Otto Jensens hjemmeside

Klim Kalkovn

Mit navn er Otto Jensen!

Udover at forske i min egen slægt har jeg gennem en del år interesseret mig for lokalhistorien i Thy og Han Herred.

På dette site vil jeg fremover dele nogle af de lokalhistoriske emner, jeg har beskæftiget mig med.

Oversigt over andet indholdet på sitet:

Lokalhistorisk Blog

Lokalhistorie Thisted Kommune:

Med start i 1993 har jeg udarbejdet et emneindex til Thisted Amts Tidende (1882-1970), med det formål at kunne foretage systematiske søgninger på emner i avisen, primært med tilknytning til det nuværende Thisted Kommune.

Læs mere om indekset her: Emneindeks for Thisted Amts Tidende

Lokalhistorie Han Herred:

Han Herred:

Hensigten med dette billedindeks er at tilvejebringe mulighed for at foretage systematisk søgning af fotos, kort, tegninger og andre illustrationer til de hidtil udkomne årbøger.

Ved indekseringen er følgende principper anvendt:

Alle illustrationer (fotos, kort,tegninger o.a.) i årbogens artikler er registreret – det vil sige, at evt. illustrationer i forord, introduktion, Årets gang i Han Herred, samt andre afsnit med foreningsoplysninger, Litteratur om Han Herred og lignende ikke er indekseret.

Følgende illustrationer er som hovedregel ikke indekseret:
– kopi af breve og lign. , som ikke vurderes at være søgerelevante
– nogle få billeder, hvor emne, personer, tid mv. ikke har kunnet identificeres.
Med mindre andet er angivet er alle illustrationer i sort/hvid.

Illustrationerne er indekseret ud fra følgende parametre:

  • indhold
  • art (dvs. illustrationstype)
  • årgang
  • side
  • note

Sogne:

Personalhistorie:

Opdateret 2020/12/14.