Thisted Amts Tidende – Emneindex 1884

EMNE

OVERSKRIFT

SOGN

DATO

SIDE

Afholdsforening. Hundborg Thisted totalafholdsforening (stift. af forening) Hundborg 17-03-1884 2
Afholdsforening. Østerild Thisted totalafholdsforening (stiftelse af foren.) Østerild 05-02-1884 2
Afholdsforening. Sennels Totalafholdsmøde (stiftelse af forening) Sennels 03-03-1884 2
Afholdsforening. Sønderhå Totalafholdssagen (stiftelse af forening) Sønderhå 03-07-1884 2
Afholdsforening. Thisted Et totalafholdshjem med restauration Thisted 29-09-1884 2
Afholdsforening. Vang Totalafholdsmøde (dannelse af forening) Vang 22-01-1884 2
Afholdshjem. Thisted Et totalafholdshjem med restauration Thisted 29-09-1884 2
Andersen, Berthel Dødsfald Thisted 20-10-1884 2
Andersen, Berthel Jordefærd Thisted 27-10-1884 2
Arbejderforening. Thisted Thisted arbejderforenings udflugt (Vildsund) Thisted 11-08-1884 2
Aviser mm. Thisted “Limfjords-Posten” og “Thy” (I) Thisted 04-09-1884 2
Aviser mm. Thisted “Limfjords-Posten” og “Thy” (II) Thisted 06-09-1884 2-3
Aviser mm. Thisted “Limfjords-Posten” og “Thy” (III) Thisted 08-09-1884 2
Aviser mm. Thisted “Limfjords-Posten” og “Thy” (IV) Thisted 09-09-1884 2-3
Aviser mm. Thisted “Limfjords-Posten” og “Thy” (V) Thisted 10-09-1884 3
Aviser mm. Thisted “Limfjords-Posten” og “Thy” (VI) Thisted 11-09-1884 2-3
Bak, J.A. Valget i Thisted amts 1. valgkreds (Bjerget) Vesløs 28-06-1884 1-2
Banker. Thisted Thisted bank (møde om en ny bankbygning) Thisted 15-02-1884 2
Banker. Thisted Nye bygninger i Thisted (Jernbanegade/Frederiksg.) Thisted 17-09-1884 2
Brinkmann, Heinrich Jordfæstelse Thisted 18-12-1884 2
Brugsforeninger. Vesløs En brugsforening for Hannæs Vesløs 31-10-1884 2
Byfogedembedet. Thisted De ny kontorlokaler for by- og herredsfoged-embed. Thisted 15-10-1884 2
Byfogedembedet. Thisted Opførelsen af kontorlokaler til…(opgivelse af) Thisted 26-11-1884 3
Christensdatter, Maren Høj alder (dødsfald) Nors 09-09-1884 2
Christensen, N. Chr. Medaljer (for druknedes redning) Hundborg 07-01-1884 2
Cirkus. Danmark Cirkus Danmark (forestilling i Thisted) Thisted 03-09-1884 2
Detailhandel. Thisted Torvehandelen i Thisted Thisted 03-04-1884 2
Epidemier. Difteritis Flere tilfælde af difteritis Harring 21-02-1884 2
Folketingsvalg Folketingsvalgene i Thy 27-06-1884 1
Folketingsvalg. Thisted Valget i Thisted (25.6.1884) Thisted 26-06-1884 2-3
Helles, Peter Hansen En smuk lille højtidelighed (Dannebrogsm.hæderst.) Thisted 17-04-1884 2
Jagd, Chr. Hr Jagd som politiker (I) Sjørring 03-06-1884 1
Jagd, Chr. Hr Jagd som politiker (II) Sjørring 04-06-1884 1
Jensen, Mads Flytning af en gård (Fårtoft) Th. Landsogn 02-06-1884 1
Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Det påtænkte baneanlæg gennem Han Herrederne 20-08-1884 2
Kirker. Hillerslev En mølle og en præstegård nedbrændt Hillerslev 21-07-1884 2
Kirker. Hillerslev Fra branden i Hillerslev (præstegården) Hillerslev 22-07-1884 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i december (1883)) Thisted 02-01-1884 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i januar) Thisted 08-02-1884 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i februar) Thisted 10-03-1884 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i marts) Thisted 02-04-1884 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i maj) Thisted 16-06-1884 3
Kirker. Thisted Thisted kirkeur Thisted 05-08-1884 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i juli) Thisted 19-08-1884 3
Kirker. Thisted Thisted kirkeur (reparation af) Thisted 03-09-1884 2
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i august) Thisted 25-09-1884 3
Kirker. Thisted Thisted kirkenyt (døbte og døde i oktober) Thisted 11-11-1884 3
Kirker. Thisted Thisted kirkeur (reparation af) Thisted 17-12-1884 2
Legater. Hundborg Legat (Poul Knudsen’s) Hundborg 11-03-1884 2
Lønnerup Fjord Omdannelsen af Hokser Havn til en fiskepark Hunstrup 20-08-1884 2
Lønnerup Fjord Omdannelsen af Hokser Havn til en fiskepark Hunstrup 13-09-1884 2
Madsen, C. Dødsfald og jordefærd Vang 30-09-1884 2
Madsen, J.M. Medaljer (for druknedes redning) Hundborg 07-01-1884 2
Markeder. Øsløs Markederne Øsløs 29-02-1884 2
Markeder. Thisted Markederne Thisted 29-02-1884 2
Markeder. Vildsund Markederne Stagstrup 29-02-1884 2
Menighedspleje. Thisted Et menighedsmøde Thisted 03-03-1884 2
Møller. Bro Mølle En landvæsenskommission (oprensn. af hovedvandløb) Hillerslev 17-04-1884 2
Møller. Hillerslev En mølle og en præstegård nedbrændt Hillerslev 21-07-1884 2
Møller. Hillerslev Fra branden i Hillerslev Hillerslev 22-07-1884 3
Møllerforeninger Dansk møllerforening (oprettelse af Thy-afdeling) 09-06-1884 2
Patenter. Pibe Eneret (på fremst. af tobakspibe – C. K. Riis) Thisted 19-07-1884 2
Petersen (lærer) 25 årigt skolelærer-jubilæum Sjørring 24-09-1884 2
Plantager. Sennels Beplantningssagen Sennels 15-10-1884 2
Politik Mødet i Thisted (Højre vs. Venstre) Thisted 23-06-1884 1-2
Politiske foreninger Til venstrevælgerforeningen for Thisted kredsen Harring 31-03-1884 2
Postvæsen Brevsamlingsstedet i Nørhå (flytning af) Nørhå 31-10-1884 2
Postvæsen En landpostbudgang Vang 07-01-1884 2
Restaurationer. Thisted En større sal (rest. Wagner, Vestergade) Thisted 07-10-1884 2
Riis, C.K. Eneret (på fremstilling af tobakspibe) Thisted 19-07-1884 2
Sand (bager) Druknet Østerild 08-07-1884 2
Skibsfart. Limfjorden Thisted sømandsforening (fra sejlskibe til damps.) 21-04-1884 2
Skibsfart. Limfjorden Det forenede Dampskibsselskab og småskipperne… 19-05-1884 2
Skibsfart. Limfjorden Skibsfartsmødet i Thisted den 19. maj (I) 20-05-1884 1-2
Skibsfart. Limfjorden Skibsfartsmødet i Thisted den 19. maj (II) 21-05-1884 1
Slagterier. Thisted Et svineslagteri påtænkes oprettet i Thisted Thisted 19-01-1884 2
Søer. Vandet I Vester Vandet sø (bestand af lakseørreder) V. Vandet 21-08-1884 2
Sømandsforening. Thisted En sømandsforening påtænkes oprettet i Thisted Thisted 11-02-1884 2
Sømandsforening. Thisted En sømandsforening for Thisted (oprettelse af) Thisted 13-02-1884 2
Sparekasser. Thisted Amt Sparekasserne i Thisted amt 01-08-1884 1
Strandinger.”Königin L.” Strandingen ved Vorupør Hundborg 14-01-1884 2
Sundhedsvæsen. Thisted Sundhedskomm. i T. (rensning af rendesten mv) Thisted 30-07-1884 2
Teatre. Thisted Herman Bang-tourneen Thisted 10-06-1884 2
Thisted En rejsende (indtryk fra Thisted) Thisted 21-08-1884 2
Thor, Kren “Lawst Piesens ywlbøjl” 23-12-1884 3
Thy “Danmark i skildringer og billeder” / Galschiøtt 11-12-1884 2
Toldvæsen. Thisted To toldkammerbygninger (bygning af ny i Thisted) Thisted 03-07-1884 2
Toldvæsen. Thisted Nye bygninger i Thisted (Toldbod) Thisted 17-09-1884 2
Vandet, Anne Historien om et dobbeltmord begået i Thisted… Thisted 26-05-1884 1
Vandet, Maren Historien om et dobbeltmord begået i Thisted… Thisted 26-05-1884 1
Vejlerne. Arup Udtørringsarbejderne ved Arup og Bygholms Vejler Arup 15-09-1884 1-2
Vejlerne. Bygholm-Vesløs Udtørringsarbejderne ved Arup og Bygholms Vejler Øsløs 15-09-1884 1-2
Venstreforening.Stagstrup Til venstrevælgerforeningen for Thisted kredsen Stagstrup 31-03-1884 2

Tilbage til oversigt

Copyright © 2005/2018 – Otto Jensen.