Thisted Amts Tidende – Emneindex 1894

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Skjoldborg Ny afholdsforening (Skjoldborg-Kallerup) Skjoldborg 08-10-1894 2
Cirkus. Jean Overgaard Jean Overgaards cirkus (forestilling i Thisted) Thisted 26-09-1894 2
Cirkus. Miehe Cirkus Miehes første forestilling… Thisted 18-04-1894 2
Epidemier. Difteritis Thisted borger- og almueskole (lukning af) Thisted 30-10-1894 2
Epidemier. Difteritis Skolens lukning Thisted 31-10-1894 2
Epidemier. Difteritis Sundhedstilstanden og skolegangen Thisted 08-11-1894 2
Epidemier. Difteritis Difteritis V. Vandet 06-03-1894 2
Epidemier. Skarlagensfeber Thisted borger- og almueskole (lukning af) Thisted 30-10-1894 2
Epidemier. Skarlagensfeber Skolens lukning Thisted 31-10-1894 2
Epidemier. Skarlagensfeber Sundhedstilstanden og skolegangen Thisted 08-11-1894 2
Epidemier. Skarlagensfeber Skarlagensepidemien Thisted 18-12-1894 2
Epidemier. Tyfus Tyfus Nørhå 27-06-1894 2
Fortidsminder Oldsagsfund (bronzesværd, Aldershvile) Thisted 21-04-1894 2
Fritsch, Emil Ny komposition (“Sølvbryllups-polka”, opus 46) Thisted 14-07-1894 2
Gendarmerikorpset.Thisted Gendarmerne Thisted 06-04-1894 2
Gendarmerikorpset.Thisted Omklædte gendarmere Thisted 12-04-1894 2
Handelsskole. Thisted En handelsskole (oprettelse af) Thisted 18-09-1894 2
Handelsskole. Thisted Thisted handelsskole Thisted 08-11-1894 2
Håndværkerforening.Thisted En ny håndværkerforening Thisted 01-03-1894 2
Hansen, C.A. Dødsfald Thisted 29-03-1894 2
Hansen, C.A. Jordefærd Thisted 04-04-1894 2
Jacobsen, C. Guldbryllup Thisted 07-03-1894 2
Jacobsen, C. Guldbryllup Thisted 08-03-1894 2
Jernbaner.Thybanen 4de klasses befordring på Thy banen 15-05-1894 2
Jernbaner.Thybanen Bænkevognen (vers) 18-08-1894 3
Kirkegårde. Thisted Vestre Vestre kirkegaard (ibrugtagning) Thisted 08-03-1894 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i dec. (1893)) Thisted 02-01-1894 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 02-02-1894 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 02-03-1894 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 31-03-1894 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 04-05-1894 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 02-06-1894 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 02-07-1894 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 01-08-1894 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 01-09-1894 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 03-10-1894 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 02-11-1894 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 01-12-1894 3
Kold, Kr. Mikkelsen Et betegnende træk ved skolemanden Kold Thisted 03-07-1894 2
Kold, Kristiane Jordefærd (søster til Kr. Mikkelsen Kold) Thisted 16-11-1894 2
Landstingsvalg Valgmandsvalgene i 8de landstingskreds (Thy) 30-08-1894 2
Landstingsvalg Valgmandsvalgene (Thisted-kredsen) 31-08-1894 2
Larsen, Niels Chr. Guldbryllup Thisted 24-11-1894 2
Lustrup (fuldmægtig) 50 års jubilæum Thisted 04-05-1894 2
Madsdatter, Ane 102 år gl. Th. Landsogn 14-03-1894 2
Madsdatter, Ane 102 år gammel Th. Landsogn 20-08-1894 2
Markeder. Vilsund Markedet ved Vildsund Stagstrup 20-07-1894 2
Menighedsråd.Thisted Landsogn Afløst højtidsoffer Th. Landsogn 27-11-1894 2
Musik Ny komposition (“Sølvbryllups-polka”, opus 46) Thisted 14-07-1894 2
Pensionsforhold Alderdomsunderstøttelsen i Thisted Thisted 29-08-1894 2
Politi Gendarmerne (Thisted amt) 04-04-1894 2
Politiske foreninger Thisted konservative klub Thisted 07-05-1894 2
Poulsen, Marinus Jordefærd Thisted 20-02-1894 2
Realskole. Thisted Forandret skoletid ved realskolen Thisted 25-05-1894 2
Realskole. Thisted Thisted realskole Thisted 16-06-1894 2
Redningsvæsen. Stenbjerg En ny redningsbåd Nørhå 07-09-1894 2
Redsted (postmester) 25 års jubilæum Thisted 04-05-1894 2
Skibsbyggeri. Thisted En betydelig virksomhed (C. Petersens værft) Thisted 04-07-1894 2
Skoler. Thisted Thisted bys skolevæsen Thisted 20-03-1894 2
Skoler. Thisted Lønningen af lærere og lærerinder ved Borgerskolen Thisted 25-04-1894 2
Sport. Thisted Kapsejladsen på Thisted bredning Thisted 30-07-1894 2
Strejker. Thisted Arbejdsnedlæggelse (C. Petersens værft) Thisted 16-01-1894 2
Sygehuse. Thisted Det nye epidemi sygehus Thisted 12-04-1894 2
Sygehuse. Thisted Det nye epidemisygehus Thisted 27-04-1894 2
Sygehuse. Thisted På det ny epidemisygehus Thisted 04-12-1894 2
Thisted Byråd Byrådsvalget (04.01.94) Thisted 05-01-1894 2
Udstillinger. Thisted Edisons nyeste fonograf (i Håndværkerforeningen) Thisted 03-10-1894 2
Ungdomsforening. Sjørring Ungdomsforeningen for Sjørring og omegn (konst.) Sjørring 11-06-1894 2
Veje. Thisted Brolægningsarbejdet Thisted 17-04-1894 2
Veje. Thisted Strandgades brolægning Thisted 12-06-1894 2
Veje. Thisted Brolægningsarbejdet (Østergade, Strandgade) Thisted 17-07-1894 2
Vildsund-broen Anlæg af en bro over Vildsund (amtsrådet) Stagstrup 22-02-1894 2
Vildsund-broen Undersøgelse af forholdene ved Vildsund Stagstrup 23-08-1894 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.