Thisted Amts Tidende – Emneindex 1907

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aviser mm. Thisted Et tilbageblik (Th.Amtst.’s 25 år) (ill.) Thisted 03-10-1907 1
Badeanstalter. Thisted De kommunale badeanstalter Thisted 10-06-1907 2
Bådebyggeri. Vorupør Den nye redningsbåd (Thomsen, Vorupør) Hundborg 23-05-1907 2
Bagerier. Snedsted Et aktiebageri Snedsted 11-09-1907 2
Bagerier. Snedsted Andelsbageri i Snedsted Snedsted 16-09-1907 1-2
Bagerier. Snedsted Det påtænkte andelsbageri i Snedsted (udsættelse) Snedsted 03-12-1907 2
Bak, J.A. Fhv. folketingsmand J.A. Bak død Vesløs 25-02-1907 2
Bak, J.A. Afsløret mindesmærke Vesløs 25-11-1907 2
Bak, J.A. Afsløringshøjtidelighed Vesløs 26-11-1907 2
Bak. J.A. Fhv. folketingsmand J.A. Bak’s jordefærd Vesløs 06-03-1907 2
Barup, Jens Guldbryllup Øsløs 19-02-1907 2
Barup, Jens Guldbryllup Øsløs 05-03-1907 2
Bendixen, Hans Ditlev Et legat på 14000 kr Thisted 09-07-1907 2
Blå Kors. Vorupør En kristelig totalafholdsforening Hundborg 08-01-1907 2
Brandvæsen. Thisted Thisted brandvæsen Thisted 11-10-1907 2
Brugsforeninger. Hundborg Ny brugsforening Hundborg 23-02-1907 2
Brugsforeninger. Sperring Sperring og omegns brugsforening (konst.gen.fors.) Sjørring 19-03-1907 2
Brugsforeninger. Vorupør Brugsforening (opstart) Hundborg 22-03-1907 2
Bundgaard, Peder Thomsen Guldbryllup Øsløs 14-11-1907 2
Bundgaard, Peder Thomsen Guldbryllupet i Øsløs Øsløs 27-11-1907 2
Clausen, Ane Marie Stanget ihjel af en ko Hundborg 06-06-1907 2
Clausen, H. Festmåltidet i anledning af…fratrædelse Thisted 01-07-1907 1
Elektricitetsværk.Hundborg Elektricitetsværk i Hundborg Hundborg 23-02-1907 2
Elektricitetsværk.Hundborg Elektricitetsværket i Hundborg Hundborg 27-02-1907 2
Fiskeri. Vilsund Fiskeriet ved Vildsund Stagstrup 23-02-1907 2
Fiskeri. Vorupør Havfiskeriet ved Vorupør Hundborg 29-01-1907 2
Fortidsminder Fredlyste minder (gravhøje) Øsløs 02-08-1907 2
Fortidsminder Oldsagsfund (bronzesværd, Sjørring) Sjørring 19-06-1907 2
Fortidsminder Vore oldtidsmindesmærker (gravplads, Jestrup) Sønderhå 30-03-1907 1
Fortidsminder Vore oldtidsmærker (Sønderhå) Sønderhå 30-09-1907 2
Fortidsminder Oldsagsfund (bronzearmringe, Thisted) Thisted 12-09-1907 2
Frelsens Hær. Thisted Bespisning af fattige børn Thisted 18-02-1907 2
Frost Kristensen, Jens Guldbryllup Sjørring 16-03-1907 2
Gadebelysning. Thisted Møllevejens belysning Thisted 15-08-1907 2
Gymnasium. Thisted Et gymnasium (påbegyndelse af) Thisted 18-05-1907 2
Hald, F. Dødsfald Thisted 04-12-1907 2
Hald, F. Jordefærd Thisted 07-12-1907 2
Hamborg, Lars Jordefærd V. Vandet 30-09-1907 2
Hamman & Hansen 50 års jubilæum Thisted 08-11-1907 2
Håndværkerforening.Thisted Bespisning af fattige børn (sammen med Frels.Hær) Thisted 18-02-1907 2
Håndværkerforening.Thisted Stuemestre Thisted 05-03-1907 2
Havne. Thisted Thisted havn (udvidelse) Thisted 17-04-1902 2
Havne. Thisted Thisted havn (udvidelse) Thisted 23-01-1907 2
Havne. Thisted Thisted havn (udvidelsen) Thisted 23-04-1907 2
Havne. Thisted Havneudvidelsen i Thisted Thisted 06-06-1907 2
Havne. Thisted Thisted havn (udvidelse) Thisted 26-07-1907 2
Havne. Thisted Thisted havn (udvidelse) Thisted 20-09-1907 2
Havne. Vorupør Det påtænkte havneanlæg ved Vorupør Hundborg 13-12-1907 2
Havne. Vorupør Den påtænkte ny fiskerihavn ved Vorupør (ill.) Hundborg 21-12-1907 2
Hjerbæk, P.A. Dødsfald Thisted 24-04-1907 2
Højskolehjem. Thisted Thisted højskolehjem Thisted 06-05-1907 2
Hokser, Chr. Petersen Guldbryllup Thisted 30-03-1907 2
Hoteller. Thisted Hotel “Føniks” (udvidelse af) Thisted 13-05-1907 2
Husmandsforening.Skjoldborg Husmandsforeningen for Skjoldborg og omegn Skjoldborg 26-02-1907 2
Indre Mission Indre Mission i Thy 02-02-1907 1
Indre Mission Offervillighed i Indre Mission (Vorupør) Hundborg 15-03-1907 2
Indre Mission Indre Mission (N.P. Madsen, Vorupør) Hundborg 13-08-1907 1
Jensby, J. Lærerjubilæum Hillerslev 11-01-1907 2
Jepsen, Anders En af de jydske landboforeningers sølvmedalje Hundborg 01-02-1907 2
Jernbaner. Thybanen Thybanen (25 års jubilæum) 03-04-1907 2
Jernbaner. Thybanen Thybanen holder 25 års jubilæum 17-04-1907 2
Kappel, Chr. Dødsfald Øsløs 18-03-1907 2
Kirkegårde. Vesløs Afsløret mindesmærke (J.A. Bak) Vesløs 25-11-1907 2
Kirkegårde. Vesløs Afsløringshøjtidelighed (J.A. Bak) Vesløs1 26-11-1907 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 04-03-1907 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 02-04-1907 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 03-06-1907 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 01-07-1907 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 02-08-1907 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 02-09-1907 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 01-10-1907 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 01-11-1907 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 06-12-1907 2
Knudsen, Jens Chr. Guldbryllup Thisted 21-09-1907 2
Knudsen, Jens Chr. Guldbryllup Thisted 03-10-1907 3
Knudsen, P. 50 års jubilæum som smedemester Arup 06-05-1907 2
Knudsen, P. Jubilæum Arup 07-05-1907 2
Knudsen, P. En sjælden højtidelighed Arup 13-05-1907 2
Kobberø, Anders Guldbryllup Skjoldborg 22-04-1907 2
Kobberø, Anders Jensen Guldbryllup Skjoldborg 27-03-1907 2
Kold, Kr. Mikkelsen Et mindesmærke for Kristen Kold (Ryslinge) Thisted 07-06-1907 1
Kystsikring. Vorupør Molearbejdet ved Vorupør Hundborg 08-05-1907 2
Kystsikring. Vorupør Molebygningen Hundborg 09-09-1907 2
Kystsikring. Vorupør Molebygningen ved Vorupør Hundborg 18-11-1907 2
Lolland, Lars Diamantbryllup Hillerslev 15-10-1907 2
Lolland, Lars Diamantbryllup Hillerslev 19-10-1907 2
Madsen, Jens Jordefærd Hundborg 06-03-1907 2
Madsen, N.P. Indre Mission Hundborg 13-08-1907 1
Madsen, Ole Peter Jubilæum Thisted 07-05-1907 2
Nedergaard, C.N. 25 års forretningsjubilæum Thisted 02-08-1907 2
Nielsen (fru pastor) Jordefærd Hundborg 27-09-1907 2
Nielsen, Chr. Guldbryllup Hunstrup 20-07-1907 2
Nørgaard, Chr. Gravesen Høj alder Snedsted 10-04-1907 2
Pedersen, Niels Guldbryllup Kallerup 09-12-1907 2
Pedersen, Niels Afdød veteran Østerild 31-01-1907 2
Realskole. Thisted Thisted realskole (overgang til kommunal) Thisted 06-02-1907 2
Realskole. Thisted Thisted realskole Thisted 13-02-1907 2
Realskole. Thisted Thisted realskole Thisted 15-02-1907 2
Realskole. Thisted Thisted realskole Thisted 20-02-1907 2
Realskole. Thisted Thisted realskole Thisted 01-03-1907 2
Realskole. Thisted Thisted realskole (overgang til kommunal) Thisted 12-04-1907 2
Realskole. Thisted Thisted realskole Thisted 03-12-1907 2
Skibsfart. Thisted Thisted købstads skibsfart i de sidste 25 år Thisted 03-10-1907 2
Skoler. Thisted Det kommunale skolevæsen i Thisted Thisted 22-03-1907 2
Skyttekredse. Øsløs Jubilæum (Øsløs skyttekreds 25 år) Øsløs 21-06-1907 2
Skyttekredse. Øsløs Jubilæumsskyttefest i Øsløs (25 år) Øsløs 13-08-1907 2
Sloth, Nicoline Fratrådt lærerinde (Thisted Borgerskole) Thisted 23-03-1907 2
Stokholm, Poul Dødsfald Thisted 05-01-1907 2
Stokholm, Poul Jordefærd Thisted 11-01-1907 2
Sygehuse. Hundborg Det nye sygehus i Hundborg Hundborg 07-10-1907 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosehospitalet ved Thisted Thisted 19-10-1907 2
Sygekasser. Øsl.-Ves.-Ar. Jubilæum (25 år) Øsløs 03-12-1907 2
Telegrafstation. Thisted En ny telegrafstation i Thisted Thisted 23-09-1907 2
Telegrafstation. Thisted Telegrafstationen i Thisted (50 års jubilæum) Thisted 04-12-1907 2
Thisted Amts Tidende Et tilbageblik (Th.Amtst.’s 25 år) (ill.) Thisted 03-10-1907 1
Thomsen Christensen, Chr. Jubilæum (25 år) Thisted 05-11-1907 2
Thomsen, Mikkel Guldbryllup Hillerslev 07-11-1907 2
Thylands Folkehøjskole Thylands folkehøjskole Hundborg 19-04-1907 2
Tiggerliv Tiggerliv i Thy i forrige århundrede 11-10-1907 1
Tilsted Gamle historier fra Tilsted sogn / P.P. Smidt Tilsted 19-09-1907 1-2
Torve. Thisted Nytorv i Thisted (tidl. Kringeltorv) Thisted 23-09-1907 2
Tørvegravning. Hundborg Tørvefabrik i Hundborg mose Hundborg 26-03-1907 2
Tørvegravning. Hundborg Mosemødet i Hundborg (om en tørvefabrik) Hundborg 02-04-1907 2
Trærup, Chr. Christensen 25 års jubilæum Thisted 26-03-1907 2
Vandværk. Thisted Thisted vandværk Thisted 08-02-1907 2
Vandværk. Thisted Thisted vandværk (overdragelsesforretning) Thisted 12-12-1907 2
Veje. Thisted Møllevejens belysning Thisted 15-08-1907 2
Veje. Thisted Østerbakkens regulering Thisted 17-08-1907 2
Vildsund-overfarten Vildsund færgested Stagstrup 13-12-1907 2
Vorupør Fiskekompagni Fiskerkompagniet i Vorupør Hundborg 04-03-1907 1-2
Worm, N.P. 40 års borgerjubilæum Thisted 18-05-1907 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.