Thisted Amts Tidende – Emneindex 1885

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Øsløs Fra Hannæs (oprettelse af afholdsforening) Øsløs 26-11-1885 3
Afholdsforening. Thisted Folkefesten ved Hou Ås Thisted 27-07-1885 2
Afholdsforening. Thisted Thisted afholdsforening (køb af afholdshjem) Thisted 19-10-1885 3
Afholdsforening. Thy Totalafholdsbevægelsen i Thy (Centralafholdsfor.) 09-02-1885 2
Afholdshjem. Thisted Indvielseshøjt. (Th. Totalafholdsforen., Møllevej) Thisted 08-04-1885 2
Andersen (farver) Dødsfald Thisted 22-12-1885 3
Andersen, Ane Døde Hundborg 04-02-1885 3
Andersen, Jørgen 12 fiskere druknet (kæntret redningsbåd) Hundborg 27-03-1885 2-3
Andersen, Mariane Døde Thorsted 13-04-1885 3
Bach, C. Trab Christensen 12 fiskere druknet (kæntret redningsbåd) Hundborg 27-03-1885 2-3
Bach, Knud Christensen 12 fiskere druknet (kæntret redningsbåd) Hundborg 27-03-1885 2-3
Badeanstalter. Thisted Fjordbadene ved Thisted Thisted 15-06-1885 2
Bak, J.A. Nedlagt sognefogedbestilling Vesløs 25-11-1885 3
Børnehjem. Thisted Det konservative børnehjem i Thisted (opr. af) Thisted 15-07-1885 2
Brinch (guldsmed) Døde Thisted 04-02-1885 3
Byfogedembedet. Thisted Det herværende byfogedkontor (flytning af) Thisted 19-05-1885 2
Christensdatter, Maren Døde Vang 15-10-1885 3
Christensen, Hans Døde Tilsted 13-08-1885 3
Christensen, Niels Chr. Fra 1864 Thisted 13-05-1885 2-3
Epidemier. Kopper Kopper (Brund) Hillerslev 02-12-1885 2
Epidemier. Kopper Koppesygdommen i Brond Hillerslev 03-12-1885 2
Epidemier. Kopper Koppesygdommen Hillerslev 21-12-1885 3
Epidemier. Kopper Kopperne Hillerslev 29-12-1885 2
Epidemier. Kopper Kopperne Skinnerup 05-12-1885 2
Epidemier. Kopper Kopperne (Andreas Johnsen, Gjærsbøl) Snedsted 07-12-1885 2
Epidemier. Kopper Kopperne Snedsted 08-12-1885 3
Epidemier. Kopper Kopperne Snedsted 23-12-1885 3
Epidemier. Tyfus En meget ondartet tyfus-epidemi Sønderhå 14-10-1885 3
Falck, C.D. Ordenstegn (Ridder af den Prøjsiske Kroneorden) Thisted 08-04-1885 2
Fiskeri. Limfjorden Østersfiskeriet i Limfjorden (historisk oversigt) 06-03-1885 2-3
Fiskerøgerier. Thisted Et fiskerøgeri (planer om) Thisted 17-09-1885 3
Foged Andersen, Chr. Døde Østerild 19-01-1885 3
Forlis. “Nicodemus” Det døde skib (Vangsaa) Vang 25-09-1885 2
Forlis. “Nicodemus” Det døde skib (Vangsaa) Vang 28-09-1885 3
Forlis. “Nicodemus” Det døde skib (Vangsaa) Vang 10-10-1885 2
Fortidsminder Oldsagsfund (lerkar, guldbåde – Thorshøj) Nors 16-05-1885 2
Fortidsminder Om oldsagsfundet fra Thorshøj Nors 22-05-1885 3
Fortidsminder Nyt oldsagsfund ved Thorshøj (guldring) Nors 28-05-1885 3
Fortidsminder Det sidste guldfund ved Thorshøj Nors 29-05-1885 2-3
Fortidsminder For det sidste guldfund ved Thorshøj (dusør) Nors 22-07-1885 2
Frøkjær, Else Døde Nors 11-06-1885 3
Gæstehjem. Thisted Gæstehjemssagen Thisted 01-07-1885 2
Gendarmerikorpset.Thisted For gendarmerikorpset (afdeling i Thisted) Thisted 18-11-1885 2
Gendarmerikorpset.Thisted Udgiften ved gendarmerne Thisted 21-11-1885 2-3
Gendarmerikorpset.Thisted Gendarmernes indkvartering Thisted 21-11-1885 2
Gendarmerikorpset.Thisted Kvarterer for gendarmerne Thisted 04-12-1885 2
Gendarmerikorpset.Thisted Gendarmerne Thisted 05-12-1885 2
Gendarmerikorpset.Thisted Gendarmerne Thisted 07-12-1885 2
Gendarmerikorpset.Thisted Gendarmerne Thisted 09-12-1885 2
Gendarmerikorpset.Thisted Gendarmerne (ankomst) Thisted 09-12-1885 2-3
Godskesen (toldass.) Diamantbryllup Thisted 11-05-1885 2
Håndværkssvendef. Thisted Thisted håndværkssvendeforening (stiftelse af) Thisted 03-02-1885 2
Hansen Jensen, Christen 12 fiskere druknet (kæntret redningsbåd) Hundborg 27-03-1885 2-3
Havne. Thisted Bygningen af den ny mole ved Thisted bådehavn Thisted 28-09-1885 3
Heede, Christian 12 fiskere druknet (kæntret redningsbåd) Hundborg 27-03-1885 2-3
Høje, Karen Døde Hillerslev 08-08-1885 2
Højskoleforening. Thisted En højskoleforening for Thisted og omegn Thisted 13-03-1885 3
Højskolehjem. Thisted Et gjæstehjem (oprettelse af Thisted Højskolehj.) Thisted 05-02-1885 3
Hovmark, Thomas C. J. Døde Sjørring 06-08-1885 3
Jacobsen, J.P. Dødsfald Thisted 02-05-1885 2
Jacobsen, J.P. To af Danmarks bedste mænd Thisted 07-05-1885 1-2
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens jordefærd Thisted 08-05-1885 2
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsens jordefærd Thisted 09-05-1885 2
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen / Volmer Herther Thisted 11-05-1885 3
Jacobsen, J.P. J.P. Jacobsen Thisted 16-05-1885 2-3
Jacobsen, Lars Døde Hundborg 24-02-1885 3
Jensdatter, Karen Døde Sønderhå 25-09-1885 3
Jensen, Jens Christian 12 fiskere druknet (kæntrede både, Stenbjerg) Nørhå 27-03-1885 2-3
Jensen, Jens Marinus Døde Stagstrup 04-08-1885 3
Jensen, Niels B. 12 fiskere druknet (kæntret redningsbåd) Hundborg 27-03-1885 2-3
Jepsen, Lars Døde Snedsted 13-04-1885 3
Jernbaner.Thybanen Et fjerde jernbanetog på Thybanen 29-06-1885 2
Jørgensen (distriktslæge) Distriktslæge Jørgensen (dødsfald) Thisted 24-12-1885 3
Kalkværk. Thisted Kalkbrud ved Thisted (Thisted mark) Thisted 27-07-1885 3
Kallerup, Mikkel Pedersen Døde Thisted 22-07-1885 3
Kirker. Sennels I Sennels kirke (dekoration fra det 16. årh.) Sennels 19-02-1885 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (d. og. d. i nov. og dec. (1884)) Thisted 16-01-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 04-02-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 17-03-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkeur Thisted 26-03-1885 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 04-04-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkeur (gen-montering) Thisted 14-04-1885 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i april) Thisted 05-05-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 01-06-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juni) Thisted 21-07-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 10-08-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 03-09-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i september) Thisted 08-10-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 09-11-1885 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i november) Thisted 15-12-1885 3
Knakkergaard, Peder Dødsfald Ø. Vandet 27-10-1885 2-3
Kommune. Thisted Det kommunale selvstyre Thisted 21-08-1885 2-3
Krige. 1864-1866 Fra 1864 (Niels Christian Christensen) Thisted 13-05-1885 2-3
Kristensen, Dorthea Døde Jannerup 05-11-1885 3
Kristensen, Erik 12 fiskere druknet (kæntrede både, Stenbjerg) Nørhå 27-03-1885 2-3
Kristensen, Karen Marie Døde Hillerslev 05-05-1885 3
Kristensen, Mads Kristen Døde Stagstrup 28-08-1885 3
Krogsgaard, N. Pedersen Døde Nørhå 22-05-1885 3
Larsen, Søren Døde Sjørring 02-05-1885 3
Legater. Thisted Legat (til Thisted kommune – Else K. Kobberø) Hundborg 27-08-1885 2
Legater. Thorsted Legat (Niels Christensen) Thorsted 30-11-1885 2
Lønnerup Fjord Inddæmningen af Hokser Havn Hunstrup 17-03-1885 2
Lyhne Jensen, Christen Døde Nørhå 13-04-1885 3
Madsdatter, Ane Døde Hørsted 31-01-1885 3
Menighedspleje. Thisted Om sygeplejesagen Thisted 09-01-1885 3
Mensen, R. Døde Thisted 28-07-1885 3
Mikkelsen, Kristen Døde Kåstrup 19-10-1885 3
Munk, Niels Jensen 12 fiskere druknet (kæntret redningsbåd) Hundborg 27-03-1885 2-3
Musikskoler. Thisted Musik- og sanglærer Thisted 14-08-1885 2
Østergaard Jensen, M. Døde Sjørring 30-05-1885 3
Pedersen, Christen 12 fiskere druknet (kæntrede både, Stenbjerg) Nørhå 27-03-1885 2-3
Pedersen, Inger Kirstine Døde Hunstrup 24-04-1885 3
Pedersen, Maren Kirstine Døde Skjoldborg 31-01-1885 3
Pedersen, Marie Døde Sundby 02-07-1885 3
Petersen, Jens Peter 12 fiskere druknet (kæntret redningsbåd) Hundborg 27-03-1885 2-3
Pilegaard, Karen En 80 årig aftægtskone (dødsfald) Stagstrup 04-08-1885 2
Plantager. Thisted Glæde over plantagen (“Christiansgave”) Thisted 11-06-1885 2
Plantager. Thisted Glæde over plantagen (“Christiansgave”) Thisted 15-06-1885 2
Politik Provisoristmødet i Thisted Thisted 20-07-1885 2
Politik Om provisoristmødet i Thisted Thisted 21-07-1885 3
Politiske foreninger En konservativ klub (oprettelse af) Thisted 03-07-1885 3
Politiske foreninger “Thisted Konservative Klub” Thisted 25-07-1885 3
Politiske foreninger “Thisted Konservative Klub” Thisted 15-09-1885 2
Politiske foreninger En liberal forening (“Fremskridtsforeningen”) Thisted 09-11-1885 3
Politiske foreninger “Fremskridtsforeningen” (for Thisted og omegn) Thisted 04-12-1885 2
Politiske foreninger “Fremskridtsforeningen” Thisted 07-12-1885 2
Postvæsen Postforbindelse mellem Hannæs og Mors (ansøgn.) 04-03-1885 2
Poulsen, Niels Peter 12 fiskere druknet (kæntrede både, Stenbjerg) Nørhå 27-03-1885 2-3
Povlsen, Jacob Døde Skjoldborg 19-01-1885 3
Redningsvæsen. Vorupør 12 fiskere druknet (kæntret redningsbåd) Hundborg 27-03-1885 2-3
Redningsvæsen. Vorupør Jordefærd (kæntret redningsbåd, 8 fiskere) Hundborg 04-04-1885 3
Schou, O. Jordefærd Thisted 24-02-1885 3
Skaarup (gjørtler) Pludselig død Thisted 31-08-1885 3
Skibsted (herredsfuldmægtig) Udnævnelse (til kammerråd) Thisted 29-09-1885 2
Skibsted (herredsfuldmægtig) Jubilæum (25 år) Thisted 06-10-1885 2
Søndergaard, Lars Chr. Døde Harring 30-06-1885 3
Stenbryggen, Mariane Døde Nors 09-02-1885 3
Støvring, M. Markussen Døde Skjoldborg 24-02-1885 3
Strandinger.”Adelheid” Et dødt skib strandet (Vangsaa) Vang 15-08-1885 2
Strandinger.”Bernhard” Stranding (Stenbjerg) Nørhå 03-02-1885 2
Strandinger.”Bernhard” Dampskibet “Bernhard” Nørhå 06-02-1885 2
Strandinger.”Bernhard” Dampskibet “Bernhard” Nørhå 09-02-1885 2
Strandinger.”Bernhard” Sunket skib Nørhå 11-02-1885 3
Telefonvæsen Telefonforbindelsen mellem…Thisted og Klitmøller 24-09-1885 3
Telegrafstation. Thisted Langsom telegrambefordring Thisted 23-02-1885 2
Tengnagel, Fabritius de Udnævnelse (til amtmand) Thisted 05-09-1885 2
Thisted Byråd Byrådsvalget i Thisted (03.01.85) Thisted 05-01-1885 2
Thomsen, Dorthea Andrea Døde Th. Landsogn 13-04-1885 3
Tolderlund (læge) Konstitution (distriktslæge) Thisted 27-11-1885 3
Toldvæsen. Thisted Den nye toldbod i Thisted Thisted 13-07-1885 2-3
Toldvæsen. Thisted Den ny toldkammerbygning (ibrugtagning) Thisted 03-08-1885 3
Udstillinger. Thisted Fra smørudstillingen Thisted 24-02-1885 1-2
Understøttelsesforeninger Underst.for.for rejsende håndværkere (opret. af) Thisted 08-06-1885 2
Understøttelsesforeninger Oprettelsen af en und.støt.for.for rejsende håndv. Thisted 15-06-1885 2
Understøttelsesforeninger Und.støt.for.i Thisted for rejsende…(gen.for.) Thisted 27-06-1885 2
Understøttelsesforeninger Understøttelsesforeningen i Thisted…(opstart) Thisted 05-10-1885 3
Unsgaard (amtmand) Amtmand Unsgaards forflyttelse Thisted 21-08-1885 2
Voldsteder. Sjørring Fredet mindesmærke (Sjørring Volde) Sjørring 12-09-1885 2
Westergaard, Chr. Jensen Døde Th. Landsogn 16-03-1885 3

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.