Kaj Imers gård

Placering: Damgårdsvej 18, matr. nr. 25.

Historie:

Gården kan spores tilbage til omkring 1612. I løbet af 1600-årene var gården ejet af fjerntliggende godser, herunder “Trællerup” på Nordfyn, “Råstrup” i Thy og “Voergård” i Himmerland.

I 1664 blev den solgt til Jochum Irgens på Vestervig Kloster og fra 1777 overgik den til selveje.

Som en af de få ligger gården på sin oprindelige plads i byen og har aldrig været udstykket.

Ejerforhold:

Periode: Bruger: Ejer:
1612-30 Chr. Pedersen Thybo
1632-34 Peder Jensen Hans Oldeland til “Trællerup”
1635-46 Chr. Laursen
1648-56 Laurs Pedersen
1657 Laurs Pedersen Albert Friis til “Råstrup”
1658 og 1662 Laurs Pedersen Lisbeth Rodsten til “Voergaard”, Himmerland
1664 Laurs Pedersen Jochum Irgens, Vestervig Kloster
1672 Laurs Pedersens enke Jochum Irgens, Vestervig Kloster
1680-1710 Michel Laursen Jochum Irgens’ arvinger
1724 Anders Thomsen Winther Jørgen Jensen, Aggersborg
1738-43 Anders Thomsen Winther Delvist selveje
1743-65 Karen Christensdatter Pind Delvist selveje
1765-1805 Chr. Andersen Pind Fra 1777 i selveje
1805-24 Anders Christensen Pind Selveje
1824-54 Niels Sørensen Røge Selveje
1854- Svenning Christensen Selveje

klim22Datering: ca. 1910.

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.

Oprettet på dette site 28.12.2018.

Tilbage