Thisted Amts Tidende – Emneindex 1909

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Sennels Sennels afholdsforening (25 års jubilæum) Sennels 03-03-1909 2
Afholdsforening. Snedsted Foreningsjubilæum (25 år) Snedsted 25-02-1909 2
Andersen, N.C. En afskedsfest Thisted 30-04-1909 2
Andreasen, Chr. Guldbryllup Thisted 28-04-1909 2
Beyer, H.C. 50 års borgerjubilæum Thisted 13-04-1909 2
Beyer, H.C. Jubilæumsfest Thisted 16-04-1909 2
Blå Bånd. Østerild “Blå Bånd” i Østerild (stiftelse af) Østerild 05-04-1909 2
Brugsforeninger. Sjørring Møde om en brugsforening i Sjørring Sjørring 26-08-1909 2
Brugsforeninger. Sjørring Sjørring brugsforening dannet Sjørring 04-09-1909 2
Busruter. Thisted-Nykøb. En automobilrute Thisted-Nykøbing? Thisted 20-02-1909 2
Busruter. Thisted-Nykøb. En automobilforbindelse Thisted 30-04-1909 2
Busruter. Thisted-Nykøb. Automobilruten Thisted-Nykøbing Thisted 03-05-1909 2
Busruter. Thisted-Nykøb. Automobil Omnibussen Thisted 04-06-1909 2
Busruter. Thisted-Nykøb. Automobilruten Thisted 07-06-1909 2
Byggeri. Thisted Byggeriet står stille Thisted 01-05-1909 2
Christensen, Søren Afdød veteran Sennels 05-01-1909 2
Clausen, H.H.C. Dødsfald Thisted 21-09-1909 2
Dæmninger. Hokser Dæmningen ved Hokser (reparation) Østerild 13-09-1909 2
Dige, T.C. Afsked som sognefoged Øsløs 06-08-1909 2
Dramatisk forening.Thisted Thisted dramatiske forening (rev. af midl. love) Thisted 06-01-1909 2
Enevoldsen (Munk), Niels Guldbryllup Nors 28-10-1909 2
F.D.F. Thisted F.D.F. (gave – silkefane) Thisted 18-03-1909 2
F.D.F. Thisted Frivilligt Drengeforbund i Thisted Thisted 02-04-1909 2
F.D.F. Thisted Frivilligt Drenge Forbund Thisted 15-04-1909 2
F.D.F. Thisted Frivilligt Drenge Forbunds marchtur til Nykøbing.. Thisted 03-06-1909 2
F.D.F. Thisted Frivilligt Drenge Forbund (marchtur til Nykøbing) Thisted 04-06-1909 2
F.D.F. Thisted Frivilligt Drenge Forbund (marchtur til Nykøbing) Thisted 07-06-1909 2
Foged, P. Madsen Udnævnelse (dannebrogsmand) Th. Landsogn 22-01-1909 2
Forsamlingshuse. Øsløs Indvielsesfest i Øsløs Øsløs 30-10-1909 1
Forsamlingshuse. Øsløs Øsløs forsamlingshus (første generalforsamling) Øsløs 16-11-1909 2
Forsamlingshuse. Sennels Stor gave (Thomas Sørensen – fors.- og gym.hus) Sennels 01-11-1909 2
Forsamlingshuse. V.Vandet Et nyt forsamlingshus V. Vandet 29-09-1909 2
Fortidsminder Fund fra bronzealderen (urne, Todbøl) Kallerup 23-06-1909 2
Frøkjær, A.C. Guldbryllup Sennels 16-04-1909 2
Frøkjær, A.C. Guldbryllup Sennels 29-04-1909 2
Frøkjær, A.C. Guldbrylluppet på Hundalsbakke Sennels 01-05-1909 2
Gasværk. Thisted Thisted gasværk (halv generatorovne) Thisted 20-01-1909 2
Graah, Knud En gammel Thistedmand (dødsfald) Thisted 03-04-1909 2
Hald, Dorthea Pludselig død Thisted 04-12-1909 2
Hammann, Marius Kunstmaler Marius Hammann (Charlottenborg-udst.) Thisted 23-04-1909 2
Hammann, Marius På Charlottenborg-udstillingen Thisted 08-11-1909 2
Håndværkerforening.Thisted Stuemestre Thisted 03-03-1909 2
Havne. Thisted Havneudvidelsen i Thisted Thisted 28-01-1909 2
Havne. Thisted Havneudvidelsen i Thisted Thisted 04-02-1909 2
Havne. Thisted Havnearbejdet i Thisted Thisted 26-03-1909 2
Havne. Thisted Uddybningen i Thisted havn Thisted 14-04-1909 2
Havne. Thisted Uddybningen af Thisted havn THisted 22-04-1909 2
Havne. Thisted Havneuddybningen Thisted 01-05-1909 2
Havne. Thisted Uddybningen i Thisted Fiskerihavn Thisted 15-06-1909 2
Havne. Thisted Uddybningsarbejdet ved Thisted havn Thisted 25-06-1909 2
Havne. Vorupør En vestkysthavn Hundborg 11-01-1909 1
Holm, Jens Guldbryllup Hørsted 06-11-1909 2
Hornstrup, J.N. Dødsfald Skjoldborg 23-03-1909 2
Hundahl (lærer) Guldbryllup Thisted 01-10-1909 2
Husflidsforening.Østerild Ny husflidsforening Østerild 08-12-1909 2
Husmandsforening.Øsløs En ny husmandsforening Øsløs 25-03-1909 2
Husmandsforening.Snedsted Ny husmandsforening Snedsted 12-02-1909 2
Hyldahl, Christen N. En af de gamle veteraner Snedsted 24-02-1909 2
Immersen , Niels Dødsfald Kallerup 08-02-1909 2
Jacobsen , Laura 90 år (mor til brygger Carl Jacobsen) Thisted 30-08-1909 2
Jensen, Nikolaj Guldbryllup Skjoldborg 01-03-1909 2
Jensen, R.P. 25 års jubilæum Tved 27-01-1909 2
Jensen, R.P. Jubilæumsfest Tved 10-03-1909 2
Jernbaner. Thisted-Fjerritslev Anlæget af Thisted-Fjerritslev banen (regnskab) 29-11-1909 2
Jespersen, Niels Afdød veteran Øsløs 07-06-1909 2
Jørgensen, Frederik Fhv. distriktslæge Jørgensens død Thisted 17-06-1909 2
Jørgensen, Frederik Jordefærd Thisted 23-06-1909 2
Kappel, Anders Pedersen Guldbryllup Sjørring 29-04-1909 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i december (1908)) Thisted 07-01-1909 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 04-02-1909 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 11-03-1909 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 06-04-1909 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 03-05-1909 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 08-06-1909 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 02-07-1909 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 10-08-1909 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 08-09-1909 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 07-10-1909 2
Kirker. Thisted 25 års jubilæum (børnegudstjenestegerningen) Thisted 29-10-1909 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 06-11-1909 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 09-12-1909 3
Kirker. Vorupør Vorupør kirke (maling af tag) Hundborg 12-03-1909 2
Kloakering. Thisted Bækkens kloakering Thisted 19-08-1909 2
Kloakering. Thisted Kloak på Møllevejen Thisted 06-09-1909 2
Kusk, Jens Guldbryllup Stagstrup 28-09-1909 2
Kvægavlsforeninger Ny kvægavlsforening Tved 18-02-1909 2
Kystsikring. Vorupør Molebygningen ved Vorupør Hundborg 14-04-1909 2
Kystsikring. Vorupør Molen ved Vorupør Hundborg 26-06-1909 2
Kystsikring. Vorupør Vorupør-molen (færdiggørelse af) Hundborg 28-06-1909 1-2
Larsen, P. Guldbryllup Sennels 06-04-1909 2
Lyngklip, Stine Et dødsfald i Amerika Sønderhå 04-02-1909 2
Madsen, Hans Død i Amerika Thisted 18-09-1909 2
Møller. Bro Mølle Bro Mølles nedlæggelse (regulering af Storåen) Hillerslev 17-05-1909 2
Mortensen, A. Afdød veteran Hundborg 23-02-1909 2
Mose, J.T.C. Jubilæum (25 år) Thisted 02-07-1909 2
Munck (fru) Dødsfald Thisted 28-01-1909 2
Museer. Thisted Musæet i Thisted Thisted 26-02-1909 1
Nielsen (banetømrer) 25 års jubilæum Thisted 21-10-1909 2
Nielsen, A.C. 25 års jubilæum V. Vandet 30-10-1909 2
Nielsen, Anders Afdød veteran Nors 12-06-1909 2
Nielsen, Kathrine Thisted bys ældste menneske Thisted 03-03-1909 2
Nielsen, Kathrine Jordefærd Thisted 09-03-1909 2
Nielsen, Lars Guldbryllup Thisted 27-09-1909 2
Nyby Sjældent jubilæum (50 år i rep. for Thisted Bank) Thisted 14-09-1909 2
Odd Fellow Ordenen Odd Fellows ordenen (foredrag om) Thisted 18-02-1909 2
Pedersen, A. Chr. Guldbryllup Sennels 28-10-1909 2
Petersen, Joh. Afskedsfest Thisted 27-04-1909 2
Plantager. Eshøj Eshøj plantager (udflugt Thisted Afholdsforen.) Th. Landsogn 26-06-1909 2
Skoler. Arup Skoleindvielse Arup 25-06-1909 2
Skoler. Thisted Mødet om skolesagen (nedlæg. af betalingsskolen) Thisted 22-06-1909 1
Sømandsforening. Thisted Et foreningsjubilæum (25 år) Thisted 11-02-1909 2
Sømandsforening. Thisted Thisted sømandsforening (25 års jubilæum) Thisted 13-02-1909 2
Strandinger. “Nordvest” Strandet fiskekutter ved Vangsaa Vang 11-12-1909 2
Strandinger. “Sven” Stranding ved Stenbjerg Nørhå 24-04-1909 2
Strandinger. “Sven” Strandingen ved Stenbjerg Nørhå 26-04-1909 2
Svanborg, A. Guldbryllup Sennels 19-04-1909 2
Svankjær, Lars Peter Guldbryllup Snedsted 06-05-1909 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosehospitalet i Thisted (ibrugtagning) Thisted 13-08-1909 2
Sygehuse. Thisted Tuberkulosehospitalet i Thisted Thisted 16-08-1909 2
Sygehuse. Thisted Det nye tuberkulosesygehus ved Thisted Thisted 01-11-1909 2
Sygeplejeforeninger Ny sygeplejeforening (Nors-Tved) Nors 07-06-1909 2
Sygeplejeforeninger Sjørring-Thorsted sygeplejeforening Sjørring 15-04-1909 2
Teknisk Skole. Snedsted Teknisk skole i Snedsted Snedsted 10-11-1909 2
Telegrafstation. Thisted Telegrafstationen i Thisted (indretning af) Thisted 24-08-1909 2
Thomsen, Jens Et virksomt liv afsluttet Øsløs 22-12-1909 2
Thomsen, William Dødsfald Øsløs 02-03-1909 2
Thomsen, William Pastor William Thomsens jordefærd Øsløs 10-03-1909 2
Torve. Thisted Mindesmærket for Kong Christian den 9.(Store Torv) Thisted 14-10-1909 2
Våbenbrødre. De danske Selskabet “De Danske Våbenbrødre”, Thisted (50 år) Thisted 17-04-1909 2
Vandløb. Storåen Bro Mølles nedlæggelse (regulering af Storåen) Hillerslev 17-05-1909 2
Vigh, Jens Christensen Guldbryllup Skinnerup 05-10-1909 2
Vigsøe, Casper Pedersen Afdød veteran Øsløs 20-02-1909 2
Vinther, Jens Guldbryllup Sennels 02-12-1909 2
Vorupør Landingspladsen ved Vorupør (kystnedbrydning) Hundborg 08-05-1909 2
Yde, Søren Dødsfald Stagstrup 16-02-1909 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.