Thisted Amts Tidende – Emneindex 1915

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Andersen, Chr. Guldbryllup Sjørring 05-03-1915 2
Andersen, Ingvard Jordefærd Thisted 11-05-1915 2
Andersen, Jens Malle Guldbryllup Sønderhå 16-06-1915 2
Andersen, Mads Tre guldbryllupper Hundborg 18-11-1915 2
Andersen, Mads Guldbryllup (ill.) Hundborg 03-12-1915 2
Apoteker. Thisted Thisted håndværkerforening (salg af bygning) Thisted 03-03-1915 2
Apoteker. Thisted Det nye apotek i Thisted (“Løveapoteket”) Thisted 12-03-1915 2
Apoteker. Thisted Det nye apotek (“Løveapoteket”) Thisted 27-09-1915 2
Apoteker. Thisted Thisted Løveapotek Thisted 29-09-1915 2
Badeanstalter. Thisted Den offentlige badning i Thisted Thisted 28-07-1915 2
Balsen, Kristen Jordefærd i Øsløs Øsløs 15-01-1915 2
Balslev, Joh. Præsteindsættelse Hillerslev 23-08-1915 2
Banker. Thisted En ny bank (Handelsstandens planer om) Thisted 29-09-1915 2
Banker. Thisted Aktietegningen til den nye bank Thisted 06-10-1915 2
Banker. Thisted Den nye bank Thisted 18-10-1915 2
Banker. Thisted Den nye bank i Thisted Thisted 23-10-1915 2
Banker. Thisted Handels- og Landbrugsbanken (konst. generalfors.) Thisted 02-12-1915 2
Behr (faktor) Faktor Behr (40 års jubilæum) Thisted 05-01-1915 2
Behr (faktor) Faktor Behr (40 års jubilæum) Thisted 08-01-1915 2
Bjerregaard, Anders Guldbryllup (ill.) V. Vandet 23-11-1915 1
Bojer, Chr. Pedersen Guldbryllup Snedsted 15-03-1915 2
Bojer, Jens Chr. Afskediget sognefoged Nørhå 30-10-1915 2
Boll, Chr. Larsen Guldbryllup Snedsted 30-12-1915 2
Børnehjem. Ås Plejehjemsforeningens optagelseshjem Skjoldborg 02-10-1915 2
Børnehjem. Ås Thisted amts plejehjemsforening Skjoldborg 18-12-1915 2
Boyer, Thomas Diamantbryllup Thisted 17-11-1915 2
Bredahl, J.C. Dødsfald Thisted 01-10-1915 2
Brugsforeninger. Thisted Fællesforeningen for Danmarks brugsforen. (filial) Thisted 07-04-1915 2
Christensen(Sunesen),L.C. Afdød veteran Øsløs 19-02-1915 2
Christensen, Jens Flere jubilæer (40 år) Snedsted 31-03-1915 2
Christensen, Johan Dødsfald Thisted 11-01-1915 2
Christensen, Peder Chr. Guldbryllup Sennels 07-01-1915 2
Dalgaard, Søren En gammel venstre-veteran (93 år) Østerild 21-12-1915 2
Dragsbæk, A.S. Jubilæer (25 år) Thisted 30-03-1915 2
Ejlersen, Gregers Dødsfald Tved 04-05-1915 2
Epidemier. Difteritis Difteritis epidemi (Vorupør) Hundborg 13-04-1915 2
Faddersbøll, Anders Dødsfald Thisted 25-05-1915 2
Faddersbøll, Anders Jordefærd Thisted 29-05-1915 2
Fattighuse. Hillerslev Nyt fattighus Hillerslev 23-01-1915 2
Fattighuse. Hillerslev Nyt fattighus Hillerslev 10-09-1915 2
Frelsens Hær. Thisted Ved Frelsens Hærs børnebespisning Thisted 20-03-1915 2
Frelsens Hær. Thisted Grundstensnedlæggelse (Strømgade) Thisted 08-04-1915 2
Frelsens Hær. Thisted Grundstensnedlæggelse (Strømgade) Thisted 12-04-1915 2
Frelsens Hær. Thisted Frelsens Hær (indv. af nyt lokale (Strandgade)) Thisted 28-08-1915 2
Frelsens Hær. Thisted Brugte klædningsstykker til fattige (systue) Thisted 11-12-1915 2
Gårde. “Kølbygaard” Hovedgården “Kølbygaard” (udstykning af) Hunstrup 15-11-1915 2
Gårde. “Kølbygaard” Kølbygaards udstykning Hunstrup 22-12-1915 2
Gårde. “Rosvang” Gården “Rosvang” Sjørring 29-07-1915 2
Gårde. “Rosvang” Udstykningsforeningens køb af “Rosvang” Sjørring 25-09-1915 2
Gårde. “Rosvang” Handelen ang. Rosvang Sjørring 05-10-1915 2
Håndværkerforening.Thisted Thisted håndv.foren.(salg af bygning til apotek) Thisted 03-03-1915 2
Håndværkerforening.Thisted Thisted håndværkerforening (flytning til “Føniks”) Thisted 26-04-1915 2
Hansen, Jac. Pastor Jac. Hansen (70 år) Thisted 12-02-1915 2
Hansen, Jac. Festen for pastor Jac. Hansen (70 år) Thisted 18-02-1915 1-2
Hansen, Jens Jacob Lærerafskedigelse Thisted 26-03-1915 2
Haveselskaber. Thisted “Haveselskabet 1915” (stiftelse af) Thisted 24-04-1915 2
Havne. Thisted Thisted havn Thisted 30-06-1915 2
Havne. Thisted Thisted havn Thisted 02-07-1915 2
Havne. Thisted Thisted havn (udvidelse af) Thisted 15-09-1915 2
Havne. Thisted Den forrige havneudvidelse i Thisted Thisted 16-09-1915 2
Havne. Thisted Grundrids af den nye havneplan (ill.) Thisted 10-11-1915 1
Hesteavlsforeninger Foreningsjub. (“Hesteavlsf. for Hannæs”)(25 år) 05-03-1915 2
Hesteavlsforeninger Hannæs hesteavlsforening (25 år) 08-03-1915 1-2
Husmandsforening.Hundborg Ny husmandsforening (Hundborg-Jannerup) Hundborg 11-02-1915 2
Husmandsforening.Nors En ny husmandsforening Nors 06-04-1915 2
Jacobsen , Niels Et guldbrudepar (ill.) Stagstrup 18-01-1915 2
Jensen, Chr. 25 års jubilæum Thisted 26-05-1915 2
Jensen, Chr. P. Lærerafskedigelser Tved 21-09-1915 2
Jeppesen, Søren Guldbryllup Thorsted 01-11-1915 2
Jernbaner. Snedsted-Vilsund Banesagen Mors-Thy 19-06-1915 1
Jernbaner. Snedsted-Vilsund Jernbanemødet i Thisted 18-12-1915 1
Jernbaner. Thisted-Vildsund Banesagen Mors-Thy 19-06-1915 1
Jernbaner. Thisted-Vildsund Jernbanemødet i Thisted 17-12-1915 2
Jernbaner. Thisted-Vildsund Jernbanemødet i Thisted 18-12-1915 1
Jernbanestation. Vesløs Vesløs station (udvidelse af banelegemet) Vesløs 19-05-1915 2
Johnsens Rekreationshjem Konsul Johnsens syge- og rekreationshjem mm Thisted 18-12-1915 2
Josefsen, Michael Jordefærd Thisted 18-12-1915 2
Kirkegaard, Jens Dødsfald Thisted 15-03-1915 2
Kirkegaard, Jens Jordefærd Thisted 23-03-1915 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i dec. (1914)) Thisted 14-01-1915 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 09-03-1915 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 11-05-1915 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 07-08-1915 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 11-09-1915 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 08-10-1915 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i okt./nov.) Thisted 09-12-1915 2
Kloakering. Thisted Den nye kloak (Store Torv – fjorden) Thisted 23-09-1915 2
Kold, Kr. Mikkelsen Christen Kolds afhandlinger og breve Thisted 16-04-1915 2
Kommune. Thisted Byrådssalen på Thisted Rådhus (istandsættelse af) Thisted 10-11-1915 2
Krige. Verdenskrig I Drivende miner langs Vestkysten Hundborg 19-01-1915 2
Krige. Verdenskrig I Ilanddrevne miner og redningsbåde mm. Hundborg 17-03-1915 2
Krige. Verdenskrig I Minerne (Stenbjerg) Nørhå 19-03-1915 2
Krige. Verdenskrig I Undvegne russiske krigsfanger (Nystrup plantage) Vang 19-08-1915 2
Krige. Verdenskrig I De to russere (Nystrup plantage) Vang 21-08-1915 2
Krogh, Chr. Andersen Jordefærd Thisted 11-05-1915 2
Lægepraksis. Hannæs Tilskuddet til lægen på Hannæs 11-03-1915 2
Larsen, J.L. 40 års jubilæum Thisted 27-09-1915 2
Legater. Stagstrup Stadfæstet legat (Karen Hammer) Stagstrup 10-02-1915 2
Legater. Thisted Nye legater (“Jørgen og Jensines legat…”) Thisted 30-10-1915 2
Lindsted (stationsforst.) Afskedsfest i Snedsted Snedsted 18-12-1915 2
Lynge, Jens Dødsfald Vesløs 23-04-1915 2
Lynge, Jens Jordefærd Vesløs 01-05-1915 2
Lynge, Peder Chr. Guldbryllup Hillerslev 03-02-1915 2
Lynge, Peder Chr. Guldbryllup (ill.) Hillerslev 10-02-1915 2
Lynge, Peder Chr. Guldbrylluppet Hillerslev 17-02-1915 2
Mathiasen (fru) En Thybokvinde død i Amerika Nørhå 09-03-1915 1
Mejerier. Nors Det påtænkte andelsmejeri i Nors Nors 02-06-1915 2
Mejerier. Nors Nyt mejeri Nors 10-08-1915 2
Mejerier. Thisted Thisted andelsmejeri Thisted 14-06-1915 1-2
Møller, Anders Guldbryllup Jannerup 28-05-1915 2
Møller, Kr. Jubilæum (25 år) Sjørring 25-09-1915 2
Nedergaard, Peder A. Lærerafskedigelser Skinnerup 21-09-1915 2
Nielsen, Chr. Guldbryllup Vang 14-06-1915 2
Nielsen, Else Kirstine Jubilæum (25 år) Thisted 08-05-1915 2
Nielsen, Klaus Guldbryllup Ø. Vandet 27-03-1915 2
Nielsen, Klaus Guldbryllup Ø. Vandet 06-04-1915 2
Nielsen, N. Sev. Dødsfald Thisted 11-08-1915 2
Nielsen. N. Sev. Jordefærd (ill.) Thisted 16-08-1915 2
Nystrup Hansen, Niels Jubilæer (25 år) Vang 30-03-1915 2
Olsen, Anders Guldbryllup Thisted 17-11-1915 2
Østergaard, P. Chr. Dødsfald Tilsted 01-11-1915 2
Østergaard, P. Chr. Jordefærd Tilsted 06-11-1915 2
Overgaard Nielsen, J. 25 års jubilæum Hillerslev 01-11-1915 2
Overgaard, Søren Gårdejer Søren Overgaard (70 år) Sennels 22-02-1915 2
Overgaard, Søren Festen i Sennels (70 år) Sennels 25-02-1915 2
Patenter. Fiskefrysning Direktør Ottesens patenterede frysemetode Thisted 03-05-1915 2
Patenter. Hesterive Nye patenter (M.K.Larsen) Hillerslev 17-08-1915 2
Pedersen, Gregers Afdød veteran Østerild 01-02-1915 2
Pedersen, Gregers Afdød veteran Østerild 11-02-1915 2
Pedersen, Jens Diamantbryllup (ill.) Sjørring 03-12-1915 2
Pedersen, Otto Chr. Guldbryllup Øsløs 15-09-1915 2
Pedersen, Otto Chr. Guldbryllup Øsløs 27-09-1915 2
Pedersen, Sv. Autoriseret skorstensfejer Vesløs 28-08-1915 2
Petersen (Høje), Chr. Funden død Snedsted 10-11-1915 2
Petersen (provst) Præstejubilæum (25 år) Hillerslev 14-06-1915 2
Plantager. Øsløs Rådyr i plantagerne Øsløs 27-07-1915 2
Plantager. Østerild Rådyr i plantagerne Østerild 27-07-1915 2
Poulsen, Lars Dødsfald Skjoldborg 08-04-1915 2
Poulsen, Lars Lars Poulsen (jordefærd) Skjoldborg 20-04-1915 1
Poulsen, Søren Kr. Dødsfald Vesløs 07-06-1915 2
Poulsen, Søren Kr. Jordefærd Vesløs 09-06-1915 2
Poulsen, Th. Guldbryllup Thisted 06-07-1915 2
Ramsgaard, A.C.C. Tre guldbryllupper Hundborg 18-11-1915 2
Redningsvæsen. Vorupør Vorupør prøveredningsbåd Hundborg 11-03-1915 2
Rosenberg, A.S. Jubilæer (25 år) Thisted 30-03-1915 2
Schaltz, J.S. Dødsfald Thisted 11-02-1915 2
Schaltz, J.S. Jordefærd Thisted 20-02-1915 2
Skoler. Sønderhå Opførelsen af en ny skolebygning i Sønderhå Sønderhå 24-03-1915 2
Skoler. Thisted Folkeskolen i Thisted Thisted 19-01-1915 2
Skoler. Thisted Skolesagen i Thisted Thisted 02-09-1915 1
Skoler. Thisted Skolebadning (Borgerskolen) Thisted 05-11-1915 2
Skoler. Thisted Skolesagen / N. Grønkjær Thisted 26-11-1915 2
Søe, Anne Fru Anne Søe (I) / M. Aaberg Hunstrup 27-12-1915 2
Søe, Anne Fru Anne Søe (II) / M. Aaberg Hunstrup 28-12-1915 2
Søgaard (vognmand) 25 års jubilæum Thisted 30-10-1915 2
Sørensen, Anton Lærerafskedigelse Nors 12-01-1915 2
Stephansen, J. Lærerafskedigelse Sjørring 12-01-1915 2
Strandinger. “Munin” Stranding ved Vorupør Hundborg 11-03-1915 2
Sunesen, P.S. 25 års jubilæum Hillerslev 15-03-1915 2
Sunesen, P.S. Hæderstegnet for landpostbude Hillerslev 31-03-1915 2
Svenningsen, Ane Marie Høj alder (90 år) Øsløs 29-03-1915 2
Svenningsen, Ane Marie Jordefærd i Øsløs Øsløs 25-05-1915 2
Sygdomsbehandling Folkekirurgi i Thy (Mads Lauridsen Vang) Nors 22-01-1915 2
Sygdomsbehandling Folkekirurgi i Thy (Mads Lauridsen Vang) Vang 22-01-1915 2
Sygehuse. Thisted Vaskeriforholdene på Thisted sygehus Thisted 13-01-1915 2
Teatre. Thisted Sommerteatret i Thisted Thisted 22-04-1915 2
Telefoncentral. Skinnerup En ny telefoncentral (Skinerup-Ø.Vandet) Skinnerup 25-02-1915 2
Telefoncentral. Skinnerup Den nye telefoncentral Skinnerup 24-04-1915 2
Telefoncentral. Thisted Thisted telefon-central Thisted 16-11-1915 2
Thisted Amts Kolonialimport Nyt aktieselskab Thisted 28-04-1915 2
Thøgersen Nielsen, Jens Dødsfald Hillerslev 03-02-1915 2
Thøgersen Nielsen, Jens Jordefærd Hillerslev 09-02-1915 2
Thomsen, Mikkel Tre guldbryllupper Hundborg 18-11-1915 2
Thomsen, Mikkel Guldbryllup (ill.) Hundborg 29-11-1915 2
Tolderlund, J.C. Afskedigede distriktslæger Thisted 30-03-1915 2
Vandværk. Nors Nyt vandværk Nors 19-07-1915 2
Vang, Mads Lauridsen Folkekirurgi i Thy Vang 22-01-1915 2
Zangenberg, Augusta Dødsfald Thisted 08-12-1915 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.