Thisted Amts Tidende – Emneindex 1929

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aarup, Henry Død i Amerika Thisted 09-07-1929 3
Afholdsforening. Thisted Beværtningernes antal Thisted 08-01-1929 3
Amtoft, Niels På kryds og tværs : Koncert i veldædigt øjemed Arup 26-07-1929 3
Andersen, Adolf Thisted-købmand død i Siam Thisted 18-04-1929 3
Andersen, Elna Død i Amerika Thisted 29-01-1929 3
Andersen, Gerda 41 ung Thisted-dame ude i den store verden Thisted 11-06-1929 3
Andersen, N. 25 års jubilæum  (ill.) Hunstrup 28-10-1929 3
Andersen, N. Jubilæet i Hunstrup skole (ill.) Hunstrup 02-11-1929 1-2
Andersen, Niels Jordefærd Sennels 11-03-1929 3
Andersen, Niels A. Guldbryllup i det fremmede (Newmark, Californien) Kallerup 08-05-1929 3
Arboe, J.P.E. Pastor Arboe (ill.) Sønderhå 22-08-1929 3
Arboe, J.P.E. Afskedsfesten for pastor Arboe og hustru Sønderhå 27-08-1929 5
Bach , Johannes Ung Thistedbo død i Amerika Thisted 18-07-1929 3
Bang, Lars 95 år (ill.) Hundborg 17-12-1929 3
Bang, Ole Guldbryllup (ill.) Thisted 21-09-1929 3
Bathum, Christian S. To Thyboer døde i Amerika Snedsted 14-12-1929 3
Beck, Jens P. Thybo død i Minnesota Sennels 21-02-1929 3
Bentsen, Anders Thisted-håndværker død i Amerika Thisted 15-11-1929 3
Bertelsen, Hans Guldbryllup i Gøttrup (ill.) Snedsted 20-02-1929 3
Berthelsen (skrædder) Et sjældent jubilæum (5o år) Thisted 05-04-1929 3
Berthelsen, Anders Thybo død i Australien Sjørring 09-12-1929 3
Biavl Biavlsmøderne i Thisted og Nors 22-06-1929 5
Biblioteker. Østerild Fra læsekredsen : Østerild Bibliotek Østerild 06-09-1929 3
Biblioteker. Thisted Biblioteket for Th. by og amt (beretn. 1928-29) Thisted 21-06-1929 5
Biografer. Thisted Royal-teatret i Thisted skifter leder Thisted 21-08-1929 3
Bjerregaard, Elvsine 85 år Th. Landsogn 25-10-1929 3
Brandi, M. Dødsfald Thisted 22-01-1929 3
Brandi, M. Jordefærd Thisted 28-01-1929 3
Brugsforeninger. Thisted Vestergades brugsforening (30 års jubilæum) Thisted 04-10-1929 3
Budtz Müller, Bertel “I ly af kæmpehøjen”, I 30-09-1929 5
Budtz Müller, Bertel “I ly af kæmpehøjen”, II 01-10-1929 4
Budtz Müller, Bertel “Vore vikinger” 05-10-1929 3-4
Budtz Müller, Bertel “Det hellige daglige brød!” (I) 15-10-1929 4
Budtz Müller, Bertel “Det hellige daglige brød!” (II) 17-10-1929 5
Budtz Müller, Bertel “Ungdom og galskab!” (I) 05-11-1929 5
Budtz Müller, Bertel “Ungdom og galskab!” (II) 07-11-1929 5
Byråd. Thisted Byrådsvalget i Thisted i lørdags Thisted 11-03-1929 2
Carstensen, Henriette Jordefærd Thisted 23-08-1929 3
Christensen (Bisgaard),P. Guldbrylllup Hillerslev 22-10-1929 3
Christensen, A. Dødsfald Thisted 19-08-1929 3
Christensen, Chr. Den nyudnævnte sognepræst (Nørhå-Stenbjerg) Nørhå 30-01-1929 3
Christensen, Chr. P. Dannebrogsmænd indenfor redningsvæsenet Nørhå 20-11-1929 3
Christensen, Ellen Jordefærd Hundborg 05-01-1929 3
Christensen, Emil Peter Dødsfald : krigsinvalid … Thisted 04-02-1929 3
Christensen, Erik Jordefærd Øsløs 19-03-1929 3
Christensen, Jens Dødsfald Thisted 23-02-1929 3
Christensen, Jens Jordefærd Thisted 01-03-1929 3
Christensen, Jens 90 år Thisted 27-03-1929 3
Christensen, Mads 85 år (ill.) Stagstrup 25-04-1929 3
Christensen, Marie Dødsfald Thisted 02-08-1929 3
Dæmninger. Arup Færdselen over Arup Vejle dæmningen Arup 29-11-1929 3
Damsgaard, K. Landbrugskandidat K. Damsgaard Østerild 16-09-1929 3
Damsgaard, Margrethe Pludselig død Østerild 30-03-1929 3
Damsgaard, Margrethe Jordefærd Østerild 02-04-1929 3
Dissing, S. 80 år (ill.) Stagstrup 26-11-1929 3
Duun, Johannes “Degnen Duun fra Thy” / Bertel Budtz Müller Skjoldborg 23-09-1929 4
Ebeling (plantør) Stenbjerg plantage (afsked med Ebeling) Nørhå 31-05-1929 3
Ejlersen, Lavrids Dødsfald Harring 25-02-1929 3
Elektricitetsværk.Thisted Ombygningen på Thisted Elektricitetsværk Thisted 20-06-1929 3
Eriksen, Herluf Dødsfald Kallerup 30-04-1929 3
Eriksen, Herluf Jordefærd Kallerup 06-05-1929 3
F.D.F. Thisted Væbnerne ved Nors sø / Anders C. Svalgaard Thisted 12-07-1929 3
F.D.F. Thisted F.D.F.’s blokhus i Sennels indvies Thisted 30-09-1929 2
F.D.F. Thisted Thisted F.D.F.’s klubhus i Sennels (ill.) Thisted 02-10-1929 3
Fabrikker. “Undeens fabrik” Undeens fabrik solgt Thisted 24-01-1929 3
Fabrikker. “Undeens fabrik” Undeens fabrik Thisted 29-01-1929 3
Fauna Muldvarpens vandring mod Thy 07-06-1929 3
Fink, Anders Christensen En Vorupørbåd med 5 mand savnes Hundborg 07-02-1929 3
Fink, P. 25 års jubilæum Nors 12-10-1929 3
Folkesagn Sagn fra folkemunde (E. Tang Kristensen) Øsløs 05-09-1929 4
Folketingsvalg Folketingsvalget i Thisted amt 24. april 1929 01-05-1929 1
Førgaard, Chr. Nielsen Veteran død Hundborg 20-08-1929 3
Førgaard, Kristen Nielsen Veteran død Hundborg 21-08-1929 3
Forlis. “Fylla” Ulykken i Thisted bredning Thisted 13-07-1929 1
Forlis. “Fylla” Fylla skal hæves i morgen Thisted 16-07-1929 3
Forlis. “Fylla” Fylla hævet Thisted 17-07-1929 3
Forlis. “Lina” Lina’s forlis (Lars Krogh) Thisted 21-06-1929 3
Forlis. “Thabor” Thabor’s forlis Hundborg 14-05-1929 3
Forstvæsen Thylands gamle skove 18-05-1929 4
Fortidsminder Thy i gamle dage (guldbåde fra Nors mv.) 20-08-1929 3
Frederiksen, Salmon Guldbryllup (ill.) Skinnerup 25-10-1929 3
Frost, Poul Dannebrogsmænd V. Vandet 29-10-1929 3
Galster, Sigbrit Tjenende ånder under sydlige himmelstrøg (Indien) Thisted 15-06-1929 4
Galster, Sigbrit “Tower of Silence” Thisted 09-10-1929 5
Gårde. “Todbøl” “Af den gamle hovedgård “Todbøl”s saga /Houmøller Kallerup 14-10-1929 6
Gertsen, Ane 80 år Arup 01-08-1929 3
Gjerlach, Chr. M. Dødsfald Thisted 27-12-1929 3
Gram, Holger Thybo død i Amerika Tilsted 12-10-1929 3
Gregersen (togfører) 25 års jubilæum Thisted 30-10-1929 3
Gregersen, Kr. “Smeden fra Tved” / Salomon Frifelt Tved 06-11-1929 5
Gregersen, Lars Kr. “Smeden fra Tved”(I) / Salomon Frifelt Tved 07-11-1929 5
Gregersen, Lars Kr. “Smeden fra Tved” (II) /Salomon Frifelt Tved 08-11-1929 6
Gregersen, Lars Kr. “Smeden fra Tved” (III) /Salomon Frifelt (ill.) Tved 09-11-1929 5
Grønbæk, Leopoldine Jordefærd Stagstrup 25-03-1929 3
Grønbæk, Valdemar Morddramaet i Vildsund Stagstrup 06-03-1929 2
Grønbæk, Valdemar Sindssygedramaet i Vildsund Stagstrup 07-03-1929 3
Grønbæk, Valdemar Strandhuset i Vildsund (ill.) Stagstrup 09-03-1929 4
Grønbæk, Valdemar Morddramaet i Vilsund Stagstrup 12-03-1929 3
Grønbæk, Valdemar Dramaet i Vildsund Stagstrup 15-03-1929 3
Grønbæk, Valdemar Morddramaet i Vilsund Stagstrup 30-03-1929 3
Grønbæk, Valdemar Drabsmanden fra Vildsund Stagstrup 11-07-1929 3
Grundejerforening.Thisted Thisted Grundejerforening (25 års jubilæum) Thisted 24-04-1929 3
Grundejerforening.Thisted Thisted Grundejerforening (25 års jubilæum) Thisted 29-04-1929 5
Guldager, A. Afskedsfesten for bankdirektør Guldager Thisted 17-01-1929 3
Guldager, A. (bankdirektør) Afskedsfesten (ill.) Thisted 12-01-1929 3
Hald, P.L. Thisted skolevæsens jubilæumsfest (ill.) Thisted 28-09-1929 1-2
Håndværkerforening.Thisted Thisted Håndværkerforening køber Hotel Aalborg Thisted 11-05-1929 1-2
Håndværkerforening.Thisted Købet af Hotel Aalborg Thisted 13-05-1929 3
Håndværkerforening.Thisted Fra Håndværkerforeningen i gamle dage (Vestergade) Thisted 15-05-1929 3
Hannæs “Fra Hannæsland i gamle dage” / N. Sodborg 28-10-1929 6
Hansen (baneformand) 25 års jubilæum Th. Landsogn 31-10-1929 3
Hansen, H.L. Et jubilæum, 25 år som overord. emb.mand (ill.) Thisted 08-08-1929 3
Havne. Amtoft Amtoftbroen (anløbsbroen) Arup 23-10-1929 3
Havne. Thisted Nyt tankanlæg ved Thisted havn Thisted 14-05-1929 3
Helleberg, Otto Guldbryllup Vang 13-04-1929 3
Henriksen, Verner Thisted-emigrant død i U.S.A. Thisted 26-03-1929 3
Hobolth, Anna 90 år Thisted 01-05-1929 3
Hobolth, Anna En af Thisteds ældste død Thisted 27-08-1929 3
Hoffmann, Georg På ferie fra Siam Thisted 08-10-1929 3
Hornbach, S. 25 års jubilæum Thisted 26-09-1929 3
Hundborg Klinik Hundborg Klinik Hundborg 07-03-1929 1
Idrætsklub. Thisted Thisted Idrætsklub 1904-1929 Thisted 05-10-1929 3
Idrætsklub. Thisted Thisted Idrætsklub (jubilæumsfest) Thisted 14-10-1929 2
Iversen, Niels Guldbryllup Nors 14-08-1929 3
Jacobsen , J.P. J.P. Jacobsens barber / Emil Bønnelycke Thisted 26-08-1929 4
Jacobsen, J.P. “Marie Grubbe” på Folketeatret Thisted 16-03-1929 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens barber / Emil Bønnelycke Thisted 26-08-1929 4
Jensen, A.K. Guldbryllup Thisted 24-05-1929 3
Jensen, Christine Jordefærd Thisted 17-10-1929 3
Jensen, Erik Medaljen for druknendes redning Hundborg 20-04-1929 3
Jensen, Erik På kryds og tværs : Den smukke redningsdåd… Hundborg 22-04-1929 3
Jensen, Hans Dødsfald Hundborg 14-09-1929 3
Jensen, J.L. Dødsfald Thisted 21-09-1929 3
Jensen, Jens Dødsfald Th. Landsogn 23-09-1929 3
Jensen, Johanne Kathrine 95 år Thisted 05-08-1929 3
Jensen, Oluf T. Ballonmester Jensen fra Thisted Thisted 20-11-1929 1
Jepsen (Hove), Kristian Guldbryllup Snedsted 25-02-1929 3
Jepsen (Hove), Kristian Guldbrudeparret (ill.) Snedsted 02-03-1929 3
Jepsen, Anders Hædrede husmænd i Thy og V. Han Herred Hundborg 05-11-1929 4
Jernbaner. Thisted-Fjerritslev Privatbanevæsenet 09-09-1929 2
Jernbaner. Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev Jernbanens 25 års jubilæum 14-11-1929 1-2
Jordskælv Jordrystelserne 27-05-1929 3
Jordskælv Jordskælvet den 23. maj 08-06-1929 2
Jordskælv Det sidste jordskælv i Thisted amt 05-09-1929 4
Jordskælv Jordrystelser i Thy Thisted 24-05-1929 3
Jordskælv Jordrystelserne Thisted 25-05-1929 3
Jordskælv Ny jordrystelse Thisted 30-05-1929 3
Jørgensen, Ejvind Thybo død i Wyoming Th. Landsogn 29-05-1929 3
Kirk , Johs. V. “Thisted kirke” (digt og julenovelle) (ill.) Thisted 24-12-1929 5
Kirk, Johs. V. “Tre skovlfuld jord” 11-11-1929 1
Kirk, Johs. V. “Mod jul!” 24-12-1929 1
Kirk, Johs. V. “Thisted kirke” (digt og julenovelle) (ill.) Thisted 24-12-1929 5
Kirker. Nørhå Nørhå præstegård (afleveringsforretning) Nørhå 27-04-1929 3
Kirker. Nors Ligkapel i Nors Nors 29-05-1929 3
Kirker. Sjørring Sjørring kirke (i brug efter reparation) Sjørring 20-03-1929 1
Kirker. Sjørring En smuk gave til Sjørring kirke Sjørring 24-10-1929 3
Kirker. Sjørring Sjørring Præstegaards udstykning Sjørring 13-11-1929 3
Kirker. Sjørring Sjørring kirke (ill.) Sjørring 13-12-1929 1-2
Kirker. Sjørring Kirkefesten i Sjørring Sjørring 16-12-1929 2
Kirker. Skjoldborg Ved Helligtrekongerstid foran alteret (ill.) Skjoldborg 04-01-1929 3
Kirker. Snedsted Ligkapel i Snedsted Snedsted 23-01-1929 3
Kirker. Thisted Thisted kirke : døbte og døde jan. 1929 Thisted 27-03-1929 4
Kirker. Thisted Thisted kirke : døbte og døde i marts/april Thisted 06-05-1929 4
Kirker. Thisted Døbte og fremstillede i maj og døde i maj Thisted 22-06-1929 6
Kirker. Thisted Døbte og fremstillede i maj og døde i maj Thisted 23-06-1929 6
Kirker. Thisted Døbte og fremstillede i juni-juli, døde i juni Thisted 06-08-1929 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i august-september) Thisted 10-10-1929 3
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i oktober-november) Thisted 07-12-1929 3
Kirker. Thisted “Thisted kirke” (digt og novelle)/Johs. V. Kirk Thisted 24-12-1929 5
Kirker. Thy De gamle kirkeklokker i Thy og på Mors / Sortfeldt 09-10-1929 6
Kirker. Tved Tved kirke (reparation) Tved 29-08-1929 3
Kjellerup, P. Venstres byrådsmedlemmer i Thisted (ill.) Thisted 07-03-1929 1
Kløvborg, Johan En gammel Thistedmand død i Skotland Thisted 29-01-1929 3
Kløvborg, Oluf 40 år som håndværksmester i Thisted Thisted 25-10-1929 3
Knudsen (enkefru) Dødsfald Thisted 22-08-1929 3
Knudsen (enkefru) Jordefærd Thisted 29-08-1929 3
Knudsen, Kristine Dødsfald Thisted 22-08-1929 3
Knudsen, Kristine Jordefærd Thisted 29-08-1929 3
Kommunalvalg Kommunevalgene i går i Thy og Hannæs 13-03-1929 1-2
Krarup (præst) Afskedsgudstjenesten i Stagstrup (ill.) Stagstrup 21-10-1929 3
Krige. 1864-66 Da fjenden var i Thy (Mads Sodborg fortæller) 08-05-1929 3
Kristensen, Gustav Et trist dødsfald Hillerslev 20-07-1929 3
Kristensen, Gustav Jordefærd Hillerslev 27-07-1929 3
Kystsikring. Stenbjerg Molearbejdet ved Stenbjerg Nørhå 08-07-1929 3
Kystsikring. Stenbjerg Høfden ved Stenbjerg Nørhå 10-07-1929 3
Kystsikring. Stenbjerg Stenbjerg høfde Nørhå 06-11-1929 3
Lake, Anette Yde På kryds…:Fremragende am. sangerinde fra Thisted Thisted 21-11-1929 3
Landbrug Lidt fra gamle dage (husdyrhold i Thisted amt) 01-03-1929 4
Larsen, A. Thisted skolevæsen gennem 200 år (ill.) Thisted 24-09-1929 4
Larsen, H. Jul. Thisted for 40-50 år siden (ill.) Thisted 07-12-1929 3
Larsen, Henrik 80 år Sjørring 08-03-1929 3
Larsen, Jul. Tjent under 7 politimestre Thisted 31-08-1929 3
Larsen, N. Chr. Guldbryllup Thisted 20-07-1929 3
Legind, Svend 80 år Thisted 27-03-1929 3
Madsen, A. 70 år Stagstrup 21-02-1929 3
Madsen, Lars (Louis) På besøg i det gamle land Skjoldborg 06-07-1929 3
Madsen, Martha 80 år Øsløs 09-11-1929 3
Madsen, Marthinus Det blev døden Thisted 17-07-1929 3
Madsen-Nielsen, Peder Hvorfor fyrene ikke blev tændt (signalbest. død) Hundborg 09-10-1929 3
Mikkelsen, Herman Død i Amerika Thisted 13-12-1929 3
Missionshuse. Thisted Thisted missionshus Thisted 12-01-1929 3
Møller (slagter) 25 års jubilæum Thisted 31-10-1929 3
Møller Andersen, Anders Dødsfald Thisted 18-05-1929 3
Møller Nielsen, Jens Guldbryllup Sennels 06-04-1929 3
Møller Nielsen, Jens Guldbryllup (ill.) Sennels 09-04-1929 3
Møller Sørensen, Chr. Guldbryllup (ill.) Thisted 29-11-1929 3
Møller, P. Jubilæumsfesten på skolen (40 år) Thisted 04-11-1929 3
Mørk Knudsen, Jens Hannæs’ sidste veteran død Vesløs 17-10-1929 3
Mørk Knudsen, Jens Den gamle veteran Vesløs 18-10-1929 3
Morsing, Poul Guldbryllup Harring 22-04-1929 3
Morsing, Poul Guldbryllup (ill.) Harring 29-04-1929 3
Munk Jensen, J. På kryds og tværs : Fisker J. Munk Jensen (50 år) Hundborg 02-04-1929 4
Musik På kryds og tværs : Koncert… (Niels Amtoft) Arup 26-07-1929 3
Musik På kryds..:Fremragende..(Anette Yde Lake, Thisted) Thisted 21-11-1929 3
Nielsen (Hvas), Martin Jordefærd (jvf. “Fylla”‘s forlis) Thisted 20-07-1929 3
Nielsen, Aleksander Thisted-amerikanere på besøg Thisted 14-06-1929 3
Nielsen, E.J. Den nye præst til Sønderhå-Hørsted (ill.) Sønderhå 10-10-1929 3
Nielsen, E.J. Den nye præst til Sønderhå og Hørsted Sønderhå 15-10-1929 3
Nielsen, E.J. Præsteindsættelsen i Sønderhå (ill.) Sønderhå 25-11-1929 2
Nielsen, H.P. Præst i 40 år (ill.) Hundborg 22-08-1929 3
Nielsen, H.P. Præstejubilæet i Hundborg Hundborg 29-08-1929 3
Nielsen, Jens Peter 80 år Thisted 22-01-1929 3
Nielsen, Mads Chr. Jordefærd Hundborg 27-05-1929 3
Nielsen, Maren 90 år Snedsted 27-12-1929 3
Nielsen, Mariane Høj alder (98 år) (ill.) Hundborg 04-10-1929 3
Nielsen, N.P. Dødsfald Thisted 26-06-1929 3
Nielsen, N.P. Jordefærd Thisted 02-07-1929 3
Nielsen, Niels Peter Jordefærd (jvf. “Fylla”‘s forlis) Thisted 23-07-1929 3
Nielsen, P. En gammel Thybo Snedsted 18-02-1929 4
Nielsen, Peder Dødsfald Stagstrup 18-04-1929 3
Nielsen, Thomas Dannebrogsmænd Hundborg 29-10-1929 3
Nielsen-Jexen, Gudrun Dødsfald Thisted 25-10-1929 3
Nørby, Ejnar På kryds og tværs : Operasanger Ejnar Nørby Thisted 12-03-1929 3
Nørby, Ejnar På kryds og tværs : Operasanger Ejnar Nørby Thisted 03-04-1929 3
Nørby, Ejnar Operasanger Ejnar Nørby Thisted 08-06-1929 3
Nørby, Ejnar På kryds og tværs : Operasanger Ejnar Nørby Thisted 12-09-1929 3
Nørgaard, Olav En ung mand død Thisted 16-12-1929 3
Odd Fellow Ordenen Grundstensnedlæggelse (ved hotel “Aalborg”) Thisted 25-11-1929 3
Oddershede, Simon Larsen Guldbryllup Hunstrup 02-12-1929 3
Opfindelser. Sporrenser En opfindelse der skal patenteres Thisted 03-01-1929 3
Overgaard, Jørgen Dødsfald Sennels 12-08-1929 3
Overgaard, Jørgen Jordefærd Sennels 19-08-1929 3
Overgaard, Jørgen Jørgen Overgaard (nekrolog) Sennels 20-08-1929 3
Ovesen, Verner Thisted-amerikanere på besøg Thisted 14-06-1929 3
Pahl, Johannes “Fra Hannæsland i gamle dage” /N. Sodborg Øsløs 28-10-1929 6
Pedersen (gartner) 90 år (ill.) Th. Landsogn 21-09-1929 3
Pedersen (Jølby), J.Chr. Guldbryllup Snedsted 11-11-1929 3
Pedersen, Chr. 25 års jubilæum som postbud Vang 29-01-1929 3
Pedersen, Fr. Venstres byrådsmedlemmer i Thisted (ill.) Thisted 07-03-1929 1
Pedersen, Johannes Guldbryllup (ill.) Thisted 04-12-1929 3
Pedersen, Lars Smed Dødsfald Nors 09-11-1929 3
Pedersen, Lars Smed Jordefærd Nors 16-11-1929 3
Pedersen, N.P. Guldbryllup Thisted 17-10-1929 3
Pejtersen, P.Chr. 40 års jubilæum Snedsted 31-12-1929 3
Petersen (gartner) 90 år (ill.) Th. Landsogn 21-09-1929 3
Petersen, Chr. Thybo død i Argentina Hundborg 15-08-1929 3
Politi. Thisted Thisted kommunale politivæsen Thisted 07-08-1929 3
Poulsen, Jens 80 år (ill.) Vesløs 19-07-1929 3
Poulsen, Otto Jordefærd Thisted 20-02-1929 3
Præstegårde. Nørhå Nørhå præstegård (afleveringsforretning) Nørhå 27-04-1929 3
Præstegårde. Sjørring Sjørring præstegaard skal udstykkes Sjørring 31-05-1929 3
Præstegårde. Sjørring Sjørring Præstegaards udstykning Sjørring 13-11-1929 3
Rask, Niels Hædrede husmænd i Thy og V. Han Herred Thorsted 05-11-1929 4
Rasmussen (brugsuddeler) 25 års jubilæum Thisted 30-10-1929 3
Realskole. Thisted (afslutningsfesten, elevliste) Thisted 26-03-1929 2
Realskole. Thisted En realskoleelev fra 1865 (Herluf Rosenkrantz) Thisted 03-10-1929 3
Restaurationer. Snedsted Snedsted Gæstgivergaard – 10 års festen i aftes Snedsted 13-07-1929 3
Restaurationer. Thisted Beværtervæsenet i Thisted Thisted 11-01-1929 3
Restaurationer. Thisted Beværtervæsenet i Thisted Thisted 12-01-1929 3
Restaurationer. Thisted Beværtningerne i Thisted Thisted 12-02-1929 2
Roklub. Thisted Sport og idræt : Thisted Roklubs jubilæumsfest Thisted 09-09-1929 3
Skaarup , Mikkel 95 år Thorsted 30-08-1929 3
Skakklub. Thisted Thisted skakklubs jubilæum (25 år) Thisted 21-10-1929 3
Skinhøj, Jens Thisted skolevæsen gennem 200 år (ill.) Thisted 24-09-1929 4
Skjoldborg, Thomas Jordefærd Øsløs 13-03-1929 3
Skoler. Nors Da Nors Stations-skole blev bygget Nors 23-03-1929 3
Skoler. Snedsted Skoleforholdene i Snedsted Snedsted 31-08-1929 3
Skoler. Snedsted Skolesagen i Snedsted Snedsted 07-11-1929 3
Skoler. Thisted En middag i skolekøkkenet (Østre skole) Thisted 26-01-1929 3
Skoler. Thisted Thisted kommuneskole (Storegade/Skolestræde) Thisted 13-04-1929 3
Skoler. Thisted Skole-jubilæet (200 år) Thisted 18-09-1929 3
Skoler. Thisted Thisted skolevæsen gennem 200 år (ill.) Thisted 24-09-1929 4
Skoler. Thisted Skolejubilæet Thisted 25-09-1929 3
Skoler. Thisted Skolegang i gamle dage (C.K. Bunch fortæller) Thisted 25-09-1929 3
Skoler. Thisted Skolejubilæet i Thisted Thisted 27-09-1929 3
Skoler. Thisted Thisted skolevæsens jubilæumsfest Thisted 28-09-1929 1,5
Skoler. Thisted Østre En middag i skolekøkkenet Thisted 26-01-1929 3
Skoler. Thorsted Skoleforholdene i Torsted Thorsted 05-12-1929 1
Slagterier. Thisted Andelsslagteri i Thisted Thisted 09-01-1929 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteri i Thisted Thisted 23-01-1929 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteri i Thisted Thisted 29-01-1929 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteri i Thisted Thisted 14-02-1929 3
Slagterier. Thisted Får Thisted et andelssvineslagteri? Thisted 26-02-1929 2
Slagterier. Thisted Andelsslagteri i Thisted Thisted 12-03-1929 3
Slagterier. Thisted Det påtænkte andelssvineslagteri Thisted 20-03-1929 3
Slagterier. Thisted Det påtænkte andelssvineslagteri Thisted 21-03-1929 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteri i Thisted Thisted 27-05-1929 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteri i Thisted Thisted 20-06-1929 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteriet i Thisted Thisted 26-06-1929 2
Slagterier. Thisted Thisted Andelsslagteri Thisted 09-07-1929 1-2
Slagterier. Thisted Det nye andelsslagteri Thisted 11-07-1929 3
Slagterier. Thisted Thisted Andelsslagteri Thisted 05-08-1929 1-2
Slagterier. Thisted Det nye slagteris beliggenhed Thisted 09-08-1929 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteriet i Thisted Thisted 11-09-1929 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteriet i Thisted Thisted 25-11-1929 3
Slagterier. Thisted Thisted Andelsslagteris størrelse Thisted 04-12-1929 3
Smed Pedersen, Lars Dødsfald Nors 09-11-1929 3
Smed Pedersen, Lars Jordefærd Nors 16-11-1929 3
Søe, B. Jensen Jordefærd Thisted 05-12-1929 3
Søer. Nors Udtørringen ved Nors sø Nors 21-09-1929 5
Sørensen, Andrea Jordefærd Vesløs 17-07-1929 3
Sørensen, Elvine 50 års forretningsjubilæum Thisted 24-05-1929 3
Sortfeldt, S.C. Ordensdekoration (Ridder af Dannebrog) Skjoldborg 14-01-1929 3
Sortfeldt, S.C. Sygekasse-Centralforen.s 25 års jubil. (ill.) Skjoldborg 16-01-1929 1
Spangberg, Constantia Dødsfald Thisted 03-06-1929 3
Spangberg, Constantia Jordefærd Thisted 08-06-1929 3
Spangberg, N.L. En smuk hyldest til grosserer Spangberg (70 år) Thisted 17-10-1929 3
Sparekasser. Thisted Amts Sparekassen for Thisted Amt gennem 100 år (ill.) 28-11-1929 1-2
Sparekasser. Thisted Amts Thisted Amts Sparekasse’s 100 års jubilæum 02-12-1929 1-2
Sparekasser.Snedsted-Nørhå 25 års jubilæum Snedsted 18-09-1929 3
Sparekasser.Snedsted-Nørhå Sparekassejubilæet i Snedsted (25 år) Snedsted 02-10-1929 3
Sparekasser.Snedsted-Nørhå Snedsted-Nørhå sparekasse 1904-1929 Snedsted 03-10-1929 2
Sparekasser.Thisted Amts Sparekassen for Thisted Amt gennem 100 år (ill.) Thisted 28-11-1929 1-2
Sparekasser.Thisted Amts Thisted Amts Sparekasse’s 100 års jubilæum Thisted 02-12-1929 1-2
Sport Sport og idræt : Thisted Roklubs jubilæumsfest Thisted 09-09-1929 3
Sport Thisted Idrætsklub 1904-1929 Thisted 05-10-1929 3
Stausgaard, K.M. 25 års jubilæum Thisted 30-10-1929 3
Stavn, Peter En dygtig Thybo i Minnesota Hundborg 28-10-1929 3
Steentoft, Anton Dødsfald Thisted 30-08-1929 3
Steffensen Andersen, A. Guldbryllup i Stenbjerg Nørhå 20-11-1929 3
Svendsen, Andreas 80 år Snedsted 07-06-1929 3
Svendsen, Andreas På kryds og tværs : 80 år (ill.) Snedsted 08-06-1929 3
Svendsen, P. Guldbryllup (ill.) Kallerup 19-10-1929 3
Swensson, Trine Kirstine To Thyboer døde i Amerika Thisted 19-01-1929 3
Teater. Thisted Thisted teaterfonds bestyrelse (hotel “Aalborg”?) Thisted 10-09-1929 3
Teater. Thisted Håndværkerforeningens teaterplaner Thisted 10-09-1929 3
Thisted Thisted i gamle dage (Daniel Madsen fortæller) Thisted 15-01-1920 3
Thisted Et bogværk om Thisted Thisted 08-01-1929 3
Thisted Thisted i gamle dage (Daniel Madsen fortæller) Thisted 14-01-1929 3
Thisted Thisted i gamle dage (Daniel Madsen fortæller) Thisted 15-01-1929 3
Thisted Thisted for 40-50 år siden (H.Jul.Larsen) (ill.) Thisted 07-12-1929 3
Thisted Byråd Venstres byraadsmedlemmer i Thisted (ill.) Thisted 07-03-1929 1
Thomsen, Th. Venstres byrådsmedlemmer i Thisted (ill.) Thisted 07-03-1929 1
Thomsen, Th. 60 år (ill.) Thisted 03-09-1929 3
Thomsen, Th. Ordensdekoration (svensk orden) Thisted 12-10-1929 3
Thomsen, Th. Ridder af Dannebrog Thisted 30-11-1929 3
Thuesen (lokomotivmester) 25 års jubilæum Thisted 15-10-1929 3
Thybomål Thybomål på fonografvalser 08-06-1929 3
Torp, Vilhelm Thisted landsmand død i Winnipeg Thisted 26-09-1929 3
Tuberkulosestation.Thisted Tuberkulosestationen (oprettelse af) Thisted 16-04-1929 3
Tuberkulosestation.Thisted Tuberkulosestationen i Thisted Thisted 30-05-1929 3
Tuberkulosestation.Thisted Tuberkulosestationen i Thisted Thisted 07-06-1929 4
Tuberkulosestation.Thisted Tuberkulosestationen og dens arbejde /Maltesen Thisted 10-07-1929 1-2
Tuberkulosestation.Thisted Tuberkulosestationen i Thisted Thisted 30-12-1929 3
Valgmenighed. Thy Thy valgmenighed (overgang til frimenighed?) 07-07-1926 3
Vandet Christensen, Chr. Dødsfald Hillerslev 10-10-1929 3
Vandet Christensen, Chr. Jordefærd Hillerslev 18-10-1929 3
Vandværk. Thisted Udvidelse af Thisted Vandværk Thisted 06-02-1929 1-2
Vandværk. Thisted Vandværkets udvidelse Thisted 06-02-1929 3
Vandværk. Thisted Det nye pumpeanlæg til Thisted Vandværk Thisted 25-03-1929 3
Vang Jensen, Jørgen Guldbryllup Nørhå 14-06-1929 3
Vangsgaard, Chr. Dødsfald Thisted 27-03-1929 3
Veje. Thisted Reguleringen af Storegade og Strandgade Thisted 25-07-1929 3
Veje. Thisted Frederiksgade skal asfalteres Thisted 05-09-1929 3
Vejlerne. Arup Færdselen over Arup Vejle dæmningen Arup 29-11-1929 3
Vestergaard, Anna Høj alder (88 år) (ill.) Hillerslev 20-06-1929 3
Vestergaard, Petrea Th. Dødsfald Th. Landsogn 06-09-1929 3
Vildsund-broen Pontonbro ved Vilsund Stagstrup 15-06-1929 3
Vildsund-broen Bro over Vildsund? Stagstrup 21-06-1929 2
Vildsund-broen Broplanerne ved Vildsund Stagstrup 25-07-1929 3
Vildsund-broen Bro over Vildsund Stagstrup 04-11-1929 2
Vildsund-broen Mødet om Vildsund-broen Stagstrup 05-11-1929 2
Westergaard, Lars Dødsfald Nors 03-09-1929 3
Westergaard, Lars Jordefærd Nors 07-09-1929 3
Yde, Thorvald Dødsfald Hundborg 16-10-1929 3
Yde, Thorvald Thorvald Ydes jordefærd Hundborg 23-10-1929 3

Tilbage til oversigt