Thisted Amts Tidende – Emneindex 1930

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Ægsalgskreds. Hundborg Ægsalgskreds i Hundborg Hundborg 22-04-1930 3
Ægsalgskreds. Hundborg Hundborg Ægsalgskreds (stift. gen.fors.) Hundborg 30-04-1930 3
Agerholm, M. 25 års jubilæum Thisted 24-03-1930 3
Andersen (fru) 80 år (enke efter Mads Andersen) (ill.) Thisted 23-09-1930 3
Andersen, Else På kryds og tværs: 70 år Hillerslev 12-02-1930 3
Andersen, Hedevig Dødsfald Thisted 06-06-1930 3
Andersen, Hedevig Jordefærd Thisted 10-06-1930 3
Andersen, Johanne Guldbryllup (i U.S.A.) Tilsted 20-08-1930 3
Andersen, Mads Den sidste hestgarder i Thisted amt død Kallerup 09-07-1930
Arentsen, Aron Den nye slagteridirektør Thisted 10-04-1930 3
Bach, Anders Dødsfald Thisted 03-03-1930 3
Bennedsen, Carl Emil To unge Thisted boeres oplevelser i Kanada Thisted 29-09-1930
Biblioteker. Thisted Biblioteket for Thisted By og Amt (pladsmangel) Thisted 05-05-1930 3
Biblioteker. Thisted Biblioteket (pladsmangel) Thisted 03-06-1930 3
Biblioteker. Thisted Biblioteket for Thisted … (beretning 1929/30) Thisted 03-06-1930 2
Biblioteker. Thisted De fortvivlede biblioteksforhold i Thisted Thisted 26-09-1930 2
Biblioteker. Thisted Biblioteksspørgsmålets løsning Thisted 30-09-1930 1
Biblioteker. Thisted Det nye bibliotek i Thisted (interv. med Grønkjær) Thisted 02-10-1930 2
Biblioteker. Thisted Biblioteksmødet i Thisted Thisted 06-10-1930 5
Biblioteker. Thisted Johan Skjoldborg males til Thisteds nye bibliotek Thisted 16-10-1930 3
Billeskov Jansen, H. 25 års jubilæum Thisted 26-09-1930 3
Biografer. Thisted På kryds og tværs: Tonefilmen er på trapperne Thisted 22-02-1930 3
Biografer. Thisted På kryds og tværs: Tonefilms-premieren Thisted 25-02-1930 3
Biografer. Thisted På kryds og tværs: Royal-teatret installerer tonef Thisted 25-08-1930 3
Bisgaard, Jørgen To unge Thisted boeres oplevelser i Kanada Thisted 29-09-1930
Bøgstedrende Bøgsted Rende / H.V.L. Vang 06-06-1930 6
Boier, P. 75 år (ill.) Th. Landsogn 31-12-1930 3
Bojesen, Niels På kryds og tværs: 70 år Thisted 20-11-1930 3
Boligforhold. Thisted Huslejen i Thisted Thisted 27-02-1930 3
Boligforhold. Thisted Huslejeforholdene i Thisted Thisted 19-08-1930 3
Bonde, Mikkel E. C. Stenbjerg redningsstation Nørhå 20-11-1930 3
Bredahl, Marie 80 år Hundborg 05-04-1930 3
Brock, Johannes Pludselig død Thisted 05-05-1930 3
Brogaard, Chr. På kryds og tværs: 80 år Tilsted 11-03-1930 3
Brugsforeninger.Hunstrup En brugsforening i Hunstrup? Hunstrup 20-01-1930 3
Bruun Petersen, Herbert Dødsfald Thisted 11-02-1930 3
Buchholtz, Nanna Dødsfald (i Kbh.) Thisted 26-05-1930 3
Buchholtz, Nanna Jordefærd Thisted 31-05-1930 3
Budtz Müller, Bertel “Spøgelsestoget i Klitten” 17-01-1930 5-6
Budtz Müller, Bertel “En fanger” 12-08-1930 5
Budtz Müller, Bertel “Thylands kaldende klokker” Hillerslev 11-08-1930 4
Bunch, C.K. Et sjældent jubilæum (ill.) Thisted 23-09-1930 3
Bunch, C.K. Jubilæet i Jernbanegade Thisted 02-10-1930 3
Bunch, C.K. Festen for kunstdrejer C.K. Bunch Thisted 07-10-1930 2
Bunk, Kirsten Pludselig død Hillerslev 21-10-1930 3
Busruter. Thisted-Vorupør Ny bilrute Vorupør-Thisted Thisted 09-12-1930 3
Buus, Laura Jordefærd Sjørring 20-10-1930 3
Byg-Andersen, N.A. Den nye motorsagkyndige i Thisted (ill.) Thisted 05-07-1930 3
Christensen, Chr. Jubilæum Nørhå 10-04-1930 3
Christensen, Fred En Thistedmand i Nordamerika Thisted 13-08-1930 5
Christensen, Hanne Marie På kryds og tværs: Fødselsdag (80 år) Thisted 22-03-1930 3
Christensen, Iver Guldbryllup Hunstrup 01-04-1930 3
Christensen, Jens Guldbryllup Hundborg 01-02-1930 3
Christensen, Marie På kryds og tværs: Fødselsdag (80 år) Thisted 21-03-1930 3
Christensen, Martinus På kryds og tværs: 70 år Stagstrup 24-04-1930 3
Christensen, P. På kryds og tværs: 80 år Hillerslev 23-12-1930 3
Christensen, P. Chr. Dødsfald Snedsted 11-04-1930 3
Christensen, Poul Jordefærd Thisted 01-07-1930 3
Christensen, Simon Guldbryllup Snedsted 03-11-1930 3
Christensen, Simon Guldbrylluppet i Elsted (ill.) Snedsted 05-11-1930 3
Christensen, William Dansk apoteker død i Chicago Snedsted 30-04-1930 3
Christiansen, Graves Guldbryllup (ill.) Vang 15-08-1930 3
Cirkus. Miehe Cirkusfolk og cirkusliv (i Ydby) 03-02-1930 4
Cirkus. Miehe-Glauert Cirkus-premieren i aftes Thisted 07-05-1930 3
Dæmninger. Arup Færdselen over Arup dæmning Arup 09-01-1930
Dæmninger. Arup Arup dæmnings hovedvej Arup 10-01-1930 2
Dahlgaard, Nikoline 80 år Kåstrup 24-06-1930 3
Digevoldninger Fra Thisted Amt: Digevoldninger /Johan P.Hovmøller Skjoldborg 22-11-1930 5
Dinsen, C.J.F. 43 år i Vang præsteembede Vang 20-01-1930 3
Dinsen, C.J.F. Dødsfald Vang 24-03-1930 3
Dinsen, C.J.F. Jordefærd Vang 31-03-1930 3
Dolleris, A. Branddirektør i 40 år Thisted 02-10-1930 3
Elektricitetsværk.Thisted Elektriciteten i Thisted Thisted 05-03-1930 1-2
Elektricitetsværk.Thisted Thisted elektricitetsværk Thisted 26-11-1930 1
Eriksen, Else Ung pige dræbt af toget Tved 22-09-1930 3
F.D.F. Thisted F.D.F. på udflugt Thisted 17-05-1930
F.D.F. Thisted Thisted F.D.F. i sommerlejr Thisted 11-07-1930 3
Fabrikker. “Thy” Fabriken “Thy” (likvidation) Thisted 24-04-1930 3
Fabrikker. “Thy” Fabriken “Thy” Thisted 22-05-1930 3
Fauna Fra svampefloret i Thisted og omegn /H.T. Manicus Thisted 25-09-1930 3
Fjeldsted, Søren 1. Pr. og 250.000 dollars Thisted 16-06-1930 3
Forthoft, N. Dødsfald Thorsted 02-04-1930 3
Fortidsminder Om runeindskrifter og runestene I /S.C. Sortfeldt 21-08-1930 4
Fortidsminder Om runeindskrifter og runestene II/S.C. Sortfeldt 23-08-1930 5
Fortidsminder Bronzealdergrav i Sønderhå /H. Billeskov Jansen Sønderhå 31-03-1930 3
Frandsen, Peter På kryds og tværs: 70 år Vesløs 23-10-1930 3
Frederiksen, C.V. 70 år (ill.) Sjørring 06-02-1930 3
Frederiksen, Niels Kr. 82 år (ill.) Nors 24-01-1930 3
Frost, Anders Christensen Guldbryllup i Nors Nors 08-11-1930 3
Fuglsang, Jens To Thyboskæbner i Amerika Nørhå 16-06-1930 1-2
Fuglsang, Jens “Det var dejligt at se det igen”(besøg i Thy) Nørhå 07-08-1930 3
Gade, Chr. V. Guldbryllup Thisted 29-10-1930 3
Gårde. “Gl. Ullerupgaard” Brand på “Gl. Ullerupgaard” Sennels 01-09-1930 1
Gårde. “Gl. Ullerupgaard” Branden på “Gl. Ullerupgaaard” Sennels 02-09-1930 3
Gårde. “Oddershedegaard” “Oddershedegaard” i Skovsted solgt til udstykning Hillerslev 18-07-1930 3
Gårde. “Oddershedegaard” Udstykningen i Thy Hillerslev 11-08-1930 1-2
Gårde. “Oddershedegaard” Udstykningen af “Oddershedegaard” Hillerslev 13-10-1930 3
Gårde. “Røgildgaard” Thylands udstykningsforening Sennels 18-03-1930 5
Gårde. “Røgildgaard” “Røgildgaard”s udstykning Sennels 26-03-1930 3
Gårde. “Røgildgaard” “Røgildgaard”s udstykning Sennels 28-03-1930 3
Gårde. “Røgildgaard” “Røgildgaard”s udstykning Sennels 09-04-1930 3
Gårde. “St. Todbøl” Brand på Store Todbøl Kallerup 12-11-1930 3
Gårde. “St. Todbøl” Branden på Store Todbøl Kallerup 13-11-1930 3
Gårde. “St. Todbøl” Branden på Store Todbøl Kallerup 21-11-1930 3
Gjerlach (postass.) Jordefærd Thisted 02-01-1930 3
Grundejerforening.Thisted WC-spørgsmålet i Thisted Thisted 23-01-1930 2
Hagensen, Nis Nissen Dødsfald Sennels 08-10-1930 3
Halbæk, Martin Dansk købmand død i U.S.A. Skjoldborg 28-06-1930 3
Hald, P.M.V. Dødsfald Thisted 14-10-1930 3
Hald, P.M.V. Jordefærd Thisted 17-10-1930 3
Håndværkerforening.Thisted Indvielsesfesten i Thisted Håndværkerf. (ill.) Thisted 27-10-1930 4
Hannæs Fra Hannæsland i gamle dage / N. Sodborg 22-07-1930 5
Hannæs Fra Hannæsland i gamle dage, I / N. Sodborg 10-11-1930
Hannæs Fra Hannæsland i gamle dage II / N. Sodborg 11-11-1930
Hannæs Fra Hannæsland i gamle dage III / N. Sodborg 12-11-1930
Havne. Amtoft Anløbsbroen ved Amtoft I Arup 03-07-1930 3
Havne. Amtoft Anløbsbroen ved Amtoft II Arup 04-07-1930 2
Havne. Amtoft Amtoftbroen Arup 05-11-1930 1-2
Hede, Marie 77 år Hundborg 08-11-1930 3
Hekseri se: Paussi, Anna Olufsdatter Kallerup 05-09-1930 5
Henrichsen, Albert Thybo død i Amerika Hundborg 25-03-1930 3
Henriksen, Søren Thistedmand død i Amerika Thisted 21-07-1930 3
Henriksen, V.K. Guldmedalje (ill.) Ø. Vandet 20-05-1930 3
Hestbæk, Niels Død i Amerika Thisted 10-04-1930 3
Hilden-Petersen, H. 40 års jubilæum (som præst) (ill.) Hillerslev 29-07-1930 3
Himmelstrup, Georg Georg Himmelstrup 80 år Øsløs 21-06-1930 3
Høj, Kristian På kryds og tværs: 25 års jubilæum Hundborg 02-05-1930 3
Hoteller. Thisted Ombygningen af Hotel Aalborg Thisted 05-05-1930 3
Houe, Poul Dødsfald (proprietær, Ulstrup) Hundborg 02-07-1930 3
Houe, Poul Poul Houes jordefærd Hundborg 07-07-1930 2
Høyer (slagteridirektør) 70 år Thisted 01-02-1930 3
Husflidsforeninger Nye husflidsforeninger Snedsted 28-11-1930 3
Husflidsforeninger Nye husflidsforeninger Vang 28-11-1930 3
Huslejeforhold. Thisted Husleje forholdene i Thisted Thisted 19-08-1930 3
Hvid, Mads Chr. 85 år Th. Landsogn 17-03-1930 3
Hyldig, P. 25 år ved Postvæsenet Thisted 28-04-1930 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens lyrik / Johs. V. Kirk Thisted 31-01-1930 2
Jacobsen, J.P. Fra J.P. Jacobsens skoletid / bankdir. Bendixen Thisted 09-05-1930 3
Jensen Thomsen, Chr. Høj alder (87 år) Hundborg 27-09-1930 3
Jensen, Ane På kryds og tværs: 70 år Sjørring 05-12-1930 3
Jensen, J.P. Arrestforvarer i Thisted i 31 år Thisted 12-08-1930 3
Jensen, Jens (Balsen) Guldbryllup  (ill.) Thorsted 08-04-1930 3
Jensen, Jensine Død i Amerika Thisted 25-09-1930 3
Jensen, Karen 70 år Thisted 19-08-1930 3
Jensen, Karoline 70 år Snedsted 28-04-1930 3
Jensen, Lars Guldbryllup (ill.) Thisted 03-12-1930 3
Jensen, Mads På kryds og tværs: 80 år V. Vandet 24-12-1930 3
Jensen, Martin Den gamle slægtsgaard der er solgt til udstykning Sjørring 11-08-1930 3
Jensen, Martin Udstykningen i Dollerup Sjørring 15-10-1930 3
Jensen, Martin Dødsfald (bagermester) Snedsted 19-03-1930 3
Jensen, Martin A. En hedeopdyrker i Sønderhå Sønderhå 07-03-1930 4
Jensen, Poul Død i Amerika Sennels 21-08-1930 3
Jeppesen, Laurids Dødsfald Thisted 25-03-1930 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev jernbane 10-01-1930 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev jernbane 08-02-1930 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Hjælpen til Thisted-Fjerritslev banen 03-03-1930 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev jernbanes fremtid 25-04-1930 2
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev jernbane (økonomi) 10-05-1930 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev-banen 03-06-1930 3
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev jernbane (underskud, fremtid?) 01-08-1930 1-2
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev banens underskud 28-08-1930 3
Jernbaner.Thybanen Motorvogn til Thybanen? 14-02-1930 3
Jørgensen, A. 75 år Thisted 14-02-1930 3
Jørgensen, Marie På kryds og tværs: 70 år Østerild 20-10-1930 3
Julens glæde. Nors En spareforening i Nors Nors 08-02-1930 3
K.F.U.K. Thisted K.F.U.K.’s nye bygning Thisted 01-08-1930 3
K.F.U.K. Thisted Indvielsen af Thisted K.F.U.K. Thisted 18-08-1930 2
K.F.U.K. Thisted (ill.) Thisted 19-08-1930 5
K.F.U.K. Thisted Stiftelsesfest for Thisted KFUK’s traverklub Thisted 01-12-1930 3
Karner, K. 60 år (ill.) Thisted 23-08-1930 2
Kibsgaard, Niels Gravesen På kryds og tværs: 70 år Thisted 01-11-1930 3
Kirk , Johs. V. “To mennesker” (Sct.Hans-novelle) 13-08-1930
Kirk, Johs. V. “Nætwoegen” 21-03-1930 3
Kirk, Johs. V. “Jeppe Aakjær” 25-04-1930 1
Kirk, Johs. V. “Majsang” 06-05-1930 1
Kirk, Johs. V. “Majmorgen” 28-05-1930 1
Kirk, Johs. V. “Grundlovssang” 05-06-1930 1
Kirk, Johs. V. “Pinsesolen” 10-06-1930 3
Kirk, Johs. V. “Hækkesaksen” 01-08-1930 3
Kirk, Johs. V. “To mennesker” (Sct.Hans-novelle) 13-08-1930 4
Kirk, Johs. V. “Lyngen” – digt 16-08-1930 1
Kirk, Johs. V. “Visne blade” 05-11-1930 5
Kirk, Johs. V. “Ved juletid” 20-12-1930 1
Kirk, Johs. V. “J.C. Christensen 1856-1930” 22-12-1930 2
Kirk, Johs. V. “Mellem jul og nytår” 31-12-1930 2
Kirkegårde. Thisted Vestre Indgangen til Vestre Kirkegaard Thisted 11-01-1930 3
Kirker. Hillerslev Hillerslev kirke (restaurering) Hillerslev 13-12-1930 3
Kirker. Hundborg Elektrisk lys i Hundborg kirke Hundborg 10-01-1930 3
Kirker. Hundborg Elektrisk lys i Hundborg kirke Hundborg 18-02-1930 3
Kirker. Skinnerup Skinnerup kirketårn (ill.) Skinnerup 27-02-1930 1
Kirker. Skinnerup (kirketårn) Skinnerup 08-04-1930
Kirker. Skinnerup Kirketårnet til Skinnerup Skinnerup 09-04-1930 3
Kirker. Skinnerup Skinnerup kirketårn Skinnerup 10-04-1930 3
Kirker. Skinnerup Skinnerup kirketårn Skinnerup 11-04-1930 3
Kirker. Skinnerup Skal Skinnerup sognekald udskilles fra Thisted? Skinnerup 05-11-1930 3
Kirker. Skinnerup Skinnerup kirke / P.L. Hald Skinnerup 15-11-1930 1-2
Kirker. Skinnerup (kirketårn) Skinnerup 15-11-1930
Kirker. Thisted Thisted kirke (døbte og døde i december 1929) Thisted 16-01-1930 3
Kirker. Thisted Kirkestatistik for 1929 Thisted 18-01-1930
Kirker. Thisted Døbte og døde i januar Thisted 15-02-1930 6
Kirker. Thisted Døbte og døde i februar Thisted 20-03-1930 5
Kirker. Thisted Døbte og døde i marts Thisted 12-04-1930 5
Kirker. Thisted Døbte og døde i maj-juni Thisted 31-07-1930 5
Kirker. Thisted Døbte og døde i juli Thisted 28-08-1930 5
Kirker. Thisted Døbte og døde i august Thisted 24-09-1930 3
Kirker. Thisted Døbte og døde i september Thisted 23-10-1930 3
Kirker. Thorsted Orgel til Thorsted kirke? Thorsted 15-04-1930 3
Kirker. Tilsted Den gamle kirkeklokke i Tilsted / S.C. Sortfeldt Tilsted 15-09-1930 4
Kirker. Vang Præste-embederne: Skal Vang have annex? Vang 16-04-1930 3
Kirker. Vang Skal Vang præstekald sammenlægges med Klitmøller Vang 23-05-1930 3
Kirker. Vang Forhandlingerne om Vang sognekald Vang 02-09-1930 3
Knudsen, Ane Signe Dødsfald Thisted 03-11-1930 3
Kold, Kr. Kolds datter / Johannes Kold-Petersen Thisted 11-06-1930 5
Kold, Kristine Kolds datter / Johannes Kold-Petersen Thisted 11-06-1930 6
Krarup, H. Dødsfald Thisted 24-02-1930 3
Krarup, H. Pastor Krarups bisættelse Thisted 28-02-1930 1-2
Krarup, H. Pastor Krarups jordefærd Thisted 01-03-1930 1-2
Kristensen, Hans 80 år Snedsted 04-11-1930 3
Kristensen, K. 80 år Thisted 03-09-1930
Kristensen, K. 80 år Thisted 13-09-1930 3
Kristiansen, N. Jubilæum Sjørring 26-04-1930 3
Kristoffersen, Else På kryds og tværs: 80 år Hundborg 03-04-1930 3
Kristoffersen, Rasmus Jordefærd Nors 22-04-1930 3
Kroer. Østerild Brand i Østerild (ridestalden) Østerild 06-08-1930 3
Krogh, P.S. 40 års jubilæum Thisted 31-03-1930 3
Kusk, Anton På kryds og tværs: 70 år Stagstrup 16-06-1930 3
Kystsikring. Stenbjerg Høfden ved Stenbjerg Nørhå 07-03-1930 4
Kystsikring. Stenbjerg Høfden ved Stenbjerg Nørhå 27-05-1930 3
Landbo, Niels Chr. Det blev døden Th. Landsogn 31-03-1930 3
Landbo, Niels Chr. Jordefærd Th. Landsogn 08-04-1930 3
Langballe, Thomas Fra Hannæsland i gamle dage, I / N. Sodborg Øsløs 10-11-1930 6
Langballe, Thomas Fra Hannæsland i gamle dage II / N. Sodborg Øsløs 11-11-1930 5
Langballe, Thomas Fra Hannæsland i gamle dage III / N. Sodborg Øsløs 12-11-1930 4
Larsen, Alfred Marinus Jordefærd Vesløs 24-02-1930 3
Larsen, Inger Pludselig død Thisted 05-11-1930 3
Larsen, Inger Jordefærd Thisted 11-11-1930 3
Larsen, Søren På kryds og tværs: 70 år Snedsted 26-11-1930 3
Legater. Thorsted Et nyt legat (Peder Pedersen) Thorsted 08-03-1930 3
Legind Larsen, P. Dødsfald Hunstrup 22-11-1930 3
Legind Larsen, P. Jordefærd Hunstrup 28-11-1930 3
Legind, S.V. Dødsfald Thisted 14-04-1930 3
Legind, S.V. Jordefærd Thisted 19-04-1930 3
Madsbøll, Rosalie Jordefærd Sønderhå 18-10-1930 3
Madsen, Niels 70 år Arup 04-03-1930 3
Madsen, Peder På kryds og tværs: 80 år Hillerslev 17-02-1930 3
Mælkekontrolforeninger En mælkekontrolforening i Nors Nors 03-12-1930 3
Meibom, Fr. Fra bilens barndom i Thisted (interview) (ill.) Thisted 02-08-1930 3
Mejerier. Snedsted Nyt mejeri i Snedsted Snedsted 05-07-1930 3
Mikkelsen, Jens 80 år Snedsted 11-03-1930 3
Mikkelsen, Jens En hedeopdyrker i Sønderhaa – 80 år Sønderhå 07-03-1930
Mikkelsen, Niels Dødsfald Tved 22-12-1930 3
Mikkelsen, Niels Jordefærd Tved 29-12-1930 3
Mogensen, Wilh. Død i Amerika Thisted 23-01-1930 3
Møller, Poul Lærer Møller fylder 70 Thisted 10-01-1930 3
Muller-klub. Thisted Muller-klubben (gymnastik) Thisted 21-11-1930 3
Munk, Chr. Jensen 80 år Hundborg 22-10-1930 3
Munk, Jens Peter Guldbryllup i Vorupør (ill.) Hundborg 17-02-1930 3
Neergaard, Chr. Liget af den forsvundne mand fundet Hundborg 17-11-1930 3
Nielsen, Alfred Et dygtigt guldbrudepar Thisted 10-01-1930 3
Nielsen, Andr. På kryds og tværs: 70 år Th. Landsogn 22-02-1930 3
Nielsen, Christian Øst vest – Thisted bedst Thisted 26-06-1930 8
Nielsen, Frederik Guldbryllup (ill.) Th. Landsogn 11-10-1930 3
Nielsen, Frederik Guldbryllup Th. Landsogn 14-10-1930
Nielsen, Kristian Død i Amerika Snedsted 27-12-1930 3
Nielsen, Mariane Hun nåede ikke de 100 år Hundborg 18-12-1930 3
Nielsen, Peter På kryds og tværs: 70 år Sennels 23-05-1930 3
Nørby, Ejnar På kryds og tværs: Musikfor.koncerten… (ill.) Thisted 06-02-1930 3
Nordentoft, Carl Dødsfald (i Kbh.) Thisted 24-05-1930 3
Nystrup Hansen 40 års jubilæum Vang 29-03-1930 3
Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen (nye lokaler) Thisted 29-09-1930 3
Oddershede, Chr. Dødsfald Østerild 01-11-1930 3
Oddershede, Chr. Jordefærd Østerild 08-11-1930 3
Østergaard, N. Kr. 25 års jubilæum Thisted 28-03-1930 3
Overgaard, Anders K. 90 år Jannerup 17-05-1930 3
Paussi, Anna Olufsdatter “Heksen i Hvidbjerg V.Aa”/ Bertel Budtz Müller Kallerup 05-09-1930 5
Pedersen, Erik Guldbryllup Hundborg 04-11-1930 3
Pedersen, Erik Chr. Mand og hustru død med 14 dages mellemrum Thisted 09-08-1930 3
Pedersen, K. 70 år Thisted 28-04-1930 3
Pedersen, K. Den gamle rorsbetjent lægger op Thisted 30-04-1930 3
Pedersen, Lars Chr. Guldbryllup Hillerslev 15-05-1930 3
Pedersen, Laur. Han Herredernes husmandskreds 25 års jub. (ill.) Vesløs 08-12-1930 1
Pedersen, Mads Chr. Bilulykken i Sjørring (dødsfald) Jannerup 25-11-1930 3
Pedersen, Mads Chr. Jordefærd Jannerup 01-12-1930 3
Pedersen, Niels Kr. På kryds og tværs: 80 år Øsløs 17-03-1930 3
Pedersen, P.P. En Thybo-skæbne i Amerika 17-01-1930 3
Pedersen, Peder (Snedker) Dødsfald Øsløs 21-02-1930 3
Pedersen, Severin På kryds og tværs: 70 år Thisted 30-07-1930 3
Pedersen, Søren 25 års jubilæum Thisted 25-04-1930 3
Pedersen, Thomas Brandmand i 40 år (ill.) Thisted 27-02-1930 3
Pedersen, Villads Pludselig død Thisted 28-06-1930 3
Petersen, C.M. Præsteindsættelsen i Stagstrup Stagstrup 10-03-1930 2
Petersen, Chr. På kryds og tværs: 70 år Thisted 14-07-1930 3
Petersen, Marie Død i Amerika Thisted 26-03-1930 3
Petersen, Marie Døde i Amerika Thisted 29-03-1930
Petersen, Søren Dødsfald Tilsted 11-06-1930 3
Poulsen, P. 25 års jubilæum Thisted 19-09-1930 3
Poulsen, P. 25 år som hotelejer Thisted 23-10-1930 3
Præstegårde. Rosholm Rosholm præstegaard Harring 05-08-1930 3
Præstegårde. Sjørring Udstykningen af Sjørring Præstegaard Sjørring 14-03-1930 3
Realskole. Thisted Kostbar gave til Thisted Realskoles naturhist.saml Thisted 27-08-1930 3
Rosenberg, A.C. 40 års jubilæum Thisted 24-03-1930 3
Rosenberg, A.C. Håndværksmester i 40 år (ill.) Thisted 29-03-1930 3
Ryming, Chr. På kryds og tværs: En jydsk spillemand Thisted 05-02-1930 3
Rysgaard, Kr. B. Dødsfald Skjoldborg 10-12-1930 3
Rysgaard, Kr. B. Jordefærd Skjoldborg 18-12-1930 3
Secher, Fr. 25 år i banken Thisted 10-04-1930 3
Skaarup, Chr. M. Dødsfald Thorsted 15-08-1930 3
Skaarup, Chr. M. Jordefærd Thorsted 22-08-1930 3
Skaarup, Hans 40 års jubilæum Th. Landsogn 07-04-1930 3
Skaarup, Niels P. På kryds og tværs: 80 år Snedsted 22-07-1930 3
Skallerup, James Han var ikke amerikansk borger Th. Landsogn 14-05-1930 3
Skallerup, James Hjem til Thy efter 62 års forløb Th. Landsogn 03-06-1930 3
Skallerup, James To Thyboskæbner i Amerika Th. Landsogn 16-06-1930 1-2
Skallerup, James En dansk-amerikaners indtryk af Danmark Th. Landsogn 12-07-1930 3
Skallerup, James James Skallerup har guldbryllup Th. Landsogn 13-10-1930 3
Skallerup, James Han var ikke amerikansk borger Thisted 14-05-1930
Skallerup, Jens To Thybo-skæbner i Amerika Th. Landsogn 16-06-1930
Skallerup, Jens En dansk-amerikaners indtryk af Danmark Th. Landsogn 12-07-1930
Skallerup, Jens Th. Landsogn 13-10-1930
Skibsbyggeri. Thisted Thisted skibsbyggeri leverer kuttere til kysten Thisted 01-03-1930 3
Skibsted, J.C. Dødsfald Stagstrup 01-09-1930 3
Skibsted, J.C. Jordefærd Stagstrup 04-09-1930 3
Skjoldborg, Johan “Se hvor agren bølger” 01-07-1930 2
Skjoldborg, Johan Johan Skjoldborg males til Thisteds nye bibliotek Øsløs 16-10-1930 3
Skoler. Sjørring Et legat til Sjørring skole (C.V. Frederiksen) Sjørring 14-02-1930 3
Skoler. Thisted Østre Udsigtshøjen forsvinder Thisted 07-01-1930
Skoler. Thorsted Den nye skole i Thorsted Thorsted 30-09-1930 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteriet i Thisted Thisted 27-01-1930 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteriet i Thisted Thisted 01-02-1930 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteriet i Thisted Thisted 06-02-1930 3
Slagterier. Thisted Thisted Andelsslagteri Thisted 10-02-1930 3
Slagterier. Thisted Thisted 19-02-1930
Slagterier. Thisted Thisted Andelsslagteri Thisted 28-02-1930 3
Slagterier. Thisted Røre på Østerhavn Thisted 12-03-1930 3
Slagterier. Thisted Opførelsen af Thisted andelsslagteri Thisted 26-03-1930 3
Slagterier. Thisted Bygningen af Thisted Andelsslagteri Thisted 16-04-1930 3
Slagterier. Thisted Andelsslagteriet i Thisted Thisted 01-05-1930 3
Slagterier. Thisted De tre nye slagterier Thisted 14-06-1930 3
Slagterier. Thisted Thisted Andelsslagteri Thisted 07-11-1930 3
Slagterier. Thisted Thisted Andelssvineslagteri (ill.) Thisted 28-11-1930 4
Slagterier. Thisted Thisted Andels-svineslagteri Thisted 29-12-1930 3
Smith, Valdemar Dødsfald Thisted 26-06-1930 3
Smith, Valdemar (nekrolog) Thisted 27-06-1930
Smith, Valdemar Valdemar Smith/ C.P. Clausen Thisted 27-06-1930 3
Smith, Valdemar Jordefærd Thisted 02-07-1930 3
Søndergaard, Dorthea P. På kryds og tværs: 80 år Tilsted 19-09-1930 3
Søndergaard, Jens Maleren fra Hurup / ved Axel Thomsen 18-02-1930 2
Sørensen, Chr. Dødsfald Sønderhå 15-07-1930 3
Sørensen, Chr. Jordefærd Sønderhå 18-07-1930 3
Sørensen, Kirstine M. 90 år Tved 10-03-1930 3
Sørensen, L. Chr.(Ibsen) Guldbryllup Snedsted 08-11-1930 3
Spangberg, N.L. Grosserer Spangberg (interview)(ill.) Thisted 18-01-1930 1
Sport. Thisted Sport og idræt: T.I.K.s stadion Thisted 12-02-1930 3
Strandinger. “Beglington” Damper strandet ved Vorupør (“Beglington”) Hundborg 22-01-1930 3
Strandinger. “Manfred” Stranding ved Stenbjerg (Manfred) Nørhå 07-03-1930 3
Strandinger. “Manfred” Stranding ved Stenbjerg (Manfred) Nørhå 07-03-1930
Strandinger. “Manfred” Strandingen ved Stenbjerg Nørhå 08-03-1930 3
Strandinger. “Manfred” Strandingen ved Stenbjerg Nørhå 10-03-1930 3
Strandinger. “Manfred” Strandingen ved Stenbjerg Nørhå 11-03-1930 3
Strandinger. “Manfred” Strandingen ved Stenbjerg (ill.) Nørhå 12-03-1930 1
Strandinger. “Manfred” Strandingen ved Stenbjerg Nørhå 13-03-1930 3
Strandinger. “Manfred” Kommer “Manfred” flot i nat? Nørhå 14-03-1930 3
Strandinger. “Manfred” “Manfred”s bjergning Nørhå 15-03-1930 3
Strandinger. “Manfred” Strandingen ved Stenbjerg Nørhå 17-03-1930 3
Strandinger. “Manfred” “Manfred” bragt flot Nørhå 18-03-1930 3
Strandinger. “Manfred” “Manfred”s stranding ved Stenbjerg Nørhå 26-03-1930 5
Strandinger. “Manfred” Grundløse angreb på Stenbjerg-fiskerne Nørhå 22-04-1930 2
Sundhedsvæsen. Vesløs Ny jordemoderbolig i Vesløs Vesløs 05-06-1930 3
Sunesen, A. Guldbryllup Nors 15-04-1930 3
Svampe Fra svampefloret i Thisted og omegn /H.T. Manicus Thisted 25-09-1930
Teater. Thisted Teaterbygning i Thisted Thisted 16-01-1930 3
Teknisk Skole. Thisted (afslutningsfest) Thisted 15-04-1930
Thomsen, Christen 90 år Vang 02-09-1930 3
Thomsen, Christen 90 års fødselsdagen i Vang skole Vang 05-09-1930 3
Thomsen, Christen, RD 90 år Snedsted 02-09-1930
Thomsen, Dige 25 års jubilæum Thisted 26-03-1930 3
Thomsen, Edwin Død i Amerika Sennels 15-02-1930 3
Thomsen, Georg Død i Amerika Kallerup 28-02-1930 3
Thorning, Henrik Dansk ægtspar forulykket i Amerika Skjoldborg 10-05-1930 3
Thykier, N.I. Dødsfald Thisted 11-08-1930
Thykier, N.I. Dødsfald Thisted 11-08-1930 3
Thykier, N.I. Jordefærd Thisted 14-08-1930 3
Tølbøll, Stine Jordefærd Nors 08-03-1930 3
Topografi. Thisted Udsigtshøjen forsvinder (bag Østre skole) Thisted 07-01-1930 3
Tørvegravning. Hundborg Det varme vejr er godt for tørvefabrikationen Hundborg 19-06-1930 3
Tuberkulosestation.Thisted Indvielse af Thisted Tuberkulosestation Thisted 24-02-1930 2
Tuberkulosestation.Thisted Indvielse af Tuberkulosestation i Thisted Thisted 24-02-1930
Uldspinderi. Thisted Thisted Uldspinderi og Farveri Thisted 07-01-1930 3
Uldspinderi. Thisted Thisted Uldspinderi og Farveri begynder Thisted 13-05-1930 3
Vandmøller Fra Thisted Amt: De gamle vandmøller /Hovmøller Hillerslev 17-11-1930 5
Vandmøller Fra Thisted Amt: De gamle vandmøller /Hovmøller Hunstrup 17-11-1930 5
Vandmøller Fra Thisted Amt: De gamle vandmøller /Hovmøller Kallerup 17-11-1930 5
Vandmøller Fra Thisted Amt: De gamle vandmøller /Hovmøller Kåstrup 17-11-1930 5
Vandmøller Fra Thisted Amt: De gamle vandmøller /Hovmøller Nørhå 17-11-1930 5
Vandmøller Fra Thisted Amt: De gamle vandmøller /Hovmøller Th. Landsogn 17-11-1930 5
Vandmøller Fra Thisted Amt: De gamle vandmøller /Hovmøller V. Vandet 17-11-1930 5
Vandværk. Thisted Afleveringen af vandværkets nye maskine Thisted 04-02-1930 3
Vandværk. Thisted Thisted vandværk Thisted 06-02-1930 3
Veje. Hørdum-Snedsted Mødet om Hørdum-Snedsted vejen Snedsted 25-02-1930 2
Vestergaard, Kirstine På kryds og tværs: 70 år Snedsted 15-08-1930 3
Vestergaard, Poul 50 års jubilæum Vang 29-01-1930 3
Vestkysten Fiskerrejse på Vestkysten / Jens Munk Jensen mfl. 01-07-1930
Vestkysten Fiskerrejse på Vestkysten / Jens Munk Jensen mfl. 03-07-1930
Vildsundbroen Bro over Vilsund Stagstrup 20-03-1930 3
Vildsundbroen Vildsund-broen Stagstrup 02-05-1930 3
Vildsundbroen Vildsund-broen Stagstrup 06-08-1930 3
Vildsund-overfarten Vildsund-overfarten Stagstrup 21-03-1930 3
Vildsund-overfarten Vildsund-overfarten Stagstrup 26-03-1930 3
Vildsund-overfarten Vildsund-overfarten Stagstrup 12-06-1930 3
Vildsund-overfarten Vildsund Færgeri (25 års jubilæum) Stagstrup 16-06-1930 3
Vildsund-overfarten Vildsund Færgeri Stagstrup 18-06-1930 3
Vildsund-overfarten Vildsund-overfarten Stagstrup 14-08-1930 3
Vildsund-overfarten Vildsund Færgeri (ny færge?) Stagstrup 08-10-1930 3
Vildsund-overfarten Den nye færge til Vildsund-overfarten Stagstrup 30-10-1930 3
Vildsund-overfarten Den nye Vildsundfærge Stagstrup 21-11-1930 3
Vildsund-overfarten Den nye Vildsundfærge Stagstrup 27-11-1930 3
Vilsbøll, Chr. Smed På kryds og tværs: 70 år V. Vandet 01-02-1930 3
VU. Thisted-kredsen Venstres Ungdom i Thistedkredsen 10-03-1931 2
Weje (lærer) 25 års jubilæum Hundborg 14-02-1930 3
Weje (lærer) Lærer Wejes jubilæum Hundborg 17-02-1930 3
Worm, Kr. Nielsen 70 år Stagstrup 16-01-1930 3
Worm, Sofie Dødsfald Thisted 07-05-1930 3
Zonen. Thisted Ny zonebrandsprøjte til Thisted Thisted 06-11-1930 3
Zonen. Thisted Den nye Zonesprøjte i Thisted (ill.) Thisted 08-11-1930 3

Tilbage til oversigt