Gammel Toftegaard

Placering: Damgårdsvej 20, matr. nr. 24a.

Historie:

Indtil 1770 lå der midt i Klim by en stor gård kaldet “Toftegården”, men på dette tidspunkt blev gården udstykket og hovedparcellen var herefter kun et lille husmandssted med kun en smule jord og en del af de oprindelige bygninger.

I første halvdel af 1600-tallet kaldtes gården også for “Midt i byen” og var blandt sognets største. Slægten der beboede gården gennem hele 1600-tallet og første halvdel af 1700-tallet kaldte sig efterhånden Toft efter gården.

Laurs Jensen Toft, der overtog hjemmet efter sin mor, Helle Svendsdatter, der som enke havde drevet gården i næsten 20 år, drev skudehandel på Norge.

Hannæs Birks tingbog oplyser således i 1675, at hans skude “formedelst Guds vejrlig var indkommet som vrag ved Blokhus”.

Han må dog også have tjent penge på handlen, idet hans søn, Jens Laursen Toft, i 1716 kunne købe gården til selveje.

Det lille husmandssted der blev tilbage efter udstykningen i 1770 blev siden kaldt “Toftens Sted”.

I 1899 købte Anders Nørmølle gården og han blev efterfulgt af sønnen, Hjalmar Nørmølle. Ved dennes død i 1984 blev gården lagt ind under nabogården, Kaj Imers gård (matr. nr. 25) og i dag er gården helt nedlagt og bygningerne væk.

Ejerforhold:

Periode: Bruger: Ejer:
1604-25 Christen Pedersen Aalborghus
1625-46 Jens Christensen, søn af foranstående Aalborghus
1646-75 Helle Svendsdatter, enke efter foranstående Aalborghus
1675-1700 Laurs Jensen Toft Aalborghus
1700-1716 Karen Larsdatter, enke efter foranstående Kronen
1716-41 Jens Laursen Toft Selveje
1741-44 Lars Haugaard til Nørtorp
1744-54 Mads Jensen Peder Ingvorsen, Ullerup
1754-62 Christen Krogh Christensen Kiib Svend Andersen Fårbæk
1762-70 Anders Andersen Kæmpe
1770-1810 Christen Mikkelsen Skrædder Selveje
1844 Christen Larsen Søndergaard Selveje
1844-47 Lars Olesen Selveje
1847-76 Thidemand Christensen Kjær Selveje
1876-95 Niels P. Thidemand Kjær Selveje
1895-99 Lars Moustsen Justesen Selveje
1899-1936 Anders Nørmølle Selveje
1936-84 Hjalmar Nørmølle Selveje

klim25a

Hjalmar Nørmølles gård, ca. 1955.

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.

Oprettet på dette site 27.12.2018.

Tilbage