Gøttrup skole


Skolen set fra sydSkolen set fra syd.Søndagsskole - ca. 1925Søndagsskole – ca. 1925.

Personer:
Ledere: T.v. Jens Fisker, t.h.: Margrethe og Anders Jacobsen.

Elevbillede 1932-33Elevbillede, 1932-33.Elevbillede - 1955Elevbillede – 1955.

Personer:
Frk. Thomsen, Niels Chr. Lambert Pedersen, Niels Peter Pedersen, Finn ?, Jørgen Thorhauge, Vagn Pedersen, Niels Jørgen Grishauge, Chr. Martin ?, Anita Larsen, Alis Jensen, Jens Strandvig Christensen, Birgit Nielsen, Margit Nielsen, Linda Mathiasen, Hanne ?, Erik Larsen, Ove Andersen, Jens Martin Gundersen, Edith Steffensen, Elise Nielsen, Aase Jensen.

Elevbillede - 1958Elevbillede – 1958.

Personer:
Bagerst: Lærerne L.C. Mortensen og Kaj Rubak. Elever bagerst f.v.: Chr. Martin Nielsen, Jens Strandvig Christensen, Hans Pedersen, Orla Andersen, Erik Larsen, Ove Andersen, Niels Chr. Lambert Pedersen, Niels Peter Pedersen. Drenge i midten f.v: Jens Martin Gundersen, Poul Hegelund, Niels Jørgen Grishauge, Frank ?. Piger forrest f.v.:
Alis Jensen, Hanne ?, Elise Nielsen, Birgit Nielsen, Aase Jensen, Ingrid Pedersen, Anita Larsen, Margit Nielsen, Edith Steffensen.

Klasseværelse med eleverKlasseværelse.

Personer:
Forrest: Orla Andersen – Poul Hegelund og Niels Peter Pedersen – Niels Chr. Lambert Pedersen og Hans Pedersen – Erik Larsen og Niels Jørgen Grishauge.

Lærer L.C. MortensenLærer L.C. Mortensen, 1984.

Evt. supplerende oplysninger billederne er velkomne: Skriv til Otto Jensen.

Denne side er oprettet 2020/10/08 – opdateret 2020/10/27 af Otto Jensen.

Tilbage