Vust folketælling 1801

Lb.nrStedFam. nr.NavnStilling i husstandAlderCivilstandNr. ægteErhverv
1Vuust bye1Andreas Christopher TürckHuusbonde36ugift Sognepræst
2Vuust bye Else GraversdatterTjenestepige35ugift  
3Vuust bye Dorthea LarsdatterTjenestepige15ugift  
4Vuust bye Niels NielsenTjenestekarl37gift1 
5Vuust bye Else ThomasdatterHans kone 21gift1 
6Vuust bye Anna Maria NielsdatterDeres datter 1ugift  
7Vuust bye Jens ChristensenTjenestekarl15ugift  
8Vuust bye Graus ChristensenTjenestedreng13ugift  
9Vuust bye2Peder Nielsen KoldMand42gift1Huusmand med jord.
10Vuust bye Ana Maria BerthelsdatterHans kone53gift1 
11Vuust bye3Jens SvandborgMand61gift1Huusmand med jord.
12Vuust bye Magretha NielsdatterHans kone49gift1 
13Vuust bye Karen SvandborgDeres barn 14ugift  
14Vuust bye Jens SvandborgDeres barn7ugift  
15Vuust bye Niels SvandborgDeres barn4ugift  
16Vuust bye Karen KragHans kones moder 82enke2 
17Vuust bye4Christen KordtsenHuusbonde65gift3Skoleholder og degn.
18Vuust bye Lisbeth AndersdatterHans kone38gift1 
19Vuust bye Anders KordtsenDeres søn4ugift  
20Vuust bye5Michel Christensen HøgMand50gift2Huusmand med jord og kromand.
21Vuust bye Maren AxelsdatterHans kone47gift1 
22Vuust bye Anna MichelsdatterDeres datter14ugift  
23Vuust bye6Søren NielsenHuusbonde44gift1Bonde og gaardbeboer.
24Vuust bye Johane Maria GrausdatterHans kone38gift1 
25Vuust bye Graus SørensenDeres barn11ugift  
26Vuust bye Niels SørensenDeres barn.10ugift  
27Vuust bye Jacob SørensenDeres barn 7ugift  
28Vuust bye Maren SørensdatterDeres barn 3ugift  
29Vuust bye Christen SørensenDeres barn 1ugift  
30Vuust bye Johanne NielsdatterHuusbondens moder 72enke1 
31Vuust bye Lars Pedersen KragTjenestekarl23ugift National soldat.
32Vuust bye Maren ChristensdatterTjenestepige15ugift  
33Vuust bye7Hans Andersen LundHuusbonde66enke2Bonde og gaardbeboer samt sognefoged.
34Vuust bye Anders HansenHans barn 30ugift  
35Vuust bye Maren Katrine HansdatterHans barn 25ugift  
36Vuust bye Inger Maria HansdatterHans barn 21ugift  
37Vuust bye Peder HansenHans barn 15ugift  
38Vuust bye Maren HansdatterHans barn 12ugift  
39Vuust bye Magretha HansdatterHans barn 6ugift  
40Vuust bye8Jens LarsenHuusbonde28ugift Jordløs huusmand og skrædder samt national soldat.
41Vuust bye Jacob LarsenHans broder 18ugift  
42Vuust bye Anna ChristensdatterHans moder 60enke2 
43Vuust bye Kirsten JensdatterTjenestepige40ugift  
44Vuust bye9Christen HolleMand40gift1Huusmand med jord.
45Vuust bye Karen ThomasdatterHans kone35gift1 
46Vuust bye Else ChristensdatterDeres barn 13ugift  
47Vuust bye Anders ChristensenDeres barn 11ugift  
48Vuust bye Christen Ollesen ChristensenDeres barn 5ugift  
49Vuust bye Thomas ChristensenDeres barn 2ugift  
50Vuust bye Just Christensen HedeLogerende29ugift Uhrmager.
51Vuust bye10Peder Christensen HolmHuusbonde38gift1Bonde og gaardbeboer samt opsynsmand ved klitten.
52Vuust bye Maren ChristophersdatterHans kone48gift2 
53Vuust bye Christopher ChristensenHendes barn 19ugift  
54Vuust bye Else Maria ChristensdatterHendes barn 15ugift  
55Vuust bye Maren ChristensdatterHendes barn 13ugift  
56Vuust bye11Peder ChristensenHuusbonde36gift1Bonde og gaardbeboer.
57Vuust bye Else Maria NielsdatterHans kone36gift1 
58Vuust bye Christen PedersenDeres barn 6ugift  
59Vuust bye Niels PedersenDeres barn 4ugift  
60Vuust bye Jørgen PedersenDeres barn 1ugift  
61Vuust bye Anna PedersdatterDeres barn 2ugift  
62Vuust bye Poul NielsenTjenestekarl35ugift  
63Vuust bye Eskild BollesenTjenestekarl19ugift  
64Vuust bye Karen AxelsdatterTjenestepige19ugift  
65Vuust bye12Anders ChristensenHuusbonde45gift1Bonde og gaardbeboer.
66Vuust bye Anna Kathrina MogensdatterHans kone32gift1 
67Vuust bye Maren AndersdatterDeres barn 9ugift  
68Vuust bye Christen AndersenDeres barn 6ugift  
69Vuust bye Mogens AndersenDeres barn 4ugift  
70Vuust bye Niels ChristensenTjenestekarl22ugift  
71Vuust bye Maren ChristensdatterTjenestepige17ugift  
72Vuust bye13Niels JensenMand88gift1Huusmand med jord.
73Vuust bye Maren OllesdatterHans kone78gift1 
74Vuust bye Niels Christian NielsenDeres søn 45ugift Drejer og klitfoged.
75Vuust bye14Christen ThomsenHuusbonde52gift1Bonde og gaardbeboer.
76Vuust bye Karen AlbrechtsdatterHans kone57gift2 
77Vuust bye Anna JensdatterHendes datter 28ugift  
78Vuust bye Jens ChristensenDeres søn 11ugift  
79Vuust bye Lucas RasmusenTjenestekarl45ugift  
80Vuust bye15Jens NielsenMand33gift1Jordløs huusmand.
81Vuust bye Helvig KiibHans kone42gift1 
82Vuust bye16Christen OttesenMand48gift1Huusmand med jord og møller.
83Vuust bye Inger IversdatterHans kone25gift1 
84Vuust bye Maria ChristensdatterDeres barn 5ugift  
85Vuust bye Maren ChristensdatterDeres barn 4ugift  
86Vuust bye Christen JensenTjenestekarl24ugift National soldat.
87Vuust bye Anna JoensdatterTjenestepige60ugift  
88Vuust bye17Jens JacobsenHuusbonde44gift1Bonde og gaardbeboer samt lægdsmand.
89Vuust bye Else Maria OttesdatterHans kone44gift1 
90Vuust bye Jacob JensenDeres søn 7ugift  
91Vuust bye Johanne OlesdatterTjenestepige14ugift  
92Vuust bye18Jens LarsenMand48gift1Huusmand med jord.
93Vuust bye Karen MichelsdatterHans kone37gift2 
94Vuust bye Maren LarsdatterHendes datter 10ugift  
95Vuust bye Maren Magretha JensdatterDeres datter 5ugift  
96Vuust bye Jens LarsenDeres søn 3ugift  
97Vuust bye19Anders Larsen MyrupHuusbonde42gift1Bonde og gaardbeboer.
98Vuust bye Anna NielsdatterHans kone42gift1 
99Vuust bye Niels AndersenDeres barn 5ugift  
100Vuust bye Mette AndersdatterDeres barn 3ugift  
101Vuust bye Niels Nielsen WixøeHuusbondens fader 77enke3 
102Vuust bye Else Maria NielsdatterHans datter 14ugift  
103Vuust bye20Lars ChristensenHuusbonde78gift1Bonde og gaardbeboer.
104Vuust bye Else ChristensdatterHans kone64gift1 
105Vuust bye Jacob LarsenDeres barn 27ugift  
106Vuust bye Søren LarsenDeres barn 20ugift Matros
107Vuust bye Anna Katrina LarsdatterDeres barn 30ugift  
108Vuust bye Karen LarsdatterDeres barn 24ugift  
109Vuust bye21Niels MogensenMand48gift1Jordløs huusmand.
110Vuust bye Maren MadsdatterHans kone36gift1 
111Vuust bye22Anna NielsdatterHuusejer62enke2Jordløs huusenke.
112Vuust bye23Anna MadsdatterHuusejer60ugift Jordløs huuspige.
113Vuust bye24Niels JensenMand59gift1Huusmand med jord samt møller.
114Vuust bye Anna PrangHans kone51gift1 
115Vuust bye Jens NielsenDeres barn 19ugift Matros
116Vuust bye Christen NielsenDeres barn 12ugift  
117Vuust bye Helle Kirstine NielsdatterDeres barn 13ugift  
118Vuust bye25Jens Christensen NørhaugeHuusbonde29gift1Bonde og gaardbeboer.
119Vuust bye Maren AndersdatterHans kone28gift1 
120Vuust bye Ana Maria JensdatterDeres barn 3ugift  
121Vuust bye Maren JensdatterDeres barn 1ugift  
122Vuust bye Christen NielsenTjenestekarl42ugift  
123Vuust bye Lars ChristensenTjenestekarl15ugift  
124Vuust bye Maren FrandsdatterHuusbondens moders moder 81enke2 
125Vuust bye26Johanne WintherHuusejer59enke1Jordløs huuskone og almisselem.
126Vuust bye Magretha PedersdatterHendes barn 33ugift  
127Vuust bye Else Maria PedersdatterHendes barn 16ugift  
128Vuust bye Peder ThøgersenMagretha Pedersdatters barn.1ugift  
129Vuust bye Karen ThøgersenMagretha Pedersdatters barn.6ugift  
130Vuust bye27Inger PilgaardEnkekone80enke1Jordløs huuskone og almisselem.
131Vuust bye28Axel ChristensenMand74gift2Huusmand med jord.
132Vuust bye Maren MadsdatterHans kone61gift1 
133Vuust bye Anna AxelsdatterDeres datter 12ugift  
134Vuust bye Johanna AxelsdatterHans datter 40ugift  
135Vuust bye29Anders NielsenMand48gift1Huusmand med jord og smed.
136Vuust bye Magretha LarsdatterHans kone58gift1 
137Vuust bye Christen AndersenDeres barn 15ugift  
138Vuust bye Lars AndersenDeres barn 14ugift  
139Vuust bye30Niels NielsenMand71gift1Huusmand med jord og vandfør.
140Vuust bye Maren JensdatterHans kone75gift1 
141Vuust bye Johanne NielsdatterDeres datter 15ugift  
142Vuust bye31Peder WintherMand58enke1Huusmand med jord.
143Vuust bye Maren PedersdatterHans datter 19ugift  
144Vuust bye32Jens FageMand50gift1Huusmand med jord.
145Vuust bye Maren KochHans kone60gift1 
146Vuust bye Anna JensdatterDeres datter 15ugift  
147Vuust bye33Lars ChristensenHuusbonde28gift1Bonde og gaardbeboer.
148Vuust bye Maren Magretha JørgensdatterHans kone26gift1 
149Vuust bye Graus ChristensenTjenestekarl24ugift  
150Vuust bye Ingerborg NielsdatterTjenestepige18ugift  
151Paa Rimmen1Thomas SældalMand50gift1Huusmand med jord.
152Paa Rimmen Anna JacobsdatterHans kone50gift1 
153Paa Rimmen Jens Christensen ThomasenDeres søn 10ugift  
154Sölt huuse1Knud PedersenMand58enke1Huusmand med jord.
155Sölt huuse Maren PedersdatterHans søster 54ugift  
156Sölt huuse Kirsten GoddichsdatterTjenestepige33ugift  
157Sölt huuse2Thøger ThomassenMand26gift1Jordløs huusmand og daglejer.
158Sölt huuse Bodil ChristiansdatterHans kone48gift1 
159Sölt huuse Thomas ChristensenMandens fader 64enke1 
160Sölt huuse3Christen Nielsen WixøeMand44gift1Huusmand med jord.
161Sölt huuse Anna Maria GraversdatterHans kone50gift2 
162Sölt huuse Christian ChristensenHendes søn 12ugift  
163Sölt huuse Mette Kirstine ChristensdatterDeres barn 5ugift  
164Sölt huuse Else ChristensdatterDeres barn 5ugift  
165Sölt huuse4Niels PedersenMand66gift1Huusmand med jord.
166Sölt huuse Karen IsachsdatterHans kone64gift1 
167Sölt huuse Anna NielsdatterDeres datter 24ugift  
168Sölt huuse Niels PedersenDeres sønnesøn 10ugift  
169Sölt huuse Zidsel PedersdatterMandens søster 62ugift  
170Sölt huuse5Christen JacobsenMand43gift1Huusmand med jord.
171Sölt huuse Anna Maria AxelsdatterHans kone41gift1 
172Sölt huuse Anna Lorentzine ChristensdatterDeres barn 7ugift  
173Sölt huuse Axel ChristensenDeres barn 5ugift  
174Sölt huuse Anna Maria Axelsdatter ChristensenDeres barn 3ugift  
175Ellisbøll1Christen Jensen BlixstedMand44gift1Huusmand med jord.
176Ellisbøll Maren ChristensdatterHans kone40gift1 
177Ellisbøll Jens ChristensenDeres barn 9ugift  
178Ellisbøll Christen ChristensenDeres barn 6ugift  
179Ellisbøll Peder ChristensenDeres barn 3ugift  
180Ellisbøll Anna Maria OlesdatterTjenestepige25ugift  
181Ellisbøll2Christen MadsenHuusbonde47gift1Bonde og gaardbeboer.
182Ellisbøll Anna ChristensdatterHans kone39gift1 
183Ellisbøll Mads ChristensenDeres barn 11ugift  
184Ellisbøll Christen ChristensenDeres barn 9ugift  
185Ellisbøll Lars ChristensenDeres barn 7ugift  
186Ellisbøll Lars Poulsen ChristensenDeres barn 5ugift  
187Ellisbøll Peder ChristensenDeres barn 2ugift  
188Ellisbøll Anna Maria ChristensdatterDeres barn 13ugift  
189Ellisbøll3Thomas JustesenHuusbonde63gift1Bonde og gaardbeboer.
190Ellisbøll Anna ChristensdatterHans kone50gift1 
191Ellisbøll Jens LarsenTjenestekarl42ugift  
192Ellisbøll4Peder BruunMand82gift2Jordløs huusmand og almisselem.
193Ellisbøll Karen SvendsdatterHans kone58gift1 
194Ellisbøll Karen PedersdatterTjenestepige43ugift  
195Ellisbøll5Maren LauritzdatterHuusfæster68enke2Huuskone med jord.
196Ellisbøll Maren JensdatterHendes barn 40ugift Spinder og væver.
197Ellisbøll Johanne JensdatterHendes barn 37ugift Spinder og væver.
198Ellisbøll Christen JensenHendes barn 34ugift Vandfør
199Ellisbøll Anna JensdatterHendes barn 24ugift Spinder og væver.
200Ellisbøll6Peder NielsenMand37gift1Huusmand med jord.
201Ellisbøll Maren PoulsdatterHans kone46gift2 
202Ellisbøll Dorthe Magretha PoulsdatterHendes søster 44ugift  
203Ellisbøll7Poul GregersenMand43gift1Huusmand med jord og klidtfoged.
204Ellisbøll Johanne ChristensdatterHans kone49gift1 
205Ellisbøll Anna PoulsdatterDeres barn 7ugift  
206Ellisbøll Greis PoulsenDeres barn 3ugift  
207Ellisbøll Anna JosephsdatterMandens moder 73enke1 
208Ellisbøll8Peder KordtsenMand31gift1Huusmand med jord.
209Ellisbøll Maren JensdatterHans kone43gift2 
210Ellisbøll Jens ChristensenHendes søn 6ugift  
211Holme bye1Hans Bernth HansenHuusbonde59gift1Bonde og gaardbeboer.
212Holme bye Anna Maria JacobsdatterHans kone47gift1 
213Holme bye Jacob HansenDeres barn 21ugift  
214Holme bye Peder HansenDeres barn 19ugift  
215Holme bye Dorthe Magretha HansdatterDeres barn 15ugift  
216Holme bye Inger HansdatterDeres barn 14ugift  
217Holme bye Anna Katrina HansdatterDeres barn 9ugift  
218Holme bye Niels HansenDeres barn 5ugift  
219Holme bye Else HansdatterDeres barn 1ugift  
220Holme bye2Christen LarsenHuusbonde34gift1Bonde og gaardbeboer.
221Holme bye Karen StephansdatterHans kone50gift2 
222Holme bye Maren JensdatterHendes barn 16ugift  
223Holme bye Stephan JensenHendes barn 14ugift  
224Holme bye3Kirsten JoensdatterGaardfæster61enke1Gaardbeboer.
225Holme bye Karen ChristensdatterHendes datter 25ugift  
226Holme bye Christen PedersenTjenestekarl37ugift  
227Holme bye4Ole AndersenHuusbonde53gift1Bonde og gaardbeboer.
228Holme bye Else NielsdatterHans kone44gift1 
229Holme bye Just OlesenDeres barn 12ugift  
230Holme bye Maren OlesdatterDeres barn 10ugift  
231Holme bye Magretha OlesdatterDeres barn 8ugift  
232Holme bye Niels OlesenDeres barn 4ugift  
233Holme bye Magretha JensdatterTjenestepige28ugift  
234Holme bye5Just ChristensenHuusbonde70gift1Bonde og gaardbeboer.
235Holme bye Karen NielsdatterHans kone70gift1 
236Holme bye Niels JustsenDeres barn 15ugift Vandfør
237Holme bye Magretha JustdatterDeres barn 26ugift  
238Holme bye6Pernille SvendsdatterGaardejer51enke1Gaardbeboer.
239Holme bye Svend JensenHendes barn 18ugift  
240Holme bye Christen JensenHendes barn 12ugift  
241Holme bye7Anna PedersdatterGaardfæster70enke1Gaardbeboer.
242Holme bye Jacob NielsenHendes søn 30ugift  
243Holme bye Maren ChristensdatterTjenestepige15ugift  
244Holme bye8Christen AldrupMand45gift1Huusmand med jord.
245Holme bye Kirstine BerthelsdatterHans kone31gift1 
246Holme bye Ana Maria ChristensdatterDeres barn 7ugift  
247Holme bye Christen ChristensenDeres barn 5ugift  
248Holme bye9Christen Pedersen KoldHuusbonde68gift2Bonde og gaardbeboer.
249Holme bye Kirstine OttesdatterHans kone40gift1 
250Holme bye Christen ChristensenTjenestekarl23ugift  
251Holme bye Søren AndersenTjenestekarl23ugift National soldat.
252Holme bye Niels ChristensenTjenestedreng13ugift  
253Holme bye Inger MichelsdatterTjenestepige20ugift  
254Holme bye10Jens JensenMand52gift1Jordløs huusmand.
255Holme bye Anna HansdatterHans kone40gift1 
256Holme bye Martha JensdatterDeres barn 12ugift  
257Holme bye Karen JensdatterDeres barn 10ugift  
258Holme bye Niels JensenDeres barn 3ugift  
259Holme bye11Christen ChristensenMand47gift1Huusmand med jord og møller.
260Holme bye Mette Maria ThomsdatterHans kone39gift1 
Denne side er kodet 2003/05/03 af Otto Jensen på baggrund af registreringer af Bent Juhl Christensen – oprettet på dette site 2020/03/01.

Tilbage