Thisted Amts Tidende – Emneindex 1890

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Amdrup, Ejnar Hjemvendt Kongofarer Thisted 03-07-1890 2
Amdrup, Ejnar En Kongoudstilling ved håndværkerfesten Thisted 07-07-1890 2
Amdrup, Ejnar Kongoudstillingen ved håndværkerfesten Thisted 24-07-1890 3
Apoteker. Thisted Bør Thisted ikke have to apoteker? Thisted 19-12-1890 2
Asyler. Thisted Enkefru Kyndbye (25 års jubilæum) Thisted 18-04-1890 2
Asyler. Thisted Den nye asylbygning Thisted 05-05-1890 2
Asyler. Thisted Indvielseshøjtidelighed (ny bygning) Thisted 09-05-1890 2
Beværterforening. Thisted En værtshusholderforening Thisted 26-11-1890 2
Beværterforening. Thisted Beværterforeningen i Thisted (konst. genf.) Thisted 24-12-1890 2
Brandvæsen Brandvæsenet på landet (Thisted amt) 15-07-1890 2
Byggeri. Thisted Byggeriet Thisted 08-05-1890 2
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe på Vesterhavskysten (Stenbjerg) Nørhå 03-06-1890 2
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe (forestilling i Thisted) Thisted 16-05-1890 2
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe Thisted 17-05-1890 2
Cirkus. Varieté Cirkus Varieté (forestilling i Thisted) Thisted 18-07-1890 2
Cykleklub. Thisted En cykleklub (oprettelse af) Thisted 22-05-1890 2
Dolleris, A. Dødsfald Thisted 03-01-1890 2
Falck (toldinspektør) Dødsfald Thisted 18-04-1890 2
Falck (toldinspektør) Toldinspektør Falck (jordefærd, Kbh.) Thisted 28-04-1890 2
Fauna Sjældne fugle (purpurhejre,blå kjærhøg mfl.)- Thy 03-01-1890 2
Fischer, J. Pludselig død Thisted 25-09-1890 2
Fischer, J. Om afdøde skipper J. Fischer Thisted 29-09-1890 2
Fog, L. Andersen Theodor Dødsfald Vang 28-05-1890 2
Folketingsvalg Valget i Bjerget 22-01-1890 2
Folketingsvalg Valgene i Thy 22-01-1890 2
Folketingsvalg Valgene i Thy 25-01-1890 2
Folketingsvalg Valghandlingen i Bjerget-kredsen 27-01-1890 1
Folketingsvalg. Thisted Valget i Thisted (21.01.90) Thisted 22-01-1890 3
Forskønnelsesforening. Thisted Oprettelsen af en forskønnelsesforening Thisted 14-03-1890 2
Frelsens Hær. Thisted Frelsens Hær Thisted 26-04-1890 2
Frelsens Hær. Thisted Frelsens Hær Thisted 26-09-1890 2
Frelsens Hær. Thisted Møderne i Frelsens Hær Thisted 29-09-1890 2
Frelsens Hær. Thisted Frelsens Hær Thisted 13-10-1890 2
Gårde. “Nordentoft” Ebbe Skammelsen (I) / P.P.S. Sjørring 13-03-1890 1-2
Gårde. “Nordentoft” Ebbe Skammelsen (II) / P.P.S. Sjørring 14-03-1890 1-2
Håndværkerfester Håndværkerfesten Thisted 05-08-1890 2
Håndværkerfester Håndværkerfesten Thisted 11-08-1890 1
Håndværkerfester Håndværkerfesten i Thisted Thisted 12-08-1890 2
Hansen (justitsråd) Guldbryllup Thisted 10-04-1890 2
Hansen (justitsråd) Fanetoget til justitsråd Hansen og hustru Thisted 11-04-1890 2
Hansen, C.B. Festmåltid (Hansen’s afsked) Thisted 29-03-1890 2
Hesteavl Hesteavlen i Thy 12-12-1890 2-3
Husflidsforening.Snedsted Snedsted sogns husflidsforening Snedsted 22-11-1890 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanesagen 07-03-1890 1
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanesagen 08-03-1890 1
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Aalborg-Thisted banen 10-06-1890 2
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Han Herreds banen 26-03-1890 2
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Jernbanesagen 27-03-1890 2
Jernbaner.Thybanen En ny holdeplads (Todbøl) Kallerup 07-02-1890 2
Justesen, Peder Guldbryllup Thisted 24-07-1890 2
Kirker. Sjørring Sjørring kirke (reparation) Sjørring 05-05-1890 2
Kirker. Sjørring Restaurationen af Sjørring kirke Sjørring 08-09-1890 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i dec. (1889)) Thisted 04-01-1890 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 04-02-1890 3
Kirker. Thisted Thisted kirkes kor (reparation) Thisted 07-03-1890 2
Kirker. Thisted Revnen i kirkehvælvingen Thisted 14-03-1890 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 15-03-1890 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 01-04-1890 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 05-05-1890 2
Kirker. Thisted Den nye altertavle i Thisted kirke Thisted 06-05-1890 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 05-06-1890 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 07-07-1890 3
Kirker. Thisted Maleriet til den nye altertavle i Thisted kirke Thisted 04-08-1890 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 12-08-1890 3
Kirker. Thisted Den nye altertavle i Thisted kirke Thisted 13-08-1890 2
Kirker. Thisted Den nye altertavle i Thisted kirke Thisted 14-08-1890 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 03-09-1890 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 03-10-1890 2
Kirker. Thisted Den gamle altertavle i Thisted kirke Thisted 15-10-1890 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 04-11-1890 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 02-12-1890 3
Kirker. Thisted Thisted kirkes ældste altertavle Thisted 10-12-1890 2
Kold, Ane To gamle folk dræbt…(søster til Kr. Kold) Thisted 03-10-1890 2
Kyndbye (fru) Enkefru Kyndbye (25 år på Thisted asyl) Thisted 18-04-1890 2
Lambrechtsen, P.Chr. Guldbryllup Øsløs 20-08-1890 2
Madsen Poulsen, Anders Dødsfald Th. Landsogn 17-02-1890 2
Menighedsråd. Sennels Afløst højtidsoffer Sennels 12-02-1890 2
Mikkelsen, Jens To gamle folk dræbt af deres tyr Thisted 03-10-1890 2
Møllerforeninger Lokale foren. for landsbymøller / Hald (amtet) 11-03-1890 2
Nielsdatter, Maren K. Høj alder (90 år) Sjørring 02-12-1890 2
Odde, Jørgen Jørgen Odde og Cecilie (I) / Søren Overgaard Sennels 24-11-1890 1-2
Odde, Jørgen Jørgen Odde og Cecilie (II) / Søren Overgaard Sennels 25-11-1890 1-2
Odde, Jørgen Jørgen Odde og Cecilie (III) / Søren Overgaard Sennels 27-11-1890 2-3
Odde, Jørgen Jørgen Odde og Cecilie (IV) / Søren Overgaard Sennels 28-11-1890 2-3
Patenter. Klokkekimning Eneretsbevilling (C.K. Riis) Thisted 13-08-1890 2
Plantager. Øster Vandet Nye plantager Ø. Vandet 19-09-1890 2
Plantager. Østerild Det nye store plantageanlæg ved Østerild Østerild 19-03-1890 2
Plantager. Østerild Klitplantagerne Østerild 27-10-1890 2
Plantager. Thisted Thisted plantage (“Christiansgave” – springvand) Thisted 02-04-1890 2
Plantager. Tvorup Klitplantagerne Vang 27-10-1890 2
Politi Politi eller gendarmer Thisted 16-05-1890 2
Politiske foreninger Venstres organisation i Thisted kredsen Snedsted 06-02-1890 2
Politiske foreninger Venstre organisationen Thorsted 15-02-1890 2
Postvæsen Postgangen til Sjørring, Hundborg mfl. sogne Hundborg 11-06-1890 2
Postvæsen Postgangen til Sjørring, Hundborg mfl. sogne Sjørring 11-06-1890 2
Riis, C.K. Eneretsbevilling (apparat til klokkekimning) Thisted 13-08-1890 2
Sangforening. Thisted Thisted sangforening Thisted 19-02-1890 2
Schulin (amtmand) Udnævnelse til amtmand Thisted 29-01-1890 2
Sejlklub. Thisted Kapsejlads Thisted 09-09-1890 2
Sejlklub. Thisted Kapsejladsen ved Thisted Thisted 15-09-1890 2
Skammelsen, Ebbe Ebbe Skammelsen (I) / P.P.S. Sjørring 13-03-1890 1-2
Skammelsen, Ebbe Ebbe Skammelsen (II) / P.P.S. Sjørring 14-03-1890 1-2
Skibsbyggeri. Thisted Fiskekutteren “Louise” (C. Andersens værft) Thisted 25-02-1890 2
Skibsbyggeri. Thisted Fartøj løbet af stabelen (“Caroline”, C. Petersen) Thisted 21-05-1890 2
Skoler. Thisted Børneantallet i Thisted kommuneskole Thisted 18-09-1890 2
Slagterier Slagterisagen (Thy) 16-01-1890 2
Slagterier. Thisted Slagterisagen opgivet Thisted 05-03-1890 2
Sløjdforening. Thisted Sløjdforening (“Sløjdforeningen for Thisted og..”) Thisted 22-11-1890 2
Søer. Vang Et uheldigt udtørringsforetagende Vang 24-07-1890 2
Sport. Thisted Sportsliv i Thisted (ro-, cykle- og cricketklub) Thisted 19-06-1890 2
Sport. Thisted Cykleridt Thisted 19-07-1890 2
Sport. Thisted Kapsejlads Thisted 09-09-1890 2
Sport. Thisted Kapsejladsen ved Thisted Thisted 15-09-1890 2
Strandinger.”Carl Albert” Stranding (Vorupør) Hundborg 20-01-1890 3
Strandinger.”Fanny” Stranding (Vangså) Vang 09-06-1890 2
Strandinger.”Fanny” Ilanddrevet vrag Vang 27-08-1890 3
Strandinger.”Jury” Billigt sluppen (Stenbjerg) Nørhå 23-05-1890 2
Strandinger.”La Plata” Et farligt vrag Nørhå 04-10-1890 2
Strandinger.”Svanhvide” Stranding (Vorupør) Hundborg 31-10-1890 2
Teknisk Skole. Thisted Teknisk skole i Thisted (ny bygning) Thisted 09-05-1890 2
Teknisk Skole. Thisted Den tekniske skole Thisted 03-06-1890 2
Teknisk Skole. Thisted Håndværkerfesten Thisted 16-08-1890 2
Teknisk Skole. Thisted Til opførelse af en Teknisk Skole i Thisted Thisted 20-08-1890 2
Teknisk Skole. Thisted Tilvejebringelsen af en bygning til den tekniske.. Thisted 27-10-1890 2
Teknisk Skole. Thisted En grund til den tekniske skole Thisted 03-12-1890 2
Telefonvæsen Telefonforbindelsen (Thisted-Vorupør – åbning af) 04-02-1890 2
Telefonvæsen Telefonanlæg i Vestjylland (Thy) 12-06-1890 2
Tengnagel, Fabritius de Amtmand Fabritius Tengnagel (afsked) Thisted 25-01-1890 2
Trommeslagning Stadstrommen i Thisted (ansæt. af ny trommeslager) Thisted 21-03-1890 2
Veje. Thisted De skjæve gaders by Thisted 16-07-1890 2
Vejlerne. Arup Udtørringsarbejdet ved Arup og Bygholms Vejler Arup 09-09-1890 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Til ejerne af de store inddæmningsarbejder i … Øsløs 09-04-1890 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Udtørringsarbejdet ved Arup og Bygholms Vejler Øsløs 09-09-1890 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.