“Pi’ Jawsens gård”

Placering: Klim by, matr. nr. 26.

Historie:

Gården nedlagt 1911.

Periode: Bruger: Ejer:
1604-30 Peder Pedersen Aalborghus
1631-36 Karen Nielsdatter, enke efter foranstående Aalborghus
1640-60 Peder Pedersen, søn af første bruger Aalborghus
1662-88 Jens Jensen, gift med enke til foransående Aalborghus
1693 Jens Jensen og Peder Jensen (søn) Kronen (ryttergods)
1710-16 Peder Jensen Kronen
1716 Peder Jensen Henrik Bielke til Langholt
1724-56 Peder Jensen Bratskov
1756-73 Jørgen Pedersen, søn af foranstående Bratskov
1773 Anne Nielsdatter, Jørgen Pedersens enke Bratskov
ca. 1775-94 Peder Jørgensen, søn af Jørgen Pedersen Bratskov
1795- Jacob Christensen Haverslev, gift med Peder Jørgensens enke Selveje
1844 Christen Jacobsen Selveje
1873-1911 Peder Chr. Christensen (Jacobsen) Selveje

Pi' Jawsens gårdDatering: ca. 1900 (den dårlige billedkvalitet skyldes, at billedet er et forstørret udsnit af et parti-billede af det vestlige Klim).

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.

Oprettet på dette site 30.12.2018.

Tilbage