Pressemeddelse – skoleudstilling 2004

Udstilling om skoleliv

i Thorup-Klim gennem 200 år

Klim Lokalhistoriske Sognegruppe følger nu op på sidste års velbesøgte skoleudstilling i forbindelse med byfesten i Klim. Det sker med en ny og udvidet udstilling, som finder sted på Thorup-Klim Skole i weekenden 15.-16. maj.

Udstillingen omfatter perioden fra 1787 helt op til vore dage – altså mere end 200 år – og bliver en fortælling om samtlige skoler i Thorup-Klim Skoledistrikt, hvoraf der nu kun er to tilbage, nemlig kommuneskolen og friskolen i Klim. I den gamle Thorup-Klim Kommune var der også skoler ved Klim Strand, på Klim Fjordholme, i Vester Thorup og på Thorup Holme. Hertil kommer kommuneskole og friskole i den tidligere Vust Kommune.

Ud over det righoldige materiale, der allerede blev samlet til udstillingen sidste år, er der også gravet i de kommunale forhandlingsprotokoller og fundet uddrag, der belyser skolevæsenet fra 1884 til 1957. For eksempel kan man på udstillingen læse om sognerådets forhandlinger om alt fra byggeri til anskaffelse af en ny ajlepumpe, fortæller Lis Jensen fra sognegruppen.

Dokumentation af nybyggeri samt sammenlægning og nedlæggelse af skoler er udvidet betydeligt, fortsætter Lis Jensen. Man kan bl.a. se, at der allerede i 1852 blev diskuteret sammenlægning af skoler, samtidig med at der drøftedes nybyggeri ved Klim Strand. Skolen på Klim Fjordholme blev bygget i 1898, efter at en lærerinde havde drevet privatskole i et vognskur fra omkring 1883.

I Klim by, hvor befolkningsvæksten var stor i sidste halvdel af 1800-tallet, havde man en årrække skolestue i fattiggården, det nuværende ældrecenter. Blandt de spændende arkivalier er der beretninger om at være elev i Klim Skole i 1880’erne. Klim Skole nævnes i øvrigt første gang i folketællingen fra 1787.

Ud over det righoldige skolemateriale rummer udstillingen også konfirmationsbilleder fra 1926 til 2003 – næsten komplet med navnelister – så der er virkelig noget at gå i gang med at studere for både unge og ældre, der har tilknytning til sognene, forsikrer Lis Jensen.

Desuden har Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev venligst udlånt sine mapper med billeder fra Klim-Thorup-Vust.

Medlemmer af sognegruppen er til stede begge dage, og Lis Jensen opfordrer de besøgende til at medbringe gamle billeder, avisudklip og andre effekter, som det vil være godt at gemme for eftertiden. Hun håber også, der dukker folk op, som kunne have lyst at slutte sig til det lokalhistoriske arbejde gennem den frivillige sognegruppe.

Tilbage