Niels G. Jensens gård

Placering: Gl. Landevej 23, matr. nr. 19.

Historie:

Gården ved Gl. Landevej i Klim var førhen blandt de største i sognet. I begyndelsen af forrige århundrede blev den udstykket, hvorved halvdelen af jorden bortsolgtes.

Siden købte Christen Olesen i Klimgården i 1854 en god del af den resterende jord og etablerede en ny gård i Klim Kær (det nuværende Thistedvej 231).

I middelalderen var gården i selveje, men kom i 1500-tallet under Aalborghus len, hvorunder den forblev fæstegård indtil Kronen solgte ryttergodset i 1716. Herefter kom den under Vesløsgaard, indtil den i begyndelsen af 1800-tallet kom i selveje.

Niels G. Jensen var den sidste, der drev gården som landbrug, idet han i 1960 solgte jorden fra og blev bogholder i Klim Sparekasse.

Periode: Bruger: Ejer:
1562 Anders Thomsen Aalborghus
1604-30 Anders Jensen Speger Aalborghus
1631-90 Thomas Andersen Speger Aalborghus
1690-1716 Peder Thomsen Speger Kronen
1716-19 Peder Thomsen Speger Vesløgaard
1719-43 Thomas Pedersen Speger Vesløgaard
1743- Thomas Nielsen Vesløgaard
-1750 Peder Andersen Vesløgaard
1750-83 Christen Pedersen Bojer Vesløgaard
1783-1810 Thomas Christensen Bojer Vesløgaard
1810-11 Johannes Hansen, herredsfoged Selveje
1811-18 Peder Nielsen Besk Selveje
1818-27 Jens Pedersen Ravn Selveje
1827-38 Maren Nielsdatter Selveje
1838-54 Jørgen Pedersen Ravn Selveje
1854-77 Jens Christian Nielsen Selveje
1877-1916 Jørgen Christian Jensen Selveje
1916-47 Niels Peter Jensen Selveje
1947-85 Niels G. Jensen Selveje
1985- Jørn Jensen Selveje

VesløsgaardVesløsgaard som ejede matrikel nr. 19 i Klim i 1700-tallet.

klim53Klim Kirke med Niels G. Jensens gård i baggrunden, ca. 1955

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.

Oprettet på dette site 30.12.2018.

Tilbage