Thisted Amts Tidende – Emneindex 1925

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Aarslev, Frederik Et køretøg knust af toget (dødsfald) Thisted 08-08-1925 3
Ægsalgskreds. Skjoldborg Skjoldborg og omegns ægsalgskreds Skjoldborg 05-10-1925 3
Alderdomshjem. Thisted Det nye alderdomshjem i Thisted (“Kristianslyst”) Thisted 05-03-1925 3
Alderdomshjem. Thisted Det nye alderdomshjem i Thisted (licitation) Thisted 11-03-1925 3
Alderdomshjem. Thisted Det nye alderdomshjem (“Kristianslyst”) Thisted 19-08-1925 3
Amt. Thisted Indlemmelse af amtsgården i Thisted by Thisted 02-12-1925 2
Amtoft, Niels På kryds og tværs : Den unge violinist Niels A…. Arup 03-08-1925 3
Andersen, Chr. Guldbryllup Sjørring 15-08-1925 3
Andersen, Chr. Guldbryllup Sjørring 20-08-1925 3
Andersen, J. Guldbryllup (ill.) Thisted 16-05-1925 3
Andersen, Jens Christian Fra læsekredsen : Den gamle landpost (ill.) Hunstrup 06-11-1925 2
Andersen, M.S. Dødsfald Thisted 03-06-1925 3
Andersen, M.S. Jordefærd Thisted 08-06-1925 3
Bach, M.C. Fiskerdrengen fra Vangså, der blev skibsmægler Vang 11-09-1925 3
Bærmholt (lærer) Afskedsfest (Vorupør) Hundborg 29-06-1925 3
Balslev, Th. Pastor Th. Balslev (ill.) Thorsted 06-08-1925 3
Banker. Thisted Overdragelsen af Andelsbankens filial i Thisted Thisted 03-10-1925 3
Behr, Alb. 50 års jubilæum Thisted 06-01-1925 3
Behr, Alb. 70 år Thisted 16-11-1925 3
Bendixen (sagfører) Minder fra J.P. Jacobsens drengeår Thisted 03-10-1925 3
Bertelsen, Jens Vrå valgmenighed V. Vandet 18-09-1925 2
Biblioteker. Thisted En basar til fordel for biblioteket Thisted 20-03-1925 3
Biblioteker. Thisted Biblioteket for Th. By og Amt (beretning 1924-25) Thisted 30-04-1925 5
Biblioteker. Thisted Bogudlånet i Thisted (basar) Thisted 27-08-1925 3
Biblioteker. Thisted Biblioteksbasaren Thisted 12-10-1925 3
Bjerregaard, A. Veteran A. Bjerregaard (Dannebrogsmand) V. Vandet 18-05-1925 3
Bojer, Agda Et uhyggeligt dødsfald Thisted 08-06-1925 3
Bonderup, Andreas Om ulykken i Neder Lert Hunstrup 26-10-1925 3
Borgervæbning. Thisted Der var engang- (afholdsvært Willumsen) (ill.) Thisted 12-09-1925 3
Boyer, Elise Et sjældent jubilæum (25 år) Sjørring 05-02-1925 3
Boyer, Elise Det sjældne jubilæum i Sjørring Sjørring 17-02-1925 3
Brogaard, Anders Dødsfald Tilsted 06-07-1925 3
Bruun, Inger 95 år Thisted 30-03-1925 3
Bruun, Inger Dødsfald Thisted 21-04-1925 3
Budtz Müller, Bertel “Hekseringen i Sydthy “(I) 07-05-1925 3
Budtz Müller, Bertel “Hekseringen i Sydthy” (II) 09-05-1925 4-5
Budtz Müller, Bertel “Hekseringen i Sydthy” (III) 13-05-1925 4
Budtz Müller, Bertel “Hekseringen i Sydthy” (IV) 14-05-1925 5
Christensen (Hede), J.C. Mærkedage på Vestkysten /obsv. Hundborg 28-10-1925 1
Christensen, Kr. Elias Dødsfald Thisted 27-04-1925 3
Christensen, Niels Chr. Guldbryllup (ill.) Thisted 27-05-1925 3
Christensen, P.C. Dødsfald Hundborg 10-11-1925 3
Christensen, P.C. Jordefærd Hundborg 18-11-1925 3
Christensen, Simon Dødsfald Tilsted 07-02-1925 3
Cirkus. Miehe Cirkus Miehe (forestilling i Thisted) Thisted 07-04-1925 3
Dam, Augusta Ulrikke Jordefærd Thisted 21-11-1925 3
Dolleris, Andreas Forglem mig ej! (bisættelse) Stagstrup 03-09-1925 1
Dollerup, J.C. 50 års jubilæum Thisted 15-04-1925 3
Faber, Ellen Marie Jordefærd Thisted 20-10-1925 3
Fabrikker. “Thy” Fabriken “Thy”‘s motortromle patenteres Thisted 29-10-1925 3
Fenger, Vagn Sørgelig ulykke (dødsfald) Thisted 21-12-1925 3
Fenger, Vagn Vagn Fengers jordefærd Thisted 28-12-1925 3
Fibiger Jensen (præst) Pastor Fibiger Jensens afsked Hundborg 10-11-1925 3
Fiskeauktion. Thisted Fiskeauktion i Thisted (Taabbel) Thisted 16-10-1925 3
Fiskeauktion. Thisted Fiskeauktionen i Thisted (Taabbel) Thisted 17-11-1925 3
Forlis. “Fremad” Mærkedage på Vestkysten (“Fremad”s forlis, 1887) Nørhå 16-11-1925 6
Forlis. “Lykkens håb” Motorbåd forlist ved Vorupør Hundborg 08-07-1925 3
Forsvarsbrødre. De Danske “Forsvarsbrødrene for Thisted og omegn” Thisted 26-01-1925 3
Forsvarsbrødre. De Danske Forsvarsbrødrene i Thisted Thisted 09-11-1925 3
Fortidsminder Et gravfund i Hørsted Hørsted 23-07-1925 3
Fortidsminder Gravfundet i Hørsted Hørsted 14-09-1925 3
Fortidsminder Oldtidsfund Nørhå 31-07-1925 3
Fortidsminder Oldtidsfund (lerkar) Nørhå 18-09-1925 3
Fortidsminder Oldtidsfund (bronze- eller jernaldergrav) Thisted 11-05-1925 3
Fortidsminder Oldtidsfund i V. Vandet V. Vandet 03-03-1925 3
Freundt, Carl Flugten fra Marokko Thisted 24-12-1925 4
Frimenighed. Thorsted Pastor Th. Balslev (ill.) Thorsted 06-08-1925 3
Gårde. “Færgeborg” “Færgeborg” udstykket Sjørring 26-10-1925 3
Gårde. “Hvarregård” Gårdbrand i Ø. Vandet Ø. Vandet 12-12-1925 3
Gårde. “Hvarregård” Branden i Vandet Ø. Vandet 14-12-1925 3
Gårde. “Skaarupgård” Jordudstykning i Vandet V. Vandet 08-09-1925 3
Gårde. “Skovbakkegård” Gårdbrand i Hunborg Hundborg 17-09-1925 3
Gjørup, Chr. Dødsfald Thisted 03-06-1925 3
Gravesen, Karen Marie Høj alder (90 år) Hillerslev 11-08-1925 3
Gymnastikforening. Vang Ny gymnastikforening (Vang-Tvorup) Vang 23-12-1925 3
Hald, P.L. 25 års jubilæum Thisted 29-09-1925 3
Hald, P.L. 25 års jubilæum (ill.) Thisted 01-10-1925 3
Handels- og Landbrugsb. se: Banker. Thisted Thisted 03-10-1925 3
Hannæs Fra Hannæsland : “Ann’ Lisbeth” 24-06-1925 4-5
Hannæs Fra Hannæsland : “Da bette An’ Mari’ var… 08-08-1925 4
Hannæs Fra Hannæsland : En fattig drengs… /N. Sodborg 30-12-1925 4-5
Hansen Nielsen, Jens Vorupør fiskernes belønning af Carnegies heltefond Hundborg 17-12-1925 3
Havne. Amtoft Anlægsbroen ved Amtoft Arup 21-01-1925 4
Havne. Amtoft Sagen angående anløbsbroen ved Amtoft Arup 21-07-1925 2
Havne. Thisted Sikringsarbejdet for ydermolerne ved Thisted havn Thisted 01-07-1925 3
Henriksen, C. Dannebrogsmænd Hunstrup 26-10-1925 3
Hillerslevhus Et voldsted, et sagn og en gravsten /P.L.Hald Hillerslev 11-11-1925 2
Historie. Thisted Fra en brydningstid I /P.L. Hald Thisted 14-12-1925 2
Historie. Thisted Fra en brydningstid II /P.L. Hald Thisted 15-12-1925 4
Historie. Thisted Fra en brydningstid III /P.L. Hald Thisted 16-12-1925 4
Høeg, Sophie Dødsfald Thisted 20-05-1925 3
Høegh, Hans J.C. “Den brave Herr Høegh” / P.L. Hald Hillerslev 03-12-1925 2
Høegh, Hans J.C. “Den brave Herr Høegh” /P.L. Hald Kåstrup 03-12-1925 2
Hoffenblad, Ludvig M. Død i Amerika Thisted 25-08-1925 3
Hoffenblad, Ludvig M. På kryds og tværs : Ludvig Hoffenblad (digt) Thisted 08-09-1925 3
Hove, Jens 75 år Sennels 14-07-1925 3
Hove, Niels Chr. Guldbryllup Kåstrup 14-11-1925 3
Hove, Niels Chr. Guldbryllup (ill.) Kåstrup 17-11-1925 3
Husmandsforening.Snedsted Faneindvielsen i Snedsted og omegns husmandsfor. Snedsted 08-06-1925 3
Husum, Ludv. Minder fra et gammelt præstehjem Thisted 23-10-1925 3
Hvid, Mads 80 år Th. Landsogn 16-03-1925 3
Hvid, T.E.J. Den nye amtsforvalter udnævnt Thisted 07-09-1925 3
Immersen, Chr. J. 90 år Skjoldborg 31-01-1925 3
Immersen, Chr. J. 90 år (ill.) Skjoldborg 02-02-1925 3
Jacobsen (fru) En dame fra Thy fundet som lig i Chicago Thisted 14-10-1925 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens mindesmærke i Th. Plantage (ill.) Thisted 04-09-1925 3
Jacobsen, J.P. Minder fra J.P. Jacobsens drengeår (Bendixen) Thisted 03-10-1925 3
Jacobsen, J.P. Mindestenen for J.P. Jacobsen (ill.) Thisted 05-10-1925 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen Thisted 26-10-1925 2
Jacobsen, J.P. Anker Kirkeby og J.P. Jacobsens lorgnetter (digt) Thisted 27-10-1925 3
Jacobsen, J.P. Amtmand Lehmann og mindesmærket for J.P. Jacobsen Thisted 04-12-1925 3
Jacobsen, Ole Guldbryllup Kallerup 07-11-1925 3
Jensby, Else 80 år Thisted 28-09-1925 3
Jensen (præst) Pastor Jensens afskedsprædiken i Thisted kirke Thisted 09-03-1925 2
Jensen (præst) Smukke afskedsgaver Thisted 09-03-1925 3
Jensen (stationsforst.) 40 års jubilæum Snedsted 02-03-1925 3
Jensen, A. Guldbryllup Thisted 17-12-1925 3
Jensen, A. Guldbryllup Thisted 21-12-1925 3
Jensen, A. Guldbrylluppet på Møllevej (ill.) Thisted 22-12-1925 3
Jensen, Anders Chr. 80 år Thisted 06-03-1925 3
Jensen, Jens 90 år Tilsted 07-09-1925 3
Jensen, K. Jubilæer ved Statsbanerne (25 år) Thisted 30-03-1925 3
Jensen, Knud En af Vestkystens helte (ill.) Hundborg 12-12-1925 3
Jensen, Poul 70 år Thisted 18-05-1925 3
Jensen, Viggo Et eventyr Thisted 22-08-1925 3
Jensen, Viggo Den “opdagede” sanger fra Thisted Thisted 28-08-1925 3
Jepsen, Anders Jordefærd Sennels 06-07-1925 3
Jepsen, Anders En enestående hukommelse Sennels 17-07-1925 3
Jernbaner. Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev banen (nyt lokomotiv) 12-08-1925 3
Jernbaner. Thybanen Motorkørsel på Thybanen 16-02-1925 3
Jernbaner. Thybanen Ingen motorkørsel på Thybanen i år 18-02-1925 3
Jernbanestation. Thisted Den nye stationsforstander i Thisted (Meyer) Thisted 07-02-1925 3
Johansen (Harbo), Else M. 80 år Thisted 21-09-1925 3
Johansen, Th. Dødsfald (i Aalborg) Øsløs 03-02-1925 3
Johnsens Rekreationshjem Rekreationshjemmet ved Thisted (ill.) Thisted 05-08-1925 3
Johnsens Rekreationshjem Konsul Johnsens Rekreationshjem Thisted 07-08-1925 3
Johnsens Rekreationshjem Indv. af Konsul J.’s Syge- og Rekreationsh. (ill.) Thisted 12-08-1925 3
Jørgensen, Anders Dødsfald Vang 27-07-1925 3
Josefsen, J.P. Guldbryllup (ill.) 18-03-1925 3
Kielsgaard, Kristence 90 år Sjørring 06-04-1925 3
Kirkegaard, Harald Gamle Thylandske bygninger til Frilandsmuseet Th. Landsogn 20-04-1925 3
Kirkegårde. Vorupør Vorupør nye kirkegårds indvielse Hundborg 07-09-1925 3
Kirker. Hillerslev Et voldsted, et sagn og en gravsten /P.L. Hald Hillerslev 11-11-1925 2
Kirker. Hunstrup Hunstrup kirkes overgang til selveje Hunstrup 20-06-1925 3
Kirker. Kallerup Kirkerne i Skjoldborg og Kallerup (ill.) Kallerup 15-08-1925 4
Kirker. Nors Nors kirke (nyt tag) Nors 15-09-1925 3
Kirker. Sennels I Sennels kirke (elektrisk lys mv.) Sennels 22-09-1925 3
Kirker. Skjoldborg Kirkerne i Skjoldborg og Kallerup (ill.) Skjoldborg 15-08-1925 4
Kirker. Thisted De gamle kirkeklokker Thisted 26-08-1925 3
Kirker. Thisted Thisted kirkebog /P.L. Hald (uddrag) Thisted 26-11-1925 3-4
Kirker. Thy Om de gamle kirkebøger /P.L. Hald (eksempler) 17-11-1925 2
Kjærgaard, A.N. Dødsfald Thisted 05-02-1925 3
Kjærgaard, A.N. Jordefærd Thisted 11-02-1925 3
Kloster, Ane Guldbryllup (ill.) Hillerslev 19-03-1925 3
Kloster, Frans Jeppesen Guldbryllup (ill.) Hillerslev 19-03-1925 3
Klostergaard Andersen, K. 80 år Tilsted 18-05-1925 3
Kløvborg, Chr. Guldbryllup Jannerup 15-10-1925 3
Kløvborg, Chr. Guldbryllup (ill.) Jannerup 17-10-1925 3
Knudsen, J.M. Ordensdekoration (Dannebrogsmand) Øsløs 30-01-1925 3
Kold Petersen, Marie Kr. Kolds ældste datter (dødsfald) Thisted 02-09-1925 3
Kold, Kr. Mikkelsen To jyske soldaters møde med Christen Kold Thisted 18-08-1925 4
Kold, Kr. Mikkelsen Hvilken betydning fik Kolds lange udlandsrejse Thisted 28-08-1925 4
Kold, Kr. Mikkelsen Kr. Kolds ældste datter (død) Thisted 02-09-1925 2
Kolonihaver. Thisted Kolonihaverne Thisted 01-09-1925 3
Kommune. Hunstrup Hunstrup-Østerild kommunes deling Hunstrup 30-11-1925 3
Kommune. Hunstrup Hunstrup-Østerild kommunes deling Hunstrup 01-12-1925 3
Kommune. Østerild Hunstrup-Østerild kommunes deling Østerild 30-11-1925 3
Kommune. Østerild Hunstrup-Østerild kommunes deling Østerild 01-12-1925 3
Kommune. Snedsted Underskuddet i Snedsted kommunes kasse Snedsted 15-12-1925 1-2
Kristensen, K.J. Jubilæer ved Statsbanerne (25 år) Thisted 30-03-1925 3
Krumpen, Stygge Fra en brydningstid I /P.L. Hald Thisted 14-12-1925 2
Krumpen, Stygge Fra en brydningstid II /P.L. Hald Thisted 15-12-1925 4
Krumpen, Stygge Fra en brydningstid III /P.L. Hald Thisted 16-12-1925 4
Kusk, Stine Fra Hannæsland : En fattig drengs… /N. Sodborg Nors 30-12-1925 4-5
Kystsikring. Stenbjerg Støttepunkt ved Stenbjerg Nørhå 21-01-1925 3
Larsen, J. Dødsfald Harring 05-01-1925 3
Larsen, Kr. A. Hjem til Vildsund efter 42 års ophold i Amerika Stagstrup 26-06-1925 2
Laursen (overportør) Jubilæum (25 år) Thisted 27-08-1925 3
Legater. Thisted Nye legater (“Jens Østergaard Jepsen og hustru..”) Thisted 24-08-1925 3
Lehmann, Henrik Amtmand Lehmann død (ill.) Thisted 28-11-1925 3
Lehmann, Henrik Mindetaler over amtmand Lehmann Thisted 30-11-1925 3
Lehmann, Henrik Amtmand Lehmann og mindesmærket for J.P. Jacobsen Thisted 04-12-1925 3
Lehmann, Henrik Amtmand Lehmanns jordefærd Thisted 04-12-1925 3
Lehmann, Henrik Amtmand Lehmanns jordefærd Thisted 05-12-1925 4
Lind (kunstmaler) Den gamle altertavle (Nidaros-domen, Trondhjem) Thisted 13-10-1925 4-5
Lunde (gartner) Dobbelt festdag Thisted 07-11-1925 3
Madsen, J.K. Jubilæer ved Statsbanerne (25 år) Thisted 30-03-1925 3
Margrethe Vold Et voldsted, et sagn og en gravsten /P.L. Hald Hillerslev 11-11-1925 1
Menighedspleje. Thisted Menighedsplejen i Thisted Thisted 27-02-1925 3
Meyer, H. Wilhelm Den nye stationsforstander i Thisted Thisted 07-02-1925 3
Møller, And. Diamantbryllup Jannerup 28-05-1925 3
Møller, Hans Chr. J. Dødsfald Thisted 07-12-1925 3
Møller, J.C. Minder fra barndoms- og ungdomstiden III Thisted 03-01-1925 2
Møller, Søren Pludselig død Thisted 09-05-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Hillerslev 20-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Hundborg 28-01-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Hundborg 08-04-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Hundborg 18-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge (Kløv) Hunstrup 25-03-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Hunstrup 26-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Kåstrup 12-01-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Nors 27-03-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Nors 20-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesygen Øsløs 07-09-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Østerild 06-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Østerild 26-12-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Sennels 26-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovsyge Sjørring 30-09-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Snedsted 07-01-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Snedsted 11-06-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Stagstrup 18-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Thisted 15-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Thisted 22-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Thisted 26-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesygen Tilsted 26-09-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Tilsted 15-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Tilsted 26-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Tved 12-01-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Vang 09-03-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesyge Vang 15-10-1925 3
Mund- og klovesyge Mund- og klovesygen Vesløs 14-03-1925 3
Museum. Thisted Et besøg på Thisted museum Thisted 10-09-1925 4
Museum. Thisted J.P. Jacobsen Thisted 26-10-1925 2
Musik På kryds og tværs: Den unge violinist N. Amtoft… Arup 03-08-1925 3
Nielsen, Claus Diamantbryllup (ill.) Th. Landsogn 03-04-1925 3
Nielsen, Claus Diamantbrylluppet i Skinnerup Th. Landsogn 11-04-1925 3
Nielsen, Jens Guldbryllup (ill.) Hunstrup 08-12-1925 3
Nielsen, N.P. 70 år Thisted 23-04-1925 3
Nielsen, Th. 25 års forretningsjubilæum Thisted 09-10-1925 3
Nørby, Ejnar På kryds og tværs : Telegrafist Ejnar Nørby Thisted 03-06-1925 3
Nørgaard, J.P. Dødsfald Thisted 14-05-1925 3
Nørgaard, J.P. Jordefærd Thisted 23-05-1925 3
Overgaard, Søren Søren Overgaard død (ill.) Sennels 17-01-1925 1
Overgaard, Søren Søren Overgaards jordefærd Sennels 26-01-1925 1-2
Patenter. Kornopsamler Den nye kornopsamler er nu patenteret Ø. Vandet 29-10-1925 3
Pedersen (Knudsen), Peder Vorupør redningsstation (25 års jubilæum) Hundborg 18-09-1925 3
Pedersen, Bertel 80 år Nørhå 17-03-1925 3
Pedersen, J. Chr. 80 år Østerild 13-05-1925 3
Pedersen, Jens Kjær 80 år Thisted 02-10-1925 3
Pedersen, Mads P. Dødsfald Østerild 02-07-1925 3
Pedersen, Poul Guldbryllup (ill.) Snedsted 04-03-1925 3
Pedersen, Søren Chr. Diamantbryllup (ill.) Tilsted 20-03-1925 3
Pedersen, Søren Chr. Diamantbrylluppet i Dragsbæk Tilsted 25-03-1925 3
Plantager. Thisted J.P. Jacobsens mindesmærke i Th. Plantage (ill.) Thisted 04-09-1925 3
Plantager. Thisted Mindestenen for J.P. Jacobsen (ill.) Thisted 05-10-1925 1-2
Politi. Thisted Der var engang – (afholdsvært Willumsen fortæller) Thisted 12-09-1925 3
Polke, Franz Den nye præst til Thisted og Skinnerup (ill.) Thisted 08-08-1925 3
Poulsen, A.C. Dødsfald (i Aulum) Th. Landsogn 07-03-1925 3
Poulsen, A.C. Jordefærd Th. Landsogn 16-03-1925 3
Poulsen, Bertel 70 år Thisted 04-06-1925 3
Poulsen, Marie 80 år Thisted 06-10-1925 3
Poulsen, Th. Diamantbryllup Thisted 10-07-1925 3
Præstegårde. Hunstrup Præstegårdsudstykningen i Thisted amt Hunstrup 07-01-1925 3
Præstegårde. Hunstrup Udstykningen af Hunstrup præstegård Hunstrup 17-01-1925 3
Præstegårde. Nors Præstegårdenes orverdragelse (til menighedsrådet) Nors 28-04-1925 3
Præstegårde. Sjørring Præstegårdenes overdragelse (til menighedsrådet) Sjørring 28-04-1925 3
Prohaska, R. Dødsfald Thisted 19-01-1925 3
Prohaska, R. Jordefærd Thisted 22-01-1925 3
Ravn, Andreas Dødsfald Øsløs 09-05-1925 3
Realskole. Thisted Thisted Mellem- og Realskole genopført Thisted 28-03-1925 3
Redningsvæsen. Vorupør Vorupør Redningsstation Hundborg 01-04-1925 3
Redsøe, N.P. Dødsfald Thisted 05-01-1925 3
Redsøe, N.P. Jordefærd Thisted 09-01-1925 3
Restaurationer. Østerild Kommuneafstemningen om Østerild kro Østerild 28-02-1925 1
Rutebildrift Søndagsbilrute mellem Thisted og Nykøbing 20-10-1925 3
Rysgaard, Chr. J. Dødsfald Snedsted 14-04-1925 3
Rysgaard, Chr. J. Lærer Rysgaards jordefærd Snedsted 18-04-1925 2
Schou, William Dødsfald Thisted 25-04-1925 3
Schou, William Amtsforvalter Schous bisættelse Thisted 01-05-1925 3
Schou, William Jordefærd (i Holmens kirke, Kbh.) Thisted 07-05-1925 3
Secher, Jul. Dødsfald Thisted 12-09-1925 3
Simons Bakke se: Christensen, Simon: Dødsfald Tilsted 07-02-1925 3
Skaarup, Mikkel 90 år (ill.) Thorsted 29-08-1925 3
Skibsværft. Thisted Et nyt bådebyggeri i Thisted (byrådsbehandling) Thisted 09-09-1925 1-2
Skibsværft. Thisted Skibsværftet i Thisted Thisted 17-09-1925 3
Skibsværft. Thisted Skibsværftet i Thisted Thisted 03-10-1925 3
Skibsværft. Thisted Skibsværftet på Thisted havn (byrådsbehandling) Thisted 07-10-1925 2
Skjoldborg, Johan “Danmark, kære Moder” (sang) Øsløs 15-06-1925 1
Skoler. Kløv Den ny skole i Kløv Hunstrup 09-02-1925 3
Skoler. Kløv Skoleindvielsen i Kløv (ill.) Hunstrup 03-11-1925 2
Skoler. Nors En ny skole i Nors Nors 23-05-1925 3
Skoler. Nors Skolestriden i Nors Nors 04-06-1925 3
Skoler. Nors Skolesagen i Nors Nors 13-11-1925 3
Skoler. Skinnerup Skinnerup skole flyttes Th. Landsogn 27-06-1925 3
Skoler. Stagstrup Skoleindvielsen i Stagstrup Stagstrup 03-01-1925 1-2
Skoler. Stagstrup Stagstrup gl. skole solgt Stagstrup 23-02-1925 3
Skoler. Stagstrup Stagstrup gl. skole Stagstrup 03-03-1925 3
Sodborg, N. Fra Hannæsland : “Ann’ Lisbeth” 24-06-1925 4-5
Sodborg, N. Fra Hannæsland : “Da bette An’ Mar’var hjordpige” 08-08-1925 4
Sodborg, N. Fra Hannæsland : En fattig drengs … 30-12-1925 4-5
Søer. Skadkjær Afvandingen af Skadkjær i Vandet V. Vandet 08-09-1925 3
Søgaard-Christensen Guldbryllup Thisted 03-02-1925 3
Sørensen, J.P. Dødsfald Thisted 06-04-1925 3
Sørensen, P. Chr. Guldbryllup Vesløs 15-01-1925 3
Sørensen, P. Chr. Guldbryllup i Vesløs (ill.) Vesløs 20-01-1925 3
Sørensen, P. Chr. Guldbrylluppet i Vesløs Vesløs 26-01-1925 3
Stier. Thisted Træplantning langs Strandstien i Thisted Thisted 06-04-1925 3
Strandinger.”Karen” Stranding ved Vildsund Stagstrup 01-09-1925 3
Strangesen, Niels Et voldsted, et sagn og en gravsten /P.L. Hald Hillerslev 11-11-1925 2
Svendehjem. Thisted De hjemløses hjem i Thisted Thisted 29-12-1925 4
Sygehuse. Thisted Det nye røntgenapparat på Thisted sygehus Thisted 16-05-1925 3
Sygehuse. Thisted Thisted sygehus (færdigbygning af) Thisted 01-12-1925 2
Sygekasser. Nors-Tved Jubilæet i Nors-Tved sygekasse Nors 27-03-1925 3
Teater. Thisted Thisted sommerteater Thisted 09-06-1925 3
Thinggaard, Thomas Guldbryllup Stagstrup 15-10-1925 3
Thinggaard, Thomas Guldbryllupsfesten i Stagstrup Stagstrup 24-10-1925 3
Thisted Minder fra barndoms-og ungdomstiden III/J.C.Møller Thisted 03-01-1925 2
Thisted Byråd Byrådsvalget i Thisted (05.03.1925) Thisted 06-03-1925 3
Thomsen, Chr. 90 år Thisted 11-07-1925 3
Thy Thysyssel /K. Damsgaard (Arent Berntsen, 1656) 29-09-1925 4
Thybomål Thybo-dialektens oprindelse 28-08-1925 3
Thylands Højskole Thylands folkehøjskole Hundborg 26-10-1925 4
Tømmermand, Erik 90 år Øsløs 17-02-1925 3
V.U. Thisted En Venstre Ungdomsforening for Thisted Thisted 02-03-1925 3
Vang Poulsen, Thomas Han nåede ikke Thy (død i Kbh.) Skjoldborg 18-07-1925 3
Veje. Thisted Skolestrædes modernisering Thisted 05-10-1925 3
Vejlerne. Arup Vejlesagen (Arup-Vesløs) Arup 12-01-1925 3
Vejlerne. Arup Anlægger staten sag mod Vejleejerne? Arup 17-01-1925 3
Vejlerne. Arup Ministeriet og Vejleejerne Arup 24-01-1925 3
Vejlerne. Arup Vejlesagen skal for retten Arup 26-01-1925 3
Vejlerne. Arup Sagen ang. Arup og Vesløs Vejler Arup 02-10-1925 3
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlerne og vejlesagen I /Jens Damsgaard Øsløs 05-11-1925 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlerne og vejlesagen II /Jens Damsgaard Øsløs 07-11-1925 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlerne og vejlesagen III / Jens Damsgaard Øsløs 11-11-1925 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlerne og vejlesagen IV /Jens Damsgaard Øsløs 13-11-1925 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlsagen /Th. Thomsen (replik til J. Damsgaard) Øsløs 23-11-1925 4-5
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlesagen /Lav. Christensen (repl.til Damsgaard) Øsløs 25-11-1925 2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlesagen : et gensvar /Jens Damsgaard Øsløs 08-12-1925 4
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlesagen /Lav. Christensen Øsløs 23-12-1925 4-5
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Vejlesagen /Jens Damsgaard Øsløs 29-12-1925 4
Vejlerne. Vesløs Tømmerby fjord Vesløs 24-06-1925 3
Vejlerne. Vesløs Dæmningen over Vesløs Vejler Vesløs 04-07-1925 3
Vejlerne. Vesløs Udpumpningsarbejderne ved Tømmerby fjord Vesløs 17-08-1925 3
Vejlerne. Vesløs Tømmerby fjord Vesløs 13-10-1925 3
Vestergaard, Anton Den nye kornopsamler er nu patenteret Ø. Vandet 29-10-1925 3
Vestergaard, Thomas Dødsfald Tilsted 22-04-1925 3
Vestergaard, Thomas Jordefærd Tilsted 28-04-1925 3
Vilsen, Kirstine Høj alder (84 år) Thisted 27-04-1925 3
Weilgaard, A. Dødsfald Thisted 02-03-1925 3
Willumsen (afholdsvært) Der var engang – (ill.) Thisted 12-09-1925 3
Worm, Carl Thisted sommerteater Thisted 09-06-1925 3
Yde, Kr. Olsen Guldbryllup Hundborg 09-11-1925 3
Yde, Kr. Olsen Guldbrylluppet i Hunborg (ill.) Hundborg 16-11-1925 3
Yde, Kr. Olsen Guldbryllupsfesten i Hunborg Hundborg 23-11-1925 3

Tilbage til oversigt