Thisted Amts Tidende – Emneindex 1889

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Thisted Thisted afholdshjem Thisted 05-01-1889 2
Afholdsforening. Thisted Thisted afholdsforening / bestyrelsen Thisted 03-05-1889 3
Afholdshjem. Thisted Thisted afholdshjem Thisted 05-01-1889 2
Andersen, Chr. Medalje på Pariserudstillingen (model, fiskerbåd) Thisted 05-10-1889 2
Andersen, Jens Døde Hørsted 03-01-1889 3
Andersen, Jens Kulilteforgiftning (dødsfald) Stagstrup 18-01-1889 2
Arbejderforening. Thisted Thisted arbejderforenings sygekasse (ekstra genf.) Thisted 12-06-1889 2
Arbejderforsikring Arbejderforsikring (N.C. Andersen, købmand) Thisted 06-11-1889 2
Asyler. Thisted Grundstensnedlæggelse (bygning, Frederiksgade) Thisted 31-05-1889 2
Bahner, F.A. Den ældste mand i Thisted (dødsfald) Thisted 31-12-1889 2
Bech Christensen, Søren Døde Hillerslev 03-01-1889 3
Biavlerforening. Nordthy Biavlerforeningen for Nordthy (første genf.) 11-10-1889 2
Borgersangforening.Thisted Thisted borgersangforening (arrangement) Thisted 14-01-1889 2
Brinkmann, Marie Jordefærd Thisted 20-12-1889 2
Buchhave (justitsråd) 25 års jubilæum Thisted 09-02-1889 2
Byggeri. Thisted En del nye bygninger Thisted 27-04-1889 2
Christensen, Anders Pludselig død Thorsted 26-09-1889 2
Christensen, Hans Fundet lig Østerild 08-06-1889 2
Cirkus. Bergmann & Steckel Cirkus Bergmann & Steckel (forestilling) Thisted 18-09-1889 2
Fortidsminder En stenbro fra Oldtiden Sjørring 29-07-1889 2
Fortidsminder Den gamle stenbro ved Sjørring volde Sjørring 03-09-1889 2
Fortidsminder Oldsagsfund (lerurne – Oddesundvej) Tilsted 01-11-1889 2
Frelsens Hær. Thisted Frelsens Hær (ankomst) Thisted 15-11-1889 2
Håndværkerforening.Thisted En ny håndværkerforening Thisted 15-07-1889 2
Håndværkerforening.Thisted Indvielseshøjtidelighed (bygning i Vestergade) Thisted 30-09-1889 2
Havedyrkning Havedyrkningen i Thy / N.C. Nielsen 09-04-1889 3
Hesteavlsforeninger Hesteavlsforeningen for Hillerslev herred (opr.) 11-03-1889 2
Hjælpeforeninger “Hjælpefond for arbejdsdygtige, ugifte kvinder” Thisted 02-03-1889 2
Højskoleforening. Hannæs En højskoleforening for Hannæs (dannelse af) 28-01-1889 2
Hollesen, Joh. N. Dræbt (i Pennsylvania, USA) Thisted 25-10-1889 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbaneforholdene i Nordjylland (folketingsb.) 19-01-1889 1
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Anlæg og drift af forskellige jernbaner..(folket.) 21-03-1889 1
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Aalborg-Thisted-banen 17-04-1889 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbaneanlægget fra Nørresundby til Thisted 15-05-1889 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Nørre Sundby-Thisted banen 11-06-1889 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanemødet i Bjergets kro 24-06-1889 2-3
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanesagen i Vester Han Herred 19-09-1889 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Efterlyst jernbanekomité 08-11-1889 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Hanherredsbanen 18-11-1889 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Han Herredsbanen 25-11-1889 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanemødet i Østerild 27-11-1889 2
Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanemødet i Østerild 28-11-1889 2
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Jernbanemødet i Bjergets kro 24-06-1889 2-3
Jernbaner.Thybanen Thistedbanen (statistik) 28-11-1889 2
Kirk (gårdejer) Pludselig død Sennels 14-03-1889 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i dec. (1888)) Thisted 09-01-1889 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 07-02-1889 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 05-03-1889 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 01-04-1889 3
Kirker. Thisted Den nye altertavle til Thisted kirke Thisted 04-04-1889 2
Kirker. Thisted I Thisted kirke (ny klokkestol) Thisted 25-04-1889 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 01-05-1889 3
Kirker. Thisted Den nye klokkestols anbringelse Thisted 07-05-1889 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 18-06-1889 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 17-07-1889 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 13-08-1889 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 03-09-1889 3
Kirker. Thisted I Thisted kirketårn (klokkeringning) Thisted 26-09-1889 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 07-10-1889 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 05-11-1889 2
Kirker. Thisted Thisted kirkes gamle altertavle Thisted 04-12-1889 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 14-12-1889 2-3
Kirker. Tilsted “Kirkelige sager” (I) / P.P.C. Tilsted 24-07-1889 1
Kirker. Tilsted “Kirkelige sager” (II) / P.P.C. Tilsted 25-07-1889 1-2
Kloakering. Thisted En nyt system til erstatning af kloaker Thisted 07-08-1889 2
Kloakering. Thisted En kloakledning (Korsgade-Bækken) Thisted 18-09-1889 2
Markeder. Thisted Markedsbesøget i Thisted store onsdag Thisted 21-10-1889 2
Musik Musiknyt (“Thisted tappenstreg”, væbningsmarch) Thisted 19-06-1889 3
Postvæsen Nyt brevsamlingssted (Stenbjerg) Nørhå 06-12-1889 2
Realskole. Thisted Thisted realskole (om optagelse af piger) Thisted 11-09-1889 2
Realskole. Thisted Realskoleundervisning for piger Thisted 18-10-1889 2
Retshjælp Gratis retshjælp (sagfører Fischer) Thisted 28-10-1889 2
Roklub. Thisted Kaproning på Thisted bredning Thisted 23-07-1889 3
Roklub. Thisted Kaproningen på Thisted bredning Thisted 29-07-1889 3
Roklub. Thisted Om kaproningen på Thisted bredning Thisted 31-07-1889 2
Rossow, P. Pludselig død Thisted 02-12-1889 2
Sagn “Færgeborg” / P.P.S. Vang 21-12-1889 2
Skibsbyggeri. Thisted En ny fiskerkutter (“Debora” – C. Andersens værft) Thisted 16-03-1889 2
Skibsbyggeri. Thisted Nyt fartøj (“Marie” – C. Petersens værft) Thisted 27-05-1889 2
Skoler. Thisted Thisted (børn i kommuneskolerne) Thisted 17-04-1889 2
Skoler. Thisted En kommunesk. for mindre børn i Thisted bys østlig Thisted 29-07-1889 3
Slagterier Slagterisagen i Thisted amt 26-03-1889 1
Slagterier Slagterisagen (andelsslagteri i Thy) 29-07-1889 2
Slagterier Andelsslagteri i Thisted amt (udvalgsbetænkning) 01-10-1889 1
Slagterier Til form. for slagteriudv.i Thy / Kjær (indlæg) 24-12-1889
Slagterier. Thisted Anlæggelsen af et svineslagteri i Thisted Thisted 24-09-1889 2
Slagterier. Thisted Slagterisagen (andelsslagteri) Thisted 21-10-1889 2
Slagterier. Thisted Om andelsslagterisagen / P. Gravgaard Thisted 23-10-1889 1
Slagterier. Thisted Andelsslagterisagen / N. Neergaard Thisted 26-10-1889 1
Slagterier. Thisted Andelsslagterisagen / P. Gravgaard Thisted 28-10-1889 2
Slagterier. Thisted Slagterimødet i Thisted Thisted 04-11-1889 1
Slagterier. Thisted Svineslagterisagen (I) Thisted 11-12-1889 1-2
Slagterier. Thisted Svineslagterisagen (II) Thisted 12-12-1889 1-2
Sport. Thisted “Præcis” (motionsforening) Thisted 15-07-1889 2
Sport. Thisted Kaproning på Thisted bredning Thisted 23-07-1889 3
Sport. Thisted Kaproningen på Thisted bredning Thisted 29-07-1889 2
Sport. Thisted Om kaproningen på Thisted bredning Thisted 31-07-1889 2
Svarre, Carl Sehested Dødsfald og jordefærd Thisted 23-01-1889 2
Sygehuse. Thisted Et foreløbigt epidemihosp.(Jens Hansen, Møllevej) Thisted 09-08-1889 2
Sygekasser. Thisted Thisted arbejderforenings sygekasse (ekstra genf.) Thisted 12-06-1889 2
Teatre. Thisted Sommerteater (“Sommerlyst”) Thisted 04-07-1889 2
Teatre. Thisted Teatret i Sommerlyst Thisted 08-07-1889 2
Telefonvæsen Nyt telefonanlæg (Nykøbing-Fæggesund) 10-10-1889 2
Trommeslagning Trommeslageren afskediget og trommen sat på loftet Thisted 09-08-1889 2
Udstillinger. Thisted Håndværker- og industriudstillingen i Thisted Thisted 02-12-1889 2
Udstillinger. Thisted Håndværker- og industriudstillingen i Thisted Thisted 03-12-1889 2
Udstillinger. Thisted Håndværker- og industriudstillingen i Thisted Thisted 04-12-1889 1-2
Udstillinger. Thisted Industri-udstillingen (lukning af) Thisted 12-12-1889 3
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Udtørringsarbejdet i Vesløs Vejle (dæmning) Vesløs 15-04-1889 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.