Thisted Amts Tidende – Emneindex 1898

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Arup En ny afholdsforening Arup 09-12-1898 2
Afholdsforening. Hunstrup Hunstrup-Østerild afholdsforening (afholdshjem) Hunstrup 04-03-1898 2
Afholdsforening. Thisted Thisted afholdsforening (15 år) Thisted 28-10-1898 2
Afholdshjem. Hunstrup Hunstrup-Østerild afholdsforening Hunstrup 04-03-1898 2
Bendixen, Hans Ditlev Skibsbygger H.D. Bendixen Thisted 20-12-1898 2
Bøggild (provst) 50 års præstejubilæum Hillerslev 10-08-1898 2
Boldklub. Thisted Thisted boldklub (cricket og fodbold) Thisted 06-06-1898 2
Boldklub. Thisted Thisted boldklub (eksraord. generalforsamling) Thisted 25-06-1898 2
Boldklub. Thisted Kricketkampen på søndag Thisted 29-07-1898 2
Boldklub. Thisted Kricketkampen Thisted 01-08-1898 2
Bryggerier. Thisted Bajerskølbryggeriet Thisted 10-08-1898 2
Bryggerier. Thisted Thisted aktiebryggeri Thisted 16-08-1898 2
Bryggerier. Thisted Afholdsmændene og det påtænkte bajerskølbryggeri Thisted 09-09-1898 2
Bryggerier. Thisted Protestmøde mod det påtænkte bajersk-ølbryggeri Thisted 10-10-1898 2
Byggeri. Thisted Byggeri i Thisted Thisted 14-10-1898 2
Christensen, Jens Chr. Fundet lig Sennels 20-05-1898 2
Christensen, Waldemar Dødsfald (i Batavia) Thisted 30-03-1898 2
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe (forestilling i Thisted) Thisted 15-04-1898 2
Fagforeninger. Thisted Sammensmeltningen (T. handels- og kontoristf.mfl.) Thisted 07-02-1898 2
Fagforeninger. Thisted En ny handels- og kontoristforening (opr. af) Thisted 18-11-1898 2
Fiskerøgerier. Thisted Et nyt fiskerøgeri Thisted 06-01-1898 2
Folketingsvalg Valghandlingen i Bjerget (05.04.98) 06-04-1898 2
Folketingsvalg. Thisted Valghandlingen i Thisted (05.04.1898) Thisted 05-04-1898 2
Fredsforeninger En afdeling af fredsforeningen (Vesløs) Vesløs 27-10-1898 2
Fritsch, Emil Musiknyt (“Englenes sang”) Thisted 28-05-1898 2
Fritsch, Emil Musiknyt (“Englenes sang”) Thisted 11-07-1898 2
Guld, Niels Kristian Afdød veteran Sjørring 10-05-1898 2
Handelsforening. Thisted Jubilæum (25 år ) – agent Tachau Thisted 21-01-1898 2
Havne. Amtoft Anlægsbroen ved Amtoft Arup 08-03-1898 2
Havne. Amtoft Dampskibsbroen ved Amtoft Arup 30-09-1898 2
Havne. Thisted Thisted havn Thisted 18-08-1898 2
Havne. Thisted Ombygningen og uddybningen af Thisted havn Thisted 12-11-1898 2
Havne. Thisted Udvidelsen af Thisted havn Thisted 23-11-1898 2
Havne. Thisted Thisted havn Thisted 09-12-1898 2
Havne. Thisted Et par ord til overvejelse om havnen i Thisted / H Thisted 16-12-1898 2
Hedegaard, Niels Chr. Diamantbryllup Harring 05-12-1898 2
Himmelstrup, Georg Georg Himmelstrup (I) / Lars Vad Øsløs 30-06-1898 1
Himmelstrup, Georg Georg Himmelstrup (II) / Lars Vad Øsløs 02-07-1898 2
Højskoleforening. Thisted Thisted højskoleforening (stiftelse af) Thisted 11-11-1898 2
Ifversen, Christian Th. Dødsfald Thisted 18-10-1898 2
Ifversen, Christian Th. Jordefærd Thisted 22-10-1898 2
Indkøbsforeninger En fælles indkjøbsforening for købmænd på landet 22-04-1898 2
Jacobsen, Benthe J.P. Jacobsens moder Thisted 03-10-1898 2
Jacobsen, Benthe Jordefærd Thisted 04-10-1898 2
Jacobsen, Benthe Digteren J.P. Jacobsens moder / Christian Houmark Thisted 11-10-1898 1-2
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens moder Thisted 03-10-1898 2
Jacobsen, J.P. Et besøg ved J.P. Jacobsens grav Thisted 04-10-1898 2
Jacobsen, J.P. Digteren J.P. Jacobsens moder / Christian Houmark Thisted 11-10-1898 1-2
Jernbaner.Thybanen Forbedret togforbindelse 15-04-1898 2
Jernbanestation. Thisted Thisted banegaard (byggearbejder mv.) Thisted 19-04-1898 2
Jørgensen, V.S. Marie Pludselig død Thisted 17-06-1898 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i dec. (1897)) Thisted 03-01-1898 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 01-02-1898 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 04-03-1898 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 01-04-1898 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 11-05-1898 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 02-06-1898 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 01-07-1898 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 02-08-1898 3
Kirker. Thisted Et nyt kirkelokale (Det apostolske kirkesamfund) Thisted 20-08-1898 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 03-09-1898 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 01-10-1898 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 04-11-1898 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 05-12-1898 2
Larsen, Niels Chr. Jordefærd Harring 13-04-1898 2
Lund, J. Ludvig Dødsfald Thisted 27-09-1898 2
Lyngklip, Jens Sørensen Funden død Sønderhå 31-03-1898 2
Mejerier. Østerild Mejeriet “Nordthy” i Østerild (køleapparat) Østerild 12-08-1898 2
Menighedsråd. Skjoldborg Afløst højtidsoffer Skjoldborg 24-02-1898 2
Musik Musiknyt (“Englenes sang” – Emil Fritsch) Thisted 28-05-1898 2
Musik Musiknyt (“Englenes sang” – Emil Fritsch) Thisted 11-07-1898 2
Naturforhold Klitterne i Thisted amt (bog af J. Brüel) 05-05-1898 2
Petersen, C.(skibsbygger) Dødsfald Thisted 22-12-1898 2
Politiske foreninger En ny venstreorganisation (Th.amts 2den valgkreds) 09-05-1898 2
Rask, Niels Jordefærd Thorsted 30-06-1898 2
Skjoldborg, Johan “Sne” (I) – skitse Øsløs 07-02-1898 2
Skjoldborg, Johan “Sne” (II) – skitse Øsløs 08-02-1898 2
Skoler. Thisted Antallet af skolepligtige børn i Thisted Thisted 31-01-1898 2
Slagterier. Thisted Kreaturslagtning i Thisted (Koopmann) Thisted 23-02-1898 2
Slagterier. Thisted Thisted svineslagteri (Koopmann) – opstart Thisted 24-03-1898 2
Slagterier. Thisted Svineslagteriet i Thisted (Koopmann) Thisted 25-03-1898 2
Slagterier. Thisted Nyt eksportslagteri i Thisted (i Th. Fiskefaktori) Thisted 28-09-1898 2
Snedsted Seminarium Ranum Seminarium (50 år) Snedsted 02-08-1898 1
Sport. Thisted Thisted boldklub (cricket og fodbold) Thisted 06-06-1898 2
Sport. Thisted Thisted boldklub (ekstraord. generalforsamling) Thisted 25-06-1898 2
Sport. Thisted Kricketkampen på søndag Thisted 29-07-1898 2
Sport. Thisted Kricketkampen Thisted 01-08-1898 2
Strandinger.”Ainamo” Stranding (Vangså) Vang 14-11-1898 2
Strandinger.”Ainamo” Strandingen ved Vangså Vang 15-11-1898 2
Strandinger.”Ainamo” Strandingen ved Vangså Vang 16-11-1898 2
Strandinger.”Ainamo” Strandingen ved Vangså Vang 17-11-1898 2
Strandinger.”Ainamo” Damperen “Ainamo” Vang 21-11-1898 2
Strandinger.”Ainamo” Et vanskeligt bjærgningsforetagende Vang 25-11-1898 2
Strandinger.”Ainamo” Dampskibet “Ainamo” Vang 02-12-1898 3
Strandinger.”Charles Kahl” Stranding (Stenbjerg) Nørhå 01-09-1898 3
Strandinger.”Charles Kahl” Strandingen ved Stenbjerg Nørhå 02-09-1898 2
Strandinger.”Charles Kahl” Strandingen ved Stenbjerg Nørhå 05-09-1898 2
Strejker. Ø.Vandet Arbejdsnedlæggelse (murere, Ø.Vandet mejeri) Ø. Vandet 21-04-1898 2
Sygekasser. Sønderhå Anerkendt sygekasse (Sønderhå-Hørsted) Sønderhå 10-11-1898 2
Taabbel & Co. Fiskekonserves-fabrik og røgeri i Thisted Thisted 13-06-1898 2
Tachau (agent) Jubilæum (25 år) – Thisted handelsforening Thisted 21-01-1898 2
Terp, J. 25 års jubilæum Thisted 31-05-1898 2
Thomsen, C.H. En handelskommis fra Thisted… Thisted 18-01-1898 2
Thylands Folkehøjskole Thylands folkehøjskole 3 år / P. Hansen Hundborg 26-04-1898 1
Toft, Stine Jørgensen Funden død Hillerslev 09-03-1898 2
Udstillinger. Thisted Amtsudstillingen i Thisted (ill.) Thisted 08-07-1898 2
Udstillinger. Thisted Amtsudstillingen Thisted 09-07-1898 2
Udstillinger. Thisted Amtsudstillingen i Thisted Thisted 11-07-1898 1-2
Udstillinger. Thisted Af kantaten ved amtsudstillingen Thisted 12-07-1898 2
Usædelighed Foreningen imod lovbeskyttelse for usædelighed Thisted 10-05-1898 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Bygholms vejle Øsløs 30-11-1898 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Bygholms og Vesløs Vejlers udtørring Øsløs 05-12-1898 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vesløs og Bygholms vejler Øsløs 17-12-1898 2
Zangenberg, Chr. Skuespiller Chr. Zangenberg (25 års jubilæum) Thisted 20-01-1898 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.