Klim Nørgård

Placering: Sandvejen 30, Klim, matr. nr. 8.

Historie:

Klim Nørgård var forhen blandt sognets største gårde. Den var gennem 1600- og 1700-tallet beboet af velhavende skudehandlerslægter og den blev som den første i sognet købt til selveje i 1669.

I 1700-tallet blev der en overgang drevet kro på gården.

I slutningen af forrige århundrede blev gården udstykket og først i dette århundrede var der kun få tdr. land jord til hovedparcellen. Anders S. Andersen, som købte gården i 1906 og tillige var kalkværksejer, købte en del jord til.

I de senere år er alt jorden blevet solgt fra og gården er nedlagt som landbrug.

Periode: Bruger: Ejer:
1610-13 Christen Griis
1618-27 Anders Christensen
1630-31 Søren Mortensen Otto Skeel til Hammelmose
1633-45 Søren Mortensen
1646-51 Søren Mortensen og Anders Poulsen
1655 Søren Mortensen og Anders Poulsen Erik Høg til Bjørnsholm
1656-62 Søren Mortensen og Anders Poulsen Hack Vind til Aggersborggaard
1664 Søren Mortensen og Jep Nielsen Hack Vind til Aggersborggaard
1669-72 Peder Andersen Kæmpe Selveje
1675 Peder Andersen Kæmpe Selveje, men pantsat til E. Høng, Viborg
1680-1704 Peder Andersen Kæmpe Selveje, men pantsat til Niels Pedersens arvinger, Grimstad
1704-29 Niels Andersen Kiib, svigersøn til foranstående Selveje
1729-39 Else Pedersdatter Kæmpe, enke til foranstående Selveje
1739-70 Svend Nielsen Klim, svigersøn til foranstående Selveje
1770-75 Anne Nielsdatter Kiib, enke efter foranstående Selveje
1776-90 Jacob Svendsen Nørgaard Selveje
1790-91 Mikkel Larsen Først selveje, siden solgt til Jacob Svendsen Nørgaard
1798-1812 Lars Olesen Selveje
1812-16 Karen Christensdatter, enke efter foranstående Selveje
1816-65 Thidemand Nielsen, søn af foranstående Selveje
1865-71 Else Kirstine Nielsdatter, enke efter foranstående Selveje
1871-83 Kristen Olsen Vestergaard i Klimgården
1883-85 Kristen Olsen Vestergaards enke, Ane Tværgaard
1885-93 Christen Djernis Olesen i Klimgården
1893-1906 Jens Peter Pedersen Selveje
1906-11 Thidemand Jensen Selveje
1911-54 Anders S. Andersen Selveje
1954-95 Andreas Grishauge Selveje
1995- Kurt Hansen Selveje

klim35Datering: ca. 1920.klim35bDatering: 1954.klim35cDatering: 1917.

Personer fra venstre: Ane Kathrine Andersen, Vejby Andersen, Anders S. Andersen og Erna Andersen.

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.

Oprettet på dette site 29.12.2018.

Tilbage