Thisted Amts Tidende – Emneindex 1883

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Thisted Totalafholdsmøde i Th.(opr. af Th. Totalafholdsf.) Thisted 29-10-1883 2-3
Afholdsforening. Thisted Totalafholdsmøde (Thisted totalafholdsforening) Thisted 30-11-1883 2
Afholdsforening. Thisted Totalafholdsmødet i Thisted (Th. totalafholdsf.) Thisted 01-12-1883 2
Algreen, Peder Kjellerup For halvtreds år siden / P.P. Smidt Snedsted 25-05-1883 3
Banker. Thisted Banken i Thisted (flytn. Frederiksgade/Jernb.gade) Thisted 19-10-1883 2
Begravelsesskikke Begravelsesgilder i Thy / S.O. 29-01-1883 1-2
Beplantning Thisted på finansloven (beplantning i Thisted amt) 13-03-1883 2
Beplantning Beplantningssagen i Thy 28-12-1883 2
Christensen, Niels Fra en svunden tid / Jep Pedersen Thorsted 17-01-1883 2
Cirkus. Otto Glauert Cirkus Otto Glauert (forest. på Frederikstorv) Thisted 12-07-1883 2
Gårde. “Ullerupgaard” Fra en svunden tid (fæstebrev, Niels Christensen) Sennels 17-01-1883 2
Gasforsyning. Thisted Gassagen Thisted 22-01-1883 3
Gasforsyning. Thisted Gassagen (møde i Handelsforeningen) Thisted 25-01-1883 2
Gasforsyning. Thisted Gassagen Thisted 06-02-1883 2
Gasværk. Thisted Thisted gasværk Thisted 09-06-1883 3
Gasværk. Thisted Thisted gasværk Thisted 11-06-1883 2
Gasværk. Thisted Regulativet for gasindlægning fra Th. gasværk Thisted 02-11-1883 2-3
Gasværk. Thisted Gassen i Thisted (opstart på) Thisted 05-11-1883 2
Helles, Peter Hansen Festmåltidet til ære for lærer Helles Thisted 14-09-1883 2
Helstrup (hotelejer) Gave Thisted 15-02-1883 2
Henriksen, Jens Vådeskud (dødsfald) Kåstrup 12-10-1883 2
Jacobsen, J.P. Digteren J.P. Jacobsen (sygdom) Thisted 21-07-1883 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde december (1882)) Thisted 17-01-1883 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 05-02-1883 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 12-03-1883 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 03-04-1883 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 08-05-1883 2-3
Kirker. Thisted Spiret på Thisted kirke (udsk. af hane med kors) Thisted 09-05-1883 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 04-06-1883 2
Kirker. Thisted Kirkenyt Thisted 21-07-1883 3
Kirker. Thisted Døbte og døde i Thisted i juli… Thisted 14-08-1883 2
Kirker. Thisted Døbte og døde i Thisted i august… Thisted 05-09-1883 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 13-11-1883 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 14-12-1883 3
Kold, Kr. Mikkelsen Fra C. Kolds ophold i Smyrna Thisted 06-01-1883 1-2
Lund, C.E. Afskedigelse Øsløs 08-03-1883 2
Müller, Ludvig Kristian Ludvig Kristian Müller (I) Snedsted 11-07-1883 1-2
Müller, Ludvig Kristian Ludvig Kristian Müller (II) Snedsted 12-07-1883 1
Nielsen, Knud En sørgelig ulykke (dødsfald) Thisted 27-03-1883 3
Pedersen, Thomas En sørgelig ulykke (dødsfald) Thisted 27-03-1883 3
Politi Politivedtægt for Thisted amts landdistrikter 09-07-1883 1
Politik Højremøde i Thisted (“folkemøde”) Thisted 23-07-1883 2
Politik Højremødet i Thisted på lørdag Thisted 25-07-1883 2
Politik Hvad man andre steder siger om højremødet i Thist. Thisted 25-07-1883 2
Politik Højremødet i Thisted i morgen Thisted 27-07-1883 2
Politik I Thyland (højremøde) Thisted 28-07-1883 2
Politik Mødet i Thisted (højremøde) Thisted 30-07-1883 2
Politik Mere om mødet i Thisted i lørdags (højremøde) Thisted 31-07-1883 2
Politik Mere om mødet i Thisted i lørdags (højremøde) Thisted 01-08-1883 2
Politik Højres indbydelse til mødet i Thisted Thisted 02-08-1883 1
Politik Mere om mødet i Thisted i lørdags (højremøde) Thisted 02-08-1883 2
Politik Mødet i Thisted på lørdag (venstremøde) Thisted 19-09-1883 1-2
Politik Det politiske møde i Thisted i morgen (venstrem.) Thisted 21-09-1883 2
Politik Thistedmødet (I)(venstremøde) Thisted 24-09-1883 1-2
Politik Thistedmødet (II)(venstremøde) Thisted 25-09-1883 1-2
Politik Efterslæt fra mødet i lørdags (venstremøde) Thisted 26-09-1883 2
Politik Efter mødet / Axel Bonde (venstremøde) Thisted 28-09-1883 2
Schusted (fru) Dødsfald (enkefru Schusted, f. de Lasson) Thisted 07-03-1883 2
Skoler. Thisted Ved auktionen i dag i Thisted (gamle borgerskole) Thisted 18-01-1883 2
Skoler. Thisted Thisted håndgerningsskole for drenge (udstilling) Thisted 14-04-1883 2
Skoler. Thisted Lærerne ved Th. Borgerskole (pengeløn for kornløn) Thisted 18-04-1883 3
Skoler. Thisted Thisted ny borgerskole (indvielse af) Thisted 28-05-1883 2
Snedsted Seminarium For halvtreds år siden / P.P. Smidt Snedsted 20-05-1883 3
Snedsted Seminarium Ludvig Kristian Müller (I) Snedsted 11-07-1883 1-2
Snedsted Seminarium Ludvig Kristian Müller (II) Snedsted 12-07-1883 1
Sørensen, H.B. Dødsfald Thisted 28-03-1883 2
Strandinger.”Ursus Minor” Stranding Nørhå 26-10-1883 2
Teatre. Thisted Theatret i Thisted (Vilh. Petersens selskab) Thisted 06-04-1883 2
Teatre. Thisted Theatret i Thisted (Århus teaterpersonale) Thisted 30-04-1883 2
Telefonvæsen Telefonanlæget (Thisted amt) 05-12-1883 2
Toldvæsen. Thisted Thisted på finansloven (toldkammerbygning) Thisted 13-03-1883 2
Toldvæsen. Thisted Toldkammerbygningen i Thisted (folket.behandling) Thisted 17-03-1883 2
Vandløb. “Bækken” “Bækken”s overbygning Thisted 19-05-1883 2-3
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Han Herrederne (tørlæggelse og kultivering) Øsløs 14-03-1883 1

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.