Søren Andersens gård

Placering: Sandvejen 14, matr. nr. 13b.

Historie:

Denne lille gård blev bygget midt i forrige århundrede, men jorden stammede fra en gård, som havde været øde i over 100 år. Stedet for denne gårds placering blev senere kaldet “Fingers Plads”.

Jorden blev i 1825 købt af Christen Larsen Djernæs, som siden dannede “Klimgården” . En del af jorden blev lagt til “Klimgården” og i 1852 solgtes parcellerne ved Sandvejen fra og Søren Andersen byggede sin gård her.

Sønnen Kresten Andersen, som blev gift med Elna Myrup fra Bjerggaarden , overtog senere hjemmet.

Laden til Søren Andersens gård står endnu næsten som i hans tid, men stald og stuehus lå dengang på nordsiden.

Kresten Andersen byggede ny stald på sydsiden af laden og lod den gamle stald og stuehus nedrive. Siden blev der så bygget stuehus sydpå i forlængelse af stalden.

Omkring 1950 blev gården købt af Gunnar Rasmussen og omdannet til gartneri, som i dag er nedlagt.

Periode: Bruger: Ejer:
1604 Jens Speger Sejlstrupgaard
1611 Niels Nielsen Sejlstrupgaard
1617-22 Laurids Poulsen Sejlstrupgaard
1624-30 Jens Laursen Sejlstrupgaard
1630-69 Niels Michelsen Reff Sejlstrupgaard
1672-79 Christen Nielsen Reff Sejlstrupgaard
1679-96 Christen Nielsen Reff Peder Nielsen Reff og Anders Nielsen Kiib, Klim
1724 Niels Christensen Niels Andersen Kiib, Klim, og Poul Henningsen, Skagen
ca. 1750 Christen Pedersen Helle Svendsdatter
-1760 Laurs Andersen Bonderup
1760- Christen Nielsen Vestergaard
1790 Huset på grunden beboes af Peder Oxegaard Frederik Henneberg
-1825 Jens Sand
1825-33 Christen og Niels Larsen Djernæs
1833-36 Christen L. Djernæs’ enke
1836-52 Christen Olesen Pedersen, Klimgården, og Anders Rottbøl
1852-1916 Søren Andersen Selveje
ca. 1916-50 Kristen Andersen Selveje
ca. 1950-70 Gunnar Rasmussen Selveje
ca. 1970-85 Peter Thorhauge Selveje

KLIM46Datering: ca. 1916-17.

KLIM46BDatering: 1915-16.

Personer fra venstre: Niels Andersen, Orla Andersen, Ragnhild Andersen, Herluf Andersen, Kresten Andersen og hustru Elna.

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.

Oprettet på dette site 3.1.2019.

Tilbage