Præstegården

Placering: Kirkegade 3, matr. nr. 4.

Historie:

Indtil omkring 1820 boede sognepræsten for Klim, V. Thorup og Vust sogne i Klim i præstegården, som lå lige øst for kirken.

Den først kendte præst var Hr. Torben Madsen, som i 1743 lagde sig ud med herremanden på “Aagaard” og sognets bønder, da han og hans brødre nyopdyrkede og byggede på en mark “norden og vesten for Klim Mark”.

Bønderne i Klim hævdede, at den pågældende mark ikke havde været pløjet siden “den store manddød”, dvs. den sorte død omkring 1350, der åbenbart også har sat sine spor i Klim.

Anders Andersen Vadum, præst i Klim 1636-67 og hvis gravsten står i våbenhuset i Klim Kirke, havde en bror, som kaldte sig Niels Klim. Han flyttede senere til Bergen og blev gift ind i Ludvig Holbergs slægt.

Ludvig Holberg brugte senere Niels Klims navn til sin kendte roman “Niels Klims forunderlige rejse” og gjorde således navnet Klim kendt over det meste af Europa.

Den sidste præst med bopæl i Klim var Erik Lauritsen Gjerløv, der var præst her i årene 1815-19. Ham gik det ilde, idet han var forfalden til druk og mishandlede sin hustru. Af den grund blev han først skilt og fik siden sin afsked. Hustruen bevarede pensionen af kaldet, mens han døde som fattiglem i Klim.

I 1819 flyttede præsten til V. Thorup og præstegården i Klim blev udstykket.

Periode: Bruger: Ejer:
1466-87 Torben Madsen Selveje
1550 Hr. Niels Selveje
1568 og 1571 Jens Olufsen Selveje
1584 Jens Skytte Selveje
ca. 1590 Niels Pedersen Selveje
1599-1636 Peder Madsen Selveje
1636-67 Anders Andersen Vadum Selveje
1667-1710 Anders Andersen Klim Selveje
1710-21 Christen C. Madsen Vittrup Selveje
1721-39 Johan C.C. Harmens Selveje
1739-48 Anders Langgaard Selveje
1748-51 Rudolf Abraham Sørensen Bülov Selveje
1751-61 Christen Riese Brodersen Brorson Selveje
1761-74 Frederik Lorenzen Juhl Selveje
1774-90 Thyge Jespersen Thygesen Selveje
1790-1800 Johannes Hauch Clausen Selveje
1800-14 Peder Bertelsen Selveje
1814-15 Eskil Sørensen Bräem Selveje
1815-19 Erik Lauritsen Gjerløv Selveje
1819-25 H.W. Kuntz
1825-35 Knud Munck, præst i V. Thorup
1835-41 P.F. Obel, præst i V. Thorup
1841-47 Chr. Djørup, præst i V. Thorup
1847-54 Th. Wils Selveje
1854-70 Chr. Thomsen Selveje
1870-76 Chr. Thomsens enke Selveje
1876-94 Jens Peter Christensen Selveje
1894-1929 Just Hede Andersen Imer Selveje
1929-56 Kristen Thomsen Selveje
1956-66 Kristen Thomsens enke, Stinne Selveje
1966-71 Christen W. Rasmussen Selveje
1971- Peder Kjær Selveje
Knud Jensen og Else Katholm Selveje

KLIM48Interiør fra Klim Kirke, ca. 1910-20.

I gulvet anes gravstenen over Anders Andersen Vadum, præst i Klim 1636-67. Stenen står nu i våbenhuset.

klim48bDen gamle Præstegård med Klim Station i forgrunden, ca. 1955

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.

Oprettet på dette site 3.1.2019.

Tilbage