Forretninger

klim01

Et udsnit af forretningerne i byen omkring 1915.


 

Torvet i Klim set fra sydvest

Gl. Landevej 6 (Studsgård) og Gl. Landevej 2 (Bager Kjærs gamle butik).


J. P. Løgsteds forretning. Gl. Landevej 1

klim10a
J.P. Løgsteds forretning omkring 1890. Til højre ses en stabel limsten fra Klim Bjerg, som forhandledes i forretningen. Personer fra venstre: Peter Schrum , Anna Helene Løgsted, ?, ?, ?, ?, Johan Peter Løgsted.
klim10
J.P. Løgsteds kolonial- og foderstofforretning, ca. 1910-15.

J.A. Thomsens forretning

klim57
J.A. Thomsens mode- og manufakturforretning, ca. 1905.

“Nyborg”

Bygningen lå få meter øst for den nuværende Klim Møbelfabrik og blev nedrevet omkring 1935.

klim04
Billedet er fra ca. 1900 og viser manufakturforretningen “Nyborg”, som blev drevet af Carl Olsen gennem en årrække.

Bagermester Lars Kjær, Gl. Landevej 2

klim56
Datering: ca. 1920
KLIM56A
Bagermester Lars Kjær med familie, ca. 1925
KLIM56B
Bagermester Niels Kjær – sidste bagedag, 1978.

Magnus Jacobsens forretning, ca. 1910

klim59

Købmand Gunnar Jacobsen, ca. 1950

klim58

Kilde: Andreas og Peter Grishauge: Klim-bogen, 1980.

Oprettet 13.11.2018.

Tilbage