristen J. Guldbryllup Hundborg 21-10-1887 2
Søndergaard, Anders N. Døde Sjørring 21-05-1887 3
Sparekasser.Landbosparekassen Landbosparekassen for Thy (første ord. generalf.) 04-10-1887 2
Sport. Thisted Sport (dannelse af boldklub) Thisted 09-05-1887 2
Sport. Thisted Hurtigløb Thisted 05-09-1887 2
Sport. Thisted Stort væddeløb (hurtigløb) Thisted 09-09-1887 2-3
Strandinger.”Fremad” Stranding (Stenbjerg) Nørhå 23-09-1887 2
Strandinger.”Fremad” Strandingen ved Stenbjerg Nørhå 24-09-1887 2
Strandinger.”Heskelina” Strandinger (Vangså) Vang 14-10-1887 2
Strandinger.”Heskelina” Strandinger (Vangså) Vang 15-10-1887 2
Strandinger.”Orion” Strandinger (Vorupør) Hundborg 15-10-1887 2
Svankjær, J.C. Eneretsbevillinger (forvandlingsplader, kakkelovn) Stagstrup 05-10-1887 2
Telefoncentral. Fæggesund De nye telefonstationer (åbning af) Arup 22-12-1887 2
Telefoncentral. Øsløs De nye telefonstationer (åbning af) Øsløs 22-12-1887 2
Telefoncentral. Vangså Telefonstation i Vangså Vang 29-08-1887 2
Telefonvæsen Telefon-anlæg på Hannæs 09-11-1887 2
Thisted Amts Tidende Fem år (jubilæum) Thisted 30-09-1887 1
Toldreformforeningen… Toldreformforeningen for Thisted og omegn (genf.) Thisted 06-12-1887 3
Vejlerne. Arup Dæmningen foran Arup og Vesløs Vejler Arup 19-04-1887 2
Wagner (restauratør) Døde Thisted 01-03-1887 3
Weinhandler, Fr. Wilhelm Døde Thisted 21-02-1887 3
Westergaard, Peder A. Døde Skinnerup 19-12-1887 3

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.