Opstartsmøde 14.9.2002

Klim Lokalhistoriske Sognegruppe


Lokalhistorien skal være en folkesag!

På initiativ af Lis Jensen, Klim og Otto Kjær, Fjerritslev, arrangeres der lørdag den 14. september 2002, kl. 13.30 en lokalhistorisk eftermiddag på Thorup-Klim Skole.

Ved arrangementet deltager foruden arrangørerne konsulent for Lokal-
historisk Samvirke for Han Herred, Ejgil Bodilsen, og lokalhistorikerne Peter Grishauge, Haderslev og Otto Jensen, Herning.

Baggrunden for mødet er at styrke den lokalhistoriske indsats ved at oprette et lokalhistorisk sogneråd, som i fremtiden skal koordinere indsamlingen og arkiveringen af billeder, historier, interessante genstande mv.

Alle er velkomne!

Referat ved Ejgil Bodilsen, Lokalhistorisk samvirke:

Klim vil danne lokalhistorisk sogneråd med nabosogne

Med 21 deltagere i den lokalhistoriske eftermiddag på Thorup-Klim Skole kan sognegruppen i Klim konstatere, at der er stor interesse for at gøre sognets historie levende og vedkommende for nutiden.

Indtil nu har en mindre gruppe anført af dagplejer Lis Jensen stået for indsamling af billeder, men ved mødet blev der sat mere struktur på tingene, idet de fremmødte besluttede at danne et lokalhistorisk sogneråd, som foreløbig har fem medlemmer: Lis Jensen, Kristian Lund, Søren Lukassen, Mads Godiksen og Otto P. Kjær.

Samtidig var der enighed om at søge samarbejde med sognegrupperne i Vester Thorup og Vust, så de tre sogne får et fælles sogneråd til at koordinere indsatsen og står for udstillinger, byvandringer og fortællearrangementer.

I det daglige bør sognegrupperne arbejde hver for sig, men idet området i forvejen har fælles pastorat og skoledistrikt er der mange fordele ved en tæt kontakt, lød konklusionen.

Det er tanken, at sognerådet træder sammen en gang i kvartalet, og alle, der har lyst at bidrage til lokalhistorien, kan møde op for at få en snak om tingene, oplyser Lis Jensen. Hun opfordrer befolkningen til at kigge i gemmerne efter gamle billeder og komme med oplysninger om personer, huse og begivenheder. Ligeledes er det sognegruppens håb, at der kan dannes mindre arbejdsgrupper, der hver især arbejder med forskellige emner, for eksempel om livet ved Klim Strand og på Fjordholmene.

– Vi opfordrer også folk til at skrive deres egne erindringer, tilføjer hun.

Ved mødet medvirkede VUC-lektor Peter Grishauge, der sammen med sin far har samlet talrige oplysninger om gårde og virksomheder i sognet. Han fortalte om, hvor langt arbejdet er fremskredet og appellerede til sognegruppen om at bidrage med så mange oplysninger som muligt for at færdiggøre en bogudgivelse om handlende, håndværkere og fiskere i lighed med de allerede udsendte gårdbeskrivelser.

Desuden gav bibliotekskonsulent Otto Jensen, der ligesom Peter Grishauge er opvokset i Klim, en række idéer til, hvordan det indsamlede materiale kan synliggøres og gøres tilgængeligt for alle, ikke mindst via internet.

Journalist Ejgil Bodilsen orienterede om Lokalhistorisk Samvirkes projekt “Liv i Lokalhistorien” og gav tilsvarende konkrete idéer til, hvordan sognegruppen i Klim kan bidrage til at skrive den fælles historie for samtlige 23 sogne i Han Herred.

Efter kaffen var der rig lejlighed til at snakke og kigge på medbragte billeder og papirer, så det blev næsten aften, inden deltagerne skiltes og gik hver til sit.

Oprettet 15.11.2018


Tilbage