Personregister – C. Klitgaard: “Slettegaard i Vester Hanherred”, 1954.

Kilde: Slettegaard i Vester Hanherred (i: “Historisk Aarbog for Thisted Amt”, 1954, side 132-176).


EFTERNAVN: FORNAVN: SIDE:
Aasendrup, Christen Jensen 175
Albretsdatter, Anne 159
Andersdatter, Johanne 169
Andersen, Peder 133
Andersen, Skipper Klement 135,136
Bagge, Anne 141
Bagge, Mads 134, 141
Bagge, Niels 135
Baltzersen, Jacob 163, 164
Bartholin, Christoffer 165
Bech, Anders Laursen 174
Bech, Laurids Nielsen 160
Bech, Niels 161
Beeske, Peder 136
Bering, Søren 160
Bildt, Kirsten 169
Bildt, Knud 134, 141, 143
Bisgaard, Jens Bertelsen 173
Bisgaard, Poul Andersen 174
Bjørn, Margrethe 150
Blick, Christoffer 145
Bollesen, Markor 140
Bomann, Just 153
Bonderup, Jens Svendsen 155
Bondrup, Maren Svendsdatter 165
Brix, Anne Marie Mogensdatter 175
Brix, Christen 167, 170, 171, 173, 174
Brix, Christian 173, 174
Brix, Christian Mogensen 170, 171
Brix, Mogens 169, 175
Brix, Mogens Christensen 173
Brixsøn (Brix), Christen Christensen 169
Brixsøn, Christen 169
Brun, Anne Nielsdatter 146, 147
Brun, Joh. Hartvig 155
Brun, Niels 146
Buchholtz, Casper 164
Buchholz, Lorenz 164
Christensen, Børial 152
Christensen, Niels 168
Christensen, Peder 138
Christensen, Søren 165
Dal, Peder 138
Dan, Jens Thomsen 136
Due, Frans 150
Dyesel, Erland Hansen 149
Dyre, Hans 156
Dyrskjøt, Peder 138
Elbæk (Vognsen), Munk 137, 139
Eriksen, Niels 135
Fask, Christen 137
Finckenhoff, Jørgen 164
Freberg, Else 152
Freberg, Jens 139, 150
Freberg, Maren Jensdatter 139
Freberg, Niels Jensen 151
Freberg, Poul 151
Friis, Anders 143, 148
Friis, Jakob 144
Galt, Peder Ebbesen 142
Ged, Jost 144
Ged, N.N. 144
Gerber, Salomon 153
Gleerup, Hans Jørgensen 163
Golding, Maren 172
Griis Anne 144, 148, 156
Griis, Anders 133, 137, 138, 140
Griis, Anders Pallesen 137, 138
Griis, Anders Vognsen 139
Griis, Ane Nielsdatter 143
Griis, Anne Marie Pallesdatter 158
Griis, Anne Pallesdatter 147
Griis, Bagge 135, 136, 137, 150, 151
Griis, Bagge Andersen 138
Griis, Bagge Nielsen 143
Griis, Bagge Pallesen 135, 149, 157
Griis, Birgitte Baggesdatter 155
Griis, Birgitte Pallesdatter 157
Griis, Christen 149
Griis, Christian Justsen 145
Griis, Christian Michael Justsen 145
Griis, Christoffer 143, 144
Griis, Christoffer Pallesen 143, 144
Griis, Ellen Pallesdatter 157
Griis, Else 152, 153, 164, 165, 166
Griis, Else Baggesdatter 151
Griis, Else Pallesdatter 157, 161, 163
Griis, Hans Eiler Pallesen 157
Griis, Ide Baggesdatter 151, 152
Griis, Ide M. Pallesdatter 157, 167
Griis, Inger Vognsdatter 140
Griis, Jakob 140
Griis, Jakob Andersen 138
Griis, Jakob Vognsen 140
Griis, Jens 138, 166
Griis, Jens Laursen 134
Griis, Jens Nielsen 138
Griis, Just Christensen 145
Griis, Karen Baggesdatter 137
Griis, Karen Vognsdatter 140
Griis, Kirsten 153
Griis, Kirsten Baggesdatter 153
Griis, Laurids 138
Griis, Laurids Pallesen 157
Griis, Laurs 134, 135
Griis, Maren 138
Griis, Maren Vognsdatter 140
Griis, Morten Baggesen 137
Griis, Niels 138,141,142,143,145,146,147
Griis, Niels Nielsen 142
Griis, Niels Pallesen 140, 143, 147, 157
Griis, Ole Christensen 145
Griis, Palle 132,133,134,144,146,147,152,
Griis, Palle 153,156,157,161
Griis, Palle (Christoffersen) 144
Griis, Palle Andersen 134, 138
Griis, Palle Baggesen 156
Griis, Palle Nielsen 143, 145
Griis, Peder Nielsen 138
Griis, Vogn 139
Griis, Vogn Andersen 137, 139
Griis, Vogn Vognsen 139
Grubbe, Erik 156
Grydestøber, Mads 138
Grydestøbers, Inger 138
Gyldenstjerne, Anne Helvig 158
Gøye, Falk 148
Hansen, Poul 159
Harbou, Margrethe Jørgensdatter 152
Haztfeldt, Herman von 150
Hjerrild, Henrik 159
Hjerrild, Jørgen Ibsen 159
Hjerrild, Niels Ibsen 156, 158, 160, 161
Hjerrild, Sofie 159
Hjerrild, Søren Ibsen 159
Hjortdal, Anders Christensen 155
Humble, Ide Rudbecksdatter 160
Høeg, Peder 168
Ingemann, Lucie 161
Itske, Anders 134
Jakobsen, Just 145
Jensdatter, Bodil 138
Jensdatter, Gertrud 148
Jensdatter, Johanne 158
Jensen (Manstrup), Lars 164
Jensen, Albret 159, 160, 164
Jensen, Elof 158
Jensen, Hans 158
Jensen, Hans Eiler 158
Jensen, Jacob 158
Jensen, Jens 158
Jensen, Lars 165
Jensen, Maren Christendatter 175
Jensen, Morten 158
Jensen, Niels 167, 168
Jensen, Oluf 158, 164
Jensen, Palle 158
Jepsdatter, Anne 169
Jepsen, Vogn 169
Jergaard, Peder 169
Juel, Chr. Nielsen 139
Juel, Erik 139
Juul, Axel 142
Jørgensdatter, Maren 149
Karlsen, Hans 172
Kempter, Regina von 152
Kiib, Svend Nielsen 165
Kjelgaard, Christen Kronborg 175
Kjelgaard, Mogens Brix 174, 176
Kjelgaard, Peder Brix 175
Kjærulf, Anders 163
Kjærulf, Anders Sørensen 149
Kjærulf, Jens Andersen 143
Kjærulf, Morten 153
Klim, Lars Pedersen 145
Krag (Kid), Mikkel Christensen 137
Krag (Kid), Niels 137
Krag (Kid), Vogn 144, 147, 148, 150, 152, 156
Krag, Karen Henriksdatter 140
Krag, Maren 151
Krag, Maren Henriksdatter 151
Krag, Mikkel 137
Krag, Mikkel 147
Krag, Poul 147
Kronborg, Christen Christensen 175
Kronborg, Else Christensdatter 176
Lange, Chr. 153
Larsen, Anders 162
Lassen, Christian 159
Lassen, Karen Pedersdatter 169, 173
Lassen, Peder 165
Lassøn, Chr. 168
Lassøn, Jens 168
Lauridsdatter, Karen 164
Lauridsen, Niels 141
Laursen, Oluf 157
Levetzau, Theodosius 171
Lunov, Else Ovesdatter 151
Lykke, Hans 150
Lykke, Jakob 150
Læssøe, H.F.M. 144
Maaneskjold, Bodil Lauridsdatter 156, 161
Madsdatter, Anne 134
Madsen, Niels 140
Mangelsen, Otto v. 169
Manstrup (Griis), Jens Nielsen 164, 166
Manstrup (Griis), Niels Nielsen 163
Manstrup, Niels Jensen 157,160,161,162,163,164,165,
Manstrup, Niels Jensen 166,170
Marsvin, Jørgen 158
Mikkelsdatter, Sidsel 160
Mikkelsen, Anders 135
Mortensdatter, Anne 136
Mortensdatter, Mette 135, 136, 137
Mortensen, Søren 157
Moustsen, Peder 173
Munk, Anne Jensdatter 155
Munk, Bagge 155
Munk, Henrik 155
Munk, Ide 155
Munk, Jens Vognsen 148, 149, 162
Munk, Laurids Nielsen 155
Munk, Niels 155
Munk, Peder 136
Møller, Anne Elisabeth 174, 175
Møller, Cecilie Pedersdatter 174
Møller, Poul 174
Mørk, Lars 141
Navl, Jørgen 148
Navl, Laurids 140
Nielsdatter (Griis), Maren 143
Nielsdatter, Anne 167, 168, 169, 170
Nielsdatter, Else 164
Nielsdatter, Ingeborg 164
Nielsdatter, Maren 164
Nielsen (Sehested), Thomas 134
Nielsen, Anders 138
Nielsen, Christen 173
Nielsen, Jens 155, 158, 164, 167, 168
Nielsen, Palle 134, 147
Nielsen, Peder 144
Nielsen, Søren 149, 152
Nors, Lukas Andersen 159
Orning, Bodil Svendsdatter 142, 145
Orning, Svend Ottesen 137
Orning, Vil 148, 151, 152, 156
Pedersdatter, Karen 149
Pedersdatter, Kirsten 163
Pedersdatter, Maren 149, 152
Pedersen, Anders 148
Pedersen, Christen 147
Pedersen, Morten 134
Pors (Børialsen), Jørgen 151, 152, 153, 156
Pors, Margrethe 153
Pors, Niels 152
Poulsen, Gregers 172, 173
Poulsen, Johan 162
Poulsen, Niels 169
Rantzau, Henrik 158
Richardsen, Hans 165
Riiber, Jørgen Knudsen 149
Rismand, Ole 172
Rodsteen, Palle 150
Roed (Rod), Peder Lassen 164, 165, 173
Schandorph, Inger 170
Scott, Johan (Jørgen) 155
Scott, John Finlasson 151, 153, 154
Seefeld, Knud 152, 163
Seefeld, NN. Nielsdatter 147
Seiersen, Birgitte 170
Skade, Niels 140
Skeel, Otte 150
Steen, Niels 171
Sørensdatter, Sidsel 157
Sørensen, Christen 152
Sørensen, Jens 154
Søsterdatter, Sidsel 159
Tagesen, Henrik 133
Thomsen, Gertrud Ane 175
Thomsen, Klemmen 172
Toft, Laurs Pedersen 168
Toft, Peder Laursen 168
Torup, Dorthe Christensdatter 144
Torup, Karen Hansdatter 145
Torup, Kirsten 145
Tranum, Johanne 172
Ulsør, Marcus 162
Unger, Hans Wolf 153
Vestergaard, Chr. 171
Vestergaard, Karen Brix 176
Vognsen, Jens 149
Vognsen, Jens Hansen 138
Vognsen, Morten Johansen 135
Væver, J. Chr. 154
Weber, Ragnhild Meldola 176
With, C. 170
With, Ingeborg 170, 171, 172, 173
Worm, Jørgen Ernst 150
Zimmermann, Sidsel Mikkelsdatter 159, 161

Tilbage